РИК 09 Кърджали

090200001ГР.АРДИНО, читалище "Родопска искра"запис от живо излъчванезапис от устройство
090200002ГР.АРДИНО, бивше начално училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200003ГР.АРДИНО, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
090200004ГР.АРДИНО, ДГ "Брезичка"запис от устройство
090200005С.АХРЯНСКО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200006С.БАШЕВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200007С.БОГАТИНО, читалищезапис от устройство
090200008С.БОРОВИЦА, читалищезапис от устройство
090200009С.БРЕЗЕН, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200010С.БЯЛ ИЗВОР, младежки домзапис от устройство
090200011С.ГОЛОБРАД, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200012С.ГОРНО ПРАХОВО, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200013С.ГОРНО ПРАХОВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200014С.ГЪРБИЩЕ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200015С.БЯЛ ИЗВОР, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200016С.ДОЛНО ПРАХОВО, здравен пунктзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200017С.ЧЕРНИГОВО, обществена сграда
090200018С.БЯЛ ИЗВОР, бивша ПДГ запис от живо излъчванезапис от устройство
090200019С.ЕНЬОВЧЕ, магазин
090200020С.ЖЪЛТУША, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200021С.КИТНИЦА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200022С.КРОЯЧЕВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200023С.БЯЛ ИЗВОР, контролен пункт на ДЛ-Ардино на разклоназапис от живо излъчванезапис от устройство
090200024С.ЛЕНИЩЕ, читалищезапис от устройство
090200025С.ЛЮБИНО, кметствозапис от устройство
090200026С.БИСТРОГЛЕД, обществена сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
090200027С.МЛЕЧИНО, младежкия клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200028С.ПАДИНА, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200029С.ПРАВДОЛЮБ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200030С.РУСАЛСКО, младежкия клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200031С.СВЕТУЛКА, здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
090200032С.СЕДЛАРЦИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200033С.СИНЧЕЦ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200034С.БЯЛ ИЗВОР, ОУ запис от живо излъчванезапис от устройство
090200035С.СТОЯНОВО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090200036С.СУХОВО, младежкия клубзапис от устройство
090200037С.ГЛАВНИК, обществена сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
090200038С.ТЪРНОСЛИВКА, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200039С.ЧУБРИКА, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090200040С.ЯБЪЛКОВЕЦ, младежкия клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200041С.ЛЕВЦИ, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200042С.ХРОМИЦА, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200043С.ЧЕРВЕНА СКАЛА, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200044С.ТЕМЕНУГА, частен имотзапис от устройство
090200045С.ДЕДИНО, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200046С.ТЪРНА, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200047С.ИСКРА, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200048С.ДЯДОВЦИ, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090200049С.РИБАРЦИ, частен имотзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800001ГР.ДЖЕБЕЛ, НЧ "Хр.Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
090800002ГР.ДЖЕБЕЛ, ЦДГ в кв."Изгрев"запис от живо излъчванезапис от устройство
090800003ГР.ДЖЕБЕЛ, кв."Младост" сграда №95А - бивше училищезапис от устройство
090800004ГР.ДЖЕБЕЛ, СОУ "Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
090800005ГР.ДЖЕБЕЛ, кв."Брягово" сграда №89 частен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800006С.ТЕЛЧАРКА, сграда №35А , училищна бараказапис от живо излъчванезапис от устройство
090800007С.КАЗАЦИТЕ, сграда №48А, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800008С.ЧАКАЛЦИ, сграда №13-кметствозапис от устройство
090800009С.СЛЪНЧОГЛЕД, сграда №40-кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800010С.ПЛАЗИЩЕ, ул.Първа №29-кметствозапис от устройство
090800011С.СОФИЙЦИ, ул.Първа №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
090800012С.ПОТОЧЕ, сграда №12 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800013С.ВОДЕНИЧАРСКО, сграда №76 запис от живо излъчванезапис от устройство
090800014С.РОГОЗЧЕ, сграда №93 - ОУ „Хр.Смирненски“запис от живо излъчванезапис от устройство
090800015С.МРЕЖИЧКО, сграда №60 - бивша ДГзапис от устройство
090800016С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, сграда №67 - бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090800017С.ПОЛЯНЕЦ, сграда №80 - частен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800018С.ДУШИНКОВО, сграда №2 - кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800019С.РИДИНО, сграда №23 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800020С.КОЗИЦА, сграда №113 - кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800021С.УСТРЕН, сграда №91 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800022С.ЯМИНО, сграда №54 - частен домзапис от устройство
090800023С.МИШЕВСКО, ул.Първа №26 - НЧ"Родопска искра"запис от живо излъчванезапис от устройство
090800024С.КУПЦИТЕ, сграда №10 - частен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800025С.ЦЪРКВИЦА, сграда №80 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800026С.ТЪРНОВЦИ, сграда №5 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800027С.ЩЕРНА, сграда №22 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800028С.ЖЪЛТИКА, сграда №18 - бившия магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800029С.КОНТИЛ, сграда №39 - бивша здравна службазапис от устройство
090800030С.ПРИПЕК, ул.Георги Димитров №18А - НЧ"Димитър Благоев"запис от живо излъчванезапис от устройство
090800031С.ЛЕБЕД, сграда №55 - вила на ОбАзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800032С.ГЕНЕРАЛ ГЕШЕВО, сграда №46 - бивше читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090800033С.ЖЕЛЪДОВО, сграда №46 - бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
090800034С.ДОБРИНЦИ, сграда №64 - бивше училищезапис от устройство
090800035С.ВЪЛКОВИЧ, ул."Първа" №34 - кметствозапис от устройство
090800036С.ЧЕРЕШКА, сграда №104 - частен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800037С.ПАПРАТ, ул.Трета №2- кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800038С.ТЮТЮНЧЕ, сграда №31 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800039С.ИЛИЙСКО, сграда №38 - частен домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800040С.РОГОЗАРИ, сграда №63 - младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800041С.ОВЧЕВО, сграда №37 - младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
090800042С.СКАЛИНА, сграда №29А - стопанска сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
090800043С.СИПЕЦ, сграда №10 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
090800044С.ПОДВРЪХ, сграда №29 - младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400001С.КИРКОВО, конферентната зала на читалище ул.„Д.Благоев“ №34запис от устройство
091400002С.ГОРНО КИРКОВО, читалище "Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
091400003С.ШУМНАТИЦА, в сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400004С.АПРИЛЦИ, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400005С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400006С.ЗАВОЯ, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400007С.ДРУЖИНЦИ, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400008С.СРЕДСКО, кметствотозапис от устройство
091400009С.КРИЛАТИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400010С.ДОМИЩЕ, сградата на ДГзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400011С.ЧАКАЛАРОВО, основно училище „Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
091400012С.ЧАКАЛАРОВО, основно училище „Иван Вазов“запис от живо излъчванезапис от устройство
091400013С.КРЕМЕН, сградата на магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091400014С.ДЖЕРОВО, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400015С.ЯКОВИЦА, сградата на ВК "Обнова"
091400016С.ДОЛНО КЪПИНОВО, сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400017С.ГОРНО КЪПИНОВО, сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400018С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /новата сграда/запис от устройство
091400019С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /новата сграда/запис от устройство
091400020С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /старата сграда/запис от живо излъчванезапис от устройство
091400021С.КИТНА, кметствотозапис от устройство
091400022С.КИТНА, кметствотозапис от устройство
091400023С.РАСТНИК, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400024С.МЕДЕВЦИ, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400025С.ЧИЧЕВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400026С.МЪГЛЕНЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400027С.ЗАГОРСКИ, кметствотозапис от устройство
091400028С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /старата сграда/
091400029С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившето основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091400030С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившето основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091400031С.ПРЕСЕКА, сградата на детската градиназапис от устройство
091400032С.КАЯЛОБА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400033С.ГОРСКИ ИЗВОР, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400034С.ДРАНГОВО, в сградата на основно училище „Васил Левски“запис от живо излъчванезапис от устройство
091400035С.ДРАНГОВО, в сградата на основно училище „Васил Левски“запис от живо излъчванезапис от устройство
091400036С.СТОМАНЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400037С.СТАРОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400038С.САМОДИВА, кметствотозапис от устройство
091400039С.КЪРЧОВСКО, кметствотозапис от устройство
091400040С.ХАДЖИЙСКО, в сградата на ДГзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400041С.ФОТИНОВО, в сградата на основно училище "Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
091400042С.ФОТИНОВО, в ДГ "Слънце" мах."Фотиново"запис от живо излъчванезапис от устройство
091400043С.ВЪРБЕН, кв.Тервел в сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400044С.ДЮЛИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400045С.ШОПЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400046С.ПЪРВИЦА, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091400047С.ОСТРОВЕЦ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400048С.ПОДКОВА, младежкия клубзапис от устройство
091400049С.СТАРЕЙШИНО, частна къща собственост на Илхан Местанзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400050С.МЕТЛИЧКА, кметството
091400051С.МАЛКОЧ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400052С.САМОКИТКА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400053С.ПЛОВКА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400054С.ГРИВЯК, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400055С.ДЕЛВИНО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400056С.ЧОРБАДЖИЙСКО, магазин на ВК в мах."Пенковци"запис от устройство
091400057С.ЧОРБАДЖИЙСКО, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400058С.ЧОРБАДЖИЙСКО, СУ „Христо Ботев“запис от живо излъчванезапис от устройство
091400059С.ВЪЛЧАНКА, кметствотозапис от устройство
091400060С.ЧОРБАДЖИЙСКО, магазина на ВК в мах."Трепетлика"запис от устройство
091400061С.ОРЛИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400062С.СТРИЖБА, кметствотозапис от устройство
091400063С.КУКУРЯК, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400064С.КРАН, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400065С.ТИХОМИР, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400066С.ТИХОМИР, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091400067С.ГОРСКИ ИЗВОР, кметствотозапис от устройство
091400068С.ЕРОВЕТЕ, частна къща на Исмаил Сюлейманзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400069С.ДРЯНОВА ГЛАВА, сграда №68 /бивш шив. цех/ собственост на Юлиан Алчевзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400070С.ЯНИНО, частна къща,собственост на Емине Мюмюнзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400071С.КОЗЛЕВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
091400072С.ПЪРВЕНЦИ, частна къщазапис от устройство
091400073С.ШИПОК, сграда №29 собственост на Раим Халилзапис от живо излъчванезапис от устройство
091400074С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившо основно училищезапис от устройство
091400075С.БРЕГОВО, в общинско помещениезапис от живо излъчванезапис от устройство
091400076С.КЪРЧОВСКО, читалищетозапис от устройство
091500001ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500002ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500003ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етапзапис от устройство
091500004ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски", начален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500005ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски", начален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500006ГР.КРУМОВГРАД, Кафе аперитив "Енигма" кв."Изгрев"запис от устройство
091500007С.ЗВЪНАРКА, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500008С.СЪРНАК, магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500009С.ГОРНА КУЛА, училищезапис от устройство
091500010С.ЗЛАТОЛИСТ, сграда на специалистазапис от устройство
091500011С.ВРАНСКО, кметствозапис от устройство
091500012С.ОВЧАРИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500013С.ЕДРИНО, Кафе-аперативзапис от устройство
091500014С.ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО, бивша детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091500015С.КОВИЛ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500016С.БАРАЦИ, бивша детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091500017С.ДЖАНКА, кметствозапис от устройство
091500018С.ДОЛНА КУЛА, кметството м.Чолаковцизапис от устройство
091500019С.ДОЛНА КУЛА, бивше училище м.Врабецзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500020С.ЛУЛИЧКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500021С.ТОКАЧКА, младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500022С.ПАШИНЦИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500023С.ЛЕЩАРКА, кметствозапис от устройство
091500024С.ТОПОЛКА, бивш магазинзапис от устройство
091500025С.ГРИВКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500026С.БУК, кметствозапис от устройство
091500027С.ГОЛЯМА ЧИНКА, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500028С.МАЛКА ЧИНКА, бивш младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500029С.МЕТЛИКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500030С.КАНДИЛКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500031С.РИБИНО, кметствозапис от устройство
091500032С.САМОВИЛА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500033С.ГУЛИЙКА, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500034С.ПЕЛИН, детска градиназапис от устройство
091500035С.СЛИВАРКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500036С.РОГАЧ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500037С.ДЪЖДОВНИК, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500038С.БАГРИЛЦИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500039С.ЧЕРНООКИ, кметствозапис от устройство
091500040С.ЧАЛ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500041С.ПЕРУНИКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500042С.ПОДРУМЧЕ, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500043С.СТРАНДЖЕВО, читалищезапис от устройство
091500044С.БРЯГОВЕЦ, общ.сграда бивш магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500045С.КОТЛАРИ, магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
091500046С.ПАДАЛО, бивше кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500047С.ПОТОЧНИЦА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500048С.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500049С.МОРЯНЦИ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500050С.КРАСИНО, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500051С.СТАРИ ЧАЛ, бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500052С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, кметствозапис от устройство
091500053С.ГУЛИЯ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500054С.МАЛКО КАМЕНЯНЕ, кмествозапис от устройство
091500055С.КЪКЛИЦА, кмествотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500056С.ХРАСТОВО, кмествозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500057С.АВРЕН, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500058С.ДЕВЕСИЛОВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500059С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500060С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500061С.ДЕВЕСИЛИЦА, кметствозапис от устройство
091500062С.ЛИМЕЦ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500063С.ЕГРЕК, читалищезапис от устройство
091500064С.ЧЕРНИЧЕВО, бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500065С.СИНИГЕР, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500066С.ЧЕРНИЧЕВО, бивше училищезапис от устройство
091500067С.ТИНТЯВА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500068С.ГОРНИ ЮРУЦИ, кметствозапис от устройство
091500069С.ЗВЪНАРКА, НУ в мах."Козино"запис от живо излъчванезапис от устройство
091500070С.ОРЕХ, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500071С.ОВЧАРИ, кметствозапис от устройство
091500072С.ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО, детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091500073С.КОВИЛ, кметствозапис от устройство
091500074С.ДЖАНКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500075С.ГРИВКА, кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091500076С.ПОТОЧНИЦА, училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
091500077С.РУЧЕЙ, кметствозапис от устройство
091600001ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "П.К.Яворовзапис от живо излъчванезапис от устройство
091600002ГР.КЪРДЖАЛИ, пълномощничеството кв."Боровец"запис от устройство
091600003ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "П.К.Яворов"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600004ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "П.К.Яворов"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600005ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600006ГР.КЪРДЖАЛИ, ул."Морава" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
091600007ГР.КЪРДЖАЛИ, ул."Рожен" №106Азапис от устройство
091600008ГР.КЪРДЖАЛИ, ул."Рожен" №106Азапис от устройство
091600009ГР.КЪРДЖАЛИ, ул."Рожен" №106Азапис от живо излъчванезапис от устройство
091600010ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600011ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от устройство
091600012ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600013ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчване
091600014ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600015ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600016ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600017ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600018ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600019ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600020ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Отец Паисий"запис от устройство
091600021ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600022ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600023ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600024ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600025ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от устройство
091600026ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от устройство
091600027ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600028ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГОД "Евридика"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600029ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГОД "Евридика"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600030ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГОД "Евридика"запис от устройство
091600031ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГЕЕ "Кап. Петко войвода"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600032ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГЕЕ "Кап. Петко войвода"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600033ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГЕЕ "Кап. Петко войвода"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600034ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров"запис от устройство
091600035ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600036ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600037ГР.КЪРДЖАЛИ, ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600038ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Вл.Димитров-Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600039ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Вл.Димитров-Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600040ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Вл.Димитров-Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600041ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Вл.Димитров-Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600042ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600043ГР.КЪРДЖАЛИ, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600044ГР.КЪРДЖАЛИ, ЦДГ "Баба Тонка"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600045ГР.КЪРДЖАЛИ, ЦДГ "Баба Тонка"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600046ГР.КЪРДЖАЛИ, ЦДГ "Баба Тонка"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600047ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от устройство
091600048ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600049ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600050ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600051ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600052ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от устройство
091600053ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600054ГР.КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110,вх.Азапис от живо излъчванезапис от устройство
091600055ГР.КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110,вх.Бзапис от устройство
091600056ГР.КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110,вх.Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
091600057ГР.КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110,вх.Взапис от живо излъчванезапис от устройство
091600058ГР.КЪРДЖАЛИ, Търговско помещение на бул. "Христо Ботев" №110,вх.Взапис от живо излъчванезапис от устройство
091600059ГР.КЪРДЖАЛИ, бул. "Христо Ботев" №112запис от живо излъчванезапис от устройство
091600060ГР.КЪРДЖАЛИ, бул. "Христо Ботев" №112запис от живо излъчванезапис от устройство
091600061ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600062ГР.КЪРДЖАЛИ, кв."Горна Гледка"- магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600063С.ПРИЛЕПЦИ, кметствотозапис от устройство
091600064С.РЕЗБАРЦИ, кметствотозапис от устройство
091600065С.ПЕТЛИНО, училищната сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600066С.ОПЪЛЧЕНСКО, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600067С.ОПЪЛЧЕНСКО, кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
091600068С.ОСТРОВИЦА, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600069С.ГЛУХАР, училищна сградазапис от устройство
091600070С.МАКЕДОНЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600071С.ВОЛОВАРЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600072С.СЕДЛОВИНА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600073С.СИПЕЙ, кметствотозапис от устройство
091600074С.ПОВЕТ, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600075С.ПЕПЕЛИЩЕ, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600076С.СОЛИЩЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600077С.РАНИ ЛИСТ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600078С.БОЛЯРЦИ, бивша здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600079С.КРАЙНО СЕЛО, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600080С.ЕНЧЕЦ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600081С.ЧИЛИК, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600082С.КАЛИНКА, частен дом №56запис от живо излъчванезапис от устройство
091600083С.ЦАРЕВЕЦ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600084С.КОСТИНО, кметствотозапис от устройство
091600085С.ГОЛЯМА БАРА, сградата на кметското наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600086С.СКАЛНА ГЛАВА, кметството
091600087С.НЕНКОВО, училищна сградазапис от устройство
091600088С.ДЪЖДОВНИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600089С.ПЕНЬОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600090С.СТРЕМЦИ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600091С.СОКОЛЯНЕ, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600092С.ТРИ МОГИЛИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600093С.ЯСТРЕБ, детската градиназапис от устройство
091600094С.ЛЮЛЯКОВО, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600095С.ГОРНА КРЕПОСТ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600096С.БЕЛИ ПЛАСТ, кметствотозапис от устройство
091600097С.МОСТ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600098С.ЧЕРЕШИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600099С.ЗВИНИЦА, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600100С.КРИН, старото кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600101С.БАЩИНО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600102С.ПЕРПЕРЕК, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600103С.КОКИЧЕ, бившата сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600104С.КАЛОЯНЦИ, кметствотозапис от живо излъчване
091600105С.ЧИФЛИК, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600106С.ВИСОКА ПОЛЯНА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600107С.МУРГОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600108С.МИЛАДИНОВО, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600109С.РУДИНА, читалищетозапис от устройство
091600110С.КОНЕВО, читалищетозапис от устройство
091600111С.СТРАХИЛ ВОЙВОДА, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600112С.ШИРОКО ПОЛЕ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600113С.ЗВЕЗДЕЛИНА, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600114С.СКАЛИЩЕ, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600115С.ОРЕШНИЦА, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600116С.ЗВЕЗДЕН, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600117С.ЖИНЗИФОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600118С.БОЙНО, училищна сградазапис от устройство
091600119С.ВЕЛЕШАНИ, ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600120С.КОБИЛЯНЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600121С.МЪДРЕЦ, младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
091600122С.КЬОСЕВО, кметствотозапис от устройство
091600123С.ПЪДАРЦИ, ФЗПзапис от живо излъчванезапис от устройство
091600124С.ЕНЧЕЦ, училищна сградазапис от устройство
091600125С.БЛЕНИКА, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600126С.ВИШЕГРАД, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600127С.ОПЪЛЧЕНСКО, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600128С.ОПЪЛЧЕНСКО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600129С.ГЛУХАР, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600130С.РАНИ ЛИСТ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600131С.СТРЕМЦИ, училищна сградазапис от устройство
091600132С.МОСТ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600133С.ШИРОКО ПОЛЕ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600134С.НЕВЕСТИНО, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600135ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от устройство
091600136ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600137ГР.КЪРДЖАЛИ, бул. "Христо Ботев" №112запис от живо излъчванезапис от устройство
091600138ГР.КЪРДЖАЛИ, СУ "Петко Рачов Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
091600139ГР.КЪРДЖАЛИ, бул. "Христо Ботев" №112запис от живо излъчванезапис от устройство
091600140С.МАКЕДОНЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600141С.СИПЕЙ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600142С.ПОВЕТ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600143С.ПОВЕТ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600144С.СОЛИЩЕ, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600145С.КОСТИНО, училищна сградазапис от устройство
091600146С.ЕНЧЕЦ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600147С.БРОШ, магазиназапис от устройство
091600148С.ОХЛЮВЕЦ, училищна сградазапис от устройство
091600149С.ТРИ МОГИЛИ, училищна сградазапис от устройство
091600150С.КАЛОЯНЦИ, кметствотозапис от устройство
091600151С.СОЛИЩЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600152С.ЗВЕЗДЕН, хранителен магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
091600153С.БОЙНО, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
091600154С.ЧИЛИК, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
091600155С.СКАЛНА ГЛАВА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
091600156С.ДОЛНА КРЕПОСТ, частен дом №43запис от живо излъчванезапис от устройство
091600157С.МОСТ, училищна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100001ГР.МОМЧИЛГРАД, Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100002ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ"Здравец"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100003ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"запис от устройство
092100004ГР.МОМЧИЛГРАД, Търговски обект,ул."Гюмюрджинска"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100005ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100006ГР.МОМЧИЛГРАД, читалище "Нов живот"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100007ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Щастливо детство"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100008ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100009ГР.МОМЧИЛГРАД, ДГ "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100010ГР.МОМЧИЛГРАД, Бившата ПГ по машиностроене и лека промишленост "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100011ГР.МОМЧИЛГРАД, Търговски обект "Къли"запис от устройство
092100012С.СВОБОДА, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100013С.ГРУЕВО, Сградата на читалище "Единство"
092100014С.ГРУЕВО, частна сграда на ул."Извън регулация" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
092100015С.ЛЕТОВНИК, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100016С.БАЛАБАНОВО, сградата на бившето училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
092100017С.ВЪРХАРИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100018С.СЕДЛАРИ, мах.Градинка-частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100019С.САДОВИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100020С.ЗАГОРСКО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100021С.ПТИЧАР, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100022С.КАМЕНЕЦ, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100023С.ГОРСКО ДЮЛЕВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100024С.БАГРЯНКА, сградата на бившето читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
092100025С.ПРОГРЕС, частна сградазапис от устройство
092100026С.ЧУКОВО, кметствотозапис от устройство
092100027С.ВРЕЛО, сградата на бившето училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
092100028С.ПЛЕШИНЦИ, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100029С.СОКОЛИНО, сградата на детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
092100030С.ПИЯВЕЦ, магазин на НАРКООПзапис от живо излъчванезапис от устройство
092100031С.СЕНЦЕ, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100032С.ДРУМЧЕ, частна сграда №60запис от устройство
092100033С.ДЖЕЛЕПСКО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100034С.ЗВЕЗДЕЛ, читалище "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100035С.АУСТА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100036С.ПАЗАРЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100037С.КАРАМФИЛ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100038С.ЛАЛЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100039С.КОС, Младежки клубзапис от устройство
092100040С.КОНЧЕ, кметствотозапис от устройство
092100041С.КРЕМЕНЕЦ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
092100042С.БИВОЛЯНЕ, Сградата на ловната дружинказапис от устройство
092100043С.СИНДЕЛЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100044С.СЕДЕФЧЕ, кметствотозапис от устройство
092100045С.ЧАЙКА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100046С.НЕОФИТ БОЗВЕЛИЕВО, читалищетозапис от устройство
092100047С.НАНОВИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100048С.ДЕВИНЦИ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100049С.ПОСТНИК, Магазин на "СЕЛКООП"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100050С.ГУРГУЛИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100051С.РАВЕН, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100052С.ЧОБАНКА, Кафе-аператив "БОНИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
092100053С.ТАТУЛ, частна сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
092100054С.БИВОЛЯНЕ, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
092100055С.РАЛИЦА, частна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
092100056ГР.МОМЧИЛГРАД, ул."Кочо Честименски" - частна сградазапис от устройство
093500001С.ПРЯПОРЕЦ, СОУ "Хр.Смирненски" запис от живо излъчванезапис от устройство
093500002С.ЧЕРНООЧЕНЕ, читалището - първи етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
093500003С.ЖЕЛЕЗНИК, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
093500004С.БОЖУРЦИ, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
093500005С.ДРАГАНОВО, детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
093500006С.ПАТИЦА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500007С.СВОБОДИНОВО, кметствотозапис от устройство
093500008С.СТРАЖНИЦА, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500009С.ЖИТНИЦА, училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500010С.ВОДАЧ, магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
093500011С.БЕЛИ ВИР, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500012С.ДЯДОВСКО, училищетозапис от устройство
093500013С.ДАСКАЛОВО, кметствотозапис от устройство
093500014С.КАНЯК, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500015С.ЯВОРОВО, училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500016С.ПЧЕЛАРОВО, читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500017С.МИНЗУХАР, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500018С.ПЕТЕЛОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500019С.ЛЯСКОВО, училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500020С.ГАБРОВО, училищетозапис от устройство
093500021С.КОМУНИГА, училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500022С.КОМУНИГА, читалищетозапис от устройство
093500023С.ЧЕРНА НИВА, бившата здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
093500024С.БАКАЛИТЕ, училищетозапис от устройство
093500025С.ЖЕНДА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500026С.БЕЗВОДНО, кметствотозапис от устройство
093500027С.ПАНИЧКОВО, училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
093500028С.ЙОНЧОВО, училищетозапис от устройство
093500029С.НОЧЕВО, кметствотозапис от устройство
093500030С.КАБЛЕШКОВО, сграда №23запис от живо излъчванезапис от устройство
093500031С.ПРЯПОРЕЦ, СОУ "Хр.Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
093500032С.ЧЕРНООЧЕНЕ, офис на бивша банказапис от живо излъчванезапис от устройство
093500033С.ВОЖДОВО, сграда №33запис от живо излъчванезапис от устройство
093500034С.БОСТАНЦИ, сграда №31запис от живо излъчванезапис от устройство
093500035С.БЪРЗА РЕКА, сграда №8Азапис от живо излъчванезапис от устройство
093500036С.ВЕРСКО, сграда №17запис от живо излъчванезапис от устройство
093500037С.ВЪЗЕЛ, сграда №19запис от живо излъчванезапис от устройство
093500038С.ЯБЪЛЧЕНИ, сграда №19Азапис от живо излъчванезапис от устройство