РИК 01 Благоевград

010100001ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100002ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
010100003ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
010100004ГР.БАНСКО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ул."ЦАР СИМЕОН" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
010100005ГР.БАНСКО, ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", ПЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №14 запис от устройство
010100006ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010100007ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010100008ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31запис от устройство
010100009ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
010100010ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010100011ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" № 9Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100012ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" № 9Бзапис от устройство
010100013ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010100014ГР.ДОБРИНИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕТО , ПЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
010100015ГР.ДОБРИНИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
010100016ГР.ДОБРИНИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21запис от устройство
010100017ГР.ДОБРИНИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ТЪРГОВСКА" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
010100018С.ГОСТУН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100019С.ОСЕНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100020С.ОБИДИМ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100021С.КРЕМЕН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100022С.МЕСТА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010100023С.ФИЛИПОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200001ГР.БЕЛИЦА, ГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ" , УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
010200002ГР.БЕЛИЦА, ГИМНАЗИЯ "Н.Й. ВАПЦАРОВ" , УЛ."ДИМО ХАДЖИДИМОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
010200003ГР.БЕЛИЦА, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, УЛ."ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
010200004ГР.БЕЛИЦА, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, УЛ."ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
010200005С.ДАГОНОВО, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200006С.КРАИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
010200007С.КРАИЩЕ, МАГ.БИМБ.МАХАЛА-БАРАКИТЕ, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
010200008С.КРАИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА, УЛ."ЕДИНАДЕСЕТА" №18запис от устройство
010200009С.ГОРНО КРАИЩЕ, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200010С.ГОРНО КРАИЩЕ, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200011С.ЛЮТОВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
010200012С.БАБЯК, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200013С.ГЪЛЪБОВО, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200014С.КУЗЬОВО, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200015С.ПАЛАТИК, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200016С.ЧЕРЕШОВО, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200017С.ОРЦЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010200018С.ЗЛАТАРИЦА, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300001ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001запис от устройство
010300002ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300003ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002запис от живо излъчванезапис от устройство
010300004ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002запис от живо излъчванезапис от устройство
010300005ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002запис от устройство
010300006ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011запис от живо излъчванезапис от устройство
010300007ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011запис от устройство
010300008ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010300009ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3 запис от живо излъчванезапис от устройство
010300010ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3 запис от живо излъчванезапис от устройство
010300011ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
010300012ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
010300013ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
010300014ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от устройство
010300015ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
010300016ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002запис от живо излъчванезапис от устройство
010300017ГР.БЛАГОЕВГРАД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866", ПЛ."МАКЕДОНИЯ" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
010300018ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" №002запис от живо излъчванезапис от устройство
010300019ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2
010300020ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300021ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №015запис от живо излъчванезапис от устройство
010300022ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300023ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300024ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300025ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300026ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300027ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56 запис от устройство
010300028ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13
010300029ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300030ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300031ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300032ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "ЗОРНИЦА", УЛ."СКАПТОПАРА" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
010300033ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
010300034ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300035ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300036ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300037ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300038ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047запис от устройство
010300039ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №12 "АЛЕНИ МАКОВЕ", УЛ."ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №047запис от живо излъчванезапис от устройство
010300040ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300041ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300042ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300043ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13запис от устройство
010300044ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4 запис от живо излъчванезапис от устройство
010300045ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4 запис от живо излъчванезапис от устройство
010300046ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006запис от устройство
010300047ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
010300048ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300049ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМИТЪР ТАЛЕВ", БУЛ."СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300050ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015запис от живо излъчванезапис от устройство
010300051ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "ДЕТСКИ СВЯТ", УЛ."МАРИЦА" №006запис от живо излъчванезапис от устройство
010300052ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039запис от живо излъчванезапис от устройство
010300053ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
010300054ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
010300055ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от устройство
010300056ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
010300057ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
010300058ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ", УЛ."ОСОГОВО" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
010300059ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03запис от устройство
010300060ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03запис от устройство
010300061ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №03запис от живо излъчванезапис от устройство
010300062ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005запис от живо излъчванезапис от устройство
010300063ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005запис от живо излъчванезапис от устройство
010300064ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005запис от живо излъчванезапис от устройство
010300065ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от устройство
010300066ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300067ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300068ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300069ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300070ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300071ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от устройство
010300072ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300073ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300074ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300075ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300076ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300077ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300078ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300079ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300080ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300081ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300082ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300083ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300084ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300085ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300086ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300087ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300088ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300089ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от устройство
010300090ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300091ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300092ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300093ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300094ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от устройство
010300095ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62 запис от живо излъчванезапис от устройство
010300096ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. "ИВАН МИХАЙЛОВ" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
010300097ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ."БИСТРИЦА" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300098ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",УЛ."БРЕГАЛНИЦА" №002запис от живо излъчванезапис от устройство
010300099ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "ЗДРАВЕЦ", УЛ."ЛАЛЕ" №011запис от живо излъчванезапис от устройство
010300100ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПОМОЩНО У-ЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СВОБОДА" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
010300101ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", УЛ."ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
010300102ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІ-ро ОСН.УЧИЛИЩЕ"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."МИТРОПОЛИТ БОРИС" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
010300103ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ВЕЧЕРНИЦА", УЛ."ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ" №015запис от устройство
010300104ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ"КУЗМАН ШАПКАРЕВ", УЛ."ИЛИНДЕН" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
010300105ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ", УЛ."МАРИЦА" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
010300106ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №10 "МАК", УЛ."СТОИМЕН КАЛЕНДЕРСКИ" №015запис от живо излъчванезапис от устройство
010300107ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "РОСА", УЛ."МЕНЧА КЪРНИЧЕВА" №039запис от живо излъчванезапис от устройство
010300108ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА", УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №09запис от устройство
010300109ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №4 "ПЪРВИ ЮНИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №005запис от живо излъчванезапис от устройство
010300110ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ"ИВАН ВАЗОВ",УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
010300111ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ"ПЕЙО ЯВОРОВ" , ЖК"АЛЕН МАК"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300112ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300113ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ"ХРИСТО БОТЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300114ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300115ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ"АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ", ЖК"ЕЛЕНОВО"запис от живо излъчванезапис от устройство
010300116С.БИСТРИЦА, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300117С.ГОРНО ХЪРСОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300118С.МАРУЛЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300119С.ИЗГРЕВ, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300120С.ЦЕРОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300121С.ПОКРОВНИК, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300122С.МОЩАНЕЦ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300123С.ПАДЕШ, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300124С.ДЕЛВИНО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300125С.ГАБРОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300126С.ДЕБОЧИЦА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300127С.ЛЕШКО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300128С.ЛЕШКО, СТАРОТО КМЕТСТВО (ГОРНО ЛЕШКО)запис от живо излъчванезапис от устройство
010300129С.БЕЛО ПОЛЕ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300130С.РИЛЦИ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300131С.ДЪБРАВА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300132С.ЗЕЛЕНДОЛ, КМЕТСТВОзапис от устройство
010300133С.БЪЛГАРЧЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300134С.БУЧИНО, КМЕТСТВО С.БУЧИНОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300135С.СЕЛИЩЕ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300136С.ДРЕНКОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300137С.ЛОГОДАЖ, ДЕТСКАТА ГРАДИНА /УЧИЛИЩЕТО/запис от живо излъчванезапис от устройство
010300138С.КЛИСУРА, КМЕТСТВО С.КЛИСУРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
010300139С.ЕЛЕНОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
011100001ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13запис от устройство
011100002ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
011100003ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", УЛ."ПОЛК. ДРАНГОВ" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
011100004ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
011100005ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
011100006ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."СКОПИЕ" №4 запис от устройство
011100007ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
011100008ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ИЛИЯ БАТАКЛИЕВ" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
011100009ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" №1запис от устройство
011100010ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
011100011ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
011100012ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
011100013ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
011100014ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
011100015ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
011100016ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПГ ПО МСС "П.К.ЯВОРОВ", УЛ."СИМЕОН РАДЕВ" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
011100017ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
011100018ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
011100019ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15запис от устройство
011100020ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА , УЛ."ДРАМА" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
011100021ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА , УЛ."ДРАМА" №1запис от устройство
011100022ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА , УЛ."ДРАМА" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
011100024С.МОСОМИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №2 запис от живо излъчванезапис от устройство
