На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от избори за членове на европейския парламент от република българия и за народни представители на 9 юни 2024 2024

РИК 17 Пловдив Област

170100001
гр. АСЕНОВГРАД кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул. Шипка №4
170100002
гр. АСЕНОВГРАД кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул. Шипка №4
170100003
гр. АСЕНОВГРАД кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул. Шипка №4
170100004
гр. АСЕНОВГРАД кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул. Шипка №4
170100005
гр. АСЕНОВГРАД кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул. Шипка №4
170100006
гр. АСЕНОВГРАД кв. Шипка, СУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Княгиня Евдокия №41
170100007
гр. АСЕНОВГРАД кв. Шипка, СУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Княгиня Евдокия №41
170100008
гр. АСЕНОВГРАД кв. Шипка, СУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Княгиня Евдокия №41
170100009
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гарата, Клуб на пенсионера, бул. България №25
170100010
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул. Васил Левски №17
170100011
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул. Васил Левски №17
170100012
гр. АСЕНОВГРАД кв. Тракия, Квартален клуб Марица, ул. Марица №4
170100013
гр. АСЕНОВГРАД кв. Тракия и с. Лясково, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100014
гр. АСЕНОВГРАД кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100015
гр. АСЕНОВГРАД кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100016
гр. АСЕНОВГРАД кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100017
гр. АСЕНОВГРАД кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100018
гр. АСЕНОВГРАД кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100019
гр. АСЕНОВГРАД кв. Метоха, ОУ Ангел Кънчев, пл. Калоян №1
170100020
гр. АСЕНОВГРАД кв. Метоха, ОУ Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен II №2
170100021
гр. АСЕНОВГРАД кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен II №2
170100022
гр. АСЕНОВГРАД кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен II №2
170100023
гр. АСЕНОВГРАД кв. Асеновец, ОУ Христо Ботев, ул. Цар Иван Асен II №2
170100024
гр. АСЕНОВГРАД кв. Асеновец, ПГ Патриарх Евтимий, ул. Училищна №16
170100025
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св. Димитрий Солунски, ул. Панайот Сребров №6
170100026
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св. Димитрий Солунски, ул. Панайот Сребров №6
170100027
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св. Димитрий Солунски, ул. Панайот Сребров №6
170100028
гр. АСЕНОВГРАД кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св. Димитрий Солунски, ул. Панайот Сребров №6
170100029
гр. АСЕНОВГРАД кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100030
гр. АСЕНОВГРАД кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100031
гр. АСЕНОВГРАД кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100032
гр. АСЕНОВГРАД кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100033
гр. АСЕНОВГРАД кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100034
гр. АСЕНОВГРАД кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100035
гр. АСЕНОВГРАД кв. В. Левски, СУ Св. Княз Борис I, ул. Захари Стоянов №7
170100036
гр. АСЕНОВГРАД кв. В. Левски, СУ Св. Княз Борис I, ул. Захари Стоянов №7
170100037
гр. АСЕНОВГРАД кв. В. Левски, СУ Св. Княз Борис I, ул. Захари Стоянов №7
170100038
гр. АСЕНОВГРАД кв. Хр. Ботев, ОУ Отец Паисий, ул. Христо Ботев №9
170100039
гр. АСЕНОВГРАД кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул. Училищна №16
170100040
гр. АСЕНОВГРАД кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул. Училищна №16
170100041
гр. АСЕНОВГРАД кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100042
гр. АСЕНОВГРАД кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100043
гр. АСЕНОВГРАД кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100044
гр. АСЕНОВГРАД кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100045
гр. АСЕНОВГРАД кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул. Спортист №52
170100046
гр. АСЕНОВГРАД кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул. Спортист №52
170100047
гр. АСЕНОВГРАД кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100048
гр. АСЕНОВГРАД кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул. Асен Карастоянов №16
170100049
гр. АСЕНОВГРАД кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100050
гр. АСЕНОВГРАД кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100051
гр. АСЕНОВГРАД кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100052
гр. АСЕНОВГРАД кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100053
гр. АСЕНОВГРАД кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100054
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100055
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100056
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100057
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100058
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100059
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100060
гр. АСЕНОВГРАД кв. Горни Воден ОУ Райна Княгиня, ул. Свети Кирик №5
170100061
гр. АСЕНОВГРАД кв. Горни Воден, ОУ Райна Княгиня, ул. Свети Кирик №5
170100062
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170100063
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170100064
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170100065
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38
170100066
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38
170100067
с. БАЧКОВО Кметството, ул. Ал. Стамболийски №14
170100068
с. БОЯНЦИ ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Рила №2
170100069
с. БОР Кметството, ул. Васил Левски №14
170100070
с. ВРАТА Сини връх, Кметството - ет. 2, ул. Христо Ботев №8
170100071
с. ГОРНОСЛАВ Кметството, ул. Цар Иван Асен №29
170100072
с. ДОЛНОСЛАВ Кметството, ул. Александър Стамболийски №28
170100073
с. ДОБРОСТАН Кметството, ул. Победа №1
170100074
с. ЗЛАТОВРЪХ НЧ "Светлина - 1929", ул. 23-ти - септември №42
170100075
с. ИЗБЕГЛИИ Кметството, ул. Възраждане №20
170100076
с. КОЗАНОВО НЧ Никола Й. Вапцаров, ул. Чая №29
170100077
с. КОНУШ Клуб на пенсионера, ул. Александър Стамболийски №38
170100079
с. МУЛДАВА ОУ Отец Паисий, ул. Еделвайс №3А
170100080
с. МОСТОВО Кметството - ет. 1, ул. Христо Ботев №14
170100081
с. НОВАКОВО Клуб, ул. Родопи №3
170100082
с. НОВИ ИЗВОР Детска градина, ул. 30-та №1
170100083
с. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ и с. Косово, Кметството, ул. Родопи №49
170100084
с. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ Кметството, ул. Родопи №49
170100085
с. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ кв. Наречен, Помещение до магазин ЦК Съюз, ул. Родопи №5
170100086
с. ЖЪЛТ КАМЪК и с. Узуново, Кметството, ул. Първа
170100087
с. ОРЕШЕЦ Кметството, ул. Караджа Войвода №12
170100088
с. ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО Клуб на пенсионера, ул. Детелина №2
170100089
с. СТОЕВО Училището, ул. Спортист №4
170100090
с. БОЯНЦИ ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Рила №2
170100091
с. ТОПОЛОВО ОУ Отец Паисий, ул. П. К. Яворов №8
170100092
с. ТОПОЛОВО ОУ Отец Паисий, ул. П. К. Яворов №8
170100093
с. ТОПОЛОВО НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул. Калоян №58
170100094
с. ТРИ МОГИЛИ Кметството, ул. Сокол №19
170100096
с. ЧЕРВЕН НЧ Христо Ботев, ул. Тракия №36А
170100097
гр. АСЕНОВГРАД Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, ул. Копринарска №12
170100098
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170100099
с. ЛЕНОВО Клуб на пенсионера в сградата на кметството, ул. Г. Димитров №53
170100100
с. МУЛДАВА ОУ Отец Паисий, ул. Еделвайс №3А
170100101
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100102
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170100103
с. ТОПОЛОВО НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул. Калоян №58
170100104
гр. АСЕНОВГРАД кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул. Оборище №110
170100105
гр. АСЕНОВГРАД кв. Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул. Захария №36
170700001
гр. БРЕЗОВО Социален комплекс на общ. Брезово
170700002
гр. БРЕЗОВО Пенсионерски клуб
170700003
гр. БРЕЗОВО ПГ Златю Бояджиев ет. 1-ви
170700004
с. ЧОБА Пенсионерски клуб
170700005
с. ЧОБА Читалище
170700006
с. ТЮРКМЕН Читалищe
170700007
с. ЗЕЛЕНИКОВО Пенсионерски клуб
170700008
с. ЧЕХЛАРЕ Клуб в административна сграда
170700009
с. РОЗОВЕЦ Клуб на ТПК
170700010
с. БАБЕК Пенсионерски клуб
170700011
с. СВЕЖЕН Читалище
170700012
с. ЗЛАТОСЕЛ Пенсионерски клуб
170700013
с. ДРАНГОВО Бивше училище
170700014
с. ОТЕЦ КИРИЛОВО Многофункционална зала
170700015
с. БОРЕЦ Многофункционална зала
170700016
с. ВЪРБЕН Библиотека
170700017
с. СТРЕЛЦИ Многофункционална зала
170700018
с. ПЪДАРСКО Младежки клуб
170700019
с. СЪРНЕГОР Пенсионерски клуб
171200001
с. КАЛОЯНОВО Основното училище
171200002
с. КАЛОЯНОВО Основното училище
171200003
