РИК 15 Плевен

150300001ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" № 1, ОУ ”Васил Левски”запис от устройство
150300002ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" № 58, СУ ”Димчо Дебелянов”запис от устройство
150300003ГР.БЕЛЕНЕ, ул."България" № 58, СУ ”Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300004ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" № 1, ОУ ”Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300005ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" № 1, ОУ ”Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300006ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" № 1, ОУ ”Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300007ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" № 58, СУ ”Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300008ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" № 58, СУ ”Димчо Дебелянов”запис от живо излъчванезапис от устройство
150300009С.ДЕКОВ, ул. "Неделчо Георгиев" № 9, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
150300010С.ТАТАРИ, ул. "Г. Димитров” № 59, ОУ ”Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
150300011С.ПЕТОКЛАДЕНЦИ, ул. "Осъм" № 3, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
150300012С.КУЛИНА ВОДА, ул. "Г. Димитров" № 45, НЧ ”Изгрев"запис от устройство
150300013С.БЯЛА ВОДА, ул. "Васил Левски" № 50A, Автобусна спирка - помещение № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
150300015ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "България" № 58, СУ ”Димчо Дебелянов”запис от устройство
150300016ГР.БЕЛЕНЕ, ул. "Еп. Евгени Босилков" № 1, ОУ ”Васил Левски”запис от устройство
150800001ГР.ГУЛЯНЦИ, ул.Г.С.Раковски"№19,СУ “Хр. Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800002ГР.ГУЛЯНЦИ, ул.Г.С.Раковски" №19,СУ “Хр. Смирненски”запис от устройство
150800003ГР.ГУЛЯНЦИ, ул."В.Левски"№36А,Център за обществена подкрепазапис от живо излъчванезапис от устройство
150800004ГР.ГУЛЯНЦИ, ул."В.Левски"№36А,Център за обществена подкрепазапис от устройство
150800005С.ШИЯКОВО, ул."А.Стамболийски" №2,Читалище "В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
150800006С.КРЕТА, ул."А.Стамболийски" №19,Читалище "Пробуда"запис от живо излъчванезапис от устройство
150800007С.ЛЕНКОВО, ул."Л.Мишев" №50а,Младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
150800008С.МИЛКОВИЦА, ул."Яворов" №10,ОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800009С.МИЛКОВИЦА, ул."Яворов" №10,ОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800010С.ДОЛНИ ВИТ, ул."К.Златарев"№ 2,НУ”Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800011С.СОМОВИТ, ул."Дунав" №1,Ресторант "Дунав"запис от живо излъчванезапис от устройство
150800012С.БРЕСТ, ул."Странжа" №39,ОУ”Хр.Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800013С.БРЕСТ, пл."Демокрация",Сградата на Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
150800014С.БРЕСТ, ул.Отец Паисий"№4,ДГ"Щастливо детство"запис от живо излъчванезапис от устройство
150800015С.ГИГЕН, ул."АсенЗлатаров"№ 10,СУ “Асен Златаров”,запис от живо излъчванезапис от устройство
150800016С.ГИГЕН, ул."Асен Златаров"№ 10,СУ “Асен Златаров”запис от живо излъчванезапис от устройство
150800017С.ГИГЕН, ул."Асен Златаров"№10,СУ"Асен Златаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
150800018С.ИСКЪР, ул."В.Левски" №30,Детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
150800019С.ЗАГРАЖДЕН, ул."Г.Димитров" № 7,Кметството ритуална зала запис от живо излъчванезапис от устройство
150800020С.ДЪБОВАН, ул."Янтра" №1,читалище"Св.Св.Кирил и Методий 1929"запис от устройство
151000001С.БАЙКАЛ, ул."Георги Димитров" № 39,Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
151000002С.БИВОЛАРЕ, пл."Освобождение" № 1, НЧ “Пробуда - 1927” запис от устройство
151000003С.БОЖУРИЦА, ул. "Христо Ботев" № 2, ОУ “Хр.Ботев” запис от живо излъчванезапис от устройство
151000004С.БРЕГАРЕ, ул. "Георги Димитров" № 86, Сградата на кметството запис от устройство
151000005С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Иван Рилски" № 4,Сграда на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" запис от живо излъчванезапис от устройство
151000006С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Георги Димитров" № 3,ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” запис от живо излъчванезапис от устройство
151000007С.ГОРНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Васил Априлов" № 6, ДГ "Незабравка" запис от живо излъчванезапис от устройство
151000008С.ГОСТИЛЯ, ул. "Георги Димитров" № 61А,НЧ “Г. С. Раковски - 1927” запис от живо излъчванезапис от устройство
151000009ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Мизия" № 1А, Клуб на пенсионера и инвалидазапис от устройство
151000010ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Трети март" № 29А, СУ “Васил Априлов” запис от живо излъчванезапис от устройство
151000011ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул. "Цоню Матев" № 3, Общинска сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
151000012ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ул."Цоню Матев" № 3, Общинска сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
151000013С.КОМАРЕВО, ул."Уилиам Гладстоун" № 5, НЧ "Наука - 1905"запис от устройство
151000014С.КОМАРЕВО, ул."Хан Аспарух" №6А, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151000015С.КРУШОВЕНЕ, ул."9-ти септември" № 2, ОУ “Климент Охридски" запис от живо излъчванезапис от устройство
151000016С.КРУШОВЕНЕ, ул. "Георги Димитров" № 2,Общинска сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
151000017С.ОРЕХОВИЦА, пл. "Възраждане" № 1, ОУ "Христо Смирненски" запис от устройство
151000018С.ОРЕХОВИЦА, пл. "Възраждане" № 9, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151000019С.ОРЕХОВИЦА, пл."Възраждане"№1, ОУ"Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
151000020С.ПОБЕДА, ул. "24-ти май" № 32,Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
151000021С.ПОДЕМ, пл. "Вит" № 3, Сграда на кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
151000022С.РИБЕН, ул. "Кирил и Методий" № 72, ДГ "Божур" запис от устройство
151000023С.СЛАВОВИЦА, ул. "П. К. Яворов" № 13, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
151000024С.СТАВЕРЦИ, ул. "Цанко Церковски" № 29, ОУ “Кирил и Методий” I етаж запис от живо излъчванезапис от устройство
151000025С.СТАВЕРЦИ, пл. "Македония" № 2, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
151000026С.СТАВЕРЦИ, ул. "Бачо Киро" № 1, ДГ “Вълчо Иванов” запис от живо излъчванезапис от устройство
151000027ГР.ТРЪСТЕНИК, ул."Кирил и Методий" № 25, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда запис от устройство
151000028ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Кирил и Методий" № 25, СУ "Евлоги Георгиев" - сграда запис от живо излъчванезапис от устройство
151000029ГР.ТРЪСТЕНИК, ул."Фердинант Александров" №14, СУ“Евлоги Георгиев”-централна сграда запис от живо излъчване
151000030ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Фердинант Александров" № 96, СУ “Евлоги Георгиев” - сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
151000031ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Фердинант Александров" № 96, СУ “Евлоги Георгиев” - сградазапис от устройство
151000032ГР.ТРЪСТЕНИК, ул."Фердинант Александров" №14, СУ“Евлоги Георгиев”-централна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
151000033ГР.ТРЪСТЕНИК, ул. "Кирил и Методий" № 25, СУ “Евлоги Георгиев” - сградазапис от устройство
151100001ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул."Васил Левски" 30,НУ"Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100002ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул."Васил Левски" 30,НУ"Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100003ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул.Х.Янчев" 58,СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100004ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул.Л.Каравелов" 5,ДГ "Щастливо детство"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100005ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул."Хан Омуртаг" 2а,НУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100006ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул."Ген..Ганецки" 6,Клуб на инвалидазапис от живо излъчванезапис от устройство
151100007ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул.Х.Янчев" 58,СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100008С.ГРАДИНА, ул."Кирил и Методий"2а,Сграда на Кметствотозапис от устройство
151100009С.ПЕТЪРНИЦА, ул."Г.Димитров" 9,ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100010С.ПЕТЪРНИЦА, ул."Г.Димитров" 9 ,ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100011С.БЪРКАЧ, ул."В.И.Ленин"2,Сградата на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
151100012С.КРУШОВИЦА, ул."Г.Димитров" 62,Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151100013С.КРУШОВИЦА, ул."Д.Благоев" 1,ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100014С.КРУШОВИЦА, ул."Д.Благоев" 1,ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от устройство
151100015С.САДОВЕЦ, ул."Св.Св. Кирил и Методий" 