РИК 03 Варна

030100001С.АВРЕН, ОУ "Христо Ботев", ул."Йордан Ноев" №46запис от живо излъчванезапис от устройство
030100002С.БЕНКОВСКИ, НЧ "Зора 1 - 1937", ул."Марица" №29Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030100003С.БЛИЗНАЦИ, НЧ "П.Р. Славейков - 1928", ул."Камчия" №67запис от живо излъчванезапис от устройство
030100004С.БОЛЯРЦИ, НЧ "Христо Ботев - 1927", ул."Илинден" №28запис от живо излъчванезапис от устройство
030100005С.ДЪБРАВИНО, ОУ "Св. Климент Охридски", ул."Свети Климент" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
030100006С.ДЪБРАВИНО, Младежки клуб, ул."Камчия" №22запис от живо излъчванезапис от устройство
030100007С.ЗДРАВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул."Св. Арх. Михаил" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
030100008С.КАЗАШКА РЕКА, НЧ "Пробуда - 1927", ул."Рила" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
030100009С.КИТКА, НЧ "Просвета - 1997", ул."Люляк" №32запис от живо излъчванезапис от устройство
030100010С.КРУША, НЧ "Пробуда 2010", ул."Първа" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
030100011С.ПРИСЕЛЦИ, НЧ "Просвета - 1927", ул."Централна" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
030100012С.РАВНА ГОРА, НЧ "Искра - 1927", ул."Искър"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030100013С.САДОВО, НЧ "Христо Ботев - 1925", ул."Христо Ботев" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
030100014С.СИНДЕЛ, Фоайе на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1908", ул."Н. Вапцаров" №2запис от устройство
030100015С.ТРЪСТИКОВО, Клуб на пенсионера, ул."Кирил и Методий" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
030100016С.ЦАРЕВЦИ, Клуб на пенсионера, ул."Лилия" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030100017С.ЮНАК, Народно читалище "Просвета - 1927 г.", ул."Васил Левски" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030200001ГР.АКСАКОВО, Читалище "Просвета - 1905", ул."Г.Петлешев"№37азапис от устройство
030200002ГР.АКСАКОВО, Заседателна зала на Общински съвет, ул."Слави Дойчев"№6г, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
030200003ГР.АКСАКОВО, Занималня - ул."Михаил Иванов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030200004ГР.АКСАКОВО, Занималня - ул."Михаил Иванов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030200005ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски"запис от устройство
030200006ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200007ГР.АКСАКОВО, АМЦСМП - ул.Кап.Петко войвода" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
030200008ГР.АКСАКОВО, СУ"Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200009ГР.АКСАКОВО, СУ"Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200010С.ИЗВОРСКО, Адм. сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030200011С.ВЪГЛЕН, ОУ "Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200012С.ЯРЕБИЧНА, Читалище"Яребична-2007"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200013С.ЗОРНИЦА, Читалище"Самообразование-2006"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200014ГР.ИГНАТИЕВО, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
030200015ГР.ИГНАТИЕВО, СУ"Св.св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200016ГР.ИГНАТИЕВО, Поликлиника-"Кризисен център"запис от живо излъчване
030200017ГР.ИГНАТИЕВО, Младежки дом-Зала 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030200018ГР.ИГНАТИЕВО, Младежки дом-Зала 2запис от живо излъчванезапис от устройство
030200019С.СЛЪНЧЕВО, Читалище"Учител 1906"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200020С.БОТЕВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030200021С.КИЧЕВО, Кметството, ет.1, Информац. центързапис от живо излъчванезапис от устройство
030200022С.КУМАНОВО, Пенсионерски клуб "Надежда"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200023С.ОРЕШАК, Читалище"Светлина -2007"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200024С.ДОЛИЩЕ, Читалище "Васил Левски-1944"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200025С.НОВАКОВО, Читалище "Новаково-2007"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200026С.КЛИМЕНТОВО, Изложбена зала Климентовозапис от живо излъчванезапис от устройство
030200027С.ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВО, Читалище "Отец Паисий-1941"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200028С.ОСЕНОВО, Адм. сграда на кметствотозапис от устройство
030200029С.ВОДИЦА, Читалище "Васил Левски-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200030С.ЗАСМЯНО, Адм.сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030200031С.КРУМОВО, Читалище "Наука - 1927"запис от устройство
030200032С.РАДЕВО, Адм. сграда на кметското наместничествозапис от устройство
030200033С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, Адм. сграда на кметствотозапис от устройство
030200034С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОбУ"Иван Вазов"запис от устройство
030200035С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, Читалище"Просвета-1922"запис от живо излъчванезапис от устройство
030200036С.ДОБРОГЛЕД, Адм. сграда на кметското наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
030200037С.ПРИПЕК, Читалище"Пробуда-1933"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400001ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Роза"№2-ДГ"Щастливо детство"запис от устройство
030400002ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март"№62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400003ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март"№62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от устройство
030400004ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Трети март"№62, СУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400005ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№11, НУ"Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400006ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№11, НУ"Отец Паисийзапис от живо излъчванезапис от устройство
030400007ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Хан Маламир"№9, ДГ"Първи юни"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400008ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Хан Маламир"№9, ДГ"Първи юни"запис от устройство
030400009ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Арда"№2, ДГ"Калина Малина", квартал"Акации" запис от устройство
030400010ГР.БЕЛОСЛАВ, ул."Арда"№2, ДГ"Калина Малина", квартал"Акации" запис от живо излъчванезапис от устройство
030400011С.РАЗДЕЛНА, ул."Добруджа"№5а, НЧ"Добруджа 1929" запис от живо излъчванезапис от устройство
030400012С.СТРАШИМИРОВО, ул.Здравец №30Г, НЧ"Пробуда 1930"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400013С.ЕЗЕРОВО, ул."Светлина"№2, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030400014С.ЕЗЕРОВО, ул."Светлина"№2, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