с. КАЛОЯНОВО Основното училище
171200004
с. ДУВАНЛИИ Читалищен салон
171200005
с. ЖИТНИЦА Основното училище
171200006
с. ЖИТНИЦА Основното училище
171200007
с. ДЪЛГО ПОЛЕ Основното училище
171200008
с. ДЪЛГО ПОЛЕ Основното училище
171200009
с. РЪЖЕВО КОНАРЕ Основното училище
171200010
с. РЪЖЕВО КОНАРЕ Основното училище
171200011
с. ГЛАВАТАР Кметството
171200012
с. РЪЖЕВО Читалище-библиотека
171200013
с. ЧЕРНОЗЕМЕН Читалище - 1 етаж
171200014
с. БЕГОВО Кметството
171200015
с. СУХОЗЕМ Библиотеката
171200016
с. ОТЕЦ ПАИСИЕВО Фоайе на читалище
171200017
с. ДОЛНА МАХАЛА Кметството
171200018
с. ГОРНА МАХАЛА Малката зала на читалището
171200019
с. ИВАН ВАЗОВО Читалището
171200020
с. ПЕСНОПОЙ Основното училище
171300001
гр. КАРЛОВО СУ Христо Проданов ул. Ген. Скобелев №8
171300002
гр. КАРЛОВО СУ Христо Проданов ул. Ген. Скобелев №8
171300003
гр. КАРЛОВО СУ Христо Проданов ул. Ген. Скобелев №8
171300004
гр. КАРЛОВО СУ Христо Проданов ул. Ген. Скобелев №8
171300005
гр. КАРЛОВО ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви, ул. Т. Каблешков №1
171300006
гр. КАРЛОВО ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви, ул. Т. Каблешков №1
171300007
гр. КАРЛОВО ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви, ул. Т. Каблешков №1
171300008
гр. КАРЛОВО Народно читалище Васил Левски 1861г. , етаж 2, площад 20-ти юли
171300009
гр. КАРЛОВО Народно читалище Васил Левски 1861. , 1 площад 20-ти юли, камерна зала
171300010
гр. КАРЛОВО Народно читалище Васил Левски 1861. , 1 площад 20-ти юли, камерна зала
171300011
гр. КАРЛОВО Народно читалище Васил Левски 1861, етаж 3, площад 20-ти юли
171300012
гр. КАРЛОВО Синдикален дом на културата ул. Раковска №11
171300013
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски - начален курс, ул. Ал. Стамболийски
171300014
гр. КАРЛОВО ОУ Райно Попович, бул. Освобождение №2
171300015
гр. КАРЛОВО ОУ Райно Попович, бул. Освобождение №2
171300016
гр. КАРЛОВО ОУ Райно Попович, бул. Освобождение №2
171300017
гр. КАРЛОВО ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул. Яне Сандански №1
171300018
гр. КАРЛОВО ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул. Яне Сандански №1
171300019
гр. КАРЛОВО ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул. Яне Сандански №1
171300020
гр. КАРЛОВО ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул. Яне Сандански №1
171300021
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски ул. Стремски полк №6
171300022
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски ул. Стремски полк №6
171300023
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски ул. Стремски полк №6
171300024
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски ул. Стремски полк №6
171300025
гр. КАРЛОВО СУ Васил Левски ул. Стремски полк №6
171300026
гр. КАРЛОВО Обреден дом площад Васил Левски
171300027
гр. КАРЛОВО Клуб в 14 ж. п. секция ул. Теофан Райнов №4
171300028
гр. КАРЛОВО Клуб в 14 ж. п. секция ул. Теофан Райнов №4
171300029
гр. КАРЛОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Васил Караиванов №4
171300030
гр. КАРЛОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Васил Караиванов №4
171300031
гр. КАРЛОВО кв. Сушица - административна сграда ул. Стара планина №3
171300032
с. СОКОЛИЦА Читалището ул. Шипка №1
171300033
с. МАРИНО ПОЛЕ Сграда на кметството ул. 1-ва №11
171300034
с. ВЕДРАРЕ Зала в кметството, ул. 1-ва №6
171300035
с. ВЕДРАРЕ Зала в кметството, ул. 1-ва №6
171300036
гр. БАНЯ Младежки дом ул. Роза №2
171300037
гр. БАНЯ Младежки дом ул. Роза №2
171300038
гр. БАНЯ ОУ Неофит Рилски, ул. Карловска №29
171300039
гр. БАНЯ ОУ Неофит Рилски, ул. Карловска №29
171300040
с. БЕГУНЦИ Сграда на кметството, ул. 1-ва №25
171300041
с. КУРТОВО Кметството, ул. 1-ва №13
171300042
с. ПРОЛОМ Читалището, ул. 1-ва №31
171300043
с. ГОРНИ ДОМЛЯН Пенсионерски клуб, ул. "Девети септември" №25
171300044
с. ДОМЛЯН Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №2
171300045
с. МРАЧЕНИК Кметството, ул. 1-ва №50
171300046
с. ВАСИЛ ЛЕВСКИ Пенсионерски клуб, ул. 1-ва А №33А
171300047
с. ВАСИЛ ЛЕВСКИ Читалище, ул. 1-ва А №2
171300048
гр. КАЛОФЕР Туристическа спалня - Тинтява, ул. Стоян Илийков №2
171300049
гр. КАЛОФЕР Читалище Христо Ботев, пл. Христо Ботев
171300050
гр. КАЛОФЕР Сграда на кметството, ет. 1 - ритуална зала, ул. Хр. Ботев №2
171300051
гр. КАЛОФЕР Сграда на кметството, ет. 2 - заседателна зала, ул. Хр. Ботев №2
171300052
с. МОСКОВЕЦ Клуб ул. 2-ра №21
171300053
с. БОГДАН Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №31
171300054
с. КАРАВЕЛОВО Ритуална зала ул. Георги Димитров №53
171300055
с. КАРАВЕЛОВО Дом на културата, ул. Георги Димитров №87
171300056
с. КЛИМЕНТ Пенсионерски клуб, ул. 21-ва №6
171300057
с. КЛИМЕНТ Читалището, ул. 21-ва №10
171300058
с. ВОЙНЯГОВО Ритуалната зала на кметството, ул. 1-ва №2-4
171300059
с. ВОЙНЯГОВО Пенсионерски клуб, ул. Георги Бенковски №11
171300060
с. ДЪБЕНЕ Читалище - фоайе 1-ви етаж, ул. 2-ра №23
171300061
с. ДЪБЕНЕ ОУ Даскал Лило Николов - 1-ви етаж, ул. 7-ма №2
171300062
с. ИГАНОВО Зала в читалището, ул. Георги Димитров №25А
171300063
с. ПЕВЦИТЕ Кметството, ул. 1-ва №11
171300064
с. КЪРНАРЕ Търговски дом /разширение на ресторанта/, ул. 1-ва №22а
171300065
с. СТОЛЕТОВО Сграда на читалището на ул. 1-ва №18
171300066
с. СЛАТИНА Пенсионерски Клуб, ул. 9-та №10
171300067
с. ХРИСТО ДАНОВО Клуб, ул. 1-ва №16
171300068
с. ХРИСТО ДАНОВО Кметството, ул. 1-ва №24
171300069
с. РОЗИНО Читалище - Звездица, ул. Христо Ботев №60
171300070
с. РОЗИНО ОУ Христо Г. Данов, ул. Христо Ботев №55
171300071
с. РОЗИНО Кметството, ул. Христо Ботев №62
171300072
с. РОЗИНО Клуб на пенсионера, ул. Белите брези №2
171300073
с. РОЗИНО ОУ Христо Г. Данов, ул. Христо Ботев №55
171300074
гр. КЛИСУРА ОУ Христо Г. Данов, ул. Елена и Андон Станеви №1
171300075
гр. КЛИСУРА ОУ Христо Г. Данов, ул. Елена и Андон Станеви №1
171500001
гр. ЛЪКИ Клуб на пенсионера, ул. Възраждане №21а
171500002
гр. ЛЪКИ Младежки дом, ул. Хайдушки поляни №19
171500003
гр. ЛЪКИ Възстановителен център - Лъки ЕООД, ул. Възраждане №30
171500004
с. ЮГОВО Административна сграда на кметството
171500005
с. БОРОВО Сграда на народно читалище - с. Борово
171500006
с. БЕЛИЦА Сграда на народно читалище - с. Белица
171500007
с. ЛЪКАВИЦА Административна сграда на кметството
171500008
с. МАНАСТИР Клуб на пенсионера
171500009
с. ДРЯНОВО Сграда на бившето основно училище
171500010
с. ДЖУРКОВО Сграда на народно читалище - с. Джурково
171500011
с. ЗДРАВЕЦ Административна сграда на кметството
171700001
с. ЦАРАЦОВО Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
171700002
с. ЦАРАЦОВО Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
171700003
с. ЦАРАЦОВО Основно училище "Дядо Иван Арабаджията", ул. "Хан Аспарух" №11
171700004
с. БЕНКОВСКИ Клуб на пенсионера, ул. "12-та" №9
171700005
с. БЕНКОВСКИ Кметство, ул. "12-та" №9
171700006
с. ВОЙСИЛ Старата библиотека, ул. "1-ва" №2
171700007
с. РАДИНОВО Кметство, ул. "5-та" №24
171700008
с. КОСТИЕВО Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "1-ва" №19
171700009
с. КОСТИЕВО Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "1-ва" №19
171700010
с. ТРУД Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Никола Войновски" №2
171700011
с. ТРУД Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Никола Войновски" №2
171700012
с. ТРУД Клуб на пенсионера, ул. "Никола Петков" №34А
171700013
с. ТРУД Стадиона, ул. "Димчо Дебелянов" №11
171700014
с. СТРОЕВО Основно училище Христо Смирненски, ул. "Комсомолска" №17
171700015
с. СТРОЕВО Основно училище Христо Смирненски, ул. "Комсомолска" №17
171700016
с. ГРАФ ИГНАТИЕВО Клуб на пенсионера, ул. "Кирил и Методий" №2А
171700017
с. ГРАФ ИГНАТИЕВО Основно училище Граф Игнатиев, ул. "Иван Вазов" №2
171700018
с. ВОЙВОДИНОВО Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51
171700019
с. ВОЙВОДИНОВО Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51
171700020
с. КАЛЕКОВЕЦ Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
171700021
с. КАЛЕКОВЕЦ Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
171700022
с. КАЛЕКОВЕЦ Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
171700023
с. КАЛЕКОВЕЦ Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9
171700024
с. ЖЕЛЯЗНО Клуб на пенсионера, ул. "Сребрю Бабаков" №5Б
171700025
с. КРИСЛОВО Младежки дом, ул. "Георги Димитров" №19
171700026
с. ДИНК Читалище, ул. "Възраждане" №26
171700027
с. СКУТАРЕ Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
171700028
с. СКУТАРЕ Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
171700029
с. СКУТАРЕ Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25
171700030
с. РОГОШ Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
171700031
с. РОГОШ Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
171700032
с. РОГОШ Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
171700033
с. РОГОШ Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2
171700034
с. ТРИЛИСТНИК Клуб на пенсионера, ул. "3-та" №2А
171700035
с. МАНОЛЕ Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
171700036
с. МАНОЛЕ Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
171700037
с. МАНОЛЕ Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
171700038
с. МАНОЛЕ Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5
171700039
с. МАНОЛСКО КОНАРЕ Читалище, ул. "9-та" №1
171700040
с. ЯСНО ПОЛЕ Читалище, ул. "1-ва" №24
172300001
гр. ПЪРВОМАЙ ОУ Св. св. Кирил и Методий - малка сграда ул. Гимназиална №1
172300002
гр. ПЪРВОМАЙ ОУ Св. св. Кирил и Методий - голяма сграда ул. Гимназиална №1
172300003
гр. ПЪРВОМАЙ ОУ Св. св. Кирил и Методий - малка сграда ул. Гимназиална №1
172300004
гр. ПЪРВОМАЙ ОУ Св. св. Кирил и Методий - голяма сграда ул. Гимназиална №1
172300005
гр. ПЪРВОМАЙ ЦДГ Осми март ул. Спартак №11А - южен вход
172300006
гр. ПЪРВОМАЙ ЦДГ Осми март ул. Спартак №11А - източен вход
172300007
гр. ПЪРВОМАЙ НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - северен вход
172300008
гр. ПЪРВОМАЙ ЦДГ Марица ул. Ралица №6
172300009
гр. ПЪРВОМАЙ НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - централен вход
172300010
гр. ПЪРВОМАЙ Ритуална зала в читалището ул. Орфей №7А
172300011
гр. ПЪРВОМАЙ СОУ Д-р Асен Златаров - кабинет. ул. Кочо Честеменски №20
172300012
гр. ПЪРВОМАЙ СОУ Д-р Асен Златаров - физкултурен салон ул. Кочо Честименски №20
172300013
гр. ПЪРВОМАЙ Сграда на Общ. администрация - ул. Бр. Миладинови-юг №50
172300014
гр. ПЪРВОМАЙ кв. Любеново Читалище /централен вход/
172300015
гр. ПЪРВОМАЙ кв. Любеново Читалище - Пенсионерски клуб
172300016
гр. ПЪРВОМАЙ кв. Дебър Пенсионерски клуб
172300017
гр. ПЪРВОМАЙ кв. Дебър ОУ Георги Караславов - западно крило
172300018
гр. ПЪРВОМАЙ кв. Дебър ОУ Георги Караславов - източно крило
172300019
с. ГРАДИНА ОУ Христо Ботев - западно крило
172300020
с. ГРАДИНА ОУ Христо Ботев - източно крило
172300021
с. ГРАДИНА Пенсионерски клуб
172300022
с. КРУШЕВО Сградата на читалището
172300023
с. ДОБРИ ДОЛ Сградата на читалището
172300024
с. КАРАДЖАЛОВО Ритуалната зала
172300025
с. КАРАДЖАЛОВО Детската градина
172300026
с. БЯЛА РЕКА ОУ Любен Каравелов
172300027
с. ПРАВОСЛАВЕН Сградата на читалището
172300028
с. ЕЗЕРОВО ДВФУ
172300029
с. ВОДЕН Младежки клуб - библиотеката
172300030
с. ДРАГОЙНОВО Клуба на пенсионера
172300031
с. БУКОВО Читалището
172300032
с. БРЯГОВО Клуба на самодейците
172300033
с. ИСКРА Клуба на пенсионера
172300034
с. ИСКРА ОУ Отец Паисий
172300035
с. ДЪЛБОК ИЗВОР ОУ Св. св. Кирил и Методий
172300036
с. ДЪЛБОК ИЗВОР ОУ Св. св. Кирил и Методий
172300037
с. ПОРОЙНА Клуба на пенсионера
172300038
с. ТАТАРЕВО Сградата на читалището
172300039
с. ВИНИЦА ОУ Васил Априлов
172500001
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово - Клуб на пенсионера/бивш/, ул. Никола Вапцаров №1
172500002
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1, стая №6, ул. Петър Богдан №48
172500003
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово - Клуб на инвалида, ул. Никола Вапцаров №1
172500004
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1, стая №1, ул. Петър Богдан №48
172500005
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1, стая №2, ул. Петър Богдан №48
172500006
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1 стая №3, ул. Петър Богдан №48
172500007
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1, стая №4, ул. Петър Богдан №48
172500008
гр. РАКОВСКИ кв. Парчевич - бивш млекосъбирателен пункт, ул. Софроний Врачански №18А
172500009
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски ет. 1 фоайето, ул. П. Каравелов №2
172500010
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски ет. 1, стая №1, ул. П. Каравелов №2
172500011
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски ет. 1, стая №2, ул. П. Каравелов №2
172500012
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Хр. Смирненски, ет. 1, стая №8, ул. П. Каравелов №2
172500013
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски ет. 1, стая №4, ул. П. Каравелов №2
172500014
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Хр. Смирненски ет. 1, стая №9, ул. П. Каравелов №2
172500015
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски - физ. салон, ул. П. Каравелов №2
172500016
с. СТРЯМА ОУ Отец Паисий - техн. работилница ул. Христо Ботев №3
172500017
с. СТРЯМА ОУ Отец Паисий - техн. работилница ул. Христо Ботев №3
172500018
с. СТРЯМА Клуб на пенсионера, ул. Братя Миладинови №4
172500019
с. СТРЯМА ОУ Отец Паисий - училищна столова, ул. Христо Ботев №3
172500020
с. МОМИНО СЕЛО Читалището ул. 1-ва №10
172500021
с. ШИШМАНЦИ Читалището - малък салон, пл. 1 №2
172500022
с. БЕЛОЗЕМ Стадиона, ул. Подем №2
172500023
с. БЕЛОЗЕМ Читалището - обредна зала ул. Родопи №38А
172500024