011100025С.МОСОМИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЮРИЙ ГАГАРИН" №1запис от устройство
011100026С.МОСОМИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
011100027С.БОРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" №13 запис от живо излъчванезапис от устройство
011100028С.БОРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" №13 запис от живо излъчванезапис от устройство
011100029С.БАНИЧАН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011100030С.ГОСПОДИНЦИ, КМЕТСТВО
011100031С.БУКОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011100032С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
011100033С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1
011100034С.БРЕЗНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЧАРКА" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
011100035С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
011100036С.КОРНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011100037С.КОРНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ПИРИН" №20запис от устройство
011100038С.КОРНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ПИРИН" №20запис от устройство
011100039С.ЛЪЖНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ПРОГРЕС" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
011100040С.ЛЪЖНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ПРОГРЕС" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
011100041С.ДОБРОТИНО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
011100042С.ДЕЛЧЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300001С.ГЪРМЕН, КАФЕ "БИСТРОТО"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300002С.ГЪРМЕН, ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА"запис от устройство
011300003С.БАЛДЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300004С.ГОРНО ДРЯНОВО, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300005С.ДЕБРЕН, ОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"запис от устройство
011300006С.ДЕБРЕН, ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"запис от устройство
011300007С.ДЕБРЕН, ОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300008С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300009С.ДОЛНО ДРЯНОВО, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"запис от устройство
011300010С.ДЪБНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300011С.ДЪБНИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300012С.КОВАЧЕВИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300013С.КРУШЕВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
011300014С.МАРЧЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300015С.ОГНЯНОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300016С.ОГНЯНОВО, ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪРзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300017С.ОРЕШЕ, СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕзапис от устройство
011300018С.ОСИКОВО, ЧИТАЛИЩЕзапис от устройство
011300019С.РИБНОВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
011300020С.РИБНОВО, СОУ"ЙОРДАН ЙОВКОВ"запис от устройство
011300021С.РИБНОВО, ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
011300022С.СКРЕБАТНО, МУЗЕЯзапис от живо излъчванезапис от устройство
011300023С.ХВОСТЯНЕ, ОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"запис от устройство
012800001ГР.КРЕСНА, ОБЩИНСКА АДМ. ЗАЛА"5-ти октомври", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96запис от устройство
012800002ГР.КРЕСНА, ОБЩИНСКА АДМ. РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96запис от живо излъчванезапис от устройство
012800003ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12запис от устройство
012800004ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
012800005ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
012800006С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КМЕТСТВОзапис от устройство
012800007С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯзапис от живо излъчванезапис от устройство
012800008С.СЛИВНИЦА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
012800009С.ОЩАВА, КМЕТСТВО запис от живо излъчванезапис от устройство
012800010С.СТАРА КРЕСНА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300001ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"запис от устройство
013300002ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"запис от устройство
013300003ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"запис от устройство
013300004ГР.ПЕТРИЧ, СГРАДА„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, ДО КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.”СЛАВЯНСКА”№2 запис от устройство
013300005ГР.ПЕТРИЧ, СГРАДА„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, ДО КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ.”СЛАВЯНСКА”№2 запис от живо излъчванезапис от устройство
013300006ГР.ПЕТРИЧ, ПГ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300007ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300008ГР.ПЕТРИЧ, ПГ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"запис от устройство
013300009ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"запис от устройство
013300010ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300011ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300012ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"запис от устройство
013300013ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300014ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300015ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"запис от устройство
013300016ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300017ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"запис от устройство
013300018ГР.ПЕТРИЧ, ДГ НА УЛ."СОЛУНСКА" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300019ГР.ПЕТРИЧ, ДГ НА УЛ."СОЛУНСКА" запис от устройство