030500001ГР.БЯЛА, ул."А.Премянов"№14, площад "Европа",изложбена зала в ОКИ - Бялазапис от живо излъчванезапис от устройство
030500002ГР.БЯЛА, ул."А. Премянов"№14, площад "Европа", клуб на културата в ОКИ-Бялазапис от живо излъчванезапис от устройство
030500003С.ГОРИЦА, сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030500004С.ГОСПОДИНОВО, сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030500005С.ДЮЛИНО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030500006С.ПОПОВИЧ, бивш търговски обект на ПК"Приморие"запис от живо излъчванезапис от устройство
030600378С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Райко Панчелиев" № 3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030600379С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Райко Панчелиев" № 3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030600380С.ТОПОЛИ, ДГ №48 "Ран Босилек", ул."Александър Димитров" № 58запис от живо излъчванезапис от устройство
030600381С.ТОПОЛИ, ОУ "Хр. Смирненски", ул."Райко Панчелиев" № 3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030600382С.КАЗАШКО, Народно читалище "Михаил Шолохов", ул."Казашка" № 14запис от устройство
030600383С.КАМЕНАР, Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
030600384С.КАМЕНАР, ОУ "Добри Войников", ул."Софроний Врачански" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030600385С.КАМЕНАР, ОУ "Добри Войников", ул."Софроний Врачански" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030600386С.ЗВЕЗДИЦА, Кметство Звездица, ул."Феникс" № 59запис от живо излъчванезапис от устройство
030600387С.КОНСТАНТИНОВО, Кметство Константиново, ул."Васил Левски" №36, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
030601001ГР.ВАРНА, НУИ "Добри Христов", ул."Стефан Караджа"№34запис от живо излъчванезапис от устройство
030601002ГР.ВАРНА, НУИ "Добри Христов", ул."Стефан Караджа"№34запис от живо излъчванезапис от устройство
030601003ГР.ВАРНА, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул."Братя Миладинови"№19запис от устройство
030601004ГР.ВАРНА, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул."Братя Миладинови"№19запис от живо излъчванезапис от устройство
030601005ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601006ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от устройство
030601007ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от устройство
030601008ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601009ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от устройство
030601010ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601011ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601012ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601013ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601014ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от устройство
030601015ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601016ГР.ВАРНА, СУ “Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030601017ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601018ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601019ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601020ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601021ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601022ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601023ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов"№13запис от устройство
030601024ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов"№13запис от устройство
030601025ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик"№80запис от живо излъчванезапис от устройство
030601026ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик"№80запис от живо излъчванезапис от устройство
030601027ГР.ВАРНА, ОУ"Константин Арабаджиев"(филиал),ул."Хараламби Ангелов"№13запис от устройство
030601028ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601029ГР.ВАРНА, СУ"Димчо Дебелянов",ул."Русе"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030601030ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от живо излъчванезапис от устройство
030601031ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от живо излъчванезапис от устройство
030601032ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от живо излъчванезапис от устройство
030601033ГР.ВАРНА, СУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков"№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601034ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от живо излъчванезапис от устройство
030601035ГР.ВАРНА, СУХНИ "Константин Преславски", ул."Атанас Георгиев"№20запис от устройство
030601036ГР.ВАРНА, Младежки дом, бул."Цар Освободител" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
030601037ГР.ВАРНА, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул."Братя Миладинови"№19запис от живо излъчванезапис от устройство
030601038ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12 запис от устройство
030601039ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030601040ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030601041ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12запис от устройство
030601042ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030601043ГР.ВАРНА, ОУ"Васил Априлов", ул."Братя Миладинови"№130запис от живо излъчванезапис от устройство
030601044ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030601045ГР.ВАРНА, СУЕО"Александър Сергеевич Пушкин", ул."Професор Державин"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030601046ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от устройство
030601047ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от устройство
030601048ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от живо излъчванезапис от устройство
030601049ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик"№80
030601050ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик"№80запис от живо излъчванезапис от устройство
030601051ГР.ВАРНА, ІІІ ПМГ "Академик Методий Попов", бул."Вл.Варненчик"№80запис от живо излъчванезапис от устройство
030601052ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от живо излъчванезапис от устройство
030601053ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от живо излъчванезапис от устройство
030601054ГР.ВАРНА, ОУ “Васил Априлов”, ул."Братя Миладинови"№130запис от живо излъчванезапис от устройство
030601055ГР.ВАРНА, ОУ “Йордан Йовков”, ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601056ГР.ВАРНА, ОУ “Йордан Йовков”, ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601057ГР.ВАРНА, ОУ “Йордан Йовков”, ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601058ГР.ВАРНА, ОУ “Йордан Йовков”, ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601059ГР.ВАРНА, ОУ “Йордан Йовков”, ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601060ГР.ВАРНА, ДГ №5 "Слънчо", ул."Юрий Венелин" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
030601061ГР.ВАРНА, ДГ №5 "Слънчо", ул."Юрий Венелин" №5запис от устройство