с. БЕЛОЗЕМ ОУ Гео Милев - южно крило ул. Родопи №40
172500025
с. БЕЛОЗЕМ ОУ Гео Милев - западно крило ул. Родопи №40
172500026
с. БЕЛОЗЕМ Читалище - малък салон ул. Родопи №35А
172500027
с. ЧАЛЪКОВИ ОУ Петър Берон /Горното училище/ ул. Ран Босилек №4
172500028
с. ЧАЛЪКОВИ ОУ Петър Берон /Горното училище/ ул. Ран Босилек №4
172500029
с. БОЛЯРИНО Читалището ул. 24-та №2
172500030
гр. РАКОВСКИ Център за обществена подкрепа ул. Никола Вапцаров №2а
172500031
гр. РАКОВСКИ кв. Секирово, ОУ Христо Ботев ет. 1, стая №5, ул. Петър Богдан №48
172500032
гр. РАКОВСКИ кв. Ген. Николаев, ОУ Хр. Смирненски ет. 1, стая №5, ул. П. Каравелов №2
172500033
гр. РАКОВСКИ кв. Нов център, ПГ Петър Парчевич, ет. 1, стая №1 бул. Г. С. Раковски №100Б
172600001
с. БЕЛАЩИЦА ОУ Пенчо Славейков, ул. П. Яворов №26
172600002
с. БЕЛАЩИЦА ОУ Пенчо Славейков, ул. П. Яворов №26
172600003
с. БЕЛАЩИЦА ОУ Пенчо Славейков, ул. П. Яворов №26
172600004
с. БОЙКОВО Читалище Здравец, пл. Недко Каблешков №1
172600005
с. БРАНИПОЛЕ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Климент Охридски №8
172600006
с. БРАНИПОЛЕ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Климент Охридски №8
172600007
с. БРАНИПОЛЕ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Климент Охридски №8
172600008
с. БРАНИПОЛЕ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Климент Охридски №8
172600009
с. БРЕСТОВИЦА ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул. Кирил и Методий №5
172600010
с. БРЕСТОВИЦА ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул. Кирил и Методий №5
172600011
с. БРЕСТОВИЦА ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул. Христо Ботев №16
172600012
с. БРЕСТОВИЦА ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул. Христо Ботев №16
172600013
с. БРЕСТОВИЦА ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул. Христо Ботев №16
172600014
с. БРЕСТНИК ОУ Васил Левски, ул. Васил Левски №8
172600015
с. БРЕСТНИК ОУ Васил Левски, ул. Васил Левски №8
172600016
с. БРЕСТНИК ОУ Васил Левски, ул. Васил Левски №8
172600017
с. ДЕДОВО Клуб на пенсионера, ул. Братя Даскалови №30
172600018
с. ЗЛАТИТРАП Кметството, ул. "1-ва" №16
172600019
с. ЗЛАТИТРАП Пенсионерски клуб, ул. "22-ра" №1А
172600020
с. ИЗВОР Читалище Лъч ул. Св. Илия №1
172600021
с. КАДИЕВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. 1-ва №43
172600022
с. КАДИЕВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. 1-ва №43
172600023
с. КРУМОВО ОУ Христо Ботев, ул. Христо Ботев №1а
172600024
с. КРУМОВО ОУ Христо Ботев, ул. Христо Ботев №1а
172600025
с. КРУМОВО ОУ Христо Ботев, ул. Христо Ботев №1а
172600026
с. КРУМОВО ОУ Христо Ботев, ул. Христо Ботев №1а
172600027
с. ЛИЛКОВО Сградата на кметството
172600028
с. МАРКОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Захари Стоянов №70
172600029
с. МАРКОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Захари Стоянов №70
172600030
с. МАРКОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Захари Стоянов №70
172600031
с. МАРКОВО ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Захари Стоянов №70
172600032
с. ОРИЗАРИ Сградата на кметството, бул. Марица №11
172600033
с. ПЪРВЕНЕЦ ЦДГ Пролет, ул. Мир №2
172600034
с. ПЪРВЕНЕЦ Народно читалище, ул. Съединение №55
172600035
с. ПЪРВЕНЕЦ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. П. Евтимий №2
172600036
с. ПЪРВЕНЕЦ ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Петър Берон №17
172600037
с. ПЪРВЕНЕЦ Пенсионерски клуб, ул. Гагарин №15
172600038
с. СИТОВО Сградата на кметството
172600039
с. СКОБЕЛЕВО и Чурен, Читалище "Съзнание"
172600040
с. УСТИНА Кметството, ул. Никола Петков №37а
172600041
с. УСТИНА Кметството, ул. Никола Петков №37а
172600042
с. УСТИНА Читалище, ул. Никола Петков №39
172600043
с. ХРАБРИНО Кметството - лекционна зала ет. 1
172600044
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600045
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600046
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600047
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600048
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600049
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600050
с. ЦАЛАПИЦА ОУ Паисий Хилендарски, ул. Стефан Стамболов №34
172600051
с. ЯГОДОВО ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул. Хр. Ботев №58
172600052
с. ЯГОДОВО ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул. Хр. Ботев №58
172600053
с. ЯГОДОВО ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул. Хр. Ботев №58
172600054
с. ЯГОДОВО ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул. Хр. Ботев №58