013300020ГР.ПЕТРИЧ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА-МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300021ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-КВ. ШАРОН, УЛ."БИТОЛЯ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300022ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ "ЮРИЙ ГАГАРИН"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300023ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300024ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300025ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. "ПОЛЯНИТЕ" запис от устройство
013300026ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300027ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300028ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300029ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН" запис от устройство
013300030ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ" запис от живо излъчванезапис от устройство
013300031ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ" запис от устройство
013300032ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300033ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300034ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В Ж.К. ЦАР САМУИЛзапис от устройство
013300035ГР.ПЕТРИЧ, СБАзапис от устройство
013300036ГР.ПЕТРИЧ, СБАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300037С.ДРАНГОВО, ДЕТСКАТА ГРАДИНАзапис от устройство
013300038С.ТОПОЛНИЦА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от устройство
013300039С.МИТИНО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300040С.РЪЖДАК, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300041С.МАРИКОСТИНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300042С.МАРИКОСТИНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300043С.КРОМИДОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300044С.КАПАТОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300045С.НОВО КОНОМЛАДИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300046С.ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300047С.КУЛАТА, КМЕТСТВОТО-РИТУАЛНА ЗАЛАзапис от устройство
013300048С.ДОЛНО СПАНЧЕВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300049С.МАРИНО ПОЛЕ, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300050С.ЧУЧУЛИГОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300051С.КЪРНАЛОВО, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300052С.КЪРНАЛОВО, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от устройство
013300053С.РУПИТЕ, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"запис от устройство
013300054С.РУПИТЕ, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300055С.СТАРЧЕВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300056С.МИХНЕВО, УЧИЛИЩЕТОзапис от устройство
013300057С.МИХНЕВО, УЧИЛИЩЕТОзапис от устройство
013300058С.РИБНИК, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300059С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300060С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300061С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300062С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300063С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300064С.КАВРАКИРОВО, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"запис от устройство
013300065С.КАВРАКИРОВО, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300066С.ДОЛНА РИБНИЦА, УЧИЛИЩЕТОзапис от устройство
013300067С.ЧУРИЧЕНИ, КМЕТСТВОТОзапис от устройство
013300068С.МЕНДОВО, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300069С.БОРОВИЧЕНЕ, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300070С.ДОЛНА КРУШИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300071С.ГЕГА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300072С.БАСКАЛЦИ, КМЕТСТВОТО С. КУКУРАХЦЕВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300073С.СТРУМЕШНИЦА, КМЕТСТВОТО I-ви ЕТАЖзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300074С.ЗОЙЧЕНЕ, МАГАЗИН НА РПК - С. ЗОЙЧЕНЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300075С.ВИШЛЕНЕ, КМЕТСТВОТО С. ВИШЛЕНЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300076С.ПРАВО БЪРДО, КЛУБЧЕТОзапис от устройство
013300077С.ЯКОВО, КМЕТСТВОТО С. ЯКОВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300078С.ДРЕНОВО, КМЕТСТВОТО, С.ДРЕНОВО запис от живо излъчванезапис от устройство
013300079С.БЕЛАСИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от устройство
013300080С.БЕЛАСИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300081С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300082С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от устройство
013300083С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300084С.САМУИЛОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300085С.КАМЕНА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300086С.ЯВОРНИЦА, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от устройство
013300087С.КЛЮЧ, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013300088С.СКРЪТ, ОУ "П.К. ЯВОРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300089С.СКРЪТ, ОУ "П.К. ЯВОРОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013300090С.ГАБРЕНЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013700001ГР.РАЗЛОГ, ЧИТАЛИЩЕ"15.09.1903Г.", УЛ."ШЕЙНОВО" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
013700002ГР.РАЗЛОГ, ЧИТАЛИЩЕ"15.09.1903Г.", УЛ."ШЕЙНОВО" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
013700003ГР.РАЗЛОГ, ТП "ГДС - РАЗЛОГ", УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №4запис от устройство
013700004ГР.РАЗЛОГ, СУ "БР.ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
