РИК 12 Монтана

120200001ГР.БЕРКОВИЦА, кв.Беговица, Търговски обект, ул. Елин Пелинзапис от живо излъчванезапис от устройство
120200002ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Калето"№2 (Лесотехническа гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200003ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Калето"№2 (Лесотехническа гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200004ГР.БЕРКОВИЦА, пл."Йордан Радичков"№4 (Пенсионерски клуб)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200005ГР.БЕРКОВИЦА, ул."д-р Ив.Панов" № 2 (Гимназията)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200006ГР.БЕРКОВИЦА, ул. "д-р Ив.Панов"№ 2 (Гимназията)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200007ГР.БЕРКОВИЦА, ул." Ашиклар" № 1 ( Сградата на ІІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200008ГР.БЕРКОВИЦА, ул." Ст.Стамболов" № 1 (Сградата на І ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200009ГР.БЕРКОВИЦА, ул. "Д-р Ив. Панов" №2 (Гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200010ГР.БЕРКОВИЦА, ул. "Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)запис от устройство
120200011ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200012ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Митрополит Кирил"№13(Салона на ДГС)запис от устройство
120200013ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Стефан Стамболов" ( І ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200014ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Ашиклар" №1 (ІІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200015ГР.БЕРКОВИЦА, ул."Ашиклар"№ 1( ІІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200016ГР.БЕРКОВИЦА, ул. "Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200017ГР.БЕРКОВИЦА, ул. "Еделвайс" №1 (ІІ ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200018ГР.БЕРКОВИЦА, кв.Раковица ул."Първи май"№38(ІV ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200019ГР.БЕРКОВИЦА, кв.Раковица ул."Първи май" №38(ІV ОУ)
120200020ГР.БЕРКОВИЦА, кв.Раковица ул."Първи май" № 38 (ІV ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200022С.МЕЗДРЕЯ, ул.Главна"№86(Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200023С.БОКИЛОВЦИ, ул."Първа"№28(Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200024С.КОСТЕНЦИ, ул."Първа"№5(Търговска сграда)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200025С.КОМАРЕВО, ул."Първа"№44(Читалището)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200026С.ПЕСОЧНИЦА, ул."Десета"№27 (Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200027С.БАЛЮВИЦА, ул."9-ти септември"№21 (Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200028С.ГАГАНИЦА, ул."Главна" (Пенсионерски клуб в читалището)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200029С.БИСТРИЛИЦА, ул."Живовска" №1(Кметството)запис от устройство
120200030С.КОТЕНОВЦИ, Пенсионерски клубзапис от устройство
120200031С.ЛЕСКОВЕЦ, ул."Първа"№38(Търговската сграда)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200032С.ЧЕРЕШОВИЦА, ул."Втора"№4(Здравна служба)запис от устройство
120200033С.ПЪРЛИЧЕВО, ул."Раковска" (Салона на кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200034С.ЯГОДОВО, ул."В.Левски"№28 (Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200035С.СЛАТИНА, ул."Г.Димитров" №20 (салона на кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200036С.БЪРЗИЯ, ул."Петроханска"№195(ОУ)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200037С.БЪРЗИЯ, ул."В.Левски" № 2(Читалището)запис от живо излъчванезапис от устройство
120200038С.БОРОВЦИ, ул."Ал.Стамболийски"№ 2(Салона на кметството)запис от устройство
120200039С.ЗАМФИРОВО, Стола на домашен патронажзапис от устройство
120200040С.ЗАМФИРОВО, ул. Замфир Попов №29 (Кметството)запис от устройство
120400001ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. Гаврил Генов №2 (помещение на бившата аптека)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400002ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. Георги Димитров №90 (сградата на училището І етаж)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400003ГР.БОЙЧИНОВЦИ, ул. Квартал Огоста №19 (клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400004С.ВЛАДИМИРОВО, ул. Владимир Минчев №71 (училището-І етаж в ляво от входа)запис от устройство
120400005С.ВЛАДИМИРОВО, ул. Владимир Минчев №71(училището-І етаж в дясно от входа)запис от устройство