172600055
с. ЯГОДОВО ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул. Хр. Ботев №58
172600056
с. УСТИНА Читалище, ул. Никола Петков №39
172800001
гр. САДОВО ОУ Гео Милев, ул. Лиляна Димитрова №2
172800002
гр. САДОВО ОУ Гео Милев, ул. Лиляна Димитрова №2
172800003
гр. САДОВО ОУ Гео Милев, ул. Лиляна Димитрова №2
172800004
с. ЧЕШНЕГИРОВО ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. Й. Николова №12
172800005
с. ЧЕШНЕГИРОВО ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. Й. Николова №12
172800006
с. МИЛЕВО Младежкия дом, ул. 1-ва №1
172800007
с. ПОПОВИЦА ОУ Христо Ботев, ул. 7-ма №7
172800008
с. ПОПОВИЦА ЦДГ Никола Вапцаров, ул. 33-та №3
172800009
с. АХМАТОВО Читалището, ул. 1-ва №8
172800010
с. СЕЛЦИ Кметството - I-ви етаж, ул. 1-ва №24
172800011
с. БОГДАНИЦА Училището, ул. 1-ва №9
172800012
с. БОЛЯРЦИ Сградата на кметството, ул. 1-ва №29
172800013
с. БОЛЯРЦИ ОУ Георги С. Раковски, ул. 18-та №22
172800014
с. БОЛЯРЦИ ОУ Георги С. Раковски, ул. 18-та №22
172800015
с. МОМИНСКО Читалището, ул. 2-ра №6А
172800016
с. КОЧЕВО Кметството, ул. 1-ва №25А
172800017
с. КАРАДЖОВО ОУ Васил Левски, ул. 20-та №17
172800018
с. КАТУНИЦА ОУ Христо Ботев, ул. 9-ти септември №62
172800019
с. КАТУНИЦА ОУ Христо Ботев, ул. 9-ти септември №62
172800020
с. КАТУНИЦА ОУ Христо Ботев, ул. 9-ти септември №62
173300001
гр. СЪЕДИНЕНИЕ НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24
173300002
гр. СЪЕДИНЕНИЕ Общинска администрация, Бул. 6-ти септември №13
173300003
гр. СЪЕДИНЕНИЕ НУ Л. Каравелов, ул. Чард. Велики №24
173300004
гр. СЪЕДИНЕНИЕ СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3
173300005
гр. СЪЕДИНЕНИЕ СОУ Христо Ботев, ул. Баба Исака Скачкова №3
173300006
гр. СЪЕДИНЕНИЕ Клуб на пенсионера, ул. Дружба №2А
173300007
гр. СЪЕДИНЕНИЕ СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1
173300008
гр. СЪЕДИНЕНИЕ СОУ Христо Ботев, ул. Васил Левски №1
173300009
гр. СЪЕДИНЕНИЕ Читалище, ул. Голямоконарска №12
173300010
с. ПРАВИЩЕ Читалище, ул. 1-ва №12Б
173300011
с. ГОЛЯМ ЧАРДАК Читалище, ул. Васил Левски №1
173300012
с. НЕДЕЛЕВО Читалище, ул. 2-ра №25
173300013
с. МАЛЪК ЧАРДАК Читалище, ул. Хан Аспарух №21
173300014
с. ДРАГОМИР Кметството, ул. 12-та №8
173300015
с. НАЙДЕН ГЕРОВО Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №12
173300016
с. ЦАРИМИР Детска градина, ул. Георги Димитров №4
173300017
с. ЦАРИМИР Детска градина, ул. Георги Димитров №4
173300018
с. ЦЕРЕТЕЛЕВО Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №8
173300019
с. ЛЮБЕН Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №26
173700001
гр. ХИСАРЯ Клуб на "Съюза на пенсионерите 2004" I-ви етаж, ул. "Аугуста" №16
173700002
гр. ХИСАРЯ Обединено детско заведение "Мечо Пух", I-ви етаж, ул. "Н. Вапцаров" №22
173700003
гр. ХИСАРЯ Във фоайето на НЧ "Ив. Вазов-1904г." в дясно, бул. "Ген. Гурко" №23
173700004
гр. ХИСАРЯ Във фоайето на НЧ "Ив. Вазов-1904г." в ляво, бул. "Ген. Гурко" №23
173700005
гр. ХИСАРЯ ОУ Васил Левски, I-ви етаж, бул. "Хр. Ботев" №61
173700006
гр. ХИСАРЯ НЧ "Никола Вапцаров-1927г." /Момина Баня/, ул. "Елин Пелин" №1А
173700007
гр. ХИСАРЯ ОУ Климент Охридски - сграда 1, I-ви етаж, бул. "Иван Вазов" №73
173700008
гр. ХИСАРЯ ОУ Климент Охридски - сграда 2, I-ви етаж, бул. "Иван Вазов" №73
173700009
гр. ХИСАРЯ Народно Читалище "Искра-1938г. ", I-ви етаж, ул. Цар Асен №44
173700010
с. МИХИЛЦИ Народно Читалище "Христо Ботев-1925г. ", ул. 1-ва №52
173700011
с. ЧЕРНИЧЕВО Народно Читалище "Ечо Неделев-1931г. ", ул. Стойчо Дамянов №19
173700012
с. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ НЧ "Тодор Пашкулов-1928г. ", I-ви етаж, малък салон, ул. 23-та №1
173700013
с. НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928г. ", етаж 1, ул. 1-ва №42
173700014
с. ПАНИЧЕРИ Клуба на селото, ул. Георги Димитров №51
173700015
с. МЪТЕНИЦА Кметството - заседателната зала, 1-ви етаж, ул. Ив. Пашкулова №2
173700016
с. СТАРОСЕЛ Народно Читалище "Гео Милев-1907г. ", ул. Георги Димитров №54
173700018
с. КРАСНОВО НЧ "Отец Паисий - 1926 г. , "Фоайето на кметството, ул. 1-ва №31
173700019
с. КРЪСТЕВИЧ Народно Читалище "Страхил-1903г. ", ул 1-ва №4
173700020
с. БЕЛОВИЦА Училището - I-ви етаж, ул. 1-ва №10
173700021
с. МАЛО КРУШЕВО Клуба на селото, ул. 2-ра №35
173900001
гр. КРИЧИМ НУ Васил Левски, физкултурен салон, бул. Тракия №1
173900002
гр. КРИЧИМ НУ Васил Левски, столова, бул. Тракия №1
173900003
гр. КРИЧИМ СУ П. Р. Славейков бул. Тракия №24
173900004
гр. КРИЧИМ Дневен център за стари хора, бул. Ал. Стамболийски №27А
173900005
гр. КРИЧИМ СУ П. Р. Славейков, начален етап, ул. Д. Благоев №5
173900006
гр. КРИЧИМ Ритуална зала в сградата на Община Кричим пл. Обединение №3
173900007
гр. КРИЧИМ Народно Читалище Пробуда-1912, пл. Обединение №5
173900008
гр. КРИЧИМ Младежки дом, ул. Никола Петков №11
173900009
гр. КРИЧИМ СУ П. Р. Славейков, начален етап, ул. Д. Благоев №5, I-ви етаж
173900010
гр. КРИЧИМ НУ Васил Левски, бул. Тракия №1, I-ви етаж
174000001
гр. ПЕРУЩИЦА Туристически инф. център, ул. Проф. Борис Тасков №1Г- заседателна зала
174000002
гр. ПЕРУЩИЦА ОУ Петър Бонев, ул. Христо Ботев №2
174000003
гр. ПЕРУЩИЦА ОУ Петър Бонев, ул. Христо Ботев №2
174000004
гр. ПЕРУЩИЦА Младежки дом, ул. Проф. Борис Тасков №7
174000005
гр. ПЕРУЩИЦА Читалище Просвета-1876, пл. 27-ми Априлий №1
174000006
гр. ПЕРУЩИЦА Читалище Просвета-1876, пл. 27-ми Априлий №1
174100001
гр. СТАМБОЛИЙСКИ Клуб на пенсионера кв. Полатово, ул. "Тракия" №169
174100002
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ОУ Христо Ботев - нова част, ул. "Марица" №15
174100003
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ОУ Христо Ботев - стара част, ул. "Марица" №15
174100004
гр. СТАМБОЛИЙСКИ СУ Отец Паисий, ул. "Витоша" №3
174100005
гр. СТАМБОЛИЙСКИ Спортна зала, ул. "Витоша" №1
174100006
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ЦДГ Райна Княгиня, ул. "Виктор Юго" №13
174100007
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ЦДГ Слънце, ул. "Перущица" №10
174100008
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ОУ Христо Смирненски, ул. "Г. Гурко" №5
174100009
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ЦДГ Искра, ул. "Х. Димитър" №6
174100010
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ЦДГ Искра, ул. Х". Димитър" №6
174100011
гр. СТАМБОЛИЙСКИ Общинска болница - стола, ул. "Марица" №13
174100012
гр. СТАМБОЛИЙСКИ Клуб на пенсионера, ул. "Р. Даскалов" №32
174100013
гр. СТАМБОЛИЙСКИ Поликлиника, ул. "Дунав" №43
174100014
гр. СТАМБОЛИЙСКИ ЦДГ Искра, ул. "Х. Димитър" №6
174100015
с. ЙОАКИМ ГРУЕВО ОУ Христо Ботев, ул. "17-та" №23
174100016
с. ЙОАКИМ ГРУЕВО ОУ Христо Ботев, ул. "17-та" №23
174100017
с. ЙОАКИМ ГРУЕВО ОУ Христо Ботев, ул. "17-та" №23
174100018
с. ЙОАКИМ ГРУЕВО ОУ Христо Ботев, ул. "17-та" №23
174100019
с. КУРТОВО КОНАРЕ ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. "5-та" №13
174100020
с. КУРТОВО КОНАРЕ ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. "5-та" №13
174100021
с. КУРТОВО КОНАРЕ ОУ Св. св. Кирил и Методий, ул. "5-та" №13
174100022
с. НОВО СЕЛО ОУ Христо Смирненски, ул. "15-та" №22
174100023
с. НОВО СЕЛО ОУ Христо Смирненски, ул. "15-та" №22
174100024
с. НОВО СЕЛО ОУ Христо Смирненски, ул. "15-та" №22
174100025
с. ТРИВОДИЦИ ОУ Васил Левски, ул. "11-та" №7
174100026
с. ТРИВОДИЦИ ОУ Васил Левски, ул. "11-та" №7
174200001
гр. КУКЛЕН Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 1, ул. Ал. Стамболийски №46
174200002
гр. КУКЛЕН Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул. Ал. Стамболийски №46
174200003
гр. КУКЛЕН Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул. Ал. Стамболийски №46
174200004
гр. КУКЛЕН СУ Отец Паисий етаж 1, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52
174200005
гр. КУКЛЕН СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52
174200006
гр. КУКЛЕН СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52
174200007
гр. КУКЛЕН СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52
174200008
гр. КУКЛЕН СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул. Ал. Стамболийски №52
174200009
с. ГЪЛЪБОВО Кметството, ул. Родопи №14
174200010
с. ДОБРАЛЪК Читалище Иван Вазов - 1901, ул. Читалищна №13
174200011
с. РУЕН Читалище Отец Паисий - 1928, ул. Христо Ботев №41
174200012
с. ЦАР КАЛОЯН Кметството, етаж 1, ул. Македония №10
174200013
с. ЯВРОВО Читалище Пробуда - 1923, ул. Васил Левски №19
174300001
гр. СОПОТ НУ Неделя Петкова ул. Иван Вазов №51
174300002
гр. СОПОТ НУ Неделя Петкова ул. Иван Вазов №51
174300003
гр. СОПОТ СУ Иван Вазов ул. Г. Попниколов №34
174300004
гр. СОПОТ СУ Иван Вазов ул. Г. Попниколов №34
174300005
гр. СОПОТ НУ Неделя Петкова ул. Иван Вазов №51
174300006
гр. СОПОТ Клуб на пенсионера ул. Поп Еньо Николов №5
174300007
гр. СОПОТ СУ Иван Вазов ул. Г. Попниколов №34
174300008
гр. СОПОТ ПГ Ген. Вл. Заимов ул. Иван Вазов №79
174300009
гр. СОПОТ НУ Неделя Петкова ул. Иван Вазов №51
174300010
гр. СОПОТ СУ Иван Вазов ул. Г. Попниколов №34
174300011
с. АНЕВО Административна сграда, ул. Десета №4
174300012
с. АНЕВО Административна сграда, ул. Десета №4

Секция №

РИК 17 Пловдив Област