013700005ГР.РАЗЛОГ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №56запис от живо излъчванезапис от устройство
013700006ГР.РАЗЛОГ, ОСН.У-ЩЕ"НИКОЛА ПАРАПУНОВ", УЛ."КРАПА" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
013700007ГР.РАЗЛОГ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА, УЛ."ПОП БОГОМИЛ" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
013700008ГР.РАЗЛОГ, ПГ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"НИКОЛА СТОЙЧЕВ",УЛ."КАЛИНОВО" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
013700009ГР.РАЗЛОГ, ДГ "Д-Р ЕЛИЗА АСТИНОВА-ГР. РАЗЛОГ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №15запис от устройство
013700010ГР.РАЗЛОГ, ДГ"ЗДРАВЕЦ", УЛ."ИВАН ДАСКАЛА" №5запис от устройство
013700011ГР.РАЗЛОГ, НУ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
013700012ГР.РАЗЛОГ, НУ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" №17запис от устройство
013700013ГР.РАЗЛОГ, НУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" №2запис от устройство
013700014ГР.РАЗЛОГ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА,УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
013700015ГР.РАЗЛОГ, КВАРТАЛНИЯ КЛУБ УЛ."ТРЕТИ МАРТ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013700016ГР.РАЗЛОГ, КВАРТАЛНИЯ КЛУБ УЛ."ТРЕТИ МАРТ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013700017С.БАЧЕВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
013700018С.БАЧЕВО, ОСН.У-ЩЕ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от устройство
013700019С.ГОДЛЕВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013700020С.БАНЯ, ОСН.У-ЩЕ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013700021С.БАНЯ, ОСН.У-ЩЕ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
013700022С.БАНЯ, ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА"запис от живо излъчванезапис от устройство
013700023С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
013700024С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от устройство
013700025С.ДОБЪРСКО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
013700026С.ЕЛЕШНИЦА, ОСН.У-ЩЕ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от устройство
013700027С.ЕЛЕШНИЦА, ОСН.У-ЩЕ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от устройство
014000001ГР.САНДАНСКИ, Ж.К. "СПАРТАК" БЛ.35запис от живо излъчванезапис от устройство
014000002ГР.САНДАНСКИ, ЖК"СПАРТАК", сладкарница"ЕДЕЛВАЙС"запис от устройство
014000003ГР.САНДАНСКИ, ЖК"СПАРТАК", сладкарница"ЕДЕЛВАЙС"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000004ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
014000005ГР.САНДАНСКИ, бул."СВОБОДА" №20, БИВШ "СТРОЙРАЙОН"запис от устройство
014000006ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14запис от устройство
014000007ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
014000008ГР.САНДАНСКИ, ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ", БУЛ."СВОБОДА" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
014000009ГР.САНДАНСКИ, ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
014000010ГР.САНДАНСКИ, ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ."ГЕОРГИ КАЗЕПОВ" №1
014000011ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2запис от устройство
014000012ГР.САНДАНСКИ, ДОМ НА КУЛТУРАТА, КАМЕРНА ЗАЛА, ПЛ."БЪЛГАРИЯ" №1, ЕТ.2запис от живо излъчванезапис от устройство
014000013ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2запис от устройство
014000014ГР.САНДАНСКИ, I ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2запис от устройство
014000015ГР.САНДАНСКИ, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
014000016ГР.САНДАНСКИ, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО ЯВОРОВ", УЛ."НАДЕЖДА" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
014000017ГР.САНДАНСКИ, УЛ."СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН" №19запис от устройство
014000018ГР.САНДАНСКИ, РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №53запис от живо излъчванезапис от устройство
014000019ГР.САНДАНСКИ, гр.Сандански, Пазара, модул №3запис от живо излъчванезапис от устройство
014000020ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
014000021ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
014000022ГР.САНДАНСКИ, "НАПС-ЕАД", УЛ."ПЪРВИ МАЙ" №25, КАФЕ - СЛАДКАРНИЦАзапис от устройство
014000023ГР.САНДАНСКИ, ОБЩЕЖИТИЕ НА ЗПГ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ", УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" № 25запис от устройство
014000024ГР.САНДАНСКИ, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2запис от устройство
014000025ГР.САНДАНСКИ, ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН", УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
014000026ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
014000027ГР.САНДАНСКИ, УЛ."СЛАВЯНКА" №1, ВХ.Eзапис от устройство
014000028ГР.САНДАНСКИ, УЛ."ПРЕСИЯН" №13 Азапис от живо излъчванезапис от устройство
014000029ГР.САНДАНСКИ, ул."ОСОГОВО" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
014000030ГР.САНДАНСКИ, ул."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
014000031ГР.САНДАНСКИ, III ОСНОВНО У-ЩЕ"ХР.БОТЕВ", УЛ."МАЛАШЕВСКА" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
014000032С.ПЛОСКИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000033С.ВЪЛКОВО, БИВШЕ УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000034С.СТРУМА, ЧИТАЛИЩЕ С.СТРУМАзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000035С.ЛЕБНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000036С.ЛИЛЯНОВО, КМЕТСТВО С.ЛИЛЯНОВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000037С.ДЕБРЕНЕ, КМЕТСТВО С.ДЕБРЕНЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000038С.ПОЛЕНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000039С.ПОЛЕНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000040С.ДЖИГУРОВО, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000041С.ЛЕШНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000042С.ДАМЯНИЦА, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000043С.ДАМЯНИЦА, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014000044С.НОВО ДЕЛЧЕВО, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
014000045С.НОВО ДЕЛЧЕВО, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000046С.СКЛАВЕ, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000047С.СКЛАВЕ, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000048С.ЛАСКАРЕВО, КМЕТСТВОТО С.ЛАСКАРЕВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000049С.ЛАДАРЕВО, КМЕТСТВОТО С.ЛАДАРЕВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000050С.СПАТОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000051С.ХОТОВО, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000052С.ЛОЗЕНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000053С.ЗОРНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000054С.ВИНОГРАДИ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000055С.ХЪРСОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000056С.ЛЕВУНОВО, РИТУАЛНА ЗАЛАзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000057ГР.МЕЛНИК, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000058С.КЪРЛАНОВО, КМЕТСТВОТО с.КЪРЛАНОВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000059С.КАТУНЦИ, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000060С.КАТУНЦИ, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014000061С.ЯНОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000062С.ПЕТРОВО, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000063С.КАЛИМАНЦИ, КМЕТСТВО С.КАЛИМАНЦИзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000064С.ГОРНО СПАНЧЕВО, МАГАЗИН НА РПК, С.ГОРНО СПАНЧЕВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000065С.ПИРИН, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000066С.ЧЕРЕШНИЦА, МАГАЗИН НА РПК С.ЧЕРЕШНИЦАзапис от живо излъчване
014000067С.ВРАНЯ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014000068С.НОВО ХОДЖОВО, МАГАЗИН НА РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
014200001С.БОГОЛИН, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ запис от устройство
014200002С.ВАКЛИНОВО, БИБЛИОТЕКА, УЛ."ПАРТИЗАНСКА"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
014200003С.ВАКЛИНОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."БОР" №1запис от устройство
014200004С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
014200005С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ"№3запис от устройство
014200006С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
014200007С.ГОДЕШЕВО, ПОМЕЩЕНИЕ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ КЪМ КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014200008С.ДОЛЕН, УЧИЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014200009С.ЖИЖЕВО, УЧИЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014200010С.КОЧАН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."СВИЛЕН РУСЕВ" №1запис от устройство
014200011С.КОЧАН, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ПРОЛЕТ" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
014200012С.КОЧАН, КМЕТСТВОзапис от устройство
014200013С.КРИБУЛ, ЧИТАЛИЩЕ
014200014С.ОСИНА, УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014200015С.ПЛЕТЕНА, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ЗАБЪРДО" № 1запис от устройство
014200016С.ПЛЕТЕНА, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ГОРНА" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
014200017С.САТОВЧА, УЧИЛИЩЕ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №14запис от устройство
014200018С.САТОВЧА, УЧИЛИЩЕ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
014200019С.СЛАЩЕН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ" №2запис от устройство
014200020С.СЛАЩЕН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ" №2 запис от живо излъчванезапис от устройство
014200021С.ТУХОВИЩА, УЧИЛИЩЕТОзапис от устройство
014200022С.ФЪРГОВО, УЧИЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400001ГР.СИМИТЛИ, ОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
014400002ГР.СИМИТЛИ, ОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
014400003ГР.СИМИТЛИ, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ",УЛ."ХР.БОТЕВ" №38запис от живо излъчванезапис от устройство
014400004ГР.СИМИТЛИ, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №38запис от устройство
014400005ГР.СИМИТЛИ, ЧИТАЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
014400006ГР.СИМИТЛИ, ПАНСИОНА НА СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
014400007ГР.СИМИТЛИ, СТАДИОН, УЛ. "ДАМЕ ГРУЕВ" № 2запис от устройство
014400008ГР.СИМИТЛИ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКА" № 17запис от устройство
014400009ГР.СИМИТЛИ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЛАВЯНСКА"запис от живо излъчванезапис от устройство
014400010С.БРЕЖАНИ, ЧИТАЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400011С.БРЕЖАНИ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400012С.ДОЛНО ОСЕНОВО, КМЕТСТВО - I ЕТАЖзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400013С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СГРАДАТА НА ГОРСКОТО, С.ДОЛНО ОСЕНОВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400014С.ГРАДЕВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400015С.ЖЕЛЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400016С.СУШИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400017С.КРУПНИК, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
014400018С.КРУПНИК, ЧИТАЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400019С.КРУПНИК, ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН НА ПК"МАКЕДОНИЯ",УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
014400020С.МЕЧКУЛ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400021С.ПОЛЕНА, КМЕТСТВОзапис от устройство
014400022С.ПОЛЕТО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400023С.РАКИТНА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400024С.СЕНОКОС, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400025С.ЧЕРНИЧЕ, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
014400026С.ЧЕРНИЧЕ, СПОРТЕН КЛУБ - КМЕТСТВОзапис от устройство
014900001С.СТРУМЯНИ, ЧИТАЛИЩЕ "БУДИТЕЛ" /1 ЕТАЖ/, ПЛ."7-МИ АПРИЛ" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
014900002С.СТРУМЯНИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
014900003С.МИКРЕВО, ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" /1 ЕТАЖ/, УЛ."БЕРОВО" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
014900004С.МИКРЕВО, КМЕТСТВО, УЛ."ФЕНИКС" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
014900005С.МИКРЕВО, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- 1 ЕТАЖ, УЛ."БУДИТЕЛ" №1-ИЗТОЧЕН ВХОДзапис от живо излъчванезапис от устройство
014900006С.МИКРЕВО, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- 1 ЕТАЖ, УЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ"-СЕВЕРЕН ВХОДзапис от живо излъчванезапис от устройство
014900007С.ИЛИНДЕНЦИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."БЕЛИЦА" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
014900008С.ИЛИНДЕНЦИ, СГРАДА НА БИВШО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."БЕЛИЦА" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
014900009С.ГОРНА КРУШИЦА, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900010С.КАМЕНИЦА, КМЕТСТВО /2 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900011С.ДРАКАТА, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900012С.ГОРЕМЕ, КМЕТСТВО /2 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900013С.ИГРАЛИЩЕ, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900014С.НИКУДИН, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900015С.ЦАПАРЕВО, ЧИТАЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
014900016С.ДОБРИ ЛАКИ, УЧИЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/запис от устройство
014900017С.РАЗДОЛ, КМЕТСТВО /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
015200001ГР.ХАДЖИДИМОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ /1 ЕТАЖ/, ул. „Места” № 37запис от живо излъчванезапис от устройство
015200002ГР.ХАДЖИДИМОВО, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В ОБА /1 ЕТАЖ/, ул. „Димо Хаджидимов” № 46запис от устройство
015200003ГР.ХАДЖИДИМОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ /1 ЕТАЖ/, ул. „Прогрес” № 10запис от устройство
015200004С.БЛАТСКА, ЧИТАЛИЩЕ /1 ЕТАЖ/ запис от живо излъчванезапис от устройство
015200005С.ПЕТРЕЛИК, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200006С.ТЕПЛЕН, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200007С.БЕСЛЕН, КМЕТСТВОзапис от устройство
015200008С.САДОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от устройство
015200009С.ГАЙТАНИНОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200010С.НОВА ЛОВЧА, КМЕТСТВО В СЕЛО НОВА ЛОВЧАзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200011С.КОПРИВЛЕН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" /1 ЕТАЖ/ запис от устройство
015200012С.КОПРИВЛЕН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" /1 ЕТАЖ/запис от живо излъчванезапис от устройство
015200013С.АБЛАНИЦА, СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" /1 ЕТАЖ/запис от устройство
015200014С.АБЛАНИЦА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200015С.АБЛАНИЦА, ОСНОВНА СГРАДА КЪМ СОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" /1 ЕТАЖ/запис от устройство
015200016С.ИЛИНДЕН, ОБЩОСЕЛСКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200017С.ЛЪКИ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБзапис от устройство
015200018С.ТЕШОВО, КИЛИЙНОТО УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
015200019С.НОВО ЛЕСКИ, УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" /1 ЕТАЖ/запис от устройство
015300001ГР.ЯКОРУДА, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ул."ЦАР БОРИС ІІІ"№072запис от устройство
015300002ГР.ЯКОРУДА, СУ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" , УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №41запис от живо излъчванезапис от устройство
015300003ГР.ЯКОРУДА, РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №122запис от живо излъчванезапис от устройство
015300004ГР.ЯКОРУДА, СПОРТНА ЗАЛА, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
015300005ГР.ЯКОРУДА, МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №148 - 154запис от живо излъчванезапис от устройство
015300006ГР.ЯКОРУДА, ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА" - ГРИМЬОРНА, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111запис от живо излъчванезапис от устройство
015300007ГР.ЯКОРУДА, ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" - МАЛЪК ЧИТАЛИЩЕН САЛОН, УЛ. "ЦАР БОРИС III" №111запис от живо излъчванезапис от устройство
015300008С.АВРАМОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015300009С.БЕЛ КАМЕН, КМЕТСТВО
015300010С.СМОЛЕВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
015300011С.КОНАРСКО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015300012С.КОНАРСКО, БИВШ ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН НА ПК "МУСАЛА"запис от живо излъчванезапис от устройство
015300013С.БУНЦЕВО, КМЕТСТВОзапис от устройство
015300014С.ЧЕРНА МЕСТА, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015300015С.ЮРУКОВО, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
015300016С.ЮРУКОВО, ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПИ"запис от живо излъчванезапис от устройство