РИК 10 Кюстендил

100400001ГР.БОБОВ ДОЛ, Професионална гимназия ул."Д.Благоев" № 30запис от устройство
100400002ГР.БОБОВ ДОЛ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" - ул."Н. Й. Вапцаров" №1запис от устройство
100400003ГР.БОБОВ ДОЛ, Професионална гимназия ул."Д.Благоев" № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
100400004ГР.БОБОВ ДОЛ, Културен Дом - ул."В. Коларов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
100400005ГР.БОБОВ ДОЛ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" - ул."Н. Й. Вапцаров" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
100400006ГР.БОБОВ ДОЛ, СУ "Хр. Ботев" - ул."Кирил и Методий" №14запис от устройство
100400007ГР.БОБОВ ДОЛ, СУ "Хр. Ботев" - ул."Кирил и Методий" №14запис от устройство
100400008ГР.БОБОВ ДОЛ, Читалище "Просвета" - ул."Г. Димитров" №72запис от устройство
100400009С.МЛАМОЛОВО, Читалище "Зора-2001"запис от устройство
100400010С.МАЛО СЕЛО, Комплексна Обществена Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400011С.ГОЛЕМО СЕЛО, Комплексна Обществена Сградазапис от устройство
100400012С.ДОЛИСТОВО, Административна Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400013С.БАБИНСКА РЕКА, Административна Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400014С.БАБИНО, Комплексна Обществена Сградазапис от устройство
100400015С.ГОЛЕМА ФУЧА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100400016С.МАЛА ФУЧА, Административна Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400017С.КОРКИНА, Комплексна Обществена Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400018С.ГОРНА КОЗНИЦА, Читалищетозапис от устройство
100400019С.НОВОСЕЛЯНЕ, Административна Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400020С.ШАТРОВО, Комплексна Обществена Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400021С.ПАНИЧАРЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100400022С.МАЛИ ВЪРБОВНИК, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100400023С.ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК, Комплексна Обществена Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
100400024С.БЛАТО, Комплексна Обществена Сграда с.Блатозапис от устройство
100500001ГР.БОБОШЕВО, Читалище "Лоза" - 2 етаж, ул. Единство №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
100500002ГР.БОБОШЕВО, Читалище "Лоза" -1 етаж, ул. Единство №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
100500003С.СЛАТИНО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500004С.УСОЙКА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500005С.БЛАЖИЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500006С.ВИСОКА МОГИЛА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500007С.ВУКОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500008С.ДОБРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500009С.СКРИНО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
100500010С.БАДИНО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
102700001ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102700002ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"запис от устройство
102700003ГР.КОЧЕРИНОВО, СОУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102700004ГР.КОЧЕРИНОВО, кв. "Завода" - Културния Домзапис от живо излъчванезапис от устройство
102700005С.БАРАКОВО, Кметството - II-ри етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
102700006С.СТОБ, Ресторант /Център/запис от живо излъчванезапис от устройство
102700007С.СТОБ, Туристически информационен центързапис от живо излъчванезапис от устройство
102700008С.ПОРОМИНОВО, Читалището - Клуб на инвалидазапис от живо излъчванезапис от устройство
102700009С.МУРСАЛЕВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102700010С.КРУМОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
102700011С.БУРАНОВО, Кметството - I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
102700012С.БОРОВЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
102700013С.ДРАГОДАН, Кметството - I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
102700014С.ЦЪРВИЩЕ, Кметствотозапис от устройство
102700015С.ФРОЛОШ, Кметството - I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900001ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900002ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Спартак" № 23запис от устройство
102900003ГР.КЮСТЕНДИЛ, Пето ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900004ГР.КЮСТЕНДИЛ, Пето ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900005ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"запис от устройство
102900006ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900007ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Ал.Димитров" № 35запис от живо излъчванезапис от устройство
102900008ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900009ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900010ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"запис от устройство
102900011ГР.КЮСТЕНДИЛ, Трето ОУ "Проф.Марин Дринов"запис от устройство
102900012ГР.КЮСТЕНДИЛ, Шесто ОУ "Паисий Хилендарски"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900013ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на ул."Асен Златаров" № 36запис от живо излъчванезапис от устройство
102900014ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900015ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от устройство
102900016ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900017ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900018ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900019ГР.КЮСТЕНДИЛ, Стадион "Странджата"запис от устройство
102900020ГР.КЮСТЕНДИЛ, Стадион "Странджата"запис от устройство
102900021ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900022ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на пенсионера на ул."Хр.Ботев" 23запис от живо излъчванезапис от устройство
102900023ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по селско стопанство "Св.Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900024ГР.КЮСТЕНДИЛ, Дом на дружбатазапис от устройство
102900025ГР.КЮСТЕНДИЛ, ул. "Марин Дринов" 7 - Новата сграда на Обединен детски комплексзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900026ГР.КЮСТЕНДИЛ, ул. "Марин Дринов" 7 - Новата сграда на Обединен детски комплексзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900027ГР.КЮСТЕНДИЛ, Читалище "Ильо Войвода" кв. "Герена"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900028ГР.КЮСТЕНДИЛ, Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов"запис от устройство
102900029ГР.КЮСТЕНДИЛ, Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов"запис от устройство
102900030ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900031ГР.КЮСТЕНДИЛ, II-ро ОУ "Даскал Димитри"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900032ГР.КЮСТЕНДИЛ, Сградата на Поликлиниката /главен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
102900033ГР.КЮСТЕНДИЛ, Поликлиника - бившата "Бърза помощ"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900034ГР.КЮСТЕНДИЛ, Килийно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
102900035ГР.КЮСТЕНДИЛ, Обреден Дом - ул."Демокрация" № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
102900036ГР.КЮСТЕНДИЛ, Обществена социална трапезария "Майчина любов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900037ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуб по спортен бридж - западно от пл. Велбъждзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900038ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба на пенсионера на ул. "Ракла" № 3запис от устройство
102900039ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900040ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900041ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900042ГР.КЮСТЕНДИЛ, Първо ОУ "Св.св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900043ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900044ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900045ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900046ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"запис от устройство
102900047ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900048ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПМГ "Проф.Ем.Иванов"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900049ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900050ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900051ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900052ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в бл. ЗА - ул. "Цар Освободител" бл. 3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
102900053ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в кв. "Въртешево"запис от устройство
102900054ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900055ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900056ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900057ГР.КЮСТЕНДИЛ, Езикова Гимназия "Д-р Петър Берон"запис от устройство
102900058ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900059ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900060ГР.КЮСТЕНДИЛ, ПГ по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора"запис от устройство
102900061ГР.КЮСТЕНДИЛ, Клуба в кв. "Въртешево"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900062С.МАЗАРАЧЕВО, Седалището на кметския наместник в с. Мазарачевозапис от устройство
102900063С.ДРАГОВИЩИЦА, Читалищетозапис от устройство
102900064С.ГЮЕШЕВО, Клуба на пенсионера на ул."Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
102900065С.КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, Седалището на кметския наместник
102900066С.ПРЕКОЛНИЦА, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900067С.РАНЕНЦИ, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900068С.ДОЛНО СЕЛО, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900069С.БОБЕШИНО, Седалището на кместския наместникзапис от устройство
102900070С.ПОЛСКА СКАКАВИЦА, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900071С.ГЪРЛЯНО, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900072С.ВРАТЦА, Сградата на бившето Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
102900073С.ГОРНА БРЕСТНИЦА, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900074С.ЖИЛЕНЦИ, Читалищетозапис от устройство
102900075С.ЖИЛЕНЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900076С.ГРАМАЖДАНО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900077С.БОГОСЛОВ, Детската Градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
102900078С.ГОРАНОВЦИ, Бившия Стол на АПКзапис от устройство
102900079С.НОВО СЕЛО, Седалището на кметския наместник в с. Ново селозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900080С.СЛОКОЩИЦА, Клуба на пенсионера и инвалидазапис от живо излъчванезапис от устройство
102900081С.СЛОКОЩИЦА, Клуба на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
102900082С.ГРАНИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900083С.ЛЕЛИНЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900084С.БЕРСИН, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900085С.НОВИ ЧИФЛИК, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900086С.ТЪРНОВЛАГ, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900087С.БАГРЕНЦИ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900088С.ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
102900089С.ГИРЧЕВЦИ, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900090С.ЖАБОКРЪТ, Кметствотозапис от устройство
102900091С.ЯБЪЛКОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900092С.ДВОРИЩЕ, Седалището на кметския наместникзапис от устройство
102900093С.КОНЯВО, Читалищетозапис от устройство
102900094С.ЦЪРВЕНЯНО, Седалището на кметския наместник в с. Цървенянозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900095С.СТЕНСКО, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900096С.ГОРНА ГРАЩИЦА, Читалищетозапис от устройство
102900097С.ДОЛНА ГРАЩИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900098С.ТАВАЛИЧЕВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900099С.КАТРИЩЕ, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900100С.НИКОЛИЧЕВЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900101С.СКРИНЯНО, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900102С.КОПИЛОВЦИ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
102900103С.ШИПОЧАНО, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900104С.ШИШКОВЦИ, Читалищетозапис от устройство
102900105С.РАЖДАВИЦА, Читалището в с. Ръждавицазапис от живо излъчванезапис от устройство
102900106С.ЛОЗНО, Кметствотозапис от устройство
102900107С.РАДЛОВЦИ, Седалището на кметския наместникзапис от живо излъчванезапис от устройство
102900108С.СОВОЛЯНО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100001С.ВАКСЕВО, Читалищна сграда на ул. " Д. Благоев" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
103100002С.ЦЪРВАРИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100003С.ЧЕТИРЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100004С.ДОЛНА КОЗНИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100005С.ДРУМОХАР, В бивша сграда на ПК "9-ти септември"запис от живо излъчванезапис от устройство
103100006С.ЕРЕМИЯ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100007С.ЗГУРОВО, Кметствотозапис от устройство
103100008С.ИЛИЯ, Кметството в. с. Илиязапис от живо излъчванезапис от устройство
103100009С.КАДРОВИЦА, Кметствотозапис от устройство
103100010С.ЛИЛЯЧ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100011С.МЪРВОДОЛ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100012С.НЕВЕСТИНО, ул. "Владимир Поптомов" 17, ет.1 - Административна Сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
103100013С.НЕДЕЛКОВА ГРАЩИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100014С.ПАСТУХ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100015С.ПЕЛАТИКОВО, Кметствотозапис от устройство
103100016С.ТИШАНОВО, Сграда на ПК "Напредък" Г. Тишановозапис от живо излъчванезапис от устройство
103100017С.РАШКА ГРАЩИЦА, ул. "Асен Китанов" 38 - Кметствотозапис от устройство
103100018С.СМОЛИЧАНО, Кметството в с. Смоличанозапис от устройство
103100019С.СТРАДАЛОВО, Кметството в с. Страдаловозапис от устройство
103800001ГР.РИЛА, ул. "Септемврийска" №4 - сградата на ОДЗзапис от устройство
103800002ГР.РИЛА, пл. "Възраждане" №1 - Клуб на хората с уврежданиязапис от устройство
103800003ГР.РИЛА, ул. "Васил Демиревски" №2 - Ритуална зала в сградата на Културния домзапис от живо излъчванезапис от устройство
103800004МАН.РИЛСКИ МАНАСТИР, Сградата на Пироден парк "Рилски Манастир"запис от устройство
103800005С.СМОЧЕВО, Клуба в сградата на Кметството - ул "инж. Сотиров" №64запис от живо излъчванезапис от устройство
103800006С.ПАСТРА, Народно читалище "Св. Иван Рилски"запис от живо излъчванезапис от устройство
103800007С.ПАДАЛА, Сградата на бившето Кметствозапис от устройство
104100001С.САПАРЕВО, Кметството /Ритуална Зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
104100002С.САПАРЕВО, Кметството /Заседателна Зала/запис от живо излъчванезапис от устройство
104100003ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
104100004ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104100005ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104100006ГР.САПАРЕВА БАНЯ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104100007С.ОВЧАРЦИ, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
104100008С.РЕСИЛОВО, Кметството /Клуб на Пенсионера/запис от устройство
104100009С.РЕСИЛОВО, Кметството /бивш пощенски клон/запис от устройство
104800001ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия “ Корольов”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800002ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия “ Корольов”запис от устройство
104800003ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия “ Корольов”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800004ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия “ Корольов”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800005ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Христаки Павлович"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800006ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Христаки Павлович"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800007ГР.ДУПНИЦА, ОУ ”Евл.Георгиев”запис от устройство
104800008ГР.ДУПНИЦА, ОУ ”Евл.Георгиев”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800009ГР.ДУПНИЦА, ОУ ”Евл.Георгиев”запис от устройство
104800010ГР.ДУПНИЦА, ПГ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800011ГР.ДУПНИЦА, Спортна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800012ГР.ДУПНИЦА, Спортна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800013ГР.ДУПНИЦА, ПГ ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800014ГР.ДУПНИЦА, Клуба на квартала - ул. Поп Харитон 2запис от живо излъчванезапис от устройство
104800015ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспортзапис от живо излъчванезапис от устройство
104800016ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспортзапис от устройство
104800017ГР.ДУПНИЦА, Професионална гимназия по транспортзапис от устройство
104800018ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800019ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800020ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800021ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от устройство
104800022ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800023ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800024ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800025ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Н. Рилски”запис от устройство
104800026ГР.ДУПНИЦА, Библиотека "П. Яворов"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800027ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологиизапис от живо излъчванезапис от устройство
104800028ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологиизапис от живо излъчванезапис от устройство
104800029ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологиизапис от устройство
104800030ГР.ДУПНИЦА, ПГ по хранително вкусови и химични технологиизапис от устройство
104800031ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800032ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800033ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800034ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800035ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800036ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800037ГР.ДУПНИЦА, ОУ “Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
104800038ГР.ДУПНИЦА, ОУ "Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800039ГР.ДУПНИЦА, Клуба на пенсионера, ул Любен Каравелов 4запис от живо излъчванезапис от устройство
104800040ГР.ДУПНИЦА, Клуба на пенсионера, ул Любен Каравелов 4запис от живо излъчванезапис от устройство
104800041ГР.ДУПНИЦА, СЕУ “Паисий Хилендарски”запис от устройство
104800042ГР.ДУПНИЦА, СЕУ “Паисий Хилендарски”запис от устройство
104800043ГР.ДУПНИЦА, Клуба на ЖП секция, ул. Отец Паисий 44запис от живо излъчванезапис от устройство
104800044ГР.ДУПНИЦА, Клуба на ЖП секция, ул. Отец Паисий 44запис от живо излъчванезапис от устройство
104800045ГР.ДУПНИЦА, Стола на Депото, ул. Аракчийски мост 2запис от устройство
104800046ГР.ДУПНИЦА, Стола на Депото, ул. Аракчийски мост 2запис от живо излъчванезапис от устройство
104800047ГР.ДУПНИЦА, Клуба на квартала, ул. Разметаница 11запис от устройство
104800048С.БИСТРИЦА, Сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800049С.БИСТРИЦА, Младежки Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
104800050С.ДЖЕРМАН, Сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800051С.ДЖЕРМАН, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800052С.КРАЙНИ ДОЛ, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800053С.САМОРАНОВО, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800054С.САМОРАНОВО, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800055С.ПИПЕРЕВО, Клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800056С.БЛАТИНО, Клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800057С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800058С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800059С.ЯХИНОВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800060С.БАЛАНОВО, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800061С.ПАЛАТОВО, Училищетозапис от устройство
104800062С.ГРАМАДЕ, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800063С.ДЯКОВО, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800064С.КРЕМЕНИК, Сградата на кметствотозапис от устройство
104800065С.ДЕЛЯН, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800066С.ТОПОЛНИЦА, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
104800067С.ЧЕРВЕН БРЕГ, Сградата на кметствотозапис от устройство
104800068С.ЧЕРВЕН БРЕГ, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
104800069С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800070С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
104800071С.КРАЙНИЦИ, ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
104800072ГР.ДУПНИЦА, ПГ "Корольов", ул. Орлинска №70запис от живо излъчванезапис от устройство
105000001С.ТРЕКЛЯНО, Клуба на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
105000002С.ГАБРЕШЕВЦИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
105000003С.ДОБРИ ДОЛ, Магазиназапис от устройство
105000004С.ГОРНИ КОРИТЕН, Кметството в с. Г. Коритензапис от живо излъчванезапис от устройство
105000005С.СРЕДОРЕК, Читалището в с. Средорекзапис от живо излъчванезапис от устройство
105000006С.СУШИЦА, Кметствотозапис от устройство
105000007С.ЧЕШЛЯНЦИ, Магазина в с. Чешлянцизапис от живо излъчванезапис от устройство
105000008С.ДОЛНО КОБИЛЕ, Магазина в с. Киселицазапис от живо излъчванезапис от устройство
105000009С.ЗЛОГОШ, Кметството в с. Злогошзапис от живо излъчванезапис от устройство