РИК 13 Пазарджик

130300001ГР.БАТАК, ул."Бр. Ванчеви" № 4,кафе-аператив"Ръжанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
130300002ГР.БАТАК, ул. "Априлци" № 1,ПГ "Стефан Божков"запис от живо излъчванезапис от устройство
130300003ГР.БАТАК, пл."Освобождение" № 2, НЧ "4-ти май - 1897г."запис от устройство
130300004ГР.БАТАК, пл."Освобождение" № 2, НЧ "4-ти май - 1897г."запис от живо излъчванезапис от устройство
130300005ГР.БАТАК, пл."Освобождение" №2, НЧ "4-ти май - 1897 г."запис от живо излъчванезапис от устройство
130300006С.НОВА МАХАЛА, ул. "Търговска" № 47, дискотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
130300007С.НОВА МАХАЛА, ул. "Търговска" № 60, сладкарницазапис от устройство
130300008С.НОВА МАХАЛА, ул. "Търговска" № 18 А, клуб на пенсионеразапис от устройство
130300009С.ФОТИНОВО, ул. "Петнадесета" №12, ОУ " Св. Климент Охридски"запис от устройство
130400001ГР.БЕЛОВО, СУ -Белово, ул."Т. Каблешков"№5запис от живо излъчванезапис от устройство
130400002ГР.БЕЛОВО, ул."Орфей" №4, Читалище- Ритуална залазапис от устройство
130400003ГР.БЕЛОВО, клуб на пенсионера, ул. "Алеко Константинов"запис от устройство
130400004ГР.БЕЛОВО, ул "Йордан Говедаров"№ 21 кв."Малко Белово"-читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
130400005С.ГОЛЯМО БЕЛОВО, ул "6-та" №12а, Кметствотозапис от устройство
130400006С.МЕНЕНКЬОВО, с.Мененкьово,Читалище,ул."1-ва" №47запис от устройство
130400007С.ДЪБРАВИТЕ, с.Дъбравите,Кметството,ул."2-ра" №1запис от устройство
130400008С.МОМИНА КЛИСУРА, ул"Проф. Хр. Вакарелски"32 Кметството-Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
130400009С.СЕСТРИМО, ул "Първа" №71, Читалище-Заседателна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
130400011С.ГАБРОВИЦА, Читалище /пенсионерски клуб/,ул."2-ра" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
130400012С.АКАНДЖИЕВО, Читалище /пенсионерски клуб/,ул."1-ва" №20запис от устройство
130600001ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16 СУ "Народни будители"запис от устройство
130600002ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16 СУ "Народни будители"запис от живо излъчванезапис от устройство
130600003ГР.БРАЦИГОВО, ул."Христо Гюлеметов" №1,Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
130600004ГР.БРАЦИГОВО, ул."Васил Петлешков"№72, НУ "Васил Петлешков"запис от живо излъчванезапис от устройство
130600005ГР.БРАЦИГОВО, бул."Трети Март" №16 СУ "Народни будители"запис от живо излъчванезапис от устройство
130600006ГР.БРАЦИГОВО, ул."Васил Петлешков"№72, НУ "Васил Петлешков"запис от живо излъчванезапис от устройство
130600007С.РАВНОГОР, ул."Първа" №64, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
130600008С.РОЗОВО, Клуб на пенсионера, ул."Втора" №2Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
130600009С.БЯГА, ул."Първа" №35, ОУ "Хр. Ботев"запис от устройство
130600010С.БЯГА, ул."Първа" №35, ОУ "Хр. Ботев"запис от устройство
130600011С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10,ОУ "Хр. Ботев" - старо крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
130600012С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10,ОУ "Хр.Ботев"- ново крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
130600013С.ИСПЕРИХОВО, ул."Тридесет и девета" №10,ОУ "Хр. Ботев"- ново крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
130600014С.КОЗАРСКО, ул."Двадесет и шеста" №3, Клуб на пенсионеразапис от устройство
130600015С.КОЗАРСКО, ул. "Двадесет и седма" №2, читалище "Съгласие - 1902 г."запис от живо излъчванезапис от устройство
130600016С.ЖРЕБИЧКО, ул."Осма" №2, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
130800001ГР.ВЕЛИНГРАД, Исторически музей, ул. "Владо Черноземски" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
130800002ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Васил Левски", бул."Съединение" №181, кв.Каменицазапис от живо излъчванезапис от устройство
130800003ГР.ВЕЛИНГРАД, III ОУ "Хр. Ботев"/нач.етап/малкото у-ще/ до ц.Св.Троица,ул."Малчика"запис от живо излъчванезапис от устройство
130800004ГР.ВЕЛИНГРАД, сграда "Сярна баня", кв. Каменица, ул. "Георги Кирков"запис от устройство
130800005ГР.ВЕЛИНГРАД, ІІІ-то ОУ "Христо Ботев", ул."Макаренко" №4запис от устройство
130800006ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Радост", бул."Съединение" №139запис от живо излъчванезапис от устройство
130800007ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Радост", бул."Съединение" №139запис от живо излъчванезапис от устройство
130800008ГР.ВЕЛИНГРАД, ОУ "Георги Бенковски", ул."Калъчов мост" №9запис от устройство
130800009ГР.ВЕЛИНГРАД, Център за подкрепа на личностното развитие-ОДК,ул"Т.Стайков"№5запис от устройство
130800010ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Юндола" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
130800011ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Юндола" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
130800012ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Фантазия", ул."Димитър Ив. Масларов" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
130800013ГР.ВЕЛИНГРАД, Клуб на пенсионера, кв.Лъджене, бул."Хан Аспарух" №11запис от устройство
130800014ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГИТ "Алеко Константинов", бул."Сьединение"№49Язапис от живо излъчванезапис от устройство
130800015ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Васил Левски", ул."Кристал" №4запис от устройство
130800016ГР.ВЕЛИНГРАД, СУ "Васил Левски", ул."Кристал" №4запис от устройство
130800017ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГД "Иван Вазов", бул."Съединение" №44запис от живо излъчванезапис от устройство
130800018ГР.ВЕЛИНГРАД, ДГ "Еделвайс",кв. Чепино, ул"Добри Чинтулов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
130800019ГР.ВЕЛИНГРАД, ПГД"Иван Вазов",бул."Съединение" №44запис от живо излъчванезапис от устройство
130800020ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Св.Св. Кирил и Методий"-Клуб на пенсионера, пл."Македония"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
130800021ГР.ВЕЛИНГРАД, Читалище "Св.Св.Кирил и Методий", пл."Македония" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
130800022ГР.ВЕЛИНГРАД, ІІ-ро ОУ"Неофит Рилски", кв.Чепино, ул."Братя Маврикови"№48запис от живо излъчванезапис от устройство
130800023С.ВСЕМИРЦИ, Сграда в УПИ VI - 65, кв. 6 /саро предн. - кафе/запис от живо излъчванезапис от устройство
130800024С.ДОЛНА ДЪБЕВА, Сграда в УПИ III - 22, кв. 3, ул. "Съединение" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
130800025С.КАНДОВИ, Постройка, ул."Георги Димитров" №23запис от устройство
130800036С.ДРАГИНОВО, СУ "Методий Драгинов", ет.1, ул."Кирил и Методий" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
130800037С.ДРАГИНОВО, Пенсионерски клуб, ул."Васил Левски" №1Азапис от устройство
130800038С.ДРАГИНОВО, Читалище "Методий Драгинов", ул."Иван Вазов"№1, ет. 2запис от живо излъчванезапис от устройство
130800039С.ДРАГИНОВО, СУ "Методий Драгинов", ет.1, ул."Кирил и Методий" №1 запис от устройство
130800041С.ГРАШЕВО, ОУ "Васил Левски", ул. "Никола Ихтимански" №16запис от устройство
130800042С.ГРАШЕВО, Сградата на ДГ "Кокиче" /филиал/, ул."Христо Ботев", кв. Мечо коритозапис от устройство
130800043С.СВЕТА ПЕТКА, СУ "Хр.Смирненски" ет.1, ул."Арапчал" №24запис от устройство
130800044С.СВЕТА ПЕТКА, Сграда на кметството, пл."Лютово" №2, ет.1запис от устройство
130800045С.АЛЕНДАРОВА, Сграда на кметството, ул."Демокрация" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
130800046С.ПАШОВИ, Сграда на кметството /ритуална зала/, ул."Кирил и Методий" №1запис от устройство
130800047С.РОХЛЕВА, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
130800048С.БУТРЕВА, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
130800049С.ГОРНА ДЪБЕВА, Сграда на кметството /детска градина/запис от живо излъчванезапис от устройство
130800050С.ВРАНЕНЦИ, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
130800051С.БИРКОВА, Сграда на кметствотозапис от устройство
130800052С.ЧОЛАКОВА, Сграда на кметствотозапис от устройство
130800053С.ЦВЕТИНО, Читалищен салон в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
130800054С.ЮНДОЛА, Сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
130800055С.АБЛАНИЦА, Сграда на кметството
130800056С.КРЪСТАВА, ОУ "Васил Левски", ул."Грънчарица" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
130800057С.ГОРНА БИРКОВА, Сградата на бивша детска градина в с.Горна Бирковазапис от устройство
130800058С.БОЗЬОВА, Сграда, в която е кметствотозапис от устройство
131400001С.ЛЕСИЧОВО, Народно читалище "Отец Паисий-1890г.", пл."14-ти Септември" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
131400002С.БОРИМЕЧКОВО, Народно читалище "Пробуда-1930г.", ул."Втора" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131400003С.ДИНКАТА, Народно читалище "Пробуда-1914г.", ул."Първа" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
131400004С.КАЛУГЕРОВО, Туристически - посетителски инф. център, ул."Площад" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
131400005С.КАЛУГЕРОВО, ОбУ "Христо Ботев", ул."Деветнадесета" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
131400006С.ПАМИДОВО, Народно читалище "Хр. Ботев-1938г.", ул."Първа" №24Азапис от живо излъчванезапис от устройство
131400007С.ЦЕРОВО, Народно читалище "Георги Бенковски-1900г.", ул."Първа" №32запис от устройство
131400008С.ЩЪРКОВО, Народно читалище "Христо Ботев-1927г.", ул."Първа" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
131400010С.ДИНКАТА, Основно училище "Кочо Честименски", ул."Седемнадесета" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
131900001ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", ул."Любен Боянов" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
131900002ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", ул."Любен Боянов" №3запис от устройство
131900003ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
131900004ГР.ПАЗАРДЖИК, ПГФР/бивша Професионална гимназия по облекло/,ул."Граф Игнатиев" №3Азапис от устройство
131900005ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48запис от устройство
131900006ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
131900007ГР.ПАЗАРДЖИК, Гимназия "Иван С. Аксаков", ул."Сан Стефано" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900008ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІІ ОУ "Професор Иван Батаклиев", ул."Константин Величков" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
131900009ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІІ ОУ "Професор Иван Батаклиев", ул."Константин Величков" №18запис от устройство
131900010ГР.ПАЗАРДЖИК, Областен съвет на СОСЗ, ул."Ал. Стамболийски" №16, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
131900011ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на инвалидите в България, ул."Ал. Стамболийски" №16, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900012ГР.ПАЗАРДЖИК, ПГ по Механо-електротехника, ул."Цар Освободител" №105запис от живо излъчванезапис от устройство
131900013ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900014ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900015ГР.ПАЗАРДЖИК, Профес. гимназия по икономика и мениджмънт, бул."Хр. Ботев" №115Азапис от живо излъчванезапис от устройство
131900016ГР.ПАЗАРДЖИК, Профес. гимназия по икономика и мениджмънт, бул."Хр. Ботев" №115Азапис от живо излъчванезапис от устройство
131900017ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20запис от устройство
131900018ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №5, ул."Братя Консулови" №39запис от живо излъчванезапис от устройство
131900019ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
131900020ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ №3 "Пролет", ул."Цар Симеон" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
131900021ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ №3 "Пролет", ул."Цар Симеон" №17запис от устройство
131900022ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
131900023ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
131900024ГР.ПАЗАРДЖИК, I ОУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски" №58запис от живо излъчванезапис от устройство
131900025ГР.ПАЗАРДЖИК, Център за СОП/бивше Помощно училище "Ив.Вазов"/,ул.Веслец" №2Азапис от устройство
131900026ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
131900027ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална здравна инспекция /ХЕИ/, ул."Болнична" №15
131900028ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
131900029ГР.ПАЗАРДЖИК, Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич", ул."Болнична" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
131900030ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
131900031ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
131900032ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
131900033ГР.ПАЗАРДЖИК, Читалище "Виделина", ул."Виделина" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900034ГР.ПАЗАРДЖИК, ІV ОУ "Христо Смирненски", бул.”Княгиня Мария Луиза"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900035ГР.ПАЗАРДЖИК, ІV ОУ "Христо Смирненски", бул.”Княгиня Мария Луиза"запис от устройство
131900036ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
131900037ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
131900038ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №3, ул."Димитър Греков" /моста "Лютата"/запис от живо излъчванезапис от устройство
131900039ГР.ПАЗАРДЖИК, Зона на здравето, ул. "Д-р Никола Ламбрев"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900040ГР.ПАЗАРДЖИК, Средношколско общежитие, ул."Градинарска" №37запис от живо излъчванезапис от устройство
131900041ГР.ПАЗАРДЖИК, Спортна зала "Младост", ул. "Ал. Стамболийски" №52запис от устройство
131900042ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Върбица", ул. "Преспа"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900043ГР.ПАЗАРДЖИК, Прогимназия "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
131900044ГР.ПАЗАРДЖИК, Прогимназия "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
131900045ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Снежанка", ул. "Цар Калоян" №34запис от устройство
131900046ГР.ПАЗАРДЖИК, І ОУ " Св. Климент Охридски", ул."Васил Левски" №58запис от устройство
131900047ГР.ПАЗАРДЖИК, Център за СОП/бивше Помощно училище "Ив.Вазов"/,ул.Веслец" №2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
131900048ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900049ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900050ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1запис от устройство
131900051ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №7, ул."Бузлуджа"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900052ГР.ПАЗАРДЖИК, Управление на"МБАЛ-ПЗ" АД /Деканат/, ул."Болнична" №17запис от устройство
131900053ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900054ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900055ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Здравец", ул."Васил Априлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900056ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Здравец", ул."Васил Априлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900057ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"запис от устройство
131900058ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ № 8 "Валентина Терешкова", ул."Панайот Волов"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900059ГР.ПАЗАРДЖИК, ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов", ул."Райко Алексиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900060ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
131900061ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5запис от устройство
131900062ГР.ПАЗАРДЖИК, Читалище "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски" запис от живо излъчванезапис от устройство
131900063ГР.ПАЗАРДЖИК, ЕГ "Бертолт Брехт", ул."Пирдоп" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900064ГР.ПАЗАРДЖИК, ЕГ "Бертолт Брехт", ул."Пирдоп" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900065ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900066ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ № 8 "Валентина Терешкова", ул."Панайот Волов"запис от устройство
131900067ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99запис от живо излъчванезапис от устройство
131900068ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99запис от живо излъчванезапис от устройство
131900069ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99запис от живо излъчванезапис от устройство
131900070ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №6 "Юрий Гагарин", ул."Осми Март"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900071ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №6 "Юрий Гагарин", ул."Осми Март"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900072ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
131900073ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2запис от устройство
131900074ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
131900075ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900076ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Върбица", ул. "Преспа"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900077ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
131900078ГР.ПАЗАРДЖИК, Управление на "МБАЛ-Пазарджик"АД /Деканат/, ул."Болнична"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
131900079ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
131900080ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
131900081ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900082ГР.ПАЗАРДЖИК, ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов", ул."Райко Алексиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900083ГР.ПАЗАРДЖИК, Прогимназия "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
131900084ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2запис от устройство
131900085ГР.ПАЗАРДЖИК, Прогимназия "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
131900086ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5запис от устройство
131900087ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул. "Христо Ботев"№99запис от живо излъчванезапис от устройство
131900088ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №4, ул. "Росица" №42запис от живо излъчванезапис от устройство
131900089ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900090ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
131900091ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул. "Гарибалди" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
131900151С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ОУ "Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900152С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, Целодневна детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
131900153С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ОУ "Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900154С.АПРИЛЦИ, Сградата на бивше ОУ "Христо Смирненски" запис от живо излъчванезапис от устройство
131900155С.БРАТАНИЦА, ОУ ”Христо Ботев” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900156С.БРАТАНИЦА, ОУ ”Христо Ботев” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900157С.ВЕЛИЧКОВО, ОУ "Васил Левски", ул."Пета" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
131900158С.ГЕЛЕМЕНОВО, Клуб към Читалище "Нова младеж"запис от устройство
131900159С.ГЛАВИНИЦА, ОУ ”Христо Ботев” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900160С.ГЛАВИНИЦА, ОУ ”Христо Ботев” запис от устройство
131900161С.ГОВЕДАРЕ, ОУ "Отец Паисий"запис от устройство
131900162С.ГОВЕДАРЕ, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900163С.ДЕБРЪЩИЦА, Клуб на пенсионера "Дълголетие"запис от устройство
131900164С.ДОБРОВНИЦА, Народно читалище "Просвета - 1928"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900165С.ДРАГОР, Читалище "Епископ Дионисий - 1925"запис от устройство
131900166С.ЗВЪНИЧЕВО, ОУ ”Васил Левски” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900167С.ЗВЪНИЧЕВО, ОУ ”Васил Левски”запис от устройство
131900168С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900169С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900170С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900171С.ЛЯХОВО, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900172С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900173С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от устройство
131900174С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900175С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900176С.МИРЯНЦИ, Ритуална зала на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
131900177С.МОКРИЩЕ, Клуб на жената /сградата на читалището/запис от живо излъчванезапис от устройство
131900178С.МОКРИЩЕ, Клуб на пенсионера /сградата на Здравната служба//запис от живо излъчванезапис от устройство
131900179С.ОГНЯНОВО, ОУ "Отец Паисий"запис от устройство
131900180С.ОГНЯНОВО, Ритуална зала на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
131900181С.ПАТАЛЕНИЦА, ОУ "Константин Величков"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900182С.ПАТАЛЕНИЦА, Клуб на пенсионера в читалище "Св. Панталеймон - 1909"запис от устройство
131900183С.САРАЯ, ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
131900184С.СБОР, Народно читалище "Просвета - 1928"запис от устройство
131900185С.СИНИТОВО, ОУ ”Васил Априлов” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900186С.СИНИТОВО, ОУ ”Васил Априлов” запис от живо излъчванезапис от устройство
131900187С.ХАДЖИЕВО, Народно читалище "Отец Паисий - 1933"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900188С.ЦРЪНЧА, Бивше ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900189С.ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - старо крилозапис от устройство
131900190С.ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - ново крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
131900191С.ЧЕРНОГОРОВО, НУ "Кирил и Методий", ул."Първа" №1запис от устройство
131900192С.ЧЕРНОГОРОВО, ОУ "Асен Златаров", ул."Шеста" №6запис от устройство
131900193С.ОВЧЕПОЛЦИ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
131900194С.ТОПОЛИ ДОЛ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
131900195С.РОСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1930"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900196С.ЦАР АСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1928"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900197С.ПИЩИГОВО, Читалище "Пробуда - 1929"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900198С.КРАЛИ МАРКО, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
131900200С.ДОБРОВНИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
131900201С.САРАЯ, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900202С.ЦРЪНЧА, Бивше ОУ "Васил Левски"запис от устройство
131900203С.ОГНЯНОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
131900204С.ГЛАВИНИЦА, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
131900205С.ДРАГОР, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
132000001ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000002ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000003ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000004ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от устройство
132000005ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от устройство
132000006ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от устройство
132000007ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000008ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000009ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, Клуб на пенсионера, ул. "Д. Наплатанов" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
132000010ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПГИТМТ, ул. "Петко Мачев" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
132000011ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ПГИТМТ, ул. "Петко Мачев" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
132000012ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ЦПЛР, ул."Ангел Шишков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000013ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ЦПЛР, ул."Ангел Шишков" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
132000014ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1запис от устройство
132000015ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1запис от устройство
132000016ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132000017ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, ОУ "Проф. М. Дринов", ул."Делчо Спасов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132000018С.БАНЯ, Читалище "Пробуда", ул."Поп Груйо" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
132000019С.БЪТА, Младежки дом - Ритуална зала, ул. "Благой Ендаров" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
132000020С.ЕЛШИЦА, Читалище "Васил Левски", пл. "Девети септември" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132000021С.ЛЕВСКИ, Читалище "Христо Ботев", пл. "Калагларска комуна" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132000022С.ОБОРИЩЕ, Читалище"Св.Св. Кирил и Методий", ул."Подполковник Рашев"№52запис от устройство
132000023С.ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ, Клуб по интереси, ул. "Христо Ботев" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
132000024С.ПОИБРЕНЕ, ОУ "Свещ. Недельо Иванов", ул. "Никола Барбалов" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
132000025С.ПОПИНЦИ, Читалище "Искра 1872", ул. "Георги Димитров" №34 запис от устройство
132000026С.ПОПИНЦИ, ОУ "Отец Паисий", ул."Александър Стамболийски" №1запис от устройство
132100001ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Михаил Куманов", ул. "Младост"№10запис от устройство
132100002ГР.ПЕЩЕРА, НУ "Михаил Куманов", ул. "Младост"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
132100003ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ",ул. "Веселин Стайков"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
132100004ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"ул. "Веселин Стайков"№15запис от устройство
132100005ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"ул. "Веселин Стайков"№15запис от устройство
132100006ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"ул. "Веселин Стайков"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
132100007ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"ул. "Веселин Стайков"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
132100008ГР.ПЕЩЕРА, Търговски обект, ул."Петър Раков" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
132100009ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Патриарх Евтимий", ул."Васил Левски" №1запис от устройство
132100010ГР.ПЕЩЕРА, НУ "МИХАИЛ КАРОЛИДИ", ул."Иван Попов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132100011ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", ул."Васил Левски №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132100012ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", ул."Васил Левски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132100013ГР.ПЕЩЕРА, СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ", ул."Димчо Дебелянов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
132100014ГР.ПЕЩЕРА, СУ"СВ.КЛ.ОХРИДСКИ",ул."Димчо Дебелянов"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
132100015ГР.ПЕЩЕРА, ПГХВТ "АТ.ЧЕНГЕЛЕВ", ул."Св. Константин" №54запис от устройство
132100016ГР.ПЕЩЕРА, НУ "МИХАИЛ КАРОЛИДИ", ул."Иван Попов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
132100017ГР.ПЕЩЕРА, НУ "МИХАИЛ КАРОЛИДИ", ул."Иван Попов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
132100018ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
132100019ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3запис от устройство
132100020ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3запис от устройство
132100021ГР.ПЕЩЕРА, Търговски обект, ул."Симон Налбант" №53запис от устройство
132100022ГР.ПЕЩЕРА, ЗОХ в Търговски център "Лазур", ул."Симон Налбант" №70запис от устройство
132100023ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Михаил Куманов", ул."Младост" №10
132100026С.РАДИЛОВО, Търговски обект, ул."Г.Ангелиев" №39запис от живо излъчванезапис от устройство
132100027С.РАДИЛОВО, Клуб на пенсионера, ул."Г.Ангелиев"№39запис от живо излъчванезапис от устройство
132100028С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, ЗОХ в Ч-ще "Сергей Румянцев-1909", ул. "Георги Димитров"№33запис от устройство
132400001ГР.РАКИТОВО, Ритуална зала на общината, ул."Ив. Клинчаров"№57запис от живо излъчванезапис от устройство
132400002ГР.РАКИТОВО, ул."Братя Кръстини "№ 2,ЦСОП - Велинград, филиал Ракитово/южен вход/запис от устройство
132400003ГР.РАКИТОВО, Средно училище "Св. Св. Климент Охридски", ул. "Ал. Стамболийски" №16запис от устройство
132400004ГР.РАКИТОВО, Средно училище "Св. Св. Климент Охридски", ул. "Ал. Стамболийски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
132400005ГР.РАКИТОВО, ул."Яне Сандански "№2, сградата на бившето ПУ"д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
132400006ГР.РАКИТОВО, ул."Яне Сандански "№2, сградата на бившето ПУ"д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
132400007ГР.РАКИТОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Вела Пеева" №48запис от живо излъчванезапис от устройство
132400008ГР.РАКИТОВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Вела Пеева" №48запис от устройство
132400009ГР.КОСТАНДОВО, пл. "Европа" №1, ОУ "Неофит Рилски" /северен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
132400010ГР.КОСТАНДОВО, пл. "Европа" №1, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
132400011ГР.КОСТАНДОВО, пл."Европа" №1, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
132400012ГР.КОСТАНДОВО, пл. "Европа" №1, ОУ "Неофит Рилски" /централен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
132400013С.ДОРКОВО, ул."Христо Ботев" №2, ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
132400014С.ДОРКОВО, ул."Христо Ботев"№2, ОУ "Христо Ботев "запис от живо излъчванезапис от устройство
132400015С.ДОРКОВО, ул."Цепина" №52, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
132400016ГР.РАКИТОВО, ОУ "Хр.Ботев", ул."Вела Пеева"№48запис от устройство
132900001ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №115, НУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900002ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №115, НУ "В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900003ГР.СЕПТЕМВРИ, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИ" №1, СУ "Хр. Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900004ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №147, Младежки домзапис от устройство
132900005ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №77, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
132900006ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №42, СУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900007ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №42, СУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900008ГР.СЕПТЕМВРИ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №72, ПГМЗСзапис от устройство
132900009С.БОШУЛЯ, УЛ. " ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА" №1, Клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
132900010С.ВАРВАРА, УЛ. " ПЪРВА" №21, Читалище - северен салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
132900011С.ВАРВАРА, УЛ. " ПЪРВА" №21, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
132900012С.ВЕТРЕН ДОЛ, УЛ. "ПЪРВА" №27, НЧ "Култура /1910/"запис от устройство
132900013С.ВЕТРЕН ДОЛ, УЛ. "ПЪРВА" №27, НЧ "Култура /1910/"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900014ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900015ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900016ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от устройство
132900017ГР.ВЕТРЕН, УЛ. "ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА" №2, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900018С.ВИНОГРАДЕЦ, Дом на лозаря - малка зала, УЛ. "ПЪРВА" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
132900019С.ВИНОГРАДЕЦ, Дом на лозаря - голяма зала, УЛ. "ПЪРВА" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
132900020С.ГОРНО ВЪРШИЛО, с.Горно Вършило, Кметство, ул."Първа"№50запис от живо излъчванезапис от устройство
132900021С.ЗЛОКУЧЕНЕ, УЛ. "ПЪРВА" №15, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
132900022С.КОВАЧЕВО, УЛ. "СЕДМА" №14, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от устройство
132900023С.КОВАЧЕВО, УЛ. "СЕДМА" №14, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900024С.КАРАБУНАР, УЛ. "ПЪРВА" №36, Ритуална залазапис от устройство
132900025С.КАРАБУНАР, УЛ. "ПЪРВА" №36, бивша сладкарницазапис от живо излъчванезапис от устройство
132900026С.ЛОЗЕН, УЛ. "ВТОРА" №3, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
132900027С.СЕМЧИНОВО, УЛ. "ПЪРВА" №25, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
132900028С.СЕМЧИНОВО, УЛ. "ВТОРА" №14, ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
132900029С.СИМЕОНОВЕЦ, УЛ. "ПЪРВА" №36, Читалище "Серафим Янакиев - Червенко 1933"запис от живо излъчванезапис от устройство
132900030С.СЛАВОВИЦА, УЛ. "ПЪРВА" №24, Пенсионерски клубзапис от устройство
133200001ГР.СТРЕЛЧА, НЧ"Просвещение 1871", клуб на пенсионера, пл."Дружба"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
133200002ГР.СТРЕЛЧА, НУ "Паисий Хилендарски", бул. "България"№108азапис от живо излъчванезапис от устройство
133200003ГР.СТРЕЛЧА, НУ "Паисий Хилендарски", бул. "България"№108азапис от живо излъчванезапис от устройство
133200004ГР.СТРЕЛЧА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул. "България"№69запис от живо излъчванезапис от устройство
133200005ГР.СТРЕЛЧА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул. "България"№69запис от живо излъчванезапис от устройство
133200006С.ДЮЛЕВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
133200007С.СМИЛЕЦ, Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
133200008С.СВОБОДА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
133200009С.БЛАТНИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
133900001ГР.СЪРНИЦА, Клуб на пенсионера, ул. "Свобода" №13, ет.1запис от устройство
133900002ГР.СЪРНИЦА, Младежки дом, ул. "Свобода"№13, ет.2, заседателна залазапис от устройство
133900003ГР.СЪРНИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Свобода" №60, етаж 2запис от устройство
133900004С.ПОБИТ КАМЪК, ОУ "Никола Вапцаров"запис от устройство
133900005С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ОУ "Георги Сава Раковски"запис от живо излъчванезапис от устройство