РИК 05 Видин

050100001ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Александър Батенберг" №6, Социална трапезариязапис от устройство
050100002ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Васил Левски" №4, Младежки домзапис от устройство
050100003ГР.БЕЛОГРАДЧИК, пл."Възраждане" №1,Читалищезапис от устройство
050100004ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Борис І" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
050100005ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ул."Княз Борис I" №34, Художествена галериязапис от живо излъчванезапис от устройство
050100006ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №6, Техникум "А.С.Попов"запис от устройство
050100007ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №6, Техникум "А.С.Попов"запис от живо излъчванезапис от устройство
050100008ГР.БЕЛОГРАДЧИК, бул."Съединение" №39, Обществена трапезариязапис от живо излъчванезапис от устройство
050100009С.БОРОВИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
050100010С.ЧИФЛИК, Кметството (включва селата Чифлик, Праужда и Пролазница)запис от живо излъчванезапис от устройство
050100011С.РАБИША, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
050100012С.ВЕЩИЦА, Кметството (включва селата Вещица, Струиндол, Върба, Сливовник)запис от живо излъчванезапис от устройство
050100013С.РАЯНОВЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
050100014С.СТАКЕВЦИ, Кметството (включва селата Стакевци и Крачимир)запис от живо излъчванезапис от устройство
050100015С.ГРАНИТОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
050100016С.ДЪБРАВКА, Кметството (включва селата Дъбравка и Граничак)запис от живо излъчванезапис от устройство
050100017С.САЛАШ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
050100018С.ОШАНЕ, Кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
050300001С.БОЙНИЦА, Пенсионерски клуб, ул."Пуйо Войвода" №28запис от живо излъчванезапис от устройство
050300002С.БОРИЛОВЕЦ, Пенсионерски клуб,ул."Г. Димитров" №13(с.Бориловец,с. Шипикова махала)запис от живо излъчванезапис от устройство
050300003С.ШИШЕНЦИ, Читалище "Поляна", ул."Първа" №13 (с.Шишенци и с.Градсковски колиби)запис от живо излъчванезапис от устройство
050300004С.ПЕРИЛОВЕЦ, Кметството, ул."Седма" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
050300005С.РАБРОВО, Читалището, ул. "Втора" №4 (за селата Раброво и Каниц)запис от живо излъчванезапис от устройство
050600001ГР.БРЕГОВО, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
050600002ГР.БРЕГОВО, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
050600003ГР.БРЕГОВО, Сграда 2, Бивша Професионална гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
050600004ГР.БРЕГОВО, Сграда 2, Бивша Професионална гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
050600005С.РАКИТНИЦА, Читалище "Светлина" - малкия салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
050600006С.ТИЯНОВЦИ, Читалище "Пробуда" - библиотека (за селата Тияновци и Калина)запис от устройство
050600007С.ГЪМЗОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
050600008С.ВРЪВ, Младежки клуб - помещение 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
050600009С.КОСОВО, Бивша училищна сграда - класна стаязапис от живо излъчванезапис от устройство
050600010С.ДЕЛЕЙНА, Общинска сграда - центързапис от устройство
050600011С.БАЛЕЙ, Читалище "Просвета" - младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
050600012С.КУДЕЛИН, Читалище "Светлина" - библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
050900001ГР.ВИДИН, кв. "Заводско селище", Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
050900002ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900003ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"запис от устройство
050900004ГР.ВИДИН, жк" Химик", ул. "Горазд" №67, Филиал "Радост" на ДГ "Славейче"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900005ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №36, ДГ "Славейче"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900006ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от устройство
050900007ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900008ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900009ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900010ГР.ВИДИН, ул. "Горазд" №23, СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900011ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900012ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900013ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I" №17, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900014ГР.ВИДИН, ул."Баба Тонка" №1, Филиал "Здравец" на ДГ "Русалка"запис от устройство
050900015ГР.ВИДИН, ул."Баба Тонка" №1, Филиал "Здравец" на ДГ "Русалка"запис от устройство
050900016ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900017ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900018ГР.ВИДИН, ул. "Св.Ромил Видински" №76, ДГ "Русалка", запис от живо излъчванезапис от устройство
050900019ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900020ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900021ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900022ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий" запис от устройство
050900023ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900024ГР.ВИДИН, ул."Екзарх Йосиф I " №53, бивше ОУ "Отец Паисий" запис от устройство
050900025ГР.ВИДИН, ул."Г.С.Раковски"№11, Сградата на старото училище "Г.С.Раковски"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900026ГР.ВИДИН, ул."Г.С.Раковски"№11, Сградата на старото училище "Г.С.Раковски"запис от устройство
050900027ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900028ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900029ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900030ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900031ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"запис от устройство
050900032ГР.ВИДИН, жк "В.Левски" (до бл. №2), Филиал "Щастливо детство" на ДГ "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900033ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец" запис от устройство
050900034ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900035ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец" запис от устройство
050900036ГР.ВИДИН, жк "Вида", Филиал "Вида" на ДГ "Синчец" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900037ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900038ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900039ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900040ГР.ВИДИН, ул. "Л. Каравелов" №31, ОУ "Любен Каравелов" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900041ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900042ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900043ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики" №101, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900044ГР.ВИДИН, ул. "Търговска" №6, СУ "Цар Симеон Велики"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900045ГР.ВИДИН, ул. "Търговска" №6, СУ "Цар Симеон Велики"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900046ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900047ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900048ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900049ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900050ГР.ВИДИН, ул. "Йеромонах Лазар" №10, Филиал "Незабравка" на ДГ "Арабела" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900051ГР.ВИДИН, ул. "Йеромонах Лазар" №10, Филиал "Незабравка" на ДГ "Арабела" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900052ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900053ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900054ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900055ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900056ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900057ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900058ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900059ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900060ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"запис от живо излъчване
050900061ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900062ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900063ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики", №68, ДГ "Зорница"запис от устройство
050900064ГР.ВИДИН, ул. "Цар Симеон Велики", №68, ДГ "Зорница"запис от устройство
050900065ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №28, ГПЧЕ "Йордан Радичков"запис от устройство
050900066ГР.ВИДИН, ул."Гладстон" №30, ПГ по туризъм "Михалаки Георгиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900067ГР.ВИДИН, ул."Бдин" №66, филиал Видин на Русенски университет"А.Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900068ГР.ВИДИН, ул. "Княз Борис I" №25, ППМГ "Екзарх Антим I"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900069ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900070ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900071ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900072ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900073ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900074ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900075ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900076С.НОВОСЕЛЦИ, Новата сграда на кметството, ул. "Първа" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
050900077ГР.ВИДИН, ул. "Владикина" №57, бивше СУ " Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900078ГР.ВИДИН, жк "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов" №26, ДГ "Синчец"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900079ГР.ВИДИН, ул."П.Р.Славейков" №26, СУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
050900080ГР.ВИДИН, кв."Нов път", ул."Бачо Киро" №10, ОУ "Епископ Софроний Врачански" запис от живо излъчванезапис от устройство
050900081С.ГЕНЕРАЛ МАРИНОВО, Кметството, ул."Първа", №37запис от живо излъчванезапис от устройство
050900082С.ПЕШАКОВО, Салон на кметството, ул."Първа" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
050900083С.ДРУЖБА, Кметството, ул."Първа" №28запис от живо излъчванезапис от устройство
050900084С.ДОЛНИ БОШНЯК, Кметството, ул."Първа" №30запис от живо излъчванезапис от устройство
050900085С.ПЛАКУДЕР, Кметството, ул."Първа" №22запис от устройство
050900086С.ДИНКОВИЦА, Салон на кметството, етаж 2, ул."Първа" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
050900087С.ГРАДЕЦ, Училище "Христо Ботев", ул."Тридесет и първа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
050900088С.ГРАДЕЦ, Кметството, залата на пенсионерски клуб, ет.1, ул."Първа" №96запис от устройство
050900089С.АКАЦИЕВО, Салон в кметството, ул."Първа" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
050900090С.РУПЦИ, Салон в кметството, ул."Първа" №30запис от живо излъчванезапис от устройство
050900091С.МАЙОР УЗУНОВО, Бивша пивница на ПК "НАРКООП", ул."Първа" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
050900092С.ИНОВО, Училището, ул."Димитровски завет" №46запис от устройство
050900093С.КАПИТАНОВЦИ, Читалище, ул."Първа" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
050900094С.КАПИТАНОВЦИ, Читалище, ул."Първа" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
050900095С.ПОКРАЙНА, Сграда на читалището в киносалона, ул. "Единадесета" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
050900096С.ПОКРАЙНА, Помещение на пощенска станция, ул. "Първа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
050900097С.ГОМОТАРЦИ, Сграда на училището, ул."Втора" №49запис от живо излъчванезапис от устройство
050900098С.ГОМОТАРЦИ, Сграда на училището, ул."Втора" №49запис от живо излъчванезапис от устройство
050900099С.АНТИМОВО, Салон на кметството, ул."Четвърта" №18запис от устройство
050900100С.БЕЛА РАДА, Помещение на НАРКООП, ет.1 в сградата на кметството, ул."Трета" №4запис от устройство
050900101С.КУТОВО, Сграда на училище "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Седемдесет и осма" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
050900102С.КУТОВО, Сграда на училище "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Седемдесет и осма" №3запис от устройство
050900103С.СЛАНОТРЪН, Салон на пощенска станция, ул."Трета" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
050900104С.ВОЙНИЦА, Кметството, ул. "Трета" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
050900105С.КОШАВА, Кметството, ет. 1, ул."Единадесета" №15запис от устройство
050900106ГР.ДУНАВЦИ, Сградата на ОУ "Христо Ботев", ул."Георги Димитров" №73запис от устройство
050900107ГР.ДУНАВЦИ, Салон на кметството, ул."Георги Димитров" №121запис от живо излъчванезапис от устройство
050900108ГР.ДУНАВЦИ, Сграда читалище, ул."Георги Димитров" №121запис от устройство
050900109ГР.ДУНАВЦИ, Търговска сграда, ул."Георги Димитров" №208запис от живо излъчванезапис от устройство
050900110С.СИНАГОВЦИ, Сграда на читалището, ул."Първа" №58запис от живо излъчванезапис от устройство
050900111С.ИВАНОВЦИ, Салон на кметството, етаж 2, ул."Първа" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
050900112С.ЖЕГЛИЦА, Салон на читалището, ет. 1, ул."Първа" №32запис от живо излъчванезапис от устройство
050900113С.ВЪРТОП, Кметството, ет.2, ул."Първа" №50запис от живо излъчванезапис от устройство
050900114С.ГАЙТАНЦИ, Кметството, ет.1, ул."Първа" №26Азапис от устройство
050900115С.ЦАР СИМЕОНОВО, Кметството, ул."Първа" №39Азапис от живо излъчванезапис от устройство
050900116С.БОТЕВО, Сграда на кметството, ул. "Трета" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
050900117С.ТЪРНЯНЕ, Сграда на кметството, ул. "Осма" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
050900118С.БУКОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул."Първа" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
050900119С.КАЛЕНИК, Салон на кметството, ул."Втора" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
050900120С.СЛАНА БАРА, Салон на кметството, ул."Първа" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
051500001ГР.ГРАМАДА, ул. "Георги Димитров" №86запис от живо излъчванезапис от устройство
051500002ГР.ГРАМАДА, пл. "Мико Нинов" №7, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
051500003ГР.ГРАМАДА, ул. "Ангел Мишев" №1, СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
051500004С.ТОШЕВЦИ, ул. "Четиринадесета" №1А, Читалище
051500005С.БРАНКОВЦИ, пл. "Септември" №2, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
051500006С.СРАЦИМИРОВО, ул. "Първа" №29, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
051500007С.ВОДНА, ул. "Първа" №13, Кметство (за с.Водна и с.Бояново)запис от живо излъчванезапис от устройство
051500008С.МИЛЧИНА ЛЪКА, ул. "Първа" №25, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
051500009С.МЕДЕШЕВЦИ, ул. "Двадесета" №10, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600001ГР.ДИМОВО, Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
051600002ГР.ДИМОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600003С.ЛАГОШЕВЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600004С.ИЗВОР, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600005С.ШИПОТ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600006С.КОСТИЧОВЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600007С.ВЛАДИЧЕНЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600008С.БЕЛА, Кметството на с. Бела (за селата Бела и Дълго поле)запис от живо излъчванезапис от устройство
051600009С.ОСТРОКАПЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600010С.КЛАДОРУБ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600011С.СКОМЛЯ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600012С.ВОДНЯНЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600013С.КАРБИНЦИ, Читалищетозапис от устройство
051600014С.МЕДОВНИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600015С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600016С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600017С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600018С.ВЪРБОВЧЕЦ, Кметството на с. Върбовчец (за селата Върбовчец и Яньовец)запис от живо излъчванезапис от устройство
051600019С.ЯРЛОВИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600020С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
051600021С.АРЧАР, Старо училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
051600022С.АРЧАР, Кв. "Бабуя"запис от живо излъчванезапис от устройство
051600023С.АРЧАР, СОУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
051600024С.ДЪРЖАНИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
052200001ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №32, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
052200002ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №21, Читалище "Просвета 1882"запис от живо излъчванезапис от устройство
052200003ГР.КУЛА, ул."Мусала" №18, ЦППСУОДС - бивша ЦДГ №2запис от живо излъчванезапис от устройство
052200004ГР.КУЛА, ул."Г. Димитров" №30, Туристически домзапис от живо излъчванезапис от устройство
052200005ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №32,СУ "Васил Левски"запис от устройство
052200006С.ЧИЧИЛ, Сграда кметство, ул."Втора" №10запис от устройство
052200007С.ГОЛЕМАНОВО, Сграда кметство, ул."Първа" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
052200008С.ИЗВОР МАХАЛА, Сграда кметство, ул."Главна" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
052200009С.КОСТА ПЕРЧЕВО, Сграда кметство, ул."Двадесет и втора" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
052200010С.ПОЛЕТКОВЦИ, Сграда кметство, ул."Първа" №28запис от устройство
052200011С.СТАРОПАТИЦА, Сграда Клуб на пенсионера, ул."Първа" №40запис от устройство
052200012С.ТОПОЛОВЕЦ, Сграда кметство, ул."Втора" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
052200013С.ЦАР-ПЕТРОВО, Сграда кметство, ул."Трета" №6запис от устройство
052500001С.МАКРЕШ, Читалище "Мито Марков", ул. "Георги Бенковски" №104Азапис от живо излъчванезапис от устройство
052500002С.ВЪЛЧЕК, Кметството, ул. "Четвърта" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
052500003С.ТОЛОВИЦА, Кметството, ул "Ленин" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
052500004С.ЦАР ШИШМАНОВО, Кметството, ул. "Георги Димитров" №49запис от живо излъчванезапис от устройство
052500005С.ПОДГОРЕ, Кметството, ул. "Ленин" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
052500006С.РАКОВИЦА, Читалище "Надежда", ул. "Четвърта" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
052500007С.КИРЕЕВО, Пенсионерски клуб, ул. "Втора" №32запис от живо излъчванезапис от устройство
053000001С.НОВО СЕЛО, ул. "Арх. Илия Попов" №89, салон на Кооперация "Дунав"запис от живо излъчванезапис от устройство
053000002С.НОВО СЕЛО, ул. "Христо Ботев" №2, бивша занималня на ЦНСТД1запис от живо излъчванезапис от устройство
053000003С.ВИНАРОВО, ул. "Първа" №29, ОУ "Васил Левски", учебен кабинетзапис от живо излъчванезапис от устройство
053000004С.ВИНАРОВО, ул."Първа" №80, стая на ЦДГзапис от живо излъчванезапис от устройство
053000005С.НЕГОВАНОВЦИ, ул. "Седма" №4, ритуалната зала на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
053000006С.ФЛОРЕНТИН, ул. "Първа" №68, клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
053000007С.ЯСЕН, ул. "Първа" №5А, салон на Туристическия дом запис от живо излъчванезапис от устройство
053300001С.РУЖИНЦИ, ул."Георги Димитров" №33, сграда на Читалище "Христо Ботев-1898"запис от живо излъчванезапис от устройство
053300002С.ГЮРГИЧ, ул."Георги Димитров" №39, Общинска сграда, голям салон, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
053300003С.ПЛЕШИВЕЦ, ул."Първа" №27, сграда на Читалище "Славяна-2004", етаж 1, салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
053300004С.ЧЕРНО ПОЛЕ, ул."Георги Димитров" №26, Детска градина "Детелина", I етаж запис от устройство
053300005С.ДРАЖИНЦИ, ул."Георги Димитров" №21А, сграда на бивш Здравен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
053300006С.ДРЕНОВЕЦ, ул."Г. Димитров" №29, Читалище "Здравец - 2007", ет.1, голям салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
053300007С.ДРЕНОВЕЦ, ул."Г. Димитров" №130, сграда на СУ"Н.Й.Вапцаров" I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
053300008С.ТОПОЛОВЕЦ, ул. "Максим Горки" №17, бивша детска градина, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
053300009С.БЕЛО ПОЛЕ, ул."Ж.Пуев" №85, Кметство, ет.1, малък салон, (с.Бело поле, с.Роглец)запис от живо излъчванезапис от устройство
053300010С.ДИНКОВО, ул. "Четвърта" №5, сграда на Кметство, II етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
053700001С.ЧУПРЕНЕ, ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
053700002С.ЧУПРЕНЕ, ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
053700003С.ВЪРБОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Първа" №71запис от живо излъчванезапис от устройство
053700004С.ТЪРГОВИЩЕ, Кметството, ул. "Първа" №36запис от устройство
053700005С.ПРОТОПОПИНЦИ, Кметството, ул. "Първа" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
053700006С.РЕПЛЯНА, Сграда на читалище "Съзнание", ул. "Първа" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
053700007С.ГОРНИ ЛОМ, ОУ "Христо Ботев", ул. "Първа" №90запис от живо излъчванезапис от устройство
053700008С.ГОРНИ ЛОМ, ОУ "Христо Ботев", ул. "Първа" №90запис от живо излъчванезапис от устройство
053700009С.ДОЛНИ ЛОМ, Сграда бивше училище, ул. "Димитър Благоев" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
053700010С.СРЕДОГРИВ, Кметството, ул. "Първа" №32запис от живо излъчванезапис от устройство