РИК 08 Добрич

080300001ГР.БАЛЧИК, ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
080300002ГР.БАЛЧИК, ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
080300003ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300004ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300005ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" № 40 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300006ГР.БАЛЧИК, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" ул."Хр.Ботев"№ 6запис от живо излъчванезапис от устройство
080300007ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I " ул."Дунав" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300008ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I " ул."Дунав" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300009ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул. "Хр.Ботев" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
080300010ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул. "Хр.Ботев" № 6запис от устройство
080300011ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I " ул."Дунав" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300012ГР.БАЛЧИК, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" ул."Хр.Ботев"№ 6запис от живо излъчванезапис от устройство
080300013ГР.БАЛЧИК, ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16 запис от устройство
080300014ГР.БАЛЧИК, ОУ"Антим I" ул."Дунав" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300016С.БЕЗВОДИЦА, Клуб ул."Девета" № 7 запис от устройство
080300017С.БОБОВЕЦ, Клуб ул."Първа" № 6 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300018С.ГУРКОВО, бившо училище ул."Възход" № 1 запис от устройство
080300019С.ДРОПЛА, Клуб РПК ул."Стара планина" № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300020С.ДЪБРАВА, Клуб ул."Първа" № 22 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300021С.ЗМЕЕВО, Клуб ул."Искър" № 38 запис от устройство
080300022С.КРАНЕВО, Физ.салон ул."Черно море" № 7Б запис от живо излъчванезапис от устройство
080300023С.КРЕМЕНА, Клуб ул."Първа" № 13 запис от устройство
080300024С.ЛЯХОВО, Клуб ул."Първа" № 14 запис от устройство
080300025С.ЦАРИЧИНО, Клуб ул."Девета" № 31 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300026С.ОБРОЧИЩЕ, СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
080300027С.ОБРОЧИЩЕ, СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300028С.РОГАЧЕВО, Клуб ул."Лозар" № 22 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300029С.ПРЕСПА, Читалище ул."Седма" № 12 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300030С.СЕНОКОС, Клуб ул."Девети септември" № 53 запис от устройство
080300032С.СОКОЛОВО, НЧ"Просвета" ул."Кирил и Методий" № 57 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300033С.СТРАЖИЦА, Клуб ул."Четвърта" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
080300034С.ТРИГОРЦИ, Клуб ул."Втора" № 14 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300035С.ХРАБРОВО, Клуб ул."Първа" № 13 запис от живо излъчванезапис от устройство
080300036С.ЦЪРКВА, Клуб ул."Втора" № 5Азапис от живо излъчванезапис от устройство
081200001ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Клуб на пенсионера ул."Опълченска" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
081200002ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДЯ "Радост"запис от живо излъчванезапис от устройство
081200003ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДГ "Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
081200004ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, СУ "Н. Й. Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
081200005ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ЦПЛР - Ученическо общежитиезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200006ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОУ" Хр. Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
081200007ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Клуб на пенсионера ул."П. Д.Петков"запис от живо излъчванезапис от устройство
081200008ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДГ "Първи юни"запис от устройство
081200009ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, кв."Пастир" читалищезапис от устройство
081200010С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200011С.БАЛКАНЦИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200012С.БЕЖАНОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200013С.ВАСИЛЕВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200014С.ВЕЛИКОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200015С.ГОРИЦА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200016С.ГРАДИНИ, кметствозапис от устройство
081200017С.ДЪБОВИК, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200018С.ЖИТЕН, Първи етаж в сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200019С.ЗОГРАФ, Помещение срещу кметството с.Зограф запис от живо излъчванезапис от устройство
081200020С.ИЗВОРОВО, Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
081200021С.ЙОВКОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200022С.КАЛИНА, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200023С.КАРДАМ, читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
081200024С.КАРДАМ, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
081200025С.КОНАРЕ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200026С.КРАСЕН, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200027С.КЪПИНОВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081200028С.ЛЮЛЯКОВО, читалище
081200029С.МАЛИНА, Клуб на пенсионеразапис от устройство