030601062ГР.ВАРНА, ОУ “Цар Симеон І”, ул.”Неофит Бозвели”№33запис от живо излъчванезапис от устройство
030601063ГР.ВАРНА, ОУ “Цар Симеон І”, ул.”Неофит Бозвели”№33запис от живо излъчванезапис от устройство
030601064ГР.ВАРНА, ОУ “Константин Арабаджиев”, ул.”Ангел Кънчев”№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030601065ГР.ВАРНА, ОУ “Константин Арабаджиев”, ул.”Ангел Кънчев”№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030601066ГР.ВАРНА, ОУ “Цар Симеон І”, ул.”Неофит Бозвели”№33запис от живо излъчванезапис от устройство
030601067ГР.ВАРНА, ОУ “Константин Арабаджиев”, ул.”Ангел Кънчев”№1запис от устройство
030601068ГР.ВАРНА, ОУ “Константин Арабаджиев”, ул.”Ангел Кънчев”№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030601069ГР.ВАРНА, ОУ “Цар Симеон І”, ул.”Неофит Бозвели”№33запис от живо излъчванезапис от устройство
030601070ГР.ВАРНА, Народно читалище “Христо Ботев-1928”, ул.'Черни връх”№62запис от живо излъчванезапис от устройство
030601071ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601072ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601073ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601074ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601075ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601076ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601077ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601078ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601079ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601080ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601081ГР.ВАРНА, СУ “Елин Пелин”, ул.”Тодор Влайков”№18запис от живо излъчванезапис от устройство
030601082ГР.ВАРНА, Народно читалище “Христо Ботев- 1928”, ул.“Черни връх”№62запис от живо излъчванезапис от устройство
030601083ГР.ВАРНА, Народно читалище “Христо Ботев- 1928”, ул.“Черни връх”№62запис от живо излъчванезапис от устройство
030601084ГР.ВАРНА, ОУ"Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601085ГР.ВАРНА, ОУ"Йордан Йовков", ул."Екатерина Симитчиева"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030601086ГР.ВАРНА, ОУ"Цар Симеон І", ул."Неофит Бозвели"№33запис от живо излъчванезапис от устройство
030602087ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602088ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602089ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602090ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1 запис от устройство
030602091ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602092ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602093ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски -1945", ул."Лоза" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
030602094ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
030602095ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
030602096ГР.ВАРНА, Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул."Лоза" №3запис от устройство
030602097ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602098ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602099ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от устройство
030602100ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602101ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602102ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602103ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от устройство
030602104ГР.ВАРНА, ОУ "Черноризец Храбър", ул."Студентска"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602105ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Дубровник" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
030602106ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Дубровник" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
030602107ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602108ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602109ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602110ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602111ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602112ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602113ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602114ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от устройство
030602115ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602116ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от устройство
030602117ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602118ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602119ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602120ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602121ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602122ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602123ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602124ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602125ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602126ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602127ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
030602128ГР.ВАРНА, III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" №23запис от устройство
030602129ГР.ВАРНА, В и К - Варна ООД, ул."Прилеп" №33запис от устройство
030602130ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602131ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602132ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602133ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77запис от живо излъчванезапис от устройство
030602134ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77запис от живо излъчванезапис от устройство
030602135ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77запис от живо излъчванезапис от устройство
030602136ГР.ВАРНА, Икономически университет, бул. "Княз Борис I" №77запис от живо излъчванезапис от устройство
030602137ГР.ВАРНА, Дом на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, ул."Ген.Столетов"№3 запис от живо излъчванезапис от устройство
030602138ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602139ГР.ВАРНА, ОУ "Васил Друмев", ул."Любен Каравелов" №60Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602140ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113запис от живо излъчванезапис от устройство
030602141ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113запис от живо излъчванезапис от устройство
030602142ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113запис от живо излъчванезапис от устройство
030602143ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602144ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602145ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602146ГР.ВАРНА, Народно читалище "Отец Паисий-1934", бул."Братя Бъкстон"№12Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602147ГР.ВАРНА, Народно читалище "Отец Паисий-1934", бул."Братя Бъкстон"№12Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030602148ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
030602149ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
