РИК 02 Бургас

020100001ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100002ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100003ГР.АЙТОС, СУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100004ГР.АЙТОС, Клуб на пенсионера на ул."Станционна"№ 44запис от устройство
020100005ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100006ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100007ГР.АЙТОС, ЦДГ "Радост"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100008ГР.АЙТОС, ЦДГ "Радост"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100009ГР.АЙТОС, Клуб на ул.”Паркова” 52запис от живо излъчванезапис от устройство
020100010ГР.АЙТОС, СУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100011ГР.АЙТОС, СУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100012ГР.АЙТОС, СУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100013ГР.АЙТОС, Ритуална зала на община Айтосзапис от живо излъчванезапис от устройство
020100014ГР.АЙТОС, Малка заседателна зала на Общинатазапис от живо излъчванезапис от устройство
020100015ГР.АЙТОС, Заседателна зала на Общинатазапис от устройство
020100016ГР.АЙТОС, OЦСЗУ на ул."Гурко"№3запис от устройство
020100017ГР.АЙТОС, ОУ ''Атанас Манчев'' /бивше училище “Д-р Петър Берон”/запис от живо излъчванезапис от устройство
020100018ГР.АЙТОС, СУ ''Христо Ботев'' /бивше училище “Кирил и Методий”/запис от живо излъчванезапис от устройство
020100019ГР.АЙТОС, СУ ''Христо Ботев'' /бивше училище “Кирил и Методий”/запис от живо излъчванезапис от устройство
020100020ГР.АЙТОС, ОУ “Атанас Манчев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100021ГР.АЙТОС, ОУ “Атанас Манчев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100022ГР.АЙТОС, ОУ ''Атанас Манчев'' /бивше училище “Д-р Петър Берон”/запис от живо излъчванезапис от устройство
020100023ГР.АЙТОС, СУ"Христо Ботев"запис от устройство
020100024ГР.АЙТОС, СУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100025ГР.АЙТОС, ЦДГ “Калина Малина”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100026ГР.АЙТОС, ОУ “Атанас Манчев”
020100027ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100028ГР.АЙТОС, СУ “Никола Вапцаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020100029ГР.АЙТОС, ЦДГ “Калина Малина”
020100030ГР.АЙТОС, ОУ"Атанас Манчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100031С.ЛЯСКОВО, Клуба на кметство запис от устройство
020100032С.ЗЕТЬОВО, Клуба на кметство запис от живо излъчванезапис от устройство
020100033С.МАЛКА ПОЛЯНА, Младежки клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
020100034С.КАРАНОВО, Клуб в Кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
020100035С.СЪДИЕВО, Ритуална зала - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
020100036С.МЪГЛЕН, ОУ “Христо Ботев” запис от живо излъчванезапис от устройство
020100037С.ДРЯНКОВЕЦ, Ритуална зала кметство запис от живо излъчванезапис от устройство
020100038С.ПЕЩЕРСКО, Бивше ОУ “Отец Паисий” запис от живо излъчванезапис от устройство
020100039С.ЧЕРНА МОГИЛА, Детска градиназапис от устройство
020100040С.ПИРНЕ, Читалище “Пробуда” запис от живо излъчванезапис от устройство
020100041С.КАРАГЕОРГИЕВО, ОУ "Кирил и Методий" запис от устройство
020100042С.ПОЛЯНОВО, Младежки клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
020100043С.ЧУКАРКА, Детска градина запис от живо излъчванезапис от устройство
020100044С.ЧЕРНОГРАД, Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
020100045С.РАКЛИНОВО, Клуб кметство запис от устройство
020100046С.ТОПОЛИЦА, ОУ “Светлина” запис от живо излъчванезапис от устройство
020100048С.КАРАГЕОРГИЕВО, ОУ "Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100049С.МЪГЛЕН, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020100050С.ТОПОЛИЦА, ОУ "Светлина"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400001ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400002ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400003ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400004ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400005ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400006ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400007ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400008ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от устройство
020400009ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400010ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400011ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от устройство
020400012ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от устройство
020400013ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400014ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от устройство
020400015ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400016ГР.БУРГАС, ОУ “Св.Княз Борис I”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400017ГР.БУРГАС, Търговска гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
020400018ГР.БУРГАС, Търговска гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
020400019ГР.БУРГАС, Търговска гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
020400020ГР.БУРГАС, ОУ “П.Р. Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400021ГР.БУРГАС, ОУ “П.Р. Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400022ГР.БУРГАС, ОУ “П.Р. Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400023ГР.БУРГАС, ОУ “П.Р. Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400024ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400025ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400026ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от устройство
020400027ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400028ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400029ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400030ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400031ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400032ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400033ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400034ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400035ГР.БУРГАС, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400036ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400037ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400038ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400039ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400040ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400041ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400042ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400043ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400044ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400045ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400046ГР.БУРГАС, ПГРЕ “Г.С. Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400047ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400048ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400049ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от устройство
020400050ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от устройство
020400051ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400052ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400053ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400054ГР.БУРГАС, СУ “Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400055ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400056ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400057ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от устройство
020400058ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400059ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от устройство
020400060ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400061ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от устройство
020400062ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400063ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400064ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от устройство
020400065ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400066ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400067ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400068ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400069ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400070ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400071ГР.БУРГАС, ОУ “Любен Каравелов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400072ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сградазапис от устройство
020400073ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020400074ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия запис от живо излъчванезапис от устройство
020400075ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия запис от живо излъчванезапис от устройство
020400076ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400077ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400078ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400079ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400080ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400081ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400082ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400083ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400084ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновациизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400085ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновациизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400086ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновациизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400087ГР.БУРГАС, Клуб на пенсионера м.с.Върли брягзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400088ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400089ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400090ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400091ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400092ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400093ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от устройство
020400094ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400095ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400096ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400097ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400098ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400099ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400100ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400101ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400102ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400103ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400104ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400105ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400106ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400107ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров”запис от живо излъчване
020400108ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400109ГР.БУРГАС, ОУ “Найден Геров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400110ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400111ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400112ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400113ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от устройство
020400114ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400115ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400116ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400117ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400118ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400119ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400120ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400121ГР.БУРГАС, СУ “Петко Росен”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400122ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400123ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400124ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400125ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400126ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”
020400127ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400128ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400129ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400130ГР.БУРГАС, ОУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400131ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400132ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400133ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400134ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400135ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400136ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400137ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от устройство
020400138ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400139ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400140ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400141ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400142ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400143ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400144ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от устройство
020400145ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400146ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400147ГР.БУРГАС, СУ “Константин Петканов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400148ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400149ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400150ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400151ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400152ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400153ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400154ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400155ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400156ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчване
020400157ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400158ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400159ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400160ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400161ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400162ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400163ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400164ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400165ГР.БУРГАС, СУ “Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400166ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400167ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400168ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400169ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400170ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400171ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400172ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400173ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400174ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400175ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400176ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400177ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400178ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400179ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400180ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400181ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от устройство
020400182ГР.БУРГАС, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400183ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400184ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400185ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от устройство
020400186ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400187ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400188ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400189ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400190ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от устройство
020400191ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400192ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400193ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400194ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400195ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400196ГР.БУРГАС, СУ “Епископ Константин Преславскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400197ГР.БУРГАС, кв.Лозово Читалищен салон на Административна сградазапис от устройство
020400198ГР.БУРГАС, кв.Лозово Детска градина "Коледарче"запис от устройство
020400199ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400200ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400201ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400202ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400203ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400204ГР.БУРГАС, кв.Ветрен ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
020400205ГР.БУРГАС, Вилна зона Минерални бани ул. „Черноморец“ № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
020400206ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400207ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400208ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400209ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400210ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от устройство
020400211ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400212ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400213ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400214ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400215ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
020400216ГР.БУРГАС, ОУ “Георги Бенковскизапис от устройство
020400217ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400218ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400219ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400220ГР.БУРГАС, Немска Езикова Гимназия "Гьоте"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400221ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400222ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400223ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400224ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от устройство
020400225ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400226ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400227ГР.БУРГАС, ОУ “Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400228ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400229ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400230ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400231ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400232ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400233ГР.БУРГАС, ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400234ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400235ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400236ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400237ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400238ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от устройство
020400239ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400240ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400241ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от устройство
020400242ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400243ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от устройство
020400244ГР.БУРГАС, СУ “Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400245ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400246ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400247ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400248ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400249ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400250ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от живо излъчванезапис от устройство
020400251ГР.БУРГАС, Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" запис от устройство
020400252ГР.БУРГАС, Административна сграда – V-ти км.запис от устройство
020400253ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400254ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400255ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400256ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400257ГР.БУРГАС, кв.Сарафово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400258ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400259ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400260ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400261ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"
020400262ГР.БУРГАС, кв.Рудник ОУ "Св. Климент Охридски"запис от устройство
020400263ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400264ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400265ГР.БУРГАС, кв.Черно море СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400266ГР.БУРГАС, НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400267ГР.БУРГАС, НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400268ГР.БУРГАС, НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400269ГР.БУРГАС, НУМСИ „Професор Панчо Владигеров“запис от живо излъчванезапис от устройство
020400270ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400271ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400272ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400273ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400274ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400275ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400276ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от устройство
020400277ГР.БУРГАС, ОУ “Братя Миладинови”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400278ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"запис от устройство
020400279ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"
020400280ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400281ГР.БУРГАС, ОУ"П.К. Яворов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400282ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400283ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от устройство
020400284ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400285ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400286ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от устройство
020400287ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от устройство
020400288ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от устройство
020400289ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400290ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от устройство
020400291ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400292ГР.БУРГАС, ОУ “П.К. Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400293ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400294ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400295ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400296ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400297ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400298ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400299ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400300ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400301ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400302ГР.БУРГАС, ОУ “Васил Априлов”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400303ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400304ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400305ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400306ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400307ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от устройство
020400308ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400309ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400310ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400311ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
020400312ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400313ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400314ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
020400315ГР.БУРГАС, кв.Долно Езерово ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400316С.БРАТОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020400317С.БРЯСТОВЕЦ, Читалище “Светлина”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400318ГР.БЪЛГАРОВО, ОУ “Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400319ГР.БЪЛГАРОВО, ОУ “Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400320С.ДИМЧЕВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020400321С.ДРАГАНОВО, Читалище "Любен Каравелов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400322С.ИЗВОР, Пенсионерски клубзапис от устройство
020400323С.ИЗВОРИЩЕ, Сграда на бивше ОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020400324С.МАРИНКА, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020400325С.МИРОЛЮБОВО, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020400326С.РАВНЕЦ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
020400327С.РАВНЕЦ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от устройство
020400328С.ТВЪРДИЦА, Детска градина "Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
020600001ГР.СРЕДЕЦ, ДСП(бивше ОУ “Васил Левски”), ул."Васил Коларов" 28запис от устройство
020600002ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул."Г.С.Раковски"5запис от живо излъчванезапис от устройство
020600003ГР.СРЕДЕЦ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."В.Коларов" 170запис от живо излъчванезапис от устройство
020600004ГР.СРЕДЕЦ, Пенсионерски клуб, ул."Димитър Кичев" 20запис от живо излъчванезапис от устройство
020600005ГР.СРЕДЕЦ, ДЛ-Средец, ул."В.Коларов" 92запис от живо излъчванезапис от устройство
020600006ГР.СРЕДЕЦ, ДГ №2 "Бърборино", ул."Йорданка Николова" 24запис от живо излъчванезапис от устройство
020600007ГР.СРЕДЕЦ, ДГ № 2 (до военното градче), ул."Цв.Радойнов" 55запис от живо излъчванезапис от устройство
020600008ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул."Г.С.Раковски"5 запис от живо излъчванезапис от устройство
020600009С.БЕЛИЛА, Клубазапис от устройство
020600010С.РОСЕНОВО, Клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
020600011С.БИСТРЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600012С.БОГДАНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600014С.ВЪЛЧАНОВО, Клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
020600015С.ГОЛЯМО БУКОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600016С.ГОРНО ЯБЪЛКОВО, Кметствотозапис от устройство
020600017С.ДЕБЕЛТ, ДГ "Дъга"запис от живо излъчванезапис от устройство
020600018С.ДЕБЕЛТ, ОУ “Антон Страшимиров”запис от живо излъчванезапис от устройство
020600019С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, Клубазапис от устройство
020600020С.ДРАКА, Читалищетозапис от устройство
020600021С.ДРАЧЕВО, Клубазапис от устройство
020600022С.ДЮЛЕВО, Читалищетозапис от устройство
020600023С.МОМИНА ЦЪРКВА, Пенсионерски клубзапис от устройство
020600024С.ЗАГОРЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600025С.КИРОВО, Клуб в Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600028С.КУБАДИН, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600029С.МАЛИНА, Клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
020600030С.ОРЛИНЦИ, Клуба в Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600031С.ПРОХОД, Клуба в Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600032С.ПЪНЧЕВО, Клубазапис от устройство
020600033С.РАДОЙНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600034С.СВЕТЛИНА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600035С.СЛИВОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600037С.СИНЬО КАМЕНЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020600038С.СУХОДОЛ, Читалищетозапис от устройство
020600039С.ФАКИЯ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020600040ГР.СРЕДЕЦ, Клуб кв.”Победа” ул."Странджа" 25запис от живо излъчванезапис от устройство
020600041ГР.СРЕДЕЦ, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул."Васил Коларов" 170запис от живо излъчванезапис от устройство
020600042ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ “Н.Й.Вапцаров”, ул."Г.С.Раковски"5 запис от живо излъчванезапис от устройство
020600043С.ЗОРНИЦА, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020800001ГР.КАМЕНО, Зала Гражданска защитазапис от живо излъчванезапис от устройство
020800002ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - нова сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020800003ГР.КАМЕНО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020800004ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - стара сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020800005ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - стара сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020800006ГР.КАМЕНО, Зала Шах клуб зад Читалище "Просвета"запис от живо излъчванезапис от устройство
020800007С.ВИНАРСКО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800008С.ВРАТИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800009С.ЖЕЛЯЗОВО, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020800010С.КРЪСТИНА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800011С.ЛИВАДА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800012С.КОНСТАНТИНОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800013С.ПОЛСКИ ИЗВОР, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020800014С.РУСОКАСТРО, ОУ "Иван Вазов" запис от живо излъчванезапис от устройство
020800015С.РУСОКАСТРО, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
020800016С.СВОБОДА, Кметството-клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020800017С.ТРЪСТИКОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020800018С.ТРОЯНОВО, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020800019С.ТРОЯНОВО, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020800020С.ЧЕРНИ ВРЪХ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900001ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - малка сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900002ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - малка сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900003ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - малка сградазапис от устройство
020900004ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - голяма сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900005ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - голяма сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900006ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний”)запис от живо излъчванезапис от устройство
020900007ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний”)запис от живо излъчванезапис от устройство
020900008ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Кирил и Методий” - малка сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900009ГР.КАРНОБАТ, Център за обществена подкрепа, ул."Алекси Нейчев"14запис от живо излъчванезапис от устройство
020900010ГР.КАРНОБАТ, Народно читалище ”Д.Полянов-1862”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900011ГР.КАРНОБАТ, Kлуб на пенсионера, ул.”Ал.Нейчев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900012ГР.КАРНОБАТ, ЦСРИ Бивше ПУ "Минко Неволин"запис от живо излъчванезапис от устройство
020900013ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”Христо Смирненски”запис от устройство
020900014ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”Христо Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900015ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900016ГР.КАРНОБАТ, ЦСРИ Бивше ПУ "Минко Неволин"запис от устройство
020900017ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900018ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Христо Ботев”запис от устройство
020900019ГР.КАРНОБАТ, СУ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900020ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”П.Р.Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900021ГР.КАРНОБАТ, ДЦДМУ Бивше НУ "Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
020900022ГР.КАРНОБАТ, ДЦДМУ Бивше НУ "Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
020900023ГР.КАРНОБАТ, Kлуб Ж.П.гаразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900024ГР.КАРНОБАТ, Пл. ”Първи май”, павилион,(бивша сладкарница)запис от устройство
020900025ГР.КАРНОБАТ, ОУ ”П.Р.Славейков”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900026ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
020900027ГР.КАРНОБАТ, СУ"Кирил и Методий"-малка сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
020900028С.ИСКРА, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020900029С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900030С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОУ „Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
020900031С.ДРАГАНЦИ, Пенсионерски клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
020900032С.ДОБРИНОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900033С.СМОЛНИК, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
020900034С.ЖИТОСВЯТ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900035С.ДЕВЕТАК, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900036С.САН-СТЕФАНО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900037С.ЖЕЛЕЗНИК, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900038С.НЕВЕСТИНО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
020900039С.МЪДРИНО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900040С.СИГМЕН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900041С.РАКЛИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900042С.СОКОЛОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900043С.ДРАГОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900044С.ГЛУМЧЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900045С.ЗИМЕН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900046С.КЛИКАЧ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900047С.ХАДЖИИТЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900048С.КОЗАРЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900049С.КРУШОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900050С.АСПАРУХОВО, Читалищетозапис от устройство
020900051С.ДЕТЕЛИНА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900052С.ЧЕРКОВО, Читалищетозапис от устройство
020900053С.СЪРНЕВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900054С.ЦЕРКОВСКИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900055С.ВЕНЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900056С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
020900057С.ДЕВЕТИНЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
020900058С.ОГНЕН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200001ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, Читалище “Просвета”запис от живо излъчванезапис от устройство
021200002ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, Бизнес центързапис от живо излъчванезапис от устройство
021200003ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, Читалище “Просвета”запис от устройство
021200004ГР.МАЛКО ТЪРНОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
021200005С.БЛИЗНАК, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200007С.ГРАМАТИКОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200008С.ВИЗИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200009С.ЗАБЕРНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200010С.КАЛОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200011С.СТОИЛОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200012С.БРЪШЛЯН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200013С.ЗВЕЗДЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021200014С.ЕВРЕНОЗОВО, Кметствотозапис от устройство
021200016С.БЯЛА ВОДА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021300001ГР.ЦАРЕВО, Административна сграда на ОП"Пристанище"запис от живо излъчванезапис от устройство
021300002ГР.ЦАРЕВО, СУ ”Н.Й.Вапцаров”-ул.''Хан Аспарух''38запис от устройство
021300003ГР.ЦАРЕВО, Кухня-ДСП и ДМК– ул. Нептун № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
021300004ГР.ЦАРЕВО, Лекционна зала на читалище ”Г.Кондолов”-ул.Хан Аспарух''34запис от живо излъчванезапис от устройство
021300005ГР.ЦАРЕВО, Общинска къща-кв.Василико, ул."Св.Св.Константин и Елена"5запис от устройство
021300006ГР.ЦАРЕВО, СУ”Н.Й.Вапцаров”-начално училище, ул.''Милин камък''№13запис от живо излъчванезапис от устройство
021300007ГР.ЦАРЕВО, СУ”Н.Й.Вапцаров”-начално училище, ул.''Милин камък''№13запис от живо излъчванезапис от устройство
021300008ГР.ЦАРЕВО, Сградата на "Странджа автотранспорт" АД-ул."Михаил Герджиков"21
021300009С.ИЗГРЕВ, Кметството-ул.''Света Марина''10 запис от устройство
021300010С.ЛОЗЕНЕЦ, Кметството - заседателна зала - ''Крайморска''17запис от живо излъчванезапис от устройство
021300011С.ВЕЛИКА, Кметството-ул.''Георги Кондолов''35Азапис от устройство
021300012С.ФАЗАНОВО, Кметството-ул.''Преображенска''13запис от живо излъчванезапис от устройство
021300013ГР.АХТОПОЛ, Читалище "Христо Ботев"-ул.''Тракия''2запис от живо излъчванезапис от устройство
021300014ГР.АХТОПОЛ, Училище "Св.Св.Кирил и Методий"-ул.''Велека''16запис от живо излъчванезапис от устройство
021300015С.РЕЗОВО, Кметството-ул.''Резвая''3запис от живо излъчванезапис от устройство
021300016С.СИНЕМОРЕЦ, Кметството-ул.''Преображение''№18запис от живо излъчванезапис от устройство
021300017С.БРОДИЛОВО, Пенсионерски клуб-ул.''Цар Иван Асен II''11запис от живо излъчванезапис от устройство
021300018С.КОСТИ, Пенсионерски клуб-ул.''Победа''1запис от живо излъчванезапис от устройство
021300019С.ВАРВАРА, Кметството-ул.''Рене Шарон''20запис от живо излъчванезапис от устройство
021300020С.БЪЛГАРИ, Кметството-пл.''Св.св.Константин и Елена''3запис от живо излъчванезапис от устройство
021500001ГР.НЕСЕБЪР, СОУ “Л.Каравелов”, гр.Несебър-стара част, ул. “Мена” 1запис от живо излъчванезапис от устройство
021500002ГР.НЕСЕБЪР, Конферентен център, гр. Несебър-стара част, ул.”Месамбрия” 20запис от живо излъчванезапис от устройство
021500003ГР.НЕСЕБЪР, Клуб на пенсионера, гр. Несебър-стара част, ул.”Митрополитска” 15запис от живо излъчванезапис от устройство
021500004ГР.НЕСЕБЪР, СОУ “Л.Каравелов”, гр.Несебър-нова част, ул.“Л.Каравелов” 3запис от устройство
021500005ГР.НЕСЕБЪР, СОУ “Л.Каравелов”, гр.Несебър-нова част, ул.“Л.Каравелов” 3запис от устройство
021500006ГР.НЕСЕБЪР, Заседателна зала "Мелса", гр.Несебър-нова част, ул. “Ив. Вазов” 12запис от устройство
021500007ГР.НЕСЕБЪР, Офис № 2 на Общината, гр. Несебър-нова част, ул. “Еделвайс” 10запис от живо излъчванезапис от устройство
021500008ГР.НЕСЕБЪР, Офис № 3 на Община Несебър, гр.Несебър-нова част, ж.к.“Младост”, бл.30запис от живо излъчванезапис от устройство
021500009ГР.НЕСЕБЪР, Клуб на пенсионера, гр. Несебър-нова част, ул.”Отец Паисий” 25запис от живо излъчванезапис от устройство
021500010ГР.НЕСЕБЪР, Общински детски комплекс, гр. Несебър-нова част, ж.к. “Младост”, бл.62запис от живо излъчванезапис от устройство
021500011ГР.НЕСЕБЪР, Офиси на отдел"Екология"/белия блок/-нова част, ж.к. “Младост”, бл.62гзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500012ГР.НЕСЕБЪР, ПГ “Иван Вазов”, “Слънчев бряг”-западзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500013ГР.НЕСЕБЪР, ПГ “Иван Вазов”, “Слънчев бряг”-западзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500014С.БАНЯ, Основно училище с.Банязапис от живо излъчванезапис от устройство
021500015ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Власзапис от устройство
021500016ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Власзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500017ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Власзапис от устройство
021500018С.ГЮЛЬОВЦА, Основно училище с.Гюльовцазапис от живо излъчванезапис от устройство
021500019С.ГЮЛЬОВЦА, Основно училище с.Гюльовцазапис от живо излъчванезапис от устройство
021500020С.КОШАРИЦА, Основно училище с.Кошарицазапис от устройство
021500021С.КОШАРИЦА, Основно училище с.Кошарицазапис от устройство
021500022ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзорзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500023ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзорзапис от устройство
021500024ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзорзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500025С.РАКОВСКОВО, Зала на кметството с.Раковсковозапис от живо излъчванезапис от устройство
021500026С.ПРИСЕЛЦИ, Зала на кметството с. Приселцизапис от живо излъчванезапис от устройство
021500027С.ОРИЗАРЕ, Основно училище с.Оризарезапис от живо излъчванезапис от устройство
021500028С.ОРИЗАРЕ, Основно училище с.Оризарезапис от живо излъчванезапис от устройство
021500029С.ПАНИЦОВО, Клуб на ОС с.Паницовозапис от живо излъчванезапис от устройство
021500030С.РАВДА, Основно училище с.Равдазапис от живо излъчванезапис от устройство
021500031С.РАВДА, Зала на кметството с.Равдазапис от живо излъчванезапис от устройство
021500032С.ТЪНКОВО, Основно училище с.Тънковозапис от устройство
021500033С.ТЪНКОВО, Основно училище с.Тънковозапис от живо излъчванезапис от устройство
021500034ГР.НЕСЕБЪР, ЦДГ "Моряче" - кв."Черно море"запис от устройство
021500035ГР.НЕСЕБЪР, ПГ"Иван Вазов"-к.к.Слънчев брягзапис от живо излъчванезапис от устройство
021500036С.РАВДА, Пенсионерски клуб в сградата на кметство с.Равдазапис от устройство
021700001С.АЛЕКСАНДРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021700002ГР.АХЕЛОЙ, ОУ “Христо Ботев“запис от живо излъчванезапис от устройство
021700003ГР.АХЕЛОЙ, ОУ “Христо Ботев“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700004ГР.АХЕЛОЙ, ОУ “Христо Ботев“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700005ГР.АХЕЛОЙ, ОУ “Христо Ботев“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700006С.БАТА, ОУ “Христо Ботев“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700007С.БАТА, ОУ “Христо Ботев“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700008С.БЕЛОДОЛ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021700009С.ГАБЕРОВО, НУ “Константин Величков“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700010С.ГЪЛЪБЕЦ, ОУ “Георги Стойков Раковски“запис от устройство
021700011С.ГЪЛЪБЕЦ, ОУ “Георги Стойков Раковски“запис от живо излъчванезапис от устройство
021700012С.ДЪБНИК, ОУ “Елин Пелин“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700013ГР.ПОМОРИЕ, НЧ “Просвета 1888” гр.Поморие-филиал кв.Каменар запис от живо излъчванезапис от устройство
021700014ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ “Св. Паисий Хилендарски”запис от устройство
021700015ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ “Св. Паисий Хилендарски”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700016ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ “Св. Паисий Хилендарски”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700017ГР.КАБЛЕШКОВО, ОУ “Св. Паисий Хилендарски”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700018ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
021700019ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ “Алеко Константинов”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700020ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"запис от устройство
021700021ГР.ПОМОРИЕ, СУ "Иван Вазов"запис от устройство
021700022ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ ”Алеко Константинов”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700023ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ ”Алеко Константинов”запис от устройство
021700024ГР.ПОМОРИЕ, СУ ”Иван Вазов” (начално училище)запис от устройство
021700025ГР.ПОМОРИЕ, СУ ”Иван Вазов” (начално училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
021700026ГР.ПОМОРИЕ, СУ ”Иван Вазов” (начално училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
021700027ГР.ПОМОРИЕ, ПГТ ”Алеко Константинов”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700028ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
021700029ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
021700030ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
021700031ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепазапис от устройство
021700032ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепазапис от живо излъчванезапис от устройство
021700033ГР.ПОМОРИЕ, Дневен център за възрастни хоразапис от живо излъчванезапис от устройство
021700034С.ЛЪКА, НЧ “Възраждане”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700035С.МЕДОВО, НЧ “Христо Ботев 1963” запис от живо излъчванезапис от устройство
021700036ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
021700037ГР.ПОМОРИЕ, ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
021700038ГР.ПОМОРИЕ, СУ ”Иван Вазов” (начално училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
021700039ГР.ПОМОРИЕ, СУ ”Иван Вазов” (начално училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
021700040ГР.ПОМОРИЕ, Център за обществена подкрепазапис от живо излъчванезапис от устройство
021700041С.КОЗИЧИНО, Кметствотозапис от устройство
021700043С.ГОРИЦА, НЧ “Поука”запис от живо излъчванезапис от устройство
021700044С.ПОРОЙ, ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ запис от живо излъчванезапис от устройство
021700045С.СТРАЦИН, ОУ “Отец Паисий“запис от живо излъчванезапис от устройство
021700046С.СТРАЦИН, ОУ “Отец Паисий“запис от живо излъчванезапис от устройство
021700047С.КОСОВЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021700051С.ДЪБНИК, ОУ"Елин Пелин"запис от устройство
021800001С.РУЕН, СУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
021800002С.РУЕН, СУ “Елин Пелин”запис от живо излъчванезапис от устройство
021800003С.РУЕН, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
021800004С.БИЛКА, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800005С.ВИШНА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800006С.ВРЕСОВО, Училището запис от живо излъчванезапис от устройство
021800007С.ДОБРА ПОЛЯНА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800008С.ДОБРОМИР, Клуба в Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800009С.ДОБРОМИР, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800010С.ДРОПЛА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800011С.ДЪСКОТНА, ОУ "Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800012С.ЗАИМЧЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800013С.ЗАЙЧАР, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
021800015С.КАМЕНЯК, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800016С.КАРАВЕЛЬОВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800017С.ЛИСТЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800018С.ЛЮЛЯКОВО, СУ”Отец Паисий”запис от устройство
021800019С.ЛЮЛЯКОВО, ДГ Люляковозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800020С.ЛЮЛЯКОВО, ДГ Люляковозапис от устройство
021800021С.МРЕЖИЧКО, Читалището
021800022С.ПЛАНИНИЦА, ОУ "Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800023С.ПЛАНИНИЦА, ОУ "Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800024С.ПОДГОРЕЦ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800025С.ПРЕОБРАЖЕНЦИ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800026С.ПРИПЕК, Кметствотозапис от устройство
021800027С.ПРОСЕНИК, Читалище "Р.Кехайов"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800028С.ПРОСЕНИК, ОУ "Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800029С.РАЗБОЙНА, ОУ"Д-Р Петър Берон"запис от устройство
021800030С.РЕЧИЦА, ОУ "А.С.Макаренко"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800031С.РОЖДЕН, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800032С.РУДИНА, ДГ Рудиназапис от устройство
021800033С.РУПЧА, Читалищетозапис от устройство
021800034С.РЪЖИЦА, ОУ"Иван Вазов"запис от устройство
021800035С.РЪЖИЦА, ОУ"Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800036С.СИНИ РИД, Училищетозапис от устройство
021800037С.СКАЛАК, ОУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800038С.СНЕЖА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800039С.СНЯГОВО, Кметствотозапис от устройство
021800041С.СОКОЛЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800042С.СРЕДНА МАХАЛА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800043С.СТРУЯ, Кметствотозапис от устройство
021800044С.ТОПЧИЙСКО, ОУ "Реджеб Кюпчю"запис от устройство
021800045С.ТОПЧИЙСКО, ОУ "Реджеб Кюпчю"запис от живо излъчванезапис от устройство
021800046С.ТРЪНАК, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800047С.ТРЪНАК, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800048С.ЧЕРЕША, Кметствотозапис от устройство
021800049С.ШИВАРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
021800051С.ЯБЪЛЧЕВО, НУ "Петър Берон"запис от устройство
021800052С.ЯСЕНОВО, Читалищетозапис от устройство
022100001ГР.СОЗОПОЛ, Читалище "Отец Паисий" - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
022100002ГР.СОЗОПОЛ, Читалище "Отец Паисий" - Кино видео клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
022100003ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул.''Иван Вазов''2запис от живо излъчванезапис от устройство
022100004ГР.СОЗОПОЛ, Училището(столова за хранене)-ул.''Иван Вазов''2запис от устройство
022100005ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул.''Иван Вазов''2запис от живо излъчванезапис от устройство
022100006ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул.''Иван Вазов''2запис от живо излъчванезапис от устройство
022100008С.АТИЯ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022100009С.АТИЯ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100010С.ВЪРШИЛО, Кметствотозапис от устройство
022100011С.ГАБЪР, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022100012С.ЗИДАРОВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100013С.ЗИДАРОВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100015С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100016С.КРУШЕВЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022100017С.ПРИСАД, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022100018С.РАВАДИНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100019С.РАВНА ГОРА, Училищетозапис от устройство
022100020С.РОСЕН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100021С.РОСЕН, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022100022ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022100023ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
022300001ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
022300002ГР.СУНГУРЛАРЕ, Ритуална зала на Общинатазапис от живо излъчванезапис от устройство
022300003ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ ”Христо Ботев”-начален курсзапис от устройство
022300004ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ ”Христо Ботев”-начален курсзапис от устройство
022300005С.БЕРОНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300006С.БОСИЛКОВО, Читалищетозапис от устройство
022300007С.ВЕДРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300008С.ВЕЗЕНКОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300009С.ВЕЛИСЛАВ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300010С.ПЧЕЛИН, Кметствотозапис от устройство
022300011С.ВЪЛЧИН, Кафе-клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
022300012С.ГРОЗДЕН, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300013С.ДЪБОВИЦА, Клуба на селотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300014С.ЕСЕН, Зала за събрания запис от живо излъчванезапис от устройство
022300015С.ЗАВЕТ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300016С.КАМЧИЯ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300017С.КЛИМАШ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300018С.КОСТЕН, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300019С.ЛОЗАРЕВО, Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
022300020С.МАНОЛИЧ, Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
022300021С.МАНОЛИЧ, Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
022300022С.ПОДВИС, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300023С.ПРИЛЕП, Читалищетозапис от устройство
022300024С.САДОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300025С.СЛАВЯНЦИ, Кметството/Клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
022300026С.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище “Подем”запис от живо излъчванезапис от устройство
022300027С.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище "Морава"запис от живо излъчванезапис от устройство
022300028С.ТЕРЗИЙСКО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300029С.ЧЕРНИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022300030С.ЧУБРА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
022700001ГР.ПРИМОРСКО, Читалище"Самообразование" ул."Кирил и Методий"10запис от живо излъчванезапис от устройство
022700002ГР.ПРИМОРСКО, СОУ “Н.Вапцаров”, ул."Ропотамо" 48запис от живо излъчване
022700003ГР.ПРИМОРСКО, СОУ “Н.Вапцаров”, ул."Ропотамо" 48запис от устройство
022700004С.НОВО ПАНИЧАРЕВО, Читалище ''Отец Паисий-1927''-ул.''Н.Ботушев''№1запис от живо излъчванезапис от устройство
022700005С.ПИСМЕНОВО, Клуб, ул."Черно море" 49запис от живо излъчванезапис от устройство
022700006С.ЯСНА ПОЛЯНА, Читалище "Лев Н.Толстой", пл."Девети септември" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
022700008ГР.КИТЕН, Кметството, ул."Първи май" 2запис от устройство
022700009С.ВЕСЕЛИЕ, Читалище "Виделина", ул."Просвета" 7запис от устройство