081200030С.ПЕТЛЕШКОВО, Първи етаж в сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200031С.ПИСАРОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200032С.ПЛЕНИМИР, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200033С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200034С.ПРИСАД, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081200035С.ПЧЕЛАРОВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200036С.РАВНЕЦ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200037С.РОГОЗИНА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200038С.РОСЕН, кметство с.Росен запис от живо излъчванезапис от устройство
081200039С.РОСИЦА, читалище с.Росицазапис от живо излъчванезапис от устройство
081200040С.СИРАКОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200041С.СНОП, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200042С.СНЯГОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200043С.СПАСОВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081200044С.СПАСОВО, читалище с.Спасовозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200045С.СРЕДИНА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200046С.СЪРНИНО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081200047С.ЧЕРНООКОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500001С.САМУИЛОВО, ул."Първа"№ 20 - кметство/клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500002С.АЛЦЕК, ул."Първа"№ 36а - ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
081500003С.БАТОВО, ул."Трета"№ 1, I етаж- училище запис от живо излъчванезапис от устройство
081500004С.БДИНЦИ, ул."Трета"№ 8а - кметство/ клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500005С.БЕНКОВСКИ, ул."Седма"№ 3а - кметство /ритуална зала/ І етаж запис от живо излъчванезапис от устройство
081500006С.БЕНКОВСКИ, ул.Двадесета"№ 14б - клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
081500007С.БОГДАН, ул."Първа"№ 5 - кметство /заседателна зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500008С.БОЖУРОВО, ул."Първа"№ 2Б - кметство /ритуална зала/запис от устройство
081500009С.БРАНИЩЕ, ул."Първа"№ 19 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500010С.ВЕДРИНА, ул."Двадесет и шеста"№ 2 - читалище І етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500011С.ВЛАДИМИРОВО, ул."Първа"№ 54а - ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
081500012С.ВОДНЯНЦИ, ул."Четвърта"№ 2 - кметство І етаж /младежки клуб/запис от устройство
081500013С.ВРАТАРИТЕ, ул."Осма"№ 3 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500014С.ВРАЧАНЦИ, ул."Първа"№ 4а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500015С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ул."Първа"№ 1 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500016С.ДЕБРЕНЕ, ул."Дванадесета"№ 8 - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081500017С.ПОБЕДА, ул."Първа"№ 32 - читалище клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081500018С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО, ул."Пета" № 2 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500019С.ДОБРЕВО, ул."Четвърта"№ 12 - читалище І етажзапис от устройство
081500020С.ДОЛИНА, ул."Първа"№ 22 - кметство /клуб на пенсионера/ ет.Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500021С.ДОНЧЕВО, ул."Втора"№ 24 -старо училище І ет. запис от живо излъчванезапис от устройство
081500022С.ДРАГАНОВО, ул."Първа"№ 44 кметство /зала за събрания/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500023С.ЕНЕВО, ул."Първа"№ 12в - кметство/клуб/, ІІ етажзапис от устройство
081500024С.ЖИТНИЦА, ул."Първа"№ 30 - читалище /ритуална зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500025С.ЗЛАТИЯ, ул."Пета"№ 5 - читалище /клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500026С.КАМЕН, ул."Трета "№ 17 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500027С.КАРАПЕЛИТ, ул."Първа"№ 48 - читалище /клуб на пенсионера/ I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500028С.КОЗЛОДУЙЦИ, ул."Първа"№ 31 - кметство /клуб на пенсионера/ I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500029С.КОТЛЕНЦИ, ул."Първа"№ 37 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500030С.КРАГУЛЕВО, ул."Първа"№ 24 - кметство /клуб на пенсионера/запис от устройство
081500031С.ЛОВЧАНЦИ, ул."Осемнадесета"№ 3 - основно училище, І етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500032С.ЛОМНИЦА, ул."Трета"№ 18 - кметство /клуб на пенсионера/ I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500033С.ЛЯСКОВО, ул."Трета"№ 9 - начално училище /физкултурен салон/- І етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500034С.МАЛКА СМОЛНИЦА, ул."Първа"№ 35 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500035С.МЕДОВО, ул."Първа"№ 10 - читалищезапис от устройство
081500036С.МЕТОДИЕВО, ул."Първа"№ 37 - читалище, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500037С.МИЛАДИНОВЦИ, ул."Първа"№ 13 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500038С.ОВЧАРОВО, ул."Първа"№ 1А - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081500039С.ОДРИНЦИ, ул."Първа"№ 11 - кметство /читалище/, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500040С.ОДЪРЦИ, ул."Първа"№ 29 -читалище /пенсионерски клуб/, I етажзапис от устройство
081500041С.ОПАНЕЦ, ул."Първа"№ 13 - кметство /клуб за събрания/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500042С.ОРЛОВА МОГИЛА, ул."Шеста"№ 2 - кметство, II етажзапис от устройство
081500043С.ПАСКАЛЕВО, ул."Тридесет и трета"№ 2 - основно училище - І етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500044С.ПЛАЧИДОЛ, ул."Първа"№ 5 - читалище /зала събрания/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500045С.ПОДСЛОН, ул."Първа"№ 15 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500046С.ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО, ул."Шеста"№ 1а - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500047С.ПОПГРИГОРОВО, ул."Шеста"№2 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500048С.ГЕШАНОВО, ул."Девета"№ 27 -читалище, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500049С.ПРИМОРЦИ, ул."Първа"№ 2 - кметство, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500050С.ПЧЕЛИНО, ул."Първа"№ 13 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500051С.ПЧЕЛНИК, ул."Първа"№ 10 - кметство /клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
081500052С.РОСЕНОВО, ул."Първа"№ 43 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500053С.СВОБОДА, ул."Първа"№ 7 - читалище, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500054С.СЛАВЕЕВО, ул."Първа"№ 15 - кметство /читалище/, II етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500055С.СЛИВЕНЦИ, ул."Първа"№ 8 - кметствозапис от устройство
081500056С.СМОЛНИЦА, ул."Първа"№ 24 - училище, І етаж запис от живо излъчванезапис от устройство
081500057С.ПОЛКОВНИК ИВАНОВО, ул."Първа"№ 20 - читалище /клуб на пенсионера/, І етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500058С.СТЕФАНОВО, ул."Първа"№ 70 - Общностен центързапис от устройство
081500059С.СТЕФАН КАРАДЖА, ул."Стара планина" № 20а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
081500060С.СТОЖЕР, ул."Опълченска" № 44 - читалище, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500061С.СТОЖЕР, ул."Опълченска"№ 43 - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081500062С.СОКОЛНИК, ул."Втора"№ 14 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
081500063С.ТЯНЕВО, ул."Първа"№ 4 - читалищезапис от устройство
081500064С.ФЕЛДФЕБЕЛ ДЕНКОВО, ул."Първа"№22 - кметство /ритуална зала/, I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500065С.ХИТОВО, ул."Първа"№ 24 - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
081500066С.ЦАРЕВЕЦ, ул."Първа"№ 18 - кметство - II етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
081500067С.ЧЕРНА, ул."Първа"№ 13 - читалище /младежки клуб/запис от живо излъчванезапис от устройство
081700001ГР.КАВАРНА, ул.Добротица № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
081700002ГР.КАВАРНА, ул.Г.С.Раковски № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
081700003ГР.КАВАРНА, ул.Хаджи Димитър № 46запис от живо излъчванезапис от устройство
081700004ГР.КАВАРНА, ул.Добри Орлов № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
081700005ГР.КАВАРНА, ул.Ст.Воденичаров № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
081700006ГР.КАВАРНА, ул.Ал. Стамболийски № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
081700007ГР.КАВАРНА, ул.България № 22запис от устройство
081700008ГР.КАВАРНА, ул.Кирил и Методий № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
081700009ГР.КАВАРНА, ул.Кирил и Методий № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
081700010ГР.КАВАРНА, ул.Сан Стефано № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
081700011ГР.КАВАРНА, ул.Добри Орлов № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
081700012ГР.КАВАРНА, ул.Ст. Воденичаров № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
081700013ГР.КАВАРНА, ул.България № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
081700014С.БЕЛГУН, ул.Първа № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
081700015С.БОЖУРЕЦ, ул.Първа № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
081700016С.БЪЛГАРЕВО, ул.Първа № 42запис от живо излъчванезапис от устройство
081700017С.БЪЛГАРЕВО, ул.Първа № 49запис от устройство
081700018С.ВИДНО, ул.Тринадесета № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
081700019С.ВРАНИНО, ул.Първа № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
081700020С.КАМЕН БРЯГ, ул.Шестнадесета № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
081700021С.МОГИЛИЩЕ, ул.Първа № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
081700022С.НЕЙКОВО, ул.Четвърта № 10азапис от живо излъчванезапис от устройство
081700023С.ПОРУЧИК ЧУНЧЕВО, ул.Пета № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
081700024С.РАКОВСКИ, ул.Трета № 9запис от устройство
081700025С.СВЕТИ НИКОЛА, ул.Втора № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
081700026С.СЕЛЦЕ, ул.Първа № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
081700027С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул.Първа № 9азапис от устройство
081700028С.ТОПОЛА, ул.Пета № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
081700029С.ХАДЖИ ДИМИТЪР, ул.Първа № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
081700030С.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, ул.Първа № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
082000001С.КРУШАРИ, Народно читалище "Йордан Драгнев" - ул."Г.Димитров" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
082000002С.КРУШАРИ, Народно читалище "Йордан Драгнев" - ул."Г.Димитров" № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
082000003С.БИСТРЕЦ, Кметство с. Бистрец - ул."Пета" № 9Азапис от живо излъчванезапис от устройство
082000004С.СЕВЕРЦИ, Читалище с.Северци - ул."Първа" № 5Азапис от живо излъчванезапис от устройство
082000005С.ЗАГОРЦИ, Клуб на пенсионера - ул."Четвърта" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
082000006С.ЛОЗЕНЕЦ, Клуб на пенсионера - ул. Дванадесета №6запис от живо излъчванезапис от устройство
082000007С.ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, Клуб на пенсионера - ул."Единадесета" № 28запис от живо излъчванезапис от устройство
082000008С.ДОБРИН, Кметство с. Добрин - ул."Седма" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
082000009С.ТЕЛЕРИГ, Народно читалище "Стефан Караджа" - ул."Първа" № 19запис от устройство
082000010С.ГАБЕР, Кметство с. Габер - ул."Първа" № 9 запис от живо излъчванезапис от устройство
082000011С.ЕФРЕЙТОР БАКАЛОВО, Клуб на пенсионера - ул."Първа" № 25 запис от живо излъчванезапис от устройство
082000012С.КОРИТЕН, Народно читалище "Христо Ботев" ул."Първа" №24запис от устройство
082000013С.АБРИТ, Кметство с. Абрит - ул."Първа" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
082000014С.АЛЕКСАНДРИЯ, Народно читалище "Втори юни" - ул."Четиринадесета" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082000015С.СЕВЕРНЯК, Кметство с. Северняк - ул."Първа" № 23запис от устройство
082000016С.КАПИТАН ДИМИТРОВО, Кметство с.Капитан Димитрово, ул."Първа" № 11Азапис от устройство
082700001ГР.ТЕРВЕЛ, НЧ" Д.Дончев-Доктора-1893г." ул."Хан Аспарух" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
082700002ГР.ТЕРВЕЛ, СУ "Йордан Йовков ул."Климент Охридски"№34запис от живо излъчванезапис от устройство
082700003ГР.ТЕРВЕЛ, СУ "Йордан Йовков ул."Климент Охридски"№34запис от устройство
082700004ГР.ТЕРВЕЛ, Клуб в кв."Север" ул."Стара планина"№ 93запис от живо излъчванезапис от устройство
082700005ГР.ТЕРВЕЛ, ДГ"Здравец" №2 ул. "Стара Планина"№ 73запис от живо излъчванезапис от устройство
082700006ГР.ТЕРВЕЛ, ПГТО "Дочо Михайлов" ул. "Хан Аспарух" № 81запис от живо излъчванезапис от устройство
082700007ГР.ТЕРВЕЛ, ДГ"Първи юни" № 3 ж.к. "Изгрев" № 6запис от устройство
082700008С.АНГЕЛАРИЙ, Клуб на кметството ул."Първа "№9запис от живо излъчванезапис от устройство
082700009С.БАЛИК, Клуб на кметството ул."Трета" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
082700010С.БЕЗМЕР, ДГ "Детски свят" ул."Първа" №37запис от устройство
082700011С.БЕЗМЕР, ОУ"Паисий Хилендарски",ул."Девета" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
082700012С.БОЖАН, с.Божан Клуб на кметството ул."Първа" №24запис от устройство
082700013С.БОНЕВО, Клуб на кметството ул."Първа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
082700014С.ГЛАВАНЦИ, Клуб на кметството ул."Първа" №25запис от устройство
082700015С.ГРАДНИЦА, Клуб на кметството ул."Първа" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
082700016С.ГУСЛАР, Клуб на кметството ул."Първа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
082700017С.ЖЕГЛАРЦИ, Клуб на пенсионера ул."Осемнадесета" №10Азапис от живо излъчванезапис от устройство
082700018С.ЗЪРНЕВО, Клуб на пенсионера ул."Първа" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
082700019С.ЗЪРНЕВО, НЧ"Стефан Караджа-1941г." ул."Първа"№51запис от живо излъчванезапис от устройство
082700020С.КАБЛЕШКОВО, с.Каблешково НУ" Христо Ботев" ул."Първа" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
082700021С.КЛАДЕНЦИ, Бивша фурна ул."Първа" № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
082700022С.КОЛАРЦИ, с.Коларци Клуб на пенсионера ул."Осма" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
082700023С.КОЧМАР, Клуб на пенсионера ул."Първа"№29запис от живо излъчванезапис от устройство
082700024С.НОВА КАМЕНА, Клуб на кметството ул."Трета" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082700025С.ОНОГУР, Клуб на кметството ул."Първа" № 39запис от живо излъчванезапис от устройство
082700026С.ОРЛЯК, ОбУ"Васил Друмев",ул. "Втора" № 11запис от устройство
082700027С.ОРЛЯК, НЧ"Отец Паисий" ул."Първа" № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
082700028С.ПОЛКОВНИК САВОВО, с.Полк.Савово,Клуб на кметството,ул. "Първа" №9запис от устройство
082700029С.ПОПГРУЕВО, ЦСУ ул."Първа" № 25запис от устройство
082700030С.СЪРНЕЦ, Клуб на кметството, ул."Седма" № 28запис от живо излъчванезапис от устройство
082700031С.ЧЕСТИМЕНСКО, Здравна служба,ул."Първа" № 35Азапис от живо излъчванезапис от устройство
082800001ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" № 187запис от живо излъчванезапис от устройство
082800002ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" № 187запис от живо излъчванезапис от устройство
082800003ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" № 187запис от живо излъчванезапис от устройство
082800004ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера ул."Любимец" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
082800005ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
082800006ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла № 4 ул."Любен Каравелов" № 55Азапис от живо излъчванезапис от устройство
082800007ГР.ДОБРИЧ, ДГ №10 "Слънчице" ул." Даскал Димитър Попов" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800008ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800009ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" № 2запис от устройство
082800010ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800011ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
082800012ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
082800013ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
082800014ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
082800015ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
082800016ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" № 14запис от устройство
082800017ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 8 "Бодра смяна" ул."Ген.Колев" № 13запис от живо излъчванезапис от устройство
082800018ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800019ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800020ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800021ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800022ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център/Младежки дом/ пл. "Стария орех" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800023ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център/Младежки дом/ пл. "Стария орех" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800024ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 "Бодра смяна" (бивша ДГ№9"Пчеличка"), ул."Христо Смирненски" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
082800025ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 "Бодра смяна" (бивша ДГ№9"Пчеличка"), ул."Христо Смирненски" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
082800026ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
082800027ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла № 5 /бивша ДЯ №3/ ул."Екзарх Антим I" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800028ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла № 5 /бивша ДЯ №3/ ул."Екзарх Антим I" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
082800029ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
082800030ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 23 /бивша ДГ №11 "Дъга"/ ул."Богдан" № 2запис от устройство
082800031ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 23 /бивша ДГ №11 "Дъга"/ ул."Богдан" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800032ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800033ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800034ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800035ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800036ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800037ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37запис от устройство
082800038ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37запис от живо излъчванезапис от устройство
082800039ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37запис от живо излъчванезапис от устройство
082800040ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37запис от устройство
082800041ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски" ул."Отец Паисий" 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800042ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски" ул."Отец Паисий" 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800043ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски" ул."Отец Паисий" 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800044ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Христо Смирненски" ул. Отец Паисий 17запис от живо излъчванезапис от устройство
082800045ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм "П.К.Яворов" бул." 25 септември "36запис от живо излъчванезапис от устройство
082800046ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм "П.К.Яворов" бул." 25 септември" 36запис от живо излъчванезапис от устройство
082800047ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски" ул."Отец Паисий" 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800048ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Христо Смирненски "ул."Отец Паисий" 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800049ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла № 4/бивша ДЯ №2/ ул."Вардар" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
082800050ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла № 4/бивша ДЯ №2/ ул."Вардар" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
082800051ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ № 24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800052ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ № 24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800053ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ № 24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800054ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски "- бул." Русия "2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800055ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски "- бул." Русия "2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800056ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 12 "Щурче" ул." Вардар" 67запис от устройство
082800057ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 12 "Щурче" ул." Вардар" 67запис от устройство
082800058ГР.ДОБРИЧ, ДГ № 12 "Щурче" ул." Вардар" 67запис от устройство
082800059ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" (бивша ДГ № 7 "Пролет")- ж.к. "Добротица" № 16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800060ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к."Добротица"запис от живо излъчванезапис от устройство
082800061ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к."Добротица"запис от живо излъчванезапис от устройство
082800062ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к ."Добротица " № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
082800063ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к ."Добротица " № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
082800064ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к ."Добротица " № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
082800065ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
082800066ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
082800067ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800068ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
082800069ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800070ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800071ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800072ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800073ГР.ДОБРИЧ, Дирекция "Социално подпомагане" бул." Добруджа" №8а запис от живо излъчванезапис от устройство
082800074ГР.ДОБРИЧ, Дирекция "Социално подпомагане" бул." Добруджа" №8а запис от живо излъчванезапис от устройство
082800075ГР.ДОБРИЧ, ДГ №18 "Дора Габе" ЖК "Дружба" до бл. 44 запис от устройство
082800076ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800077ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800078ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2запис от устройство
082800079ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800080ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16 запис от устройство
082800081ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от живо излъчванезапис от устройство
082800082ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от живо излъчванезапис от устройство
082800083ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от живо излъчванезапис от устройство
082800084ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от живо излъчванезапис от устройство
082800085ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от живо излъчванезапис от устройство
082800086ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52запис от устройство
082800087ГР.ДОБРИЧ, СУ"Димитър Талев" ул."Ген. Георги Попов" №16запис от устройство
082800088ГР.ДОБРИЧ, СУ"Димитър Талев" ул."Ген. Георги Попов" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
082800089ГР.ДОБРИЧ, СУ"Димитър Талев" ул."Ген. Георги Попов" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
082800090ГР.ДОБРИЧ, СУ"Димитър Талев" ул."Ген. Георги Попов" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
082800091ГР.ДОБРИЧ, СУ"Димитър Талев"- ул."Ген.Георги Попов" №16запис от устройство
082800092ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800093ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800094ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800095ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800096ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 "Звънче" ул."Оп.Д. Ковачев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800097ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 "Звънче" ул."Оп.Д. Ковачев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
082800098ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800099ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65 запис от устройство
082800100ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800101ГР.ДОБРИЧ, ПГВМ"Проф.д-р Г. Павлов" (северен вход) -бул."25ти септември"№98запис от живо излъчванезапис от устройство
082800102ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера кв.Рилци ул."Хемус" № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
082800103ГР.ДОБРИЧ, Читалище "Пробуда" кв.Рилци запис от устройство
082800104ГР.ДОБРИЧ, Гараж на община Добричка,Стая на шофьора бул."Трети март"№70азапис от живо излъчванезапис от устройство
082800105ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800106ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800107ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800108ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800109ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800110ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800111ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800112ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24запис от устройство
082800113ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800114ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800115ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800116ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев"№ 54 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800117ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев"№ 54 запис от живо излъчванезапис от устройство
082800118ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев"№ 54 запис от устройство
082800119ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800120ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800121ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800122ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800123ГР.ДОБРИЧ, СУ"Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24запис от живо излъчванезапис от устройство
082800124ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от устройство
082800125ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082800126ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
082900001ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Комсомолска" № 12 (клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
082900002ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Добруджа" № 2,СУ "Асен Златаров" ет.1 запис от живо излъчванезапис от устройство
082900003ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Добруджа" № 2,СУ "Асен Златаров" ет.1 запис от живо излъчванезапис от устройство
082900004ГР.ШАБЛА, гр.Шабла ул."Равно поле" № 36, НЧ"Зора-1894"запис от устройство
082900005С.ВАКЛИНО, с.Ваклино Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
082900006С.ГОРИЧАНЕ, с.Горичане Кметствозапис от устройство
082900007С.ГОРУН, с.Горун Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900008С.ГРАНИЧАР, с. Граничар Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900009С.ДУРАНКУЛАК, с.Дуранкулак Читалищезапис от устройство
082900010С.ЕЗЕРЕЦ, с.Езерец Читалищезапис от устройство
082900011С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, с.Захари Стояново Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900012С.КРАПЕЦ, с.Крапец Кметство, бл.Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
082900013С.ПРОЛЕЗ, с.Пролез Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900014С.СМИН, с.Смин Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900015С.ТЮЛЕНОВО, с.Тюленово Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
082900016С.ЧЕРНОМОРЦИ, с.Черноморци Кметствозапис от устройство