030602150ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
030602151ГР.ВАРНА, ОУ "Стефан Караджа", ул."Братя Бъкстон" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
030602152ГР.ВАРНА, Регионална здравна инспекция, ул."Брегалница" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
030602153ГР.ВАРНА, Студентско общежитие, ул."Брегалница", бл.2запис от живо излъчванезапис от устройство
030602154ГР.ВАРНА, Медицински колеж , бул."Цар Освободител" №84запис от живо излъчванезапис от устройство
030602155ГР.ВАРНА, Медицински колеж , бул."Цар Освободител" №84запис от живо излъчванезапис от устройство
030602156ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602157ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602158ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602159ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602160ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602161ГР.ВАРНА, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602162ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602163ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"запис от устройство
030602164ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602165ГР.ВАРНА, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ж.к."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
030602166ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски", ул."Рупи" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602167ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски",ул."Рупи" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602168ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски",ул."Рупи" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602169ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски",ул."Рупи" №1запис от устройство
030602170ГР.ВАРНА, Спортно училище "Георги Бенковски",ул."Рупи" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602171ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
030602172ГР.ВАРНА, Ресторант "Каролина", бул."Княз Борис I" №265А
030602173ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602174ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602175ГР.ВАРНА, Златни пясъци АД (дирекция), к.к. "Златни пясъци" запис от устройство
030602176ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602177ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602178ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602179ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602180ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602181ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602182ГР.ВАРНА, ПГ по текстил и моден дизайн, бул."Осми приморски полк" №113запис от живо излъчванезапис от устройство
030602183ГР.ВАРНА, Медицински колеж, бул."Цар Освободител" №84запис от живо излъчванезапис от устройство
030602184ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54запис от устройство
030602185ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602186ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602187ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602188ГР.ВАРНА, Регионална здравна инспекция, ул."Брегалница" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
030602189ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54запис от устройство
030602190ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602191ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602388ГР.ВАРНА, VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602389ГР.ВАРНА, Технически университет, ул."Студентска" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030602390ГР.ВАРНА, Икономически университет (II корпус), ул. "Евлоги Георгиев" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
030602391ГР.ВАРНА, Първа езикова гимназия, ул."Подвис" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
030602392ГР.ВАРНА, ОУ "Панайот Волов",ул."Св. Димитър Солунски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
030602394ГР.ВАРНА, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ул."Д-р Василаки Пападопулу" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
030603192ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603193ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603194ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603195ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от устройство
030603196ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603197ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603198ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603199ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603200ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603201ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603202ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от устройство
030603203ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603204ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603205ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603206ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603207ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от устройство
030603208ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603209ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603210ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от устройство
030603211ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от устройство
030603212ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030603213ГР.ВАРНА, II OУ “Никола Йонков Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030603214ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603215ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603216ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603217ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603218ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603219ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603220ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от устройство
030603221ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603222ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603223ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603224ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от устройство
030603225ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
030603226ГР.ВАРНА, Народно читалище "Елин Пелин-1977", ул."Елин Пелин"№57Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603227ГР.ВАРНА, Народно читалище "Елин Пелин-1977", ул."Елин Пелин"№57Азапис от устройство
030603228ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603229ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603230ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от устройство
030603231ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603232ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603233ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603234ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603235ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от живо излъчванезапис от устройство
030603236ГР.ВАРНА, ОУ “Добри Чинтулов”, ул."Милосърдие"№12 запис от устройство
030603237ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница"№189запис от живо излъчванезапис от устройство
030603238ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница"№189запис от устройство
030603239ГР.ВАРНА, ПГ по стр-во,архитектура и геодезия"Васил Левски",бул."Сливница"№189запис от живо излъчванезапис от устройство
030603240ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603241ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603242ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603243ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603244ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603245ГР.ВАРНА, ОУ “Антон Страшимиров”, ул."Васил Чекаларов"(до бл.№113)запис от живо излъчванезапис от устройство
030603246ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603247ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603248ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603249ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603250ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от устройство
030603251ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603252ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603253ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603254ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603255ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603256ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603257ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603258ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603259ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603260ГР.ВАРНА, СУ “Гео Милев”, бул."Република"№ 124Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603261ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603262ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603263ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603264ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603265ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от устройство
030603266ГР.ВАРНА, СУ "Неофит Бозвели", ул."Любчо Патронов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603267ГР.ВАРНА, ОУ “Иван Рилски”, бул."Вл.Варненчик"№ 225запис от устройство
030603268ГР.ВАРНА, ОУ “Иван Рилски”, бул."Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603269ГР.ВАРНА, ОУ “Отец Паисий”, ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603270ГР.ВАРНА, ОУ “Отец Паисий”, ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603271ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик"№ 225запис от устройство
030603272ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул."Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603273ГР.ВАРНА, ОУ"Отец Паисий", ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603274ГР.ВАРНА, ОУ"Отец Паисий", ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603275ГР.ВАРНА, ОУ"Отец Паисий", ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603276ГР.ВАРНА, ОУ"Отец Паисий", ул."Козница"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
030603277ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул.Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603278ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул.Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603279ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул.Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603280ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Иван Рилски", бул.Вл.Варненчик"№ 225запис от живо излъчванезапис от устройство
030603281ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба"№ 24запис от устройство
030603282ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба"№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
030603283ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба"№ 24запис от устройство
030603284ГР.ВАРНА, ПГ по електротехника, ул."Върба"№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
030603285ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия,бул."Сливница"№ 158Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603286ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия,бул."Сливница"№ 158Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603287ГР.ВАРНА, ПГ по горско стопанство и дървообр."Нниколай Хайтов", ул."Орех"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
030603288ГР.ВАРНА, ПГ по горско стопанство и дървообр."Николай Хайтов", ул."Орех"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
030603289ГР.ВАРНА, Професионална техническа гимназия, бул."Сливница"№ 158Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030603290ГР.ВАРНА, Културен дом на ПП "Успех", ул."Петко Стайнов" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
030603393ГР.ВАРНА, II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", ж.к. "Възраждане" II м.р.запис от устройство
030604291ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604292ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604293ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604294ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от устройство
030604295ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604296ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604297ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604298ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604299ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604300ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604301ГР.ВАРНА, ДГ №38 "Маргаритка", ж.к."Вл.Варненчик" ( до блок 20)запис от живо излъчванезапис от устройство
030604302ГР.ВАРНА, ДГ №38 "Маргаритка", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 20)запис от живо излъчванезапис от устройство
030604303ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)запис от живо излъчванезапис от устройство
030604304ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)запис от живо излъчванезапис от устройство
030604305ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)запис от устройство
030604306ГР.ВАРНА, ДГ №42 "Българче", ж.к."Вл.Варненчик" (до блок 21)запис от живо излъчванезапис от устройство
030604307ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604308ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604309ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604310ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604311ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604312ГР.ВАРНА, ОУ "Св.Патриарх Евтимий", ул."Димитър Дончев-Доктора"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
030604313ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604314ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604315ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604316ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604317ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604318ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от устройство
030604319ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604320ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604321ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604322ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от устройство
030604323ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604324ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604325ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604326ГР.ВАРНА, ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл. Варненчик" II м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604327ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604328ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604329ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604330ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604331ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604332ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604333ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604334ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от устройство
030604335ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от живо излъчванезапис от устройство
030604336ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от устройство
030604337ГР.ВАРНА, СУ " Пейо Крачолов Яворов ", ж.к."Вл. Варненчик" III м.р. запис от устройство
030604338ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604339ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604340ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от устройство
030604341ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604342ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604343ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от устройство
030604344ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от устройство
030604345ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604346ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604347ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604348ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604349ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604350ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030604351ГР.ВАРНА, I ОУ "Св.Княз Борис I"- ж.к."Вл. Варненчик" IV м.р.запис от живо излъчванезапис от устройство
030605352ГР.ВАРНА, ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030605353ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605354ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605355ГР.ВАРНА, ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий"№8запис от живо излъчване
030605356ГР.ВАРНА, СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители"№17Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030605357ГР.ВАРНА, СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители"№17Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030605358ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
030605359ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
030605360ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605361ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605362ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605363ГР.ВАРНА, Народно читалище "Просвета - 1927", ул."Народни будители" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030605364ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
030605365ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605366ГР.ВАРНА, Народно читалище "Просвета - 1927", ул."Народни будители" №1запис от устройство
030605367ГР.ВАРНА, ОУ “Христо Ботев”, ул."Св. Св. Кирил и Методий"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030605368ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605369ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
030605370ГР.ВАРНА, СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители"№17Азапис от живо излъчванезапис от устройство
030605371ГР.ВАРНА, ОУ “Христо Ботев”, ул."Кирил и Методий"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
030605372ГР.ВАРНА, НУ "Васил Левски", ул."Места" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
030605373ГР.ВАРНА, Варненска морска гимназия "Св. Н. Чудотворец", ул."Народни будители"№4запис от устройство
030605374ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
030605375ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов"№38запис от устройство
030605376ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов"№38запис от устройство
030605377ГР.ВАРНА, ОУ"Кап. Петко Войвода", ул."Кап.І р.Георги Купов"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
030800001С.НЕОФИТ РИЛСКИ, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
030800002С.ГАБЪРНИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030800003С.МЛАДА ГВАРДИЯ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030800004С.НЕВША, Младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
030800005С.БЕЛОГРАДЕЦ, Пенсионерски клуб ул."Дунав"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030800006С.БЕЛОГРАДЕЦ, Младежки клуб ул."Дунав"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
030800007С.ЯГНИЛО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030800008С.ДОБРОПЛОДНО, Младежки дом, ул."Христо Ботев"№21запис от живо излъчванезапис от устройство
030800009С.ДОБРОПЛОДНО, Клуб на пенсионера, ул."Христо Ботев"№21запис от устройство
030800010С.МОМЧИЛОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
030800011С.СРЕДНО СЕЛО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
030800012С.ВЕТРИНО, Ритуална зала ул."Г.С.Раковски"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
030800013С.ВЕТРИНО, Клуб на пенсионера ул."Г.С.Раковски"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
030900001ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СОУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030900002ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СОУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030900003ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СОУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030900004ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, СОУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, I етаж, ул."Г.Димитров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
030900005С.ВОЙВОДИНО, В читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900006С.ЩИПСКО, В клуб на пенсионера (бивш клуб на политическите сили)запис от устройство
030900007С.БРЕСТАК, В детската градина - ул."Народни будители" №1-3запис от устройство
030900008С.БРЕСТАК, В ритуалната зала - ул."Здравец" №2запис от устройство
030900009С.МЕТЛИЧИНА, В клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
030900010С.КАЛОЯН, В клуб - Младежки дом "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
030900011С.ЕСЕНИЦА, В клуб - Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
030900012С.МИХАЛИЧ, ОУ "Васил Левски" (сграда на кооперация)запис от живо излъчванезапис от устройство
030900013С.ДОБРОТИЧ, В кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900014С.ИСКЪР, В кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900015С.ОБОРИЩЕ, В читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900016С.БОЯНА, В здравната службазапис от живо излъчванезапис от устройство
030900017С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, В малкия салон на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900018С.ЗВЪНЕЦ, В кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900019С.СТРАХИЛ, В кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900020С.СТЕФАН КАРАДЖА, В читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900021С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, В кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900022С.ИЗВОРНИК, В читалищетозапис от устройство
030900023С.РАДАН ВОЙВОДА, В зала пред кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900024С.ЧЕРВЕНЦИ, В училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
030900025С.КАРАМАНИТЕ, В читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
031300001ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, ПГСС"Ив.Мичурин", ул."Сокачев"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
031300002ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, НЧ "Изгрев", ул."Камчия"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
031300003ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15запис от устройство
031300004ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
031300005ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, НЧ"Баръш-2004", ул."23-ти септември" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
031300006ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
031300007ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, СУ "Васил Левски", ул."3-ти март" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
031300008С.ПЧЕЛНИК, ОУ "Христо Ботев", ул."П.Хилендарски" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
031300009С.ПЧЕЛНИК, ОУ "Христо Ботев", ул."П.Хилендарски" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
031300010С.ВЕНЕЛИН, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
031300011С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ОУ "П. Хилендарски", ул."Орловец" №2запис от устройство
031300012С.ГОРЕН ЧИФЛИК, ОУ "П. Хилендарски", ул."Орловец" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
031300013С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
031300014С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10запис от устройство
031300015С.ГРОЗДЬОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул."Ленин" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
031300016С.НОВА ШИПКА, Сграда на общ. администрация запис от живо излъчванезапис от устройство
031300017С.КРИВИНИ, НЧ "Светлина"запис от живо излъчванезапис от устройство
031300018С.СОЛНИК, Сграда на общ. администрация запис от устройство
031300019С.БЪРДАРЕВО, Сграда на читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
031300020С.ГОЛИЦА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от устройство
031300021С.БУЛАИР, Сграда на бивше кметствозапис от устройство
031300022С.ДЕТЕЛИНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" (бивше НУ)запис от устройство
031300023С.СТАРО ОРЯХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№36запис от живо излъчванезапис от устройство
031300024С. СТАРО ОРЯХОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Св. Св. Кирил и Методий"№36запис от живо излъчванезапис от устройство
031300025С. СТАРО ОРЯХОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Св. Св. Кирил и Методий"№36запис от устройство
031300026С.НОВО ОРЯХОВО, НЧ "Елин Пелин"запис от живо излъчванезапис от устройство
031300027С.ШКОРПИЛОВЦИ, НЧ "Пробуда"запис от живо излъчванезапис от устройство
031300028С.РУДНИК, НЧ "Хаджи Димитър"запис от устройство
031300029С.ЮНЕЦ, Сграда на общ. администрациязапис от живо излъчванезапис от устройство
031400001ГР.ДЕВНЯ, Кв."Река Девня", ул."В.Могиларов"№1(Народно читалище "Отец Паисий")запис от устройство
031400002ГР.ДЕВНЯ, Кв."Повеляново",ул."Мусала"№2 (СУ"Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400003ГР.ДЕВНЯ, Кв."Повеляново",ул."Мусала"№2 (СУ"Васил Левски")запис от устройство
031400004ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко"№26 (СУ"Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400005ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко"№26 (СУ"Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400006ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко"№26 (СУ"Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400007ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", ул."Капитан Петко"№1 (филиал на СУ"Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400008ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня", бул."Съединение" №165 (Народно читалище "Просвета")запис от живо излъчванезапис от устройство
031400009ГР.ДЕВНЯ, Кв."Девня",бул."Съединение"№167(Дневен ц-р за лица с увреждания)запис от живо излъчванезапис от устройство
031400010С.КИПРА, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
031400011С.ПАДИНА, Сградата на Младежкия клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
031600001ГР.ДЪЛГОПОЛ, НУ "Иван Вазов", ул."Иван Вазов"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
031600002ГР.ДЪЛГОПОЛ, НУ "Иван Вазов", ул."Иван Вазов"№15запис от устройство
031600003ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДГ "Зорница", ул."Тодор Каблешков"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
031600004ГР.ДЪЛГОПОЛ, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
031600005ГР.ДЪЛГОПОЛ, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
031600006ГР.ДЪЛГОПОЛ, Ритуална зала "Младост" ул. "Тодор Илиев"№1/пенсионерски клуб/запис от живо излъчванезапис от устройство
031600007ГР.ДЪЛГОПОЛ, Ритуална зала "Младост" ул. "Тодор Илиев"№1запис от устройство
031600008С.АСПАРУХОВО, Читалище "Добри Иванов Недев"/зрителна зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
031600009С.БОРЯНА, Сграда на кметство Боряназапис от живо излъчванезапис от устройство
031600010С.САВА, Читалище"Светлина-1928"/зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
031600011С.РОЯК, Младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
031600012С.КАМЕН ДЯЛ, Читалище "Светлина"/зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
031600013С.КРАСИМИР, Сграда на кметство Красимирзапис от живо излъчванезапис от устройство
031600014С.КОМУНАРИ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
031600015С.ПАРТИЗАНИ, ОУ "Христо Ботев", ул."Петнадесета"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
031600016С.ПАРТИЗАНИ, ОУ "Христо Ботев", ул."Петнадесета"№11
031600017С.АРКОВНА, Сграда на кметство Арковна/Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
031600018С.ЛОПУШНА, ОУ "Митко Палаузов", ул."Първа"№32запис от живо излъчванезапис от устройство
031600019С.ЛОПУШНА, ОУ "Митко Палаузов", ул."Първа"№32запис от живо излъчванезапис от устройство
031600020С.МЕДОВЕЦ, СУ "Назъм Хикмет",ул."Първа"№22запис от живо излъчванезапис от устройство
031600021С.МЕДОВЕЦ, СУ "Назъм Хикмет", ул."Първа"№22запис от живо излъчванезапис от устройство
031600022С.ПОЛЯЦИТЕ, Сграда на кметство Поляците/ритуална зала,ул."Четвърта"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
031600023С.ЦОНЕВО, Пенсионерски клуб в Ритуална зала,ул."Тринадесета"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
031600024С.ЦОНЕВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Трендафилов"№52запис от устройство
031600025С.ЦОНЕВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Трендафилов"№52запис от живо излъчванезапис от устройство
031600026С.ЦОНЕВО, Пенсионерски клуб в кв.Яворово, ул."Четиридесета"№1запис от устройство
031600027С.ВЕЛИЧКОВО, Сградата на кметство Величково-ритуална залазапис от устройство
032400001ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",срещу бл.10 -сградата на Държавно горско стопанствозапис от устройство
032400002ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",между бл.9 и бл.10-сградата на пенсионерски клуб"Детелина"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400003ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Средна гора"№32,сградата на детска градина"Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400004ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав"№17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400005ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/ запис от живо излъчванезапис от устройство
032400006ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/запис от живо излъчванезапис от устройство
032400007ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№85,сградата на Ламбова къщазапис от живо излъчванезапис от устройство
032400008ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400009ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"№82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400010ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Цар Освободител"№96,сградата на пенсионерски клуб"Надежда"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400011ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Сан Стефано"№28,сградата на детска градина "Снежанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400012ГР.ПРОВАДИЯ, ул.Желез Йорданов"№1,адм.сграда на МБАЛ"Царица Йоанна-" Поликлиниказапис от живо излъчванезапис от устройство
032400013ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав"№72, сградата на СУ "Димитър Благоев"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400014ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Рада Илиева"№1,сградата на детска градина"Снежанка",ф-ал"Детелина"запис от устройство
032400015ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав"№46-сградата на пенсионерски клуб"Овеч"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400016ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав"№17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400017ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав"№17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400018С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Втора"№9а-сградата на ОУ"Васил Левски"запис от устройство
032400019С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Трета"№3а-сградата на НЧ"Пробуда-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400020С.БЪРЗИЦА, Сградата на пенсионерски клуб"Шеремет"запис от устройство
032400021С.ТУТРАКАНЦИ, Сградата на кметството в пенсионерски клуб"Любов"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400022С.ЧАЙКА, Сградата на НЧ"Напредък-1920"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400023С.ЧЕРКОВНА, Сградата на кметствотозапис от устройство
032400024С.ОВЧАГА, Сградата на НЧ"Пробуда-1928"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400025С.РАВНА, Сграда на пенсионерски клуб"Утеха"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400026С.КРИВНЯ, Сграда на пенсионерски клуб"Стефан Боранов"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400027С.НЕНОВО, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
032400028С.ГРАДИНАРОВО, Сграда на НЧ"Надежда-1901"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400029С.СЛАВЕЙКОВО, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
032400030С.СНЕЖИНА, Сграда на НУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400031С.ЧЕРНООК, Сграда на НЧ"Васил Левски-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400032С.БЛЪСКОВО, ул."Седма"№2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400033С.БЛЪСКОВО, ул."Седма"№2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400034С.КИТЕН, Сграда на кметствотозапис от устройство
032400035С.ХРАБРОВО, Сграда на пенсионерски клуб"Нов живот"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400036С.КОМАРЕВО, Сграда на НЧ"Отец Паисий-1923"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400037С.ЖИТНИЦА, Сграда на ОУ"Христо Ботев"запис от устройство
032400038С.МАНАСТИР, Сграда на НЧ"Илия Добрев-1899"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400039С.ДОБРИНА, Сграда на пенсионерски клуб"Надежда"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400040С.ЗЛАТИНА, Сграда на пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
032400041С.ВЕНЧАН, Пенсионерски клуб"Красив спомен"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400042С.ПЕТРОВ ДОЛ, НЧ"Вичо Иванов-1929"запис от живо излъчванезапис от устройство
032400043С.СТАРОСЕЛЕЦ, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
032600001ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане"№13-СУ "Н.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
032600002ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане"№13-СУ "Н.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
032600003ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане"№13-СУ "Н.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
032600004ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане"№13-СУ "Н.Вапцаров"запис от устройство
032600005ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане"№13-СУ "Н.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
032600006С.ЧЕРНЕВО, ул."Победа" - Читалище - Библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
032600007С.ЧЕРНЕВО, ул."Победа" - Читалище - ляво фоайезапис от живо излъчванезапис от устройство
032600008С.ДРЪНДАР, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
032600009С.ЛЕВСКИ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
032600010С.БАНОВО, Клуб за социални контактизапис от живо излъчванезапис от устройство
032600011С.КАЛИМАНЦИ, Клуб за социални контактизапис от живо излъчванезапис от устройство
032600012С.ИЗГРЕВ, Клуб за социални контактизапис от живо излъчванезапис от устройство
032600013С.НИКОЛАЕВКА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство