РИК 11 Ловеч

110200001ГР.АПРИЛЦИ, пл Априлско въстани № 5 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
110200002ГР.АПРИЛЦИ, ул Цанко Дюстабанов № 12 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
110200003ГР.АПРИЛЦИ, ул Ботев връх № 49 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
110200004ГР.АПРИЛЦИ, пл Марин Сяров № 1 - читалищезапис от устройство
110200005С.СКАНДАЛОТО, ул Главна № 33 - бивш магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
110200006С.ВЕЛЧЕВО, ул Христо Ботев № 59 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
110200007С.ДРАШКОВА ПОЛЯНА, ул Христо Ботев № 75 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
111700001ГР.ЛЕТНИЦА, ул Ал Стамболийски № 22 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111700002ГР.ЛЕТНИЦА, бул България № 46 - младежки центързапис от живо излъчванезапис от устройство
111700003ГР.ЛЕТНИЦА, бул България № 19 - общиназапис от живо излъчванезапис от устройство
111700004ГР.ЛЕТНИЦА, ул Сергей Румянцев № 1 - детска градиназапис от устройство
111700005ГР.ЛЕТНИЦА, ул Сергей Румянцев № 1 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
111700006С.ГОРСКО СЛИВОВО, ул Георги Димитров № 27 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111700007С.КРУШУНА, ул Маньо Минев № 16 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
111700008С.КЪРПАЧЕВО, ул Христо Кърпачев № 1 - читалищезапис от устройство
111800001ГР.ЛОВЕЧ, ул Васил левски № 36 - училище Панайот Пипковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800002ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 61 - училище Св Климент Охридскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800003ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 61 - училище Св Климент Охридскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800004ГР.ЛОВЕЧ, ул Цар Иван Шишман № 7 - училище Екзарх Йосиф I-визапис от живо излъчванезапис от устройство
111800005ГР.ЛОВЕЧ, ул Цар Иван Шишман № 7 - училище Екзарх Йосиф I-визапис от живо излъчванезапис от устройство
111800006ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от устройство
111800007ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800008ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от живо излъчванезапис от устройство
111800009ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - училище Димитър Димовзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800010ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - училище Димитър Димовзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800011ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - Природо-математическа гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
111800012ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - Природо-математическа гимназиязапис от устройство
111800013ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от живо излъчванезапис от устройство
111800014ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от живо излъчванезапис от устройство
111800015ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 61 - училище Св Климент Охридскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800016ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800017ГР.ЛОВЕЧ, ж к Червен бряг - училище Тодор Кирковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800018ГР.ЛОВЕЧ, ж к Червен бряг - училище Тодор Кирковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800019ГР.ЛОВЕЧ, ж к Червен бряг - училище Тодор Кирковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800020ГР.ЛОВЕЧ, ж к Червен бряг - училище Тодор Кирковзапис от устройство
111800021ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 61 - училище Св Климент Охридскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800022ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800023ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800024ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800025ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800026ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800027ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800028ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800029ГР.ЛОВЕЧ, ж к Здравец - Проф Гимназия по механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
111800030ГР.ЛОВЕЧ, ж к Здравец - Проф Гимназия по механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
111800031ГР.ЛОВЕЧ, ж к Здравец - Проф Гимназия по механоелектротехника
111800032ГР.ЛОВЕЧ, ул Бачо Киро № 5 - училище Св св Кирил и Методийзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800033ГР.ЛОВЕЧ, ул Бачо Киро № 5 - училище Св св Кирил и Методийзапис от устройство
111800034ГР.ЛОВЕЧ, ул Христо Русков № 12 - библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
111800035ГР.ЛОВЕЧ, ул Васил Левски № 36 - училище Панайот Пипковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800036ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800037С.СКОБЕЛЕВО, ул Търговска № 33 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800038С.СЛАТИНА, ул Георги С Раковски № 2 - читалищезапис от устройство
111800040С.ГОРАН, ул Ловчанска № 1 - читалищезапис от устройство
111800041С.УМАРЕВЦИ, ул Никола Помов-Комитата № 2 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800042С.БАХОВИЦА, ул Георги Димитров № 49 а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800044С.ЛИСЕЦ, ул Централна № 74 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800046С.СЛАВЯНИ, ул Съединение № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800048С.РАДЮВЕНЕ, ул Стоян Едрев № 39 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800050С.КЪКРИНА, ул Васил Левски № 14 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800051С.БРЕСТОВО, ул Могилска № 1 а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800052С.МАЛИНОВО, ул Патриарх Евтимий № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800054С.БЪЛГАРЕНЕ, ул Марин Пенков № 42 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800055С.СТЕФАНОВО, ул Церът № 2 - читалищезапис от устройство
111800057С.ПРЕЛОМ, ул България № 2 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800058С.КАЗАЧЕВО, ул Поречна № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800059С.ГОРНО ПАВЛИКЕНЕ, ул Велко Баев № 21 - ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800060С.СЛИВЕК, ул Трети март № 30 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800061С.ЛЕШНИЦА, ул Св Иван Рилски № 2 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800062С.АБЛАНИЦА, ул Петко Илиев Цонев № 16 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800063С.ХЛЕВЕНЕ, ул Трети март № 32 - клуб в адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800064С.ПРЕСЯКА, ул Ал Стамболийски № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800065С.СМОЧАН, ул Тодор Каблешков № 16 детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800066С.ГОСТИНЯ, ул Хан Аспарух № 39 - читалищезапис от устройство
111800067ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - училище Димитър Димовзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800068ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - училище Димитър Димовзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800069ГР.ЛОВЕЧ, ул Бачо Киро № 5 - училище Св св Кирил и Методийзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800070ГР.ЛОВЕЧ, ж к Здравец - Проф Гимназия по механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
111800071С.АЛЕКСАНДРОВО, ул Братя Миладинови № 1 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800072С.АЛЕКСАНДРОВО, пл Съединение № 23 - училище запис от живо излъчванезапис от устройство
111800074С.ВЛАДИНЯ, ул Пирин № 1 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800075С.ДРЕНОВ, ул Трети март № 24 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800076С.ДОЙРЕНЦИ, ул Св св Кирил и Методий № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800078С.ДЕВЕТАКИ, ул Деветашка пещера № 23 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800079С.ЧАВДАРЦИ, ул Търговска № 23 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800080С.ЙОГЛАВ, ул Трети март № 25 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111800081С.ТЕПАВА, ул Оборище № 17 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800082ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от живо излъчванезапис от устройство
111800083ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - Природо-математическа гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
111800084ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - Природо-математическа гимназиязапис от живо излъчванезапис от устройство
111800085ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от устройство
111800086ГР.ЛОВЕЧ, ул Стара планина № 31 - Проф Гимназия по икономика...запис от живо излъчванезапис от устройство
111800087ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800088ГР.ЛОВЕЧ, ул Цачо Шишков № 2 - училище Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
111800089ГР.ЛОВЕЧ, ж к Червен бряг - училище Тодор Кирковзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800090ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800091ГР.ЛОВЕЧ, ул Райна Княгиня № 3 - Проф Гимназия по ветеринарна медициназапис от живо излъчванезапис от устройство
111800092ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800093ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800094ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 80 - училище Христо Никифоровзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800096ГР.ЛОВЕЧ, ул Бачо Киро № 5 - училище Св св Кирил и Методийзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800097С.СОКОЛОВО, ул България № 24 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800098С.ИЗВОРЧЕ, ул Иглика № 6 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
111800099ГР.ЛОВЕЧ, ул Цар Иван Шишман № 7 - училище Екзарх Йосиф Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
111800100ГР.ЛОВЕЧ, ул Търговска № 61 - училище Св Климент Охридскизапис от устройство
111800101ГР.ЛОВЕЧ, ж к Младост - училище Димитър Димовзапис от живо излъчванезапис от устройство
111900001ГР.ЛУКОВИТ, ул Сан Стефано № 2 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900002ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане № 104 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900003ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане № 104 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900004ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане № 104 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900005ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий № 15 - училищезапис от устройство
111900006ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий № 15 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900007ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий № 15 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900008ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий № 43 - детска градиназапис от устройство
111900009ГР.ЛУКОВИТ, ул Възраждане № 104 - училищезапис от устройство
111900010ГР.ЛУКОВИТ, ул Св св Кирил и Методий № 43 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
111900011С.КАРЛУКОВО, ул Иван Ангелов № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900012С.БЕЛЕНЦИ, ул Главна № 25 - кметствозапис от устройство
111900013С.РУМЯНЦЕВО, ул Централна № 18 - училищезапис от устройство
111900014С.ПЕТРЕВЕНЕ, ул Хаджи Димитър № 67 - библиотеказапис от устройство
111900015С.ТОДОРИЧЕНЕ, ул Петко Р Славейков № 15 - читалищезапис от устройство
111900016С.ДЪБЕН, ул С.Румянцев № 2 - търговски обект РПКзапис от устройство
111900017С.ПЕЩЕРНА, ул Витска долина № 6 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
111900018С.ТОРОС, пл Възраждане № 1 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
111900019С.ТОРОС, пл Възраждане № 1 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
111900020С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев № 16 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900021С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев № 16 - училищезапис от устройство
111900022С.ДЕРМАНЦИ, ул Христо Ботев № 16 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900023С.ЪГЛЕН, ул Освобождение № 18 - бивша магазинзапис от устройство
111900024С.БЕЖАНОВО, ул Стара планина № 2 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
111900025С.БЕЖАНОВО, ул Вит № 22 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300001С.БАБИНЦИ, ул Главна № 40 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113300002С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ул Христо Ботев № 15 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300003С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР, ул Христо Ботев № 15 - училищезапис от устройство
113300004С.ВАСИЛЬОВО, ул Георги Димитров № 167 -читалице
113300005С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров № 1 - училищезапис от устройство
113300006С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров № 1 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300007С.ГАЛАТА, ул Никола Вапцаров № 1 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300008С.ГЛОГОВО, ул Христо Ботев № 51 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300009С.ГЛОГОВО, ул Христо Ботев № 51 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300010С.ГЛОЖЕНЕ, ул Йото Врачев № 50 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
113300012С.ГЛОЖЕНЕ, ул Йото Пеев №15 - частна къщазапис от устройство
113300014С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул Георги Стойков № 11 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300015С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул Тулешевец № 8а - частна къщазапис от устройство
113300016С.ГРАДЕЖНИЦА, ул Иван Вазов № 235 - заводзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300017С.ГРАДЕЖНИЦА, ул Иван Вазов № 144 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300018С.ДИВЧОВОТО, ул Георги Бенковски № 42 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113300019С.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА, ул Христо Рачев № 48 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113300020С.РИБАРИЦА, ул Георги Бенковски № 188 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113300021С.РИБАРИЦА, ул Захари Стоянов № 1 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300022С.РИБАРИЦА, ул Георги Бенковски № 1 - ханче Брязовозапис от живо излъчванезапис от устройство
113300023ГР.ТЕТЕВЕН, ул Бели Вит № 44 - стол Яворзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300024ГР.ТЕТЕВЕН, ул. Христо Ботев № 12 - спортен център I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300025ГР.ТЕТЕВЕН, ул Христо Ботев № 12 - спортен Център II етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300026ГР.ТЕТЕВЕН, ул полковник Орлов № 3 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300027ГР.ТЕТЕВЕН, ул полковник Орлов № 3 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113300028ГР.ТЕТЕВЕН, ул Марин Темелски № 4 - гимназиязапис от устройство
113300029ГР.ТЕТЕВЕН, ул Сава Младенов № 9 - общиназапис от устройство
113300031ГР.ТЕТЕВЕН, ул Хаджи Генчо № 8 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113300032ГР.ТЕТЕВЕН, ул Хаджи Генчо № 8 - училищезапис от устройство
113300033ГР.ТЕТЕВЕН, ул Пенка Михайлова № 3 - търговско помещениезапис от устройство
113300034ГР.ТЕТЕВЕН, ул Петко Страшния № 2 - туристически центързапис от живо излъчванезапис от устройство
113300035ГР.ТЕТЕВЕН, ул Димитър Благоев № 62 - болницазапис от устройство
113300036ГР.ТЕТЕВЕН, ул Янко Сакъзов № 94 - адм сградазапис от устройство
113300038С.ЧЕРНИ ВИТ, ул Васил Левски № 49 - общежитиезапис от устройство
113300040С.ЧЕРНИ ВИТ, ул Васил Левски № 191 - магазин мах Острилязапис от живо излъчванезапис от устройство
113400001ГР.ТРОЯН, ул ген. Карцов № 259 - столова на Хлебопроизводствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113400002ГР.ТРОЯН, ул Ген.Карцов № 207 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400003ГР.ТРОЯН, жк Лъгът - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400004ГР.ТРОЯН, ул Мизия № 11 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400005ГР.ТРОЯН, ул Мизия № 11 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400006ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400007ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400008ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400009ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400010ГР.ТРОЯН, ул 34-ти Троянски полк № 43 - училищезапис от устройство
113400011ГР.ТРОЯН, ул 34-ти Троянски полк № 43 - училищезапис от устройство
113400012ГР.ТРОЯН, ул 34-ти Троянски полк № 43 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400013ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от устройство
113400014ГР.ТРОЯН, ул Христо Ботев № 210 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400015ГР.ТРОЯН, ул Св св Кирил и Методий № 13 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400016ГР.ТРОЯН, ул Св св Кирил и Методий № 13 - училищезапис от устройство
113400017ГР.ТРОЯН, ул Св св Кирил и Методий № 13 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400018ГР.ТРОЯН, ул Св св Кирил и Методий № 13 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400019ГР.ТРОЯН, ул Св св Кирил и Методий № 13 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400020ГР.ТРОЯН, ул Васил Илиев № 7 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400021ГР.ТРОЯН, ж к Младост № 1 вх Б - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400022ГР.ТРОЯН, ж к Буковец - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400023ГР.ТРОЯН, ж к Буковец - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400024ГР.ТРОЯН, ул Васил Левски № 386 - читалищезапис от устройство
113400025ГР.ТРОЯН, кв Ливадето № 35 - офис на Нови лесзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400026ГР.ТРОЯН, кв Попишка № 85 А - клубзапис от устройство
113400027ГР.ТРОЯН, кв Балкан - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400028ГР.ТРОЯН, ж к Лъгът - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400029ГР.ТРОЯН, ж к Лъгът - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400030ГР.ТРОЯН, ж к Лъгът - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400031ГР.ТРОЯН, ж к Лъгът - училищезапис от устройство
113400032ГР.ТРОЯН, ул Мизия №11 - училищезапис от устройство
113400033ГР.ТРОЯН, ул Васил Илиев № 7 - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400034ГР.ТРОЯН, ж к Буковец - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400035ГР.ТРОЯН, ж к Буковец - детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113400036ГР.ТРОЯН, ул Генерал Карцов №207 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400037С.БАЛАБАНСКО, ул Район Центъра № 76 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113400038С.БЕЛИШ, ул Стара планина № 152 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400039С.ЧИФЛИК, ул Тодор Каблешков № 1 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400040С.БАЛКАНЕЦ, ул Христо Петков №111 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400041С.ТЕРЗИЙСКО, ул Девети септември № 102 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400042С.ГОРНО ТРАПЕ, ул Дочо Гадев №3 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400043С.КАЛЕЙЦА, ул Селски дол №1 - читалищезапис от устройство
113400044С.БЕЛИ ОСЪМ, ул Стоян Българенчето № 206 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400045С.БЕЛИ ОСЪМ, ул Балкан № 8 - х-л Острова запис от живо излъчванезапис от устройство
113400046С.ДОБРОДАН, ул св св Кирил и Методий №1 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400047С.ДЪЛБОК ДОЛ, ул Стойко Цочев №1 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400048С.ШИПКОВО, ул Георги Димитров № 108 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400049С.ЛОМЕЦ, Пл Илия Маринов №1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400050С.ОРЕШАК, ул Стара планина № 136 - клубзапис от устройство
113400051С.ОРЕШАК, ул Иван Полендаков № 4 - детска градиназапис от устройство
113400052С.ЧЕРНИ ОСЪМ, ул Стара планина № 83 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400053С.БОРИМА, ул Девети септември №58 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113400054С.ПАТРЕШКО, местн Далешка № 1 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113400055С.ДЕБНЕВО, ул Осми март № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400056С.СТАРО СЕЛО, ул Централна № 60 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400057С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА, пл Девети септември - читалищезапис от устройство
113400058С.ГУМОЩНИК, ул Цанко Бляховски № 21 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113400059С.ВРАБЕВО, ул Георги Димитров № 46 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113600001ГР.УГЪРЧИН, ул Васил Левски № 54 - училище Св св Кирил и Методийзапис от живо излъчванезапис от устройство
113600002ГР.УГЪРЧИН, пл Свобода № 2 - клуб запис от устройство
113600003ГР.УГЪРЧИН, пл Свобода № 8 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113600004С.ДРАГАНА, пл Освобождение № 7 - клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
113600005С.КАТУНЕЦ, ул Трети март № 88 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113600006С.КАЛЕНИК, ул Ген Скобелев № 1 - клубазапис от живо излъчванезапис от устройство
113600007С.ОРЛЯНЕ, ул Васил Левски № 11 а - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113600008С.ЛЕСИДРЕН, ул Стара планина № 108 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113600009С.КИРЧЕВО, ул Ал Стамболийски № 45 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113600010С.СЛАВЩИЦА, ул Иван Вазов № 38 - кметство салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
113600011С.СОПОТ, ул Пердевойка № 11 - бивш магазиназапис от живо излъчванезапис от устройство
113600012С.МИКРЕ, ул Освобождение № 5 - клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
113600013С.ГОЛЕЦ, ул Васил Левски № 69 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
113800001ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Св св Кирил и Методий № 21 - училищезапис от устройство
113800002ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Мико Петков № 1-3 - адм сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
113800003ГР.ЯБЛАНИЦА, ул Мико Петков № 1-3 - адм сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
113800004С.БАТУЛЦИ, ул Св св Кирил и Методий № 66 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113800005С.БРЕСТНИЦА, ул Васил Левски № 137 - читалищезапис от устройство
113800006С.ГОЛЯМА БРЕСТНИЦА, ул Жидевица № 5 - магазин на РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
113800007С.ДОБРЕВЦИ, ул Централна № 51 - читалищезапис от устройство
113800008С.ДЪБРАВАТА, ул Калето № 30 а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113800009С.ЗЛАТНА ПАНЕГА, ул Опълченска № 47 - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
113800010С.МАЛЪК ИЗВОР, ул Присойка № 17 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
113800011С.ОРЕШЕНЕ, ул Ал Стамболийски № 1 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство