РИК 04 Велико Търново

040400001ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Помощно училище "Т.Търновски", ул. Климент Охридски № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
040400002ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Никола Михайловски, ул. Сливница № 6 запис от устройство
040400003ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Т.Търновски № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
040400004ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Т.Търновски № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
040400005ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ, студ.общежития, бл.2, ул. Т. Търновски № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
040400006ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. Михаил Кефалов № 2запис от устройство
040400007ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СГ по икономика, ул. Митрополит Панарет Рашев № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
040400008ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ V-ти корпус /двора на бивше Военно училище/, пл. Център № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
040400009ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Поп Матей Преображенски № 13запис от устройство
040400010ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище "П. Р. Славейков" ул. Поборническа № 40
040400012ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище "П. Р. Славейков" ул. Поборническа № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
040400013ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по туризъм Д-р В.Берон, ул. Ц. Церковски № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
040400014ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по туризъм Д-р В.Берон, ул. Ц. Церковски № 10запис от устройство
040400015ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ V-ти корпус /двора на бивше Военно училище/, пл. Център № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400016ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул. Марно поле № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
040400017ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Искра, ул. Бачо Киро № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400018ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Искра, ул. Бачо Киро № 2запис от устройство
040400019ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска № 13запис от устройство
040400020ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска № 13запис от устройство
040400021ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
040400022ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска № 13запис от устройство
040400023ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400024ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400025ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен № 1 запис от устройство
040400026ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400027ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
040400028ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400029ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400030ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400031ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400032ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400033ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400034ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400035ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400036ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400037ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400038ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040400039ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев",ул. Вела Благоева № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
040400040ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева № 10запис от устройство
040400041ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400042ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400043ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю № 20запис от устройство
040400044ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
040400045ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
040400046ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
040400047ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю № 20запис от устройство
040400048ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400049ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400050ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков № 3запис от устройство
040400051ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400052ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400053ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
040400054ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
040400055ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по електроника Ал. С. Попов, ул. Никола Гинев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400056ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Оборище 10, вх.Гзапис от устройство
040400057ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска № 1запис от устройство
040400058ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400059ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по електроника Ал. С. Попов, ул. Никола Гинев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400060ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400061ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400062ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400063ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от устройство
040400064ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400065ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400066ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400067ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400068ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400069ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от устройство
040400070ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400071ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400072ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400073ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400074ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400075ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400076ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400077ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400078ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
040400079ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона № 9запис от устройство
040400080ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона № 9запис от устройство
040400081ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
040400082ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дом за стари хора, ул. Иларион Драгостинов № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400083ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400084ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ "Ивайло" /кв. Картала/, ул. Вежен № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400085ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ "Слънчев дом", ул. Слънце № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
040400086ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ "Бачо Киро", ул. Филип Тотю № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
040400087ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта "Васил Левски", ул. Краков № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400088ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта "Васил Левски", ул. Краков № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400089ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
040400090ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от устройство
040400091ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400092ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона № 9запис от устройство
040400095ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ДГ "Пламъче", ул. Оборище № 22запис от устройство
040400096С.ВОДОЛЕЙ, ОУ "Христо Смирненски", № 234запис от живо излъчванезапис от устройство
040400097С.ДИЧИН, Народно читалище "Зора - 1873", № 108запис от живо излъчванезапис от устройство
040400098С.ШЕРЕМЕТЯ, Народно читалище Пробуда 1925, ул. Първа № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400099С.МАЛКИ ЧИФЛИК, Клуб на кметството, ул. Пета № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
040400100С.НИКЮП, Клуб на пенсионера и инвалида, № 377запис от живо излъчванезапис от устройство
040400101С.РЕСЕН, НЧ "Народна просвета - 1874" , пл. Св. Димитър Солунски № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400102С.РЕСЕН, Клуб на пенсионера и инвалида, пл. Св. Димитър Солунски № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400103С.РЕСЕН, ОУ Христо Ботев, ул. Георги Димитров № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
040400104С.РЕСЕН, ОУ Христо Ботев, ул. Георги Димитров № 26 запис от живо излъчванезапис от устройство
040400105С.АРБАНАСИ, Помещение в сградата на кметството, ул. Св. Димитър № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
040400106С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски № 26 запис от устройство
040400107С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски № 26запис от устройство
040400108С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
040400109С.ХОТНИЦА, Народно читалище "Светлина - 1895", № 231запис от живо излъчванезапис от устройство
040400110С.РУСАЛЯ, Народно читалище "Съгласие - 1873", № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
040400111С.ЛЕДЕНИК, Народно читалище "Поука - 1920", № 286запис от живо излъчванезапис от устройство
040400112С.ШЕМШЕВО, Народно читалище "Напредък - 1911", № 644запис от устройство
040400113С.БУКОВЕЦ, Народно читалище "Развитие", № 13запис от устройство
040400114С.МОМИН СБОР, Клуб на кметството, № 127запис от живо излъчванезапис от устройство
040400115С.ПУШЕВО, Народно читалище "Сполука - 1923", ул. Четиринадесета № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400116С.БАЛВАН, Клуб на пенсионера, № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400117С.НОВО СЕЛО, Многофункционална зала (бивша столова на кметството), ул. Първа № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400118С.ВЕТРИНЦИ, Народно читалище "Съгласие - 1924", № 51Азапис от живо излъчванезапис от устройство
040400119С.ЕМЕН, Помещение в сградата на кметството, № 130запис от устройство
040400120С.БЕЛЯКОВЕЦ, Народно читалище "Просвета - 1907", ул. В населеното място № 206запис от живо излъчванезапис от устройство
040400121ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ОУ Д-р Петър Берон, ул. Патриарх Евтимий Търновски № 133запис от живо излъчванезапис от устройство
040400122ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ОУ Д-р Петър Берон, ул. Патриарх Евтимий Търновски № 133запис от живо излъчванезапис от устройство
040400123ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ДГ "Пламъче", ул. Оборище № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
040400124ГР.ДЕБЕЛЕЦ, Клуб на инвалида и пенсионера, ул. Петър Мазнев № 2-10запис от живо излъчванезапис от устройство
040400125С.ЦЕРОВА КОРИЯ, Народно читалище "Развитие - 1883", ул. Първа № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040400126С.ПЧЕЛИЩЕ, Народна читалище "Просвета - 1904", ул. Петнадесета № 3запис от устройство
040400127С.МИНДЯ, Клуб на пенсионера и инвалида, ул. Втора № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400128С.ПРИСОВО, Народно читалище "Васил Левски - 1928", В населеното място № 144запис от устройство
040400129С.КЪПИНОВО, Народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий", ул. Първа № 1запис от устройство
040400130ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400131ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400132ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040400133С.ВЕЛЧЕВО, Народно читалище "Светлина - 1892", № 112запис от живо излъчванезапис от устройство
040400134С.ПЛАКОВО, Читалище "Просвета-Плаково" 1873, № 144запис от устройство
040400135С.ГОЛЕМАНИТЕ, Народно читалище "Христо Ботев-1928", № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
040400137С.ГАБРОВЦИ, Клуб на пенсионера, № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
040400138С.ЯЛОВО, Народно читалище "Селски труд", ул. Първа № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
040400139С.ВЪГЛЕВЦИ, Народно читалище "Събуждане", № 32запис от живо излъчванезапис от устройство
040400140С.ВОЙНЕЖА, Народно читалище "Пробуда", № 79запис от живо излъчванезапис от устройство
040400141С.ВОНЕЩА ВОДА, Зала на кметството, ул. Първа № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
040400142С.РАЙКОВЦИ, Помещение на кметството, № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
040600002ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600004ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Клуб на пенсионера, ул. Вичо Грънчаров № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
040600005ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600006ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от устройство
040600007ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Младежки дом, ул. Мано Тодоров № 5 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600008ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Спортна зала, ул. Васил Априлов № 26 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600009ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Иван Вазов" ул. "Иван Вазов" № 40Взапис от устройство
040600010ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Младежки дом, ул. Мано Тодоров № 5 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600011ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Клуб на пенсионера, ул. Патриарх Евтимий № 5
040600012ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Васил Априлов № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
040600013ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Васил Априлов № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
040600014ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Клуб на инвалида, ул. Патриарх Евтимий № 4запис от устройство
040600015ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Клуб на пенсионера, ул. Патриарх Евтимий № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
040600016ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДАСП, ул. Патриарх Евтимий № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
040600018ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДКЦ Горна Оряховица, ул. Отец Паисий Хилендарски № 72запис от живо излъчванезапис от устройство
040600019ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Помещение до сградата на МБАЛ, ул. Отец Паисий Хилендарски № 72 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600020ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДКЦ Горна Оряховица, ул. Отец Паисий Хилендарски № 72запис от живо излъчванезапис от устройство
040600021ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДКЦ Горна Оряховица, ул. Отец Паисий Хилендарски № 72запис от устройство
040600022ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Вичо Грънчаров" ул. Цар Освободител №6запис от живо излъчванезапис от устройство
040600024ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Салон на Захарни заводи, ул. Св. Княз Борис Първи № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040600025ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Сграда в двора на общината, пл. Георги Измирлиев № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
040600026ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Вичо Грънчаров", ул. Цар Освободител № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
040600028ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Иван Вазов", ул. Иван Вазов № 40Взапис от устройство
040600029ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", ул. Никола Петров № 31 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600030ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", ул. Никола Петров № 31 запис от устройство
040600031ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПГЕЕ "М. В. Ломоносов", ул. Никола Петров № 31 запис от устройство
040600032ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от устройство
040600033ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600035ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600036ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600037ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600038ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ "Васил Левски", ул. Ангел Кънчев № 27 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600039ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600041ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600042ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600043ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600045ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17
040600046ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Г. Измирлиев", ул. Ангел Кънчев № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
040600050ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гара Г. Оряховица, ул. Съединение № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
040600051ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Клуб на пенсионера, гара Горна Оряховица, ул. Съединение № 46запис от живо излъчванезапис от устройство
040600052ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гара Г. Оряховица, ул. Съединение № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
040600053ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Калтинец - Читалище Пробуда, Калтинец, ул. Пробуда № 20запис от устройство
040600054ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Калтинец - Клуб на пенсионера, ул. Опълченска 19запис от устройство
040600058С.ПРАВДА, Клуб на пенсионера "Надежда", ул. Ряховец № 23запис от устройство
040600059С.ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ "Елин Пелин", ул. Княз Александър Батенберг № 37, стара частзапис от устройство
040600060С.ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ "Елин Пелин", ул. Княз Александър Батенберг № 37, нова частзапис от живо излъчванезапис от устройство
040600061С.ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ "Хаджи Викентий", ул. Димитър Благоев № 28 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600063С.ПОЛИКРАИЩЕ, Клуб на пенсионера "Надежда", ул. Петрохан № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040600065С.ПОЛИКРАИЩЕ, Клуб на кметството, ул. Павел Пенев № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
040600066С.КРУШЕТО, НЧ "Напредък - Крушето 1906", ул. Бор № 6запис от устройство
040600067ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Георги Измирлиев № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
040600068ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Георги Измирлиев № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
040600069ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Георги Измирлиев № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
040600070ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. Георги Измирлиев № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
040600071С.ПИСАРЕВО, ОУ "Отец Паисий", ул. Александър Стамболийски № 4запис от устройство
040600072С.ВЪРБИЦА, ОУ "Васил Левски", ул. Божур № 7, източно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
040600073С.ВЪРБИЦА, ОУ "Васил Левски", ул. Божур № 7, западно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
040600074С.ДРАГАНОВО, Клуб на пенсионера, ул. Трети март № 8запис от устройство
040600075С.ДРАГАНОВО, ОУ "Климент Охридски" ул. Стефан Караджа № 9 запис от живо излъчванезапис от устройство
040600076С.ДРАГАНОВО, ОУ "Климент Охридски", ул. Стефан Караджа № 9, стая 2запис от живо излъчванезапис от устройство
040600077С.СТРЕЛЕЦ, Клуб на кметството, ул. Христо Ботев № 1запис от устройство
040600078С.ПАИСИЙ, Клуб на пенсионера "Момина сълза", ул. "Девета" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040600079С.ЯНТРА, Клуб на пенсионера, ул. Георги Измирлиев № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
040600081С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, НЧ "Просвета-1906", ул. Димитър Атанасов № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
040600082С.ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ, Клуб на пенсионера "Здравец", ул. Димо Тръмбешки № 31запис от живо излъчванезапис от устройство
041300001ГР.ЕЛЕНА, Обреден дом ул. "Иларион Макариополски" № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
041300002ГР.ЕЛЕНА, Бивш Общински детски комплекс, ул.Йеромонах Йосиф Брадати № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
041300003ГР.ЕЛЕНА, Клуб на пенсионера, ул."Ил. Макариополски" № 5запис от устройство
041300004ГР.ЕЛЕНА, Синдикален дом, ул.Ил. Макариополски № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
041300005ГР.ЕЛЕНА, Детска ясла, ул."Иван Момчилов" № 52запис от живо излъчванезапис от устройство
041300006ГР.ЕЛЕНА, Детска ясла, ул."Иван Момчилов" № 52запис от живо излъчванезапис от устройство
041300010С.БЕБРОВО, Читалището, ул. Осма № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
041300011С.БЛЪСКОВЦИ, Административна сграда на кметско наместничество І етаж, № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
041300012С.БОЙКОВЦИ, Читалището, № 96запис от живо излъчванезапис от устройство
041300013С.БУЙНОВЦИ, Читалището, № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
041300015С.ДРЕНТА, Административна сграда /км. наместничество/, № 42запис от устройство
041300016С.ИЛАКОВ РЪТ, Читалището, № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
041300017С.КАМЕНАРИ, Ритуалната зала, № 85запис от живо излъчванезапис от устройство
041300018С.КОНСТАНТИН, Салона на кметството, ул. Константин Рудановски № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
041300019С.КОСТЕЛ, Читалището, № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
041300020С.МАЙСКО, Кметство - І-ви етаж, ул Първа № 30запис от устройство
041300021С.МАРЯН, Читалището, № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
041300022С.МИЙКОВЦИ, Адм. сграда (кметско наместничество) ІІ етаж, № 24запис от устройство
041300023С.ПАЛИЦИ, Читалището, № 99запис от устройство
041300024С.РУХОВЦИ, Читалището, № 38запис от устройство
041300025С.СРЕДНИ КОЛИБИ, Читалището, № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
041300026С.ТОДЮВЦИ, Читалището, № 12запис от устройство
041300027С.ЧАКАЛИ, Адм. сграда (кметско наместничество), № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
041300028С.ГЪРДЕВЦИ, Адм. сграда (кметско наместничество), № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
041300029С.ЯКОВЦИ, Клуб на с. Яковци, № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
041400001ГР.ЗЛАТАРИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - ул. Димитър Палев № 3запис от устройство
041400002ГР.ЗЛАТАРИЦА, ПГ по МСС "Никола Златарски" - ул. Ропотамо № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
041400003ГР.ЗЛАТАРИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий - ул. Димитър Палев № 3
041400004С.РОДИНА, НЧ "Напредък-1912", ул. Първа № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
041400005С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, Читалище "Пробуждане-1902"- ул. Георги Димитров № 31запис от устройство
041400006С.СЛИВОВИЦА, Кметството, ул. Първа № 28Б запис от живо излъчванезапис от устройство
041400007С.РОСНО, Кметството, ул. Пета № 4запис от устройство
041400008С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО, Кметството, ул. Квартал Долно Шивачево № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
041400009С.КАЛАЙДЖИИ, Читалище "Балкански извори-2002", ул. Пета № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
041400010С.РЕЗАЧ, Кметството, № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
041400011С.СРЕДНО СЕЛО, Кметството, № 49запис от устройство
041400012С.РАЗСОХА, Кметството, № 105запис от живо излъчванезапис от устройство
041400013С.ДЕДИНЦИ, с. Дедина - Кметството № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
042000001ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042000002ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков № 1
042000003ГР.ЛЯСКОВЕЦ, НУ "Цани Гинчев", ул. Петър Оджаков № 1
042000005ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
042000006ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
042000007ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус I на СУ " Максим Райкович", пл. Възраждане № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
042000009ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Корпус II на СУ " Максим Райкович", ул.Манастирска № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042000010ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Бивше НУ "Никола Козлев", ул. Никола Козлев № 76запис от устройство
042000011ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Клуб на пенсионера "Зора", ул. Трети март № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
042000012ГР.ЛЯСКОВЕЦ, Бивше НУ "Никола Козлев", ул. Никола Козлев № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
042000014С.ДРАГИЖЕВО, Читалище Развитие-1894, ул. Васил Левски № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
042000015С.МЕРДАНЯ, Пенсионерски клуб Надежда, пл. Свобода № 9Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
042000016С.КОЗАРЕВЕЦ, Старото читалище, ул. Васил Левски № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
042000018С.ДОБРИ ДЯЛ, Автоспирка, пл. Възраждане № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
042000019С.ДЖУЛЮНИЦА, Обединено училище "П. Р. Славейков", ул. Стефан Стамболов № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042000020С.ДЖУЛЮНИЦА, Обединено училище "П. Р. Славейков", ул. Стефан Стамболов № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042200001ГР. ПАВЛИКЕНИ, СУ Бачо Киро, нова сгр. каб.рисуване, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 53запис от живо излъчванезапис от устройство
042200002ГР.ПАВЛИКЕНИ, СУ Бачо Киро,нова сгр. к-т руски ез. ул.Св.Св.Кирил и Методий № 53запис от живо излъчванезапис от устройство
042200003ГР.ПАВЛИКЕНИ, СУ Бачо Киро, нова сгр.к-т биология, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 53запис от живо излъчванезапис от устройство
042200004ГР.ПАВЛИКЕНИ, ОУ Св.Климент Охридски-кабинет № 4, І етаж, пл."Свобода"№21запис от живо излъчванезапис от устройство
042200005ГР.ПАВЛИКЕНИ, лекционна зала Н Читалище "Братство", пл. "Свобода"№ 3запис от живо излъчванезапис от устройство
042200006ГР.ПАВЛИКЕНИ, ОУ Св. Кл. Охридски, каб. английски език, пл. Свобода № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
042200007ГР.ПАВЛИКЕНИ, ОУ Св.Климент Охридски-кабинет № 9, І етаж, пл."Свобода"№21запис от живо излъчванезапис от устройство
042200008ГР.ПАВЛИКЕНИ, Младежки център на НЧ "Братство", пл."Свобода" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
042200009ГР.ПАВЛИКЕНИ, НУ "П.Р.Славейков", ІІ етаж, кабинет I, ул."Ловец" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
042200010ГР.ПАВЛИКЕНИ, НУ "П.Р.Славейков", ІІ етаж, кабинет II, ул."Ловец" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
042200011ГР.ПАВЛИКЕНИ, НУ "П.Р.Славейков", ІІ етаж, кабинет III, ул."Ловец" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
042200012ГР.ПАВЛИКЕНИ, Клуб на инвалида - общ.пазар,ул.Хр.Смирненски"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
042200013ГР.ПАВЛИКЕНИ, Спортна зала-шах клуб ул. "Г. С. Раковски" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042200014ГР.ПАВЛИКЕНИ, Стадиона /битова сграда/ бул. "Руски" № 44запис от устройство
042200016ГР.ПАВЛИКЕНИ, СУ Бачо Киро,нова сгр.,ет.1, 12а клас. ул."Св.Св.Кирил и Методий"№53запис от живо излъчванезапис от устройство
042200017ГР.ПАВЛИКЕНИ, ОУ Св.Климент Охридски , кабинет № 10,, пл."Свобода" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
042200021С.БАТАК, ОУ с. Батак, ул Първа № 41,стая 1 класзапис от живо излъчванезапис от устройство
042200022С.БУТОВО, Н Читалище, ул 37-ма № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
042200023ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ - Б.Черква, ет. 1, класна стая VI клас, ул. "Бачо Киро" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
042200024ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ - Б.Черква, ет. 1, кл. стая V клас, ул. "Бачо Киро" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
042200025ГР.БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ - Б.Черква, ет. 1, кл. стая VII клас, ул. "Бачо Киро" № 65запис от устройство
042200026С.ВИШОВГРАД, Клуб на пенсионера, пл. "Поп Балчо" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042200027С.ВЪРБОВКА, ОУ Филип Тотю, ул. Първа 53, класна стая 2 класзапис от живо излъчванезапис от устройство
042200028С.ВЪРБОВКА, ОУ Филип Тотю, ул. Първа 53, класна стая 3 класзапис от живо излъчванезапис от устройство
042200029С.ГОРНА ЛИПНИЦА, ЧППК Наша нива, ул. "1-ва" № 43 /бивша аптека/запис от живо излъчванезапис от устройство
042200030С.ДОЛНА ЛИПНИЦА, Пенсионерски клуб, ул. Втора № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
042200031С.ДИМЧА, Клуб на пенсионера - Димча, ул. "1-ва" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
042200032С.ДЪСКОТ, Н Читалище - Дъскот, ул. "33-та" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042200033С.КАРАИСЕН, НЧ Добра надеждаул. "27-ма" 6запис от живо излъчванезапис от устройство
042200035С.ЛЕСИЧЕРИ, Клуб на пенсионера, ул. Тринадесета № 3Азапис от устройство
042200036С.МИХАЛЦИ, НЧ с. Михалци, МС, бул. "Професор П.Кунин" 73запис от живо излъчванезапис от устройство
042200037С.МУСИНА, Клуб на кметството с. Мусина, ул. "1-ва" 16запис от живо излъчванезапис от устройство
042200038С.НЕДАН, ОУ, стая III клас, ул. "30-та" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042200039С.НЕДАН, ОУ, стая IІ клас, ул. "30-та" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042200040С.ПАСКАЛЕВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул."3-та" 26запис от живо излъчванезапис от устройство
042200041С.ПАТРЕШ, Клуб на пенсионера, ул. "1-ва" 11азапис от живо излъчванезапис от устройство
042200042С.РОСИЦА, Клуб на пенсионера, ул. "6-та" 1Азапис от живо излъчванезапис от устройство
042200043С.СЛОМЕР, Народно читалище - Сломер, гол. фоайе ет.1, ул. "1-ва" №42запис от живо излъчванезапис от устройство
042200044С.СТАМБОЛОВО, Бивш стол на ЗК, ул. "Първа" № 32 запис от устройство
042600001ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Клуб на пенсионера, ул. Търговска № 41, ет. 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042600002ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Ритуална зала на Общината, ул. "Черно море" 4А, ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042600003ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Ритуална зала на Общината, ул. "Черно море" 4А, ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042600004ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Сградата на СУ Ц. Церковски - I етаж, ул. Училищна № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
042600005ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Сградата на СУ Ц. Церковски - I етаж, ул. Училищна № 25запис от устройство
042600006С.РАДАНОВО, ОУ Св.св. Кирил и Методий - І етаж, ул. Четиридесет и първа № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042600007С.РАДАНОВО, ОУ Св.св. Кирил и Методий - І етаж, ул. Четиридесет и първа № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042600008С.ОРЛОВЕЦ, ОУ Христо Ботев - I етаж, № 327запис от устройство
042600009С.КАРАНЦИ, Стол на кооперацията І етаж, № 249запис от живо излъчванезапис от устройство
042600010С.МАСЛАРЕВО, Клуб към Читалище "Паисий Хилендарски", № 31 запис от устройство
042600011С.ВЪРЗУЛИЦА, Народно Читалище "Пробуда" І етаж, № 58запис от живо излъчванезапис от устройство
042600012С.ОБЕДИНЕНИЕ, Клуб в административната сграда І етаж, ул. Първа № 46запис от живо излъчванезапис от устройство
042600013С.ИВАНЧА, Стол на кооперацията - I етаж, № 535запис от живо излъчванезапис от устройство
042600014С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул. Първа № 51запис от устройство
042600015С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, Народно Читалище "Самообразование", пл. Център 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042600016С.ПАВЕЛ, Народно читалище "Изгрев-1900", ул. Осемнадесета № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
042600017С.СТРАХИЛОВО, Сградата на Народно читалище Просвета 1896 - I етаж, пл. Пет № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
042600018С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОУ Васил Левски - I етаж, ул. Втора № 40запис от устройство
042600019С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОУ Васил Левски - I етаж, ул. Втора № 40запис от устройство
042600020С.КУЦИНА, Читалище "Нравственост" І етаж, № 462запис от живо излъчванезапис от устройство
042600021С.КЛИМЕНТОВО, Клуб на пенсионера, ул. Иван Аврамов № 31запис от устройство
042800001ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
042800002ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
042800003ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
042800005ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от устройство
042800006ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
042800007ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
042800009ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" № 19запис от устройство
042800010ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
042800011ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
042800012ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800013ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800014ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800016ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800017ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
042800018ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул.Княз Борис I № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042800019ГР.СВИЩОВ, Хотелски комплекс "Корпус Юг" - ул. Патриарх Евтимий № 105запис от живо излъчванезапис от устройство
042800020ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх № 66запис от живо излъчванезапис от устройство
042800021ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул.Княз Борис I № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042800022ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул.Княз Борис I № 1запис от устройство
042800023ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800024ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
042800025ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. 3-ти март № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
042800026ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. 3-ти март № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
042800030ГР.СВИЩОВ, Дом за стари хора "Мария Луиза" - местност Паметниците № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042800031ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх № 66 запис от живо излъчванезапис от устройство
042800032ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов № 17 запис от устройство
042800033ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов № 17 запис от устройство
042800034ГР.СВИЩОВ, Студентско градче бл.3запис от живо излъчванезапис от устройство
042800035ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх № 66 запис от устройство
042800041С.АЛЕКОВО, Основно училище, ул. Първа № 22запис от устройство
042800044С.АЛЕКСАНДРОВО, Сградата на кметството, ул. Първа № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
042800047С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, Клуб на пенсионера, ул. Цар Самуил № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
042800050С.ВАРДИМ, Клуб на пенсионера - Читалище, ул. Първа № 49запис от живо излъчванезапис от устройство
042800053С.ГОРНА СТУДЕНА, Салона на кметството, ул. Първа № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
042800056С.ДЕЛЯНОВЦИ, Залата на кметството, ул. Първа № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
042800058С.ДРАГОМИРОВО, Сградата на кметството, ул. Шестнадесета № 59запис от живо излъчванезапис от устройство
042800062С.КОЗЛОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул Стара планина № 21Азапис от устройство
042800065С.МОРАВА, Клуб на пенсионера, ул. Цветан Дамянов Цанков № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
042800069С.ОВЧА МОГИЛА, Залата на читалището, пл. Възраждане № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
042800070С.ОВЧА МОГИЛА, Основно училище, ул. Георги Бенковски № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042800073С.ОРЕШ, Основно училище, ул. Главна № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
042800074С.ОРЕШ, Основно училище, ул. Главна № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
042800078С.СОВАТА, Кметството - партер, ул. Шеста № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042800080С.ХАДЖИДИМИТРОВО, Читалище, ул. Първа № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
042800083С.ЦАРЕВЕЦ, Читалище, ул. Четвърта № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
042800086С.ЧЕРВЕНА, Стола на кооперацията, ул. Девета № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
042800087ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" № 19 запис от устройство
042800088ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул. Княз Борис I № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
042800089ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. Трети март № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
042800090ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх № 66 запис от живо излъчванезапис от устройство
043100001ГР.СТРАЖИЦА, Клуб на пенсионера ул. "М. Друмев" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
043100002ГР.СТРАЖИЦА, Спортна зала гр. Стражица ул. "Д. Узунов" № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
043100003ГР.СТРАЖИЦА, СУ Ангел Каралийчев ул."Дончо Узунов" № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
043100004ГР.СТРАЖИЦА, Професионална гимназия ул."Волга" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
043100005ГР.СТРАЖИЦА, Ритуална зала ул."Сава Цонев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
043100006С.АСЕНОВО, Читалището ул. "Втора" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
043100007С.БРЯГОВИЦА, Залата на кметството ул. "Шеста" № 2запис от живо излъчване
043100008С.БАЛКАНЦИ, Читалището ул. "Първа" № 59запис от живо излъчванезапис от устройство
043100009С.БЛАГОЕВО, Читалището ул. Христо Ботев" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
043100010С.ВИНОГРАД, Клуб на пенсионера, пл. "Център" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
043100011С.ВЛАДИСЛАВ, Читалището, ул. "Витоша" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
043100012С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул. "Девети септември" № 4запис от устройство
043100013С.КАМЕН, Клуб на ПК, ул. "Търговска" № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
043100014С.КАМЕН, Читалището, ул. "Търговска" № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
043100015С.КЕСАРЕВО, Клуб на пенсионера, ул. П.Т. Шмид № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
043100016С.КЕСАРЕВО, ОУ "Николай Райнов" 1-ви етаж, ул. "Цар Роман" № 1запис от устройство
043100018С.КАВЛАК, Обредна зала /до читалището/, ул. "1-ва" № 36
043100019С.ЛОЗЕН, Клуб на пенсионера, ул. "1-ва" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
043100020С.МИРОВО, Кметството, ул. Магистрална" № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
043100021С.НИКОЛАЕВО, Кметството, ул. Първа № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
043100022С.НОВА ВЪРБОВКА, Клуб на кметството, ул. "1-ва" № 56запис от живо излъчванезапис от устройство
043100023С.НОВО ГРАДИЩЕ, Младежки клуб, ул. "1-ва" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
043100026С.СУШИЦА, Заседателна зала на кметството, ул. "Г.Димитров" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
043100030С.ЦАРСКИ ИЗВОР, Клуб на пенсионера ул. "Г.Димитров" № 10запис от устройство
043200001ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда № 1 - ул.Росица 78запис от живо излъчванезапис от устройство
043200002ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда № 2 - ул. Росица 32запис от живо излъчванезапис от устройство
043200003ГР.СУХИНДОЛ, СУ Св. Климент Охридски, сграда № 1- ул.Росица 78запис от живо излъчванезапис от устройство
043200004С.КРАСНО ГРАДИЩЕ, Клуба на селото - ул.Първа 10азапис от живо излъчванезапис от устройство
043200005С.ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, Клуба на селото -ул.Петнадесета №2запис от живо излъчванезапис от устройство
043200006С.БЯЛА РЕКА, Клуба на селото - ул.Първа № 52запис от живо излъчванезапис от устройство
043200007С.ГОРСКО КОСОВО, Клуба на селото - ул.Първа № 19запис от устройство
043200008С.КОЕВЦИ, Клуба на селото - ул.Осма № 2запис от живо излъчванезапис от устройство