РИК 06 Враца

060500001С.БОРОВАН, ПГ "Коста Петров", ет. 1, ул. Рашо Трифонов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
060500002С.БОРОВАН, ОУ "Отец Паисий", ет. 1, ул. Христо Смирненски №2запис от устройство
060500003С.БОРОВАН, ОУ “Отец Паисий”, ет. 1, ул. Христо Смирненски № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
060500004С.МАЛОРАД, Читалище "Просвета", Клуб на пенсионера, ул. Г. Димитров" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
060500005С.МАЛОРАД, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Петър Къчев № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
060500006С.МАЛОРАД, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Петър Къчев № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
060500007С.ДОБРОЛЕВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Благой Монов № 3запис от устройство
060500008С.ДОБРОЛЕВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ет. 1, ул. Благой Монов № 3запис от устройство
060500009С.НИВЯНИН, Сградата на ресторанта, ул. Иван Вазов № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
060500010С.СИРАКОВО, Кметството, ет. 1, ул. Иван Вазов № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
060800001ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.1, ул."Д.Благоев" № 61запис от живо излъчванезапис от устройство
060800002ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.1, ул."Д.Благоев" № 61запис от живо излъчванезапис от устройство
060800003ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев" , ет.2, ул."Д.Благоев" № 61 запис от устройство
060800004ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Цани Гинчев", ет.2, ул."Д.Благоев" № 61запис от живо излъчванезапис от устройство
060800005ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св. Кл.Охридски", ет.1, ул."Д.Благоев" № 87запис от живо излъчванезапис от устройство
060800006ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св. Кл.Охридски", ет.1, ул."Д.Благоев" № 87запис от живо излъчванезапис от устройство
060800007ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Ботев", ет.1, ул."Кл.Охридски" № 60запис от живо излъчванезапис от устройство
060800008ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" № 36запис от устройство
060800009ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" № 36запис от устройство
060800010ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
060800011ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПАГ "Н.Й.Вапцаров", ет.1, ул."Кл. Охридски" № 2запис от устройство
060800012ГР.БЯЛА СЛАТИНА, СУ "Васил Левски", ет.1, ул."Кл.Охридски" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
060800013ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПАГ "Н.Й.Вапцаров", ет.1, ул."Кл. Охридски" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
060800014ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ПГО "Елисавета Багряна", ул"Марица" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
060800015ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Смирненски" ет.1 ул."Струга" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
060800016ГР.БЯЛА СЛАТИНА, НУ "Христо Смирненски" ет.1 ул."Струга" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
060800017ГР.БЯЛА СЛАТИНА, ОУ "Св.Кл.Охридски" ет.1 ул."Д.Благоев" № 87запис от живо излъчванезапис от устройство
060800018С.АЛТИМИР, Клуб на Пенсионера, ул."Христо Ботев" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
060800019С.АЛТИМИР, База на ДГ "Вълка Ташевска", ул."Петко Канчев" № 10запис от устройство
060800020С.БУКОВЕЦ, Ритуална зала, ул."Никола Миков" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
060800021С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН, Клуб на пенсионера,сградата на кметството ул."Г.Димитров"№18запис от живо излъчванезапис от устройство
060800022С.БЪРКАЧЕВО, бившето ОУ "Кирил и Методий" ул."Христо Ботев" №9запис от устройство
060800023С.ВРАНЯК, Кметството, ул."Петко Дочев" № 1запис от устройство
060800024С.ГАБАРЕ, СУ "Хр. Ботев" ул."Тома Николов" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
060800025С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
060800026С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
060800027С.ГАЛИЧЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски"№1запис от устройство
060800028С.ДРАШАН, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул."Цар Симеон І" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
060800029С.КОМАРЕВО, Кметството, ул. "Георги Димитров" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
060800030С.ПОПИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
060800031С.ПОПИЦА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
060800032С.СОКОЛАРЕ, Клуб на пенсионера ул."Георги Димитров" № 28запис от живо излъчванезапис от устройство
060800033С.ТЛАЧЕНЕ, База на ДГ "Незабравка" ул."Георги Димитров" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
060800034С.ТЪРНАВА, бившето НУ "Кирил и Методий" - изток, ул "Иван Вазов" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
060800035С.ТЪРНАВА, ОУ "Хр. Ботев" ул."Димитър Благоев" № 46запис от живо излъчванезапис от устройство
060800036С.ТЪРНАВА, бившето НУ "Кирил и Методий"-запад,ул."Димитър Благоев" № 66запис от устройство
060800037С.ТЪРНАК, Читалището, ул."Марин Стоянов" № 31запис от живо излъчванезапис от устройство
060800038С.ТЪРНАК, ОУ "Георги С. Раковски" ул."Иван Нивянин" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
060800039С.ГАБАРЕ, СУ "Христо Ботев", ул."Тома Николов" № 1запис от устройство
061000001ГР.ВРАЦА, Филиал на МУ София "Проф.д-р Иван Митев", ул."Втори юни"№179запис от живо излъчванезапис от устройство
061000002ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста"№ 4запис от устройство
061000003ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000004ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000005ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"запис от устройство
061000006ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"запис от устройство
061000007ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000008ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", II корпус, бул. "Втори юни" № 56запис от живо излъчванезапис от устройство
061000009ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста"№ 4запис от устройство
061000010ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста"№ 4запис от живо излъчванезапис от устройство
061000011ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", II корпус, бул. "Втори юни" №56запис от живо излъчванезапис от устройство
061000012ГР.ВРАЦА, Пенсионерски клуб "Еделвайс", ул. “Ген.Леонов” № 95запис от устройство
061000013ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация"№32запис от живо излъчванезапис от устройство
061000014ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация"№32запис от живо излъчванезапис от устройство
061000015ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация"№32запис от живо излъчванезапис от устройство
061000016ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", ул."Ген. Леонов"№37запис от живо излъчванезапис от устройство
061000017ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация"№32запис от устройство
061000018ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител"№9запис от устройство
061000019ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител"№9запис от устройство
061000020ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител"№9запис от живо излъчванезапис от устройство
061000021ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген.Леонов" №37запис от живо излъчванезапис от устройство
061000022ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген.Леонов" №37запис от живо излъчванезапис от устройство
061000023ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37запис от живо излъчванезапис от устройство
061000024ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37запис от живо излъчванезапис от устройство
061000025ГР.ВРАЦА, ППМГ-"Акад. Иван Ценов" бул."Демокрация"№18 запис от живо излъчванезапис от устройство
061000026ГР.ВРАЦА, ППМГ-"Акад. Иван Ценов" бул."Демокрация"№18запис от живо излъчванезапис от устройство
061000027ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
061000028ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
061000029ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
061000030ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10запис от устройство
061000031ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10запис от устройство
061000032ГР.ВРАЦА, НУ "Св. Софроний Врачански" ул."Ст.Калъчев" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
061000033ГР.ВРАЦА, НУ "Св.Софроний Врачански" ул."Ст. Калъчев" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
061000034ГР.ВРАЦА, НУ "Св.Софроний Врачански" ул."Ст. Калъчев" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
061000035ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул."Антим I" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
061000036ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12запис от устройство
061000037ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
061000038ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
061000039ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
061000040ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
061000041ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
061000042ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
061000043ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
061000044ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
061000045ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17 запис от живо излъчванезапис от устройство
061000046ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14запис от устройство
061000047ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
061000048ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14запис от устройство
061000049ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
061000050ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000051ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000052ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000053ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000054ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000055ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000056ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000057ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000058ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000059ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000060ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000061ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000062ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000063ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000064ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000065ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000066ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000067ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000068ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000069ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000070ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000071ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000072ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000073ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000074ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000075ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от устройство
061000076ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000077ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000078ГР.ВРАЦА, кв. Бистрец - клуб на пенсионеразапис от устройство
061000079ГР.ВРАЦА, кв. Кулата - салон на пълномощничествозапис от устройство
061000080ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000081С.ЧЕЛОПЕК, Салон на читалище "Огнище-1930", ул. Н. Марков-Колката"№1запис от устройство
061000082С.ПАВОЛЧЕ, Бивше ОУ "Христо Ботев" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
061000083С.КОСТЕЛЕВО, Клуб до кметството, ул. "Христо Ботев" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
061000084С.ВЕСЛЕЦ, Голям салон на Културен дом, ул. "Г. Димитров" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
061000085С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, Пенсионерски клуб "Златна есен", ул. "Ленин" №23Азапис от устройство
061000086С.ТИШЕВИЦА, ОбУ "Св. Климент Охридски", ул. "Васил Левски" №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
061000087С.ВИРОВСКО, Читалище "Просвета - 1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000088С.МРАМОРЕН, Малък салон на читалище "Милин камък - 1927"запис от устройство
061000089С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, Пенсионерски клуб "Здравец", ул. "Г. Димитров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
061000090С.БАНИЦА, ОбУ "христо Ботев", ул. 9 септември" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
061000091С.БАНИЦА, Читалище "Светлина - 1910", ул. 9 септември" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
061000092С.МАЛО ПЕЩЕНЕ, Салон при сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
061000093С.ОХОДЕН, Пенсионерски клуб "Изгрев - 2012", ул. Г. Димитров" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
061000094С.ЗГОРИГРАД, Пенсионерски клуб, ул. Йордан Лютибродски"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000095С.ЗГОРИГРАД, Младежки клуб, ул. Йордан Лютибродски"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
061000096С.НЕФЕЛА, Салона на читалище "Св. Св. Кирил и Методий-2007", ул. "Хр. Ботев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
061000097С.БЕЛИ ИЗВОР, Сграда на бивше ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стая № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
061000098С.ВЛАСАТИЦА, Салон на Културен дом, ул. "Г. Димитров" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
061000099С.ЛИЛЯЧЕ, Читалище "Просвета - 1927", ул. "Кирил и Методий" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
061000100С.ЛИЛЯЧЕ, Пенсионерски клуб "Божия мост", ул. "Кирил и Методий"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
061000101С.ЧИРЕН, Читалище "Пробуждане", ул. Дружба"№8запис от устройство
061000102С.ДЕВЕНЕ, Читалище "Съзнание - 1926"запис от живо излъчванезапис от устройство
061000103С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, Читалище "Отец Паисий-1927", ул. "Комсомолска" №2запис от устройство
061000104С.ЛЮТАДЖИК, Салон на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
061000105С.ВЪРБИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
062000001ГР.КОЗЛОДУЙ, Квартален клуб ул."Христо Ботев" № 145запис от живо излъчванезапис от устройство
062000002ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Христо Ботев" ул. "Хан Аспарух" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
062000003ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
062000004ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Радост" ул."Васил Воденичарски" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
062000005ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Мир" в жилищен комплекс № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062000006ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Христо Ботев" ул. "Хан Аспарух" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
062000007ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Слънчице" ул."П. Р. Славейков" № 6запис от устройство
062000008ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
062000009ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
062000010ГР.КОЗЛОДУЙ, ПГЯЕ "Игор Курчатов" ул."Освободител" № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
062000011ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Звънче" в жилищен комплекс № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
062000012ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
062000013ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
062000014ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
062000016С.ХЪРЛЕЦ, Квартален клуб/Бежанска махала/ул."Цар Освободител" № 45запис от устройство
062000017С.ХЪРЛЕЦ, Народно читалище "Никола Вапцаров - 1927" ул."Георги Димитров" № 36
062000018С.ХЪРЛЕЦ, Здравна служба ул."Георги С. Раковски" № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
062000019С.ГЛОЖЕНЕ, Кафе аператив "Ловна среща" ул."Ленин" №31 запис от устройство
062000020С.ГЛОЖЕНЕ, ОУ "Христо Ботев" ул."Паисий Хилендарски" № 1запис от устройство
062000021С.ГЛОЖЕНЕ, ОУ "Христо Ботев" ул."Паисий Хилендарски" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062000022С.ГЛОЖЕНЕ, ДГ "Радост" ул."Маршал Бирюзов" № 77запис от живо излъчванезапис от устройство
062000023С.БУТАН, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул."Христо Ботев" № 1 запис от устройство
062000024С.БУТАН, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. "Христо Ботев" № 1запис от устройство
062000025С.БУТАН, ДГ "1 - ви юни" ул. "Георги Димитров" № 80запис от живо излъчванезапис от устройство
062000026С.КРИВА БАРА, Бивша сграда на НУ "Гео Милев", ул."Георги Димитров" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
062100001ГР.КРИВОДОЛ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - ет.1, ул. "Г. Димитров" №78запис от живо излъчванезапис от устройство
062100002ГР.КРИВОДОЛ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - ет.1, ул. "Г. Димитров" №78запис от живо излъчванезапис от устройство
062100003ГР.КРИВОДОЛ, Сградата на Културен дом - ул."Освобождение" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
062100004ГР.КРИВОДОЛ, Бивша ДГ "Радост" - ет. 1, ул. "Райна Княгиня" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100005С.БАУРЕНЕ, Читалището - Здравен център, ул."Хр. Ботев" №2, ет. 1запис от устройство
062100006С.БОТУНЯ, Салона на Кметството, ул. "Г. Димитров" №29запис от устройство
062100007С.ГАЛАТИН, Пенсионерски клуб, ул. "Г. Димитров" №20а, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100008С.ГЛАВАЦИ, Кметството, ул. "Ленин"№ 1, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100009С.ГОЛЕМО БАБИНО, Кметството, ул."Борис Станчев"№ 2, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100010С.ГРАДЕШНИЦА, Пенсионерския клуб, ул. "Мир" №46запис от живо излъчванезапис от устройство
062100011С.ДОБРУША, Пенсионерския клуб, ул."Георги Димитров" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
062100012С.КРАВОДЕР, Пенсионерския клуб, ул. "Гаврил Генов" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062100013С.ЛЕСУРА, ОУ "Васил Левски", ул. "Георги Димитров" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
062100014С.ОСЕН, Пенсионерския клуб, ул. "Г. Димитров"№ 22, ет.1
062100015С.ПУДРИЯ, Салона на Кметството, ул. Г. Димитров"№49запис от живо излъчванезапис от устройство
062100016С.РАКЕВО, Читалището, ул."Г.Димитров", ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100017С.УРОВЕНЕ, Пенсионерския клуб, ул. "Ленин"№17, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
062100018С.ФУРЕН, Пенсионерски клуб, ул. "Христо Ботев" № 5запис от устройство
062700001ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" № 10 запис от живо излъчванезапис от устройство
062700002ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
062700003ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
062700004ГР.МЕЗДРА, СУ "Иван Вазов" ул."Г.Димитров" № 32запис от живо излъчванезапис от устройство
062700005ГР.МЕЗДРА, ОУ "Христо Ботев" ул."Г.Димитров" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
062700006ГР.МЕЗДРА, СУ "Иван Вазов" ул."Г.Димитров" № 32запис от устройство
062700007ГР.МЕЗДРА, Социален комплекс /АПК/-столова ул."Иван Вазов" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700008ГР.МЕЗДРА, ПГ по МСС ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700009ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700010ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700011ГР.МЕЗДРА, ПГ по МСС ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700012ГР.МЕЗДРА, ПГ по МСС ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700013ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода"№ 1запис от живо излъчване
062700014ГР.МЕЗДРА, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул."Чавдар Войвода"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700015С.БОДЕНЕЦ, Читалище, ул. Г. Димитров" №34запис от устройство
062700016С.БРУСЕН, Салона на кметството, ул. "Цолич" № 15запис от устройство
062700017С.ВЪРБЕШНИЦА, Бивше училище, ул. Първи май" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
062700018С.ГОРНА БЕШОВИЦА, Клуб на пенсионера, ул."Хр. Михайлов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
062700019С.ГОРНА КРЕМЕНА, Клуб на пенсионера, ул. "Гаврил Генов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700020С.ДОЛНА КРЕМЕНА, ЦДГ, ул. "Ленин" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
062700021С.ДЪРМАНЦИ, Читалище, ул. "Кирил и Методий" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
062700022С.ЕЛИСЕЙНА, Сграда на кметството, ул. "Г. Марков" № 24запис от устройство
062700023С.ЗВЕРИНО, СУ "Св. Климент Охридски", ул."Митко Палаузов"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700024С.ЗВЕРИНО, Клуб на пенсионера, ул. "Васил Левски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700025С.ЗЛИДОЛ, Ритуална зала, ул. "Искър" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
062700026С.ИГНАТИЦА, Читалище, ул. "Г. Димитров" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
062700027С.КРАПЕЦ, Сграда на кметството, ул. "Враца"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700028С.КАЛЕН, Сграда на кметството, ул. "Веслец"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700029С.КРЕТА, Салон на кметството, ул. "Н.Марков"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700030С.ЛИК, Сграда на кметството, ул. "В.Пеева" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700031С.ЛЮТИДОЛ, Сграда на кметството, ул. "Мургаш" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062700032С.ЛЮТИБРОД, Сградата на кметството, ул. Ген.Иван Кинов"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700033С.МОРАВИЦА, Читалище, ул. "Емил Марков" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
062700034С.ОСЕЛНА, Сградата на кметството, ул. Г. Димитров" № 77запис от живо излъчванезапис от устройство
062700035С.ОЧИНДОЛ, Ритуална зала, ул. "Оборище" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700036С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ, Сграда на кметството, ул. "В. Коларов" №2запис от живо излъчване
062700037С.РУСКА БЕЛА, Салон на читалището, ул. "Хр. Ботев" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
062700038С.РЕБЪРКОВО, Салон на читалището, ул. "Янко Николов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700039С.СТАРО СЕЛО, Училище, ул. Г. Димитров" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
062700040С.ТИПЧЕНИЦА, Салон на читалището, ул. "7-ми септември" № 45запис от устройство
062700041С.ЦАКОНИЦА, Салон на смесен магазин, ул. "9-ти септември" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
062700042С.ЦАРЕВЕЦ, Младежки клуб в двора на училището, ул. "Хр. Ботев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
062800001ГР.МИЗИЯ, ул. "Петър Атанасов" № 26 - ПГ " Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
062800002ГР.МИЗИЯ, ул."Георги Димитров" № 18А - Читалище"Просвета 1915", малък салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
062800003ГР.МИЗИЯ, ул."Цанко Церковски" № 27 - ОУ "Цанко Церковски"запис от живо излъчванезапис от устройство
062800004ГР.МИЗИЯ, ул."9-ти септември" № 2а - ДГ "Незабравка"запис от живо излъчванезапис от устройство
062800006С.ВОЙВОДОВО, ул."Христо Ботев" № 19 - Дневен център за децазапис от устройство
062800007С.КРУШОВИЦА, ул."Минко Костадинов" № 69 - ДГ "Незабравка"запис от живо излъчванезапис от устройство
062800008С.КРУШОВИЦА, ул."Васил Воденичарски" № 10- Център за хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
062800009С.СОФРОНИЕВО, ул."Георги Димитров" № 10 - Сграда на бивше ОССзапис от устройство
062800010С.СОФРОНИЕВО, ул."Георги Димитров" № 10А - Сграда на бивше ОССзапис от живо излъчванезапис от устройство
062800011С.ЛИПНИЦА, ул."Георги Димитров" №17- Читалище "Отец Паисий-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
063100001ГР.ОРЯХОВО, НУ "Петър Берон", ул."Никола Вапцаров" № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
063100002ГР.ОРЯХОВО, НУ "Петър Берон", ул."Никола Вапцаров" № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
063100003ГР.ОРЯХОВО, Читалище "Надежда 1871" Градска библиотека, пл."Дико Илиев" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
063100004ГР.ОРЯХОВО, НУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "9-ти ноември" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
063100005ГР.ОРЯХОВО, НУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "9-ти ноември" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
063100006С.СЕЛАНОВЦИ, Пенсионерски клуб, ул."Скакуц" № 60Азапис от устройство
063100007С.СЕЛАНОВЦИ, Клуб "Боян Чонос", ул."Ангел Кънчев" № 30Азапис от живо излъчванезапис от устройство
063100008С.СЕЛАНОВЦИ, Читалище "Самообразование", ул."Сергей Румянцев" № 11запис от устройство
063100009С.СЕЛАНОВЦИ, ОУ "Н. Й. Вапцаров", ул. "1-ви май" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
063100010С.СЕЛАНОВЦИ, Стадиона, ул. "Дунав" № 21Азапис от живо излъчванезапис от устройство
063100011С.ОСТРОВ, Училище "Христо Ботев", ул. "Георги Димитров" №16запис от устройство
063100012С.ОСТРОВ, Училище "Отец Паисий", ул."Ген.Вл. Заимов" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
063100013С.ГОРНИ ВАДИН, Читалище "Развитие" ул."Георги Димитров" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
063100014С.ДОЛНИ ВАДИН, Пенсионерски клуб, ул. "Хан Аспарух" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
063100015С.ЛЕСКОВЕЦ, Училището, ул."Георги Димитров" № 19запис от устройство
063100016С.ГАЛОВО, Кметството, ул. "Централен площад" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
063200001ГР.РОМАН, НУ "П.Р.Славейков", ет.1, ул."Христо Ботев"№21запис от устройство
063200002ГР.РОМАН, НУ "П.Р.Славейков", ет.1, ул."Христо Ботев"№21запис от живо излъчванезапис от устройство
063200003ГР.РОМАН, НЧ "Христо Ботев", ет.1, ул."Христо Ботев"№41запис от устройство
063200004ГР.РОМАН, НЧ "Христо Ботев", ет.1, ул."Христо Ботев"№41запис от живо излъчванезапис от устройство
063200005С.ДОЛНА БЕШОВИЦА, Училището,ет.1, ул. "Христо Ботев"№48запис от живо излъчванезапис от устройство
063200006С.КАМЕНО ПОЛЕ, Читалище "Просвета", ул. Христо Ботев"№20запис от живо излъчванезапис от устройство
063200007С.КУНИНО, Кметството, ет.2, ул. "Липите"№2запис от устройство
063200008С.КУРНОВО, Ловен клуб, читалище, ет.1, ул. "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
063200009С.РАДОВЕНЕ, Читалище"Кирил и Методий", ул. Цар Симеон Велики"№65запис от устройство
063200010С.СИНЬО БЪРДО, Автоспирка, ул. "Васил Левски"№10Азапис от живо излъчване
063200011С.КАРАШ, Кметството на с. Караш, ет.1, ул."Васил Левски"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
063200012С.СТОЯНОВЦИ, Кметството, ет.1, ул. "Христо Ботев"№30запис от живо излъчванезапис от устройство
063200013С.СТРУПЕЦ, Кметството, ет.1, ул."Иван Вазов"№34запис от живо излъчване
063200014С.СТРУПЕЦ, Струпец-гарата, Сграда общинска собственост, ул."Васил Левски"№26запис от живо излъчванезапис от устройство
063200015С.ХУБАВЕНЕ, Салон на читалище в кметството, ул."Патриарх Евтимий"№2запис от живо излъчване
063500001С.ХАЙРЕДИН, СОУ "Васил Воденичарски" ул. "Георги Димитров" № 112запис от живо излъчванезапис от устройство
063500002С.ХАЙРЕДИН, СОУ "Васил Воденичарски" ул. "Георги Димитров" № 112запис от живо излъчванезапис от устройство
063500004С.МИХАЙЛОВО, ОУ "Горан Червеняшки" ул. "Георги Димитров" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
063500005С.МИХАЙЛОВО, ОУ "Горан Червеняшки" ул. "Георги Димитров" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
063500006С.МАНАСТИРИЩЕ, ОУ "Христо Ботев" ул. "Червена армия" № 24запис от устройство
063500007С.МАНАСТИРИЩЕ, ОУ "Христо Ботев" ул. "Червена армия" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
063500008С.БЪРЗИНА, Кметството, ул. "Христо Ботев" № 19 запис от устройство
063500009С.РОГОЗЕН, Читалище, ет. 1, пл. "Георги Димитров" № 9 запис от устройство
063500010С.РОГОЗЕН, Читалище, ет. 1, пл. "Георги Димитров" № 9 запис от живо излъчванезапис от устройство
063500011С.БОТЕВО, Здравна служба, ул. "Георги Димитров" № 55 запис от устройство