120400006С.МЪРЧЕВО, ул. Четвърта №29 (училището-І етаж вдясно от входа)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400007С.МАДАН, пл. Г. Николов №1 (сградата на читалището-салона І етаж)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400008С.ЕРДЕН, ул. Седемнадесета №2 (читалището - библиотеката)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400009С.ОХРИД, ул. Първа № 67(сградата на бившето училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400010С.ПОРТИТОВЦИ, ул. Първа №32 (сградата на читалището)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400011С.БЕЛИ БРЕГ, ул. Първа №14 (административна сграда І етаж)запис от устройство
120400012С.ПАЛИЛУЛА, ул. Първа №18А (административна сграда)запис от устройство
120400013С.БЕЛИ БРОД, ул. Георги Димитров №8 (читалището-първи етаж )запис от живо излъчванезапис от устройство
120400014С.ЛЕХЧЕВО, пл. Девети септември № 1 (кметството-ритуална зала)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400015С.ЛЕХЧЕВО, пл. Девети септември №7 (Читалището,Клуб на пенсионера)запис от устройство
120400016С.ЛЕХЧЕВО, ул. Христо Михайлов №8 (училището - І етаж)запис от устройство
120400017С.ГРОМШИН, ул. Христо Ботев №49 (читалище "Светлина" клуба на приземния етаж)запис от живо излъчванезапис от устройство
120400018С.КОБИЛЯК, ул. Георги Кирков №14 (клуб на първия етаж на читалището )запис от живо излъчванезапис от устройство
120700001ГР.БРУСАРЦИ, ул. Иван Бобанов №19А (СОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700002ГР.БРУСАРЦИ, ул. Георги Димитров №106 (Читалище Просвета)запис от устройство
120700003С.СМИРНЕНСКИ, ул. Ленин №3 (Читалище Светлина)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700004С.ДЪБОВА МАХАЛА, ул. Георги Димитров №41 (Кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700005С.КИСЕЛЕВО, ул. Георги Димитров №15 (Читалище)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700006С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, ул. Георги Димитров №4 (Кметството)запис от устройство
120700007С.КРИВА БАРА, ул. Димитър Благоев №8 (Клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700008С.КРИВА БАРА, ул. Георги Димитров №3 (ОУ П.К. Яворов)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700009С.ВАСИЛОВЦИ, ул. Димитър Благоев №2 (Клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700010С.ВАСИЛОВЦИ, ул. Васил Левски №5 (Детска Градина)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700011С.ДОНДУКОВО, ул. Васил Левски №1 (Читалище Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
120700012С.БУКОВЕЦ, ул. Георги Димитров №2 (Кметството)запис от устройство
121100001ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. Христо Ботев №6 ( ОУ "Васил Левски" )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100002ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. Христо Ботев №6 (ОУ "Васил Левски")запис от живо излъчванезапис от устройство
121100003ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. Евлоги Георгиев 1 ( Гимназия Димитър Маринов )запис от устройство
121100004ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. Петко Славейков 5 ( ОУ Иван Вазов )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100005ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ул. Петко Славейков 5 ( ОУ Иван Вазов )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100007С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ул. Първа 21 ( Кметството )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100008С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул." Свобода" №100 (ОУ "Д-р Петър Берон")запис от живо излъчванезапис от устройство
121100009С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, ул. "Свобода" №77 - Ритуална зала запис от устройство
121100010С.БЪЗОВЕЦ, ул. Ломска 31 ( Читалище )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100011С.МОКРЕШ, ул. Втора 17 ( Училище Кирил и Методий )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100012С.МОКРЕШ, ул. "Трета" №40 - Училище Душилницазапис от устройство
121100013С.БОТЕВО, ул. Първа 16 ( Кметството) запис от живо излъчванезапис от устройство
121100014С.РАЗГРАД, ул. Първа №50 запис от живо излъчванезапис от устройство
121100015С.РАЗГРАД, ул. "Първа" №123 запис от живо излъчванезапис от устройство
121100016С.ЗЛАТИЯ, ул. Георги Димитров 54 (ОУ "Христо Ботев")запис от живо излъчванезапис от устройство
121100017С.ЗЛАТИЯ, ул. "Г. Димитров" № 130 - Сградата АПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
121100018С.ИГНАТОВО, ул. Георги Димитров 13 ( Салон Читалище )запис от живо излъчванезапис от устройство
121100019С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ул. "Първа" №2 - сграда училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
121100020С.ДОЛНИ ЦИБЪР, ул. "Първа" №2 - сграда училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
121100021С.ГОРНИ ЦИБЪР, ул. Първа 66 ( Стола на СК Дунав )запис от живо излъчванезапис от устройство
121200001ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Дончо Станчев" №16а в сградата на НУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
121200002ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Дончо Станчев" №16а в сградата на НУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
121200003ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република" № 94 в сградата на Читалище "Христо Ботев 1900"запис от живо излъчванезапис от устройство
121200004ГР.ВЪРШЕЦ, ул. Христо Ботев №44 сградата на Сектор "Чистота",Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
121200005ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Цар Иван Асен II" № 19 в сградата на СОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
121200006ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Цар Иван Асен II" № 19 в сградата на СОУ "Иван Вазов"запис от устройство
121200007ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република"№191 кв.Заножене в сградата на Читалище "Пробуда -1934"запис от живо излъчванезапис от устройство
121200008ГР.ВЪРШЕЦ, ул."Република" №191 кв.Заножене в сградата на Читалище"Пробуда-1934"запис от устройство
121200009С.СПАНЧЕВЦИ, ул. Георги Димитров" № 21А в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200010С.ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА, ул."Първа" № 31 в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200011С.ГОРНА БЕЛА РЕЧКА, ул."Първа" № 63 в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200012С.ДОЛНО ОЗИРОВО, ул."Първа" № 55 в сградата на Училището-киносалонзапис от живо излъчванезапис от устройство
121200013С.ГОРНО ОЗИРОВО, ул. "Васил Левски" №27 в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200014С.СТОЯНОВО, ул. "Първа" № 6 в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200015С.ЧЕРКАСКИ, ул. "Христо Ботев" № 78 в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121200016С.ДРАГАНИЦА, ул."Първа" № 44А в сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
121400001С.ВИДЛИЦА, ул. Първа №58 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400002С.ГАВРИЛ ГЕНОВО, ул. Седемнадесет №37 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400003С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ул. Втора №21 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400004С.ГЛАВАНОВЦИ, ул. Димитър Благоев №34 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400005С.ГОВЕЖДА, ул. Втора №41 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400006С.ДИВА СЛАТИНА, ул. Главна №21 запис от устройство
121400007С.ДЪЛГИ ДЕЛ, ул. Първа №51 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400008С.ЕЛОВИЦА, ул. Първа №13 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400009С.КАМЕННА РИКСА, ул. Първа №43 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400010С.КОПИЛОВЦИ, ул. Хан Крум №49 запис от устройство
121400011С.МЕЛЯНЕ, ул. Шестнадесет №1 запис от живо излъчванезапис от устройство
121400012С.ЧЕМИШ, ул. Главна №15 запис от живо излъчванезапис от устройство
122400001ГР.ЛОМ, кв.Боруна,ул. Александър Стамболийски №92 (Младежки дом)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400002ГР.ЛОМ, кв.Боруна,ул. Александър Стамболийски №92 (Младежки дом)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400003ГР.ЛОМ, ул. Луй Айер №2 (бивше училище Никола Първанов, зад гимназията)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400004ГР.ЛОМ, ул. Дунавска № 67 (ПГ Найден Геров)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400005ГР.ЛОМ, ул. Дунавска № 67 (ПГ Найден Геров)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400006ГР.ЛОМ, ул. Филип Тотю №14 (І-во ОУ "Н. Първанов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400007ГР.ЛОМ, ул. Филип Тотю №14 (І-во ОУ "Н. Първанов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400008ГР.ЛОМ, ул. Филип Тотю №14 (І-во ОУ "Н. Първанов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400009ГР.ЛОМ, ул. Луй Айер №2 (бивше училище Никола Първанов, зад гимназията)запис от устройство
122400010ГР.ЛОМ, ул. Луй Айер №2 (бивше училище Никола Първанов, зад гимназията)запис от устройство
122400011ГР.ЛОМ, ул. "Георги Манафски" №19 (Общинско предприятие "Пазари")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400012ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №28 (ІІ ОУ "Константин Фотинов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400013ГР.ЛОМ, Читалище "Постоянство 1856"- малък салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
122400014ГР.ЛОМ, ул. Кирил Петров №7 (клуб на Пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400015ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №28 (ІІ ОУ "Константин Фотинов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400016ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №28 (ІІ ОУ "Константин Фотинов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400017ГР.ЛОМ, Битова сграда на стадионазапис от устройство
122400018ГР.ЛОМ, ул. Заимов №8 (ПГПТ гр.Лом -бивше СПТУМ Антон Иванов)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400019ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №164 (читалище 23-ти септември)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400020ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №164 (читалище 23-ти септември)запис от устройство
122400021ГР.ЛОМ, ул. Даме Груев №1 (ІІІ-то ОУ "Отец Паисий")
122400022ГР.ЛОМ, ул. Хаджи Димитър №28 (ІІ ОУ "Константин Фотинов")запис от живо излъчванезапис от устройство
122400023ГР.ЛОМ, ул. Славянска №148 ( ПГХЗ "Д.И. Менделеев" -бивш Техникум ХВП)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400024ГР.ЛОМ, ул. Заимов №8 (ПГПТ гр.Лом - бивше СПТУМ Антон Иванов)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400025ГР.ЛОМ, ул. Заимов №8 (ПГПТ гр.Лом - бивше СПТУМ Антон Иванов)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400026ГР.ЛОМ, ул. Даме Груев №1 (ІІІ-то ОУ "Отец Паисий")
122400027ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Лозарска №9запис от живо излъчванезапис от устройство
122400028ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400029ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400030ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400031ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400032ГР.ЛОМ, кв. Младеново ул. Софийска №112 (Четвърто ОУ Христо Ботев)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400033ГР.ЛОМ, кв. "Хумата", ул. "Ломски казарми" №31 (магазинче-барче при Крум)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400034ГР.ЛОМ, кв. Момин брод (клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400035С.ДОЛНО ЛИНЕВО, ул. Христо Ботев №5 (сградата на кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400036С.ЗАМФИР, ул. Яне Сандански №4 (училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400037С.ЗАМФИР, ул. Яне Сандански №4 (училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400038С.ТРАЙКОВО, ул. Бено Николов №1А (училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400039С.ТРАЙКОВО, ул. Бено Николов №1А (училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400040С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ул. Тринадесета №1 (училище)запис от устройство
122400041С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ул. Тринадесета №1 (училище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400042С.СЛИВАТА, Сграда бивше ДЗСзапис от живо излъчванезапис от устройство
122400043С.ДОБРИ ДОЛ, Дом за стари хоразапис от живо излъчванезапис от устройство
122400044С.ОРСОЯ, ул. Първа №15 (бивш магазин на НАРКООП)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400045С.КОВАЧИЦА, ул. Пета №13 (ПГСС "Дунавска земя)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400046С.КОВАЧИЦА, Сградата на кметствотозапис от устройство
122400047С.СТАНЕВО, ул. Петнадесета №12 (читалището)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400048ГР.ЛОМ, кв. Моминброд (читалище)запис от живо излъчванезапис от устройство
122400049ГР.ЛОМ, ул. Луй Айер №2 (бивше училище Никола Първанов, зад гимназията)запис от живо излъчванезапис от устройство
122600001С.СЛИВОВИК, ул. Г. Димитров №29 клуб-библиотеказапис от устройство
122600002С.ПИШУРКА, ул. Хр. Ботев №19 ( Кметство )запис от живо излъчванезапис от устройство
122600003С.МЕДКОВЕЦ, ул.Г. Димитров №23 (читалище "Развитие")запис от живо излъчванезапис от устройство
122600004С.МЕДКОВЕЦ, ул. Дано Опинчев №44 ( Дневен център за възрастни хора)запис от живо излъчванезапис от устройство
122600005С.АСПАРУХОВО, ул. Георги Димитров №15 ( Клуб на пенсионера и инвалида )запис от устройство
122600006С.РАСОВО, ул. Георги Димитров №55 ( Клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
122600007С.РАСОВО, ул. Хан Аспарух №4 (Основно училище "Христо Ботев", ет.1")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900001ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900002ГР.МОНТАНА, ул. Извора 35 (Клуб на гражданска защита-пл. Славейков) запис от живо излъчванезапис от устройство
122900003ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900004ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий") запис от живо излъчванезапис от устройство
122900005ГР.МОНТАНА, ул Юлиус Ирасек 9(Природо-математическа проф. гимназия) запис от живо излъчванезапис от устройство
122900006ГР.МОНТАНА, ул. Панайот Хитов 15а -Проф.гимназия по строителство, арх. и геодезиязапис от живо излъчванезапис от устройство
122900007ГР.МОНТАНА, ул. Неофит Бозвели 22а (Проф.гимназия по техника и електротехника)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900008ГР.МОНТАНА, ул. Цар Иван Александър 35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900009ГР.МОНТАНА, ул. Цар Иван Александър 35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900010ГР.МОНТАНА, ул. Цар Иван Александър 35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900011ГР.МОНТАНА, ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900012ГР.МОНТАНА, ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900013ГР.МОНТАНА, ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)запис от устройство
122900014ГР.МОНТАНА, ул. Юлиус Ирасек 9 - (Природо-математическа профилирана гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900015ГР.МОНТАНА, ул. Неофит Бозвели 22а (Проф.гимназия по техника и електротехника)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900016ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900017ГР.МОНТАНА, ул. Чавдар войвода 1 (ДГ № 3 "Буратино",физкултурен салон,ет.2)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900018ГР.МОНТАНА, ул. Чавдар войвода 1 (ДГ № 3 "Буратино",физкултурен салон,ет.2)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900019ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900020ГР.МОНТАНА, ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900021ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 98 (Младежки дом) запис от живо излъчванезапис от устройство
122900022ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон") запис от живо излъчванезапис от устройство
122900023ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон") запис от живо излъчванезапис от устройство
122900024ГР.МОНТАНА, ул. Св.Патриарх Евтимий 90 (Шесто СУ" Отец Паисий")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900025ГР.МОНТАНА, ул. Св.Патриарх Евтимий 90 (Шесто СУ" Отец Паисий")запис от устройство
122900026ГР.МОНТАНА, ул. Св.Патриарх Евтимий 90 (Шесто СУ" Отец Паисий")запис от устройство
122900027ГР.МОНТАНА, бул. Парта 18 Седмо СУ "Йордан Радичков" запис от живо излъчванезапис от устройство
122900028ГР.МОНТАНА, бул. Парта 18 Седмо СУ "Йордан Радичков" запис от живо излъчванезапис от устройство
122900029ГР.МОНТАНА, ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)запис от устройство
122900030ГР.МОНТАНА, ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)запис от устройство
122900031ГР.МОНТАНА, ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900032ГР.МОНТАНА, ул. Св. П. Евтимий №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900033ГР.МОНТАНА, жк. Младост (Спортна зала "Младост")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900034ГР.МОНТАНА, жк. Младост (Спортна зала "Младост")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900035ГР.МОНТАНА, жк. Младост (Спортна зала "Младост")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900036ГР.МОНТАНА, жк. Младост (Спортна зала "Младост")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900037ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900038ГР.МОНТАНА, ул. Княз Ал.Батенберг 51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900039ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 98 (Младежки дом)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900040ГР.МОНТАНА, бул. П.Яворов 3 (Клуб на пенсионера)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900041ГР.МОНТАНА, бул. П. Яворов 3 (Клуб на пенсионера)запис от устройство
122900042ГР.МОНТАНА, бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900043ГР.МОНТАНА, ул. Васил Левски 49 (Клуб)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900044ГР.МОНТАНА, бул. Трети март 23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900045ГР.МОНТАНА, бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900046ГР.МОНТАНА, бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900047ГР.МОНТАНА, бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900048ГР.МОНТАНА, бул. Ал. Стамболийски 37(Финансово-стопанска професионална гимназия)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900049ГР.МОНТАНА, ул. Д. Подвързачов 3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900050ГР.МОНТАНА, ул. Д. Подвързачов 3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900051ГР.МОНТАНА, ул. Д. Подвързачов 3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900052ГР.МОНТАНА, ул. Д. Подвързачов 3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")запис от устройство
122900053ГР.МОНТАНА, ул. Митко Палаузов 2 (Читалище в кв."Мала Кутловица")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900054ГР.МОНТАНА, ул. Митко Палаузов 2 (Читалище в кв."Мала Кутловица")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900055ГР.МОНТАНА, ул. Одрин 30А (Читалище в кв. "Кошарник")запис от живо излъчванезапис от устройство
122900056ГР.МОНТАНА, ул. Одрин №30Б (старата детска градина в кв. Кошарник)запис от живо излъчванезапис от устройство
122900057С.БЕЗДЕНИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900058С.БЕЛОТИНЦИ, Читалищетозапис от устройство
122900059С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900060С.БЛАГОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900061С.ВИНИЩЕ, Малкия салон на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900062С.ВИРОВЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900063С.ВОЙНИЦИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900064С.ГАБРОВНИЦА, Клуб на пенсионера в читалищетозапис от устройство
122900065С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900066С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900067С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900068С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, Салона на кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
122900069С.ДОЛНА РИКСА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900070С.КЛИСУРИЦА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900071С.КРАПЧЕНЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900072С.ЛИПЕН, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900073С.НИКОЛОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900074С.СЛАВОТИН, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900075С.СМОЛЯНОВЦИ, Читалищетозапис от устройство
122900076С.СТУБЕЛ, Малкия салон на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900077С.СТУДЕНО БУЧЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900078С.СУМЕР, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
122900079С.ТРИФОНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
123600001ГР.ЧИПРОВЦИ, Първи етаж Културен дом, ул. "Петър Парчевич" №57запис от устройство
123600002ГР.ЧИПРОВЦИ, Ритуална зала (в сградата на общината), ул. "Петър Парчевич" №45запис от живо излъчванезапис от устройство
123600003ГР.ЧИПРОВЦИ, Стол на социалния патронаж(в сградата на общината), ул."П.Парчевич"№45запис от устройство
123600004С.МАРТИНОВО, Сградата на кметството (І-ви етаж), ул. "Трета" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
123600005С.ЖЕЛЕЗНА, Читалище (1-ви етаж), ул. "Първа" №36запис от живо излъчванезапис от устройство
123600006С.ПРЕВАЛА, Първи етаж кметство, ул. "Иван Бобанов" №13запис от устройство
123600007С.ГОРНА ЛУКА, Първи етаж кметство, ул. "Иван Бобанов" №50запис от устройство
123600008С.МИТРОВЦИ, Втори етаж кметство, ул. "Пета" №4запис от устройство
123600009С.БЕЛИМЕЛ, Първи етаж кметство, ул. "Двадесета" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
123600010С.ЧЕЛЮСТНИЦА, Втори етаж кметство, ул. "Първа" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
123600011С.ГОРНА КОВАЧИЦА, Първи етаж кметство, ул. "Първа" №41запис от живо излъчванезапис от устройство
123600012С.РАВНА, Читалище, ул. "Първа" №2запис от устройство
123800001С.ЯКИМОВО, ул. Бузлуджа №1 (помещение /бивш магазин/)запис от живо излъчванезапис от устройство
123800002С.ЯКИМОВО, ул.Георги Димитров №115 (Клуб на пенсионера )запис от устройство
123800003С.ЯКИМОВО, ул. Девети септември №1 (читалище Алекси Беремлиев)запис от устройство
123800004С.ЯКИМОВО, ул. Георги Димитров №17-19 (СУ Д-р Петър Берон)запис от живо излъчванезапис от устройство
123800005С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ул. Георги Димитров №65 (административна сграда на кметството етаж ІІ)запис от живо излъчванезапис от устройство
123800006С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, ул. Георги Димитров №79 (Многофункционален център)запис от живо излъчванезапис от устройство
123800007С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, ул. Й. Петкова №31 ет.1(сграда на бившето ОУ "Св.Св.Кирил и Методий")запис от устройство
123800008С.КОМОЩИЦА, ул. Ломска №1 (читалище Владимир Ваков)запис от живо излъчванезапис от устройство
123800009С.КОМОЩИЦА, ул.Кирил и Методий-2 (административна сградата на кметството, ет.1)запис от живо излъчванезапис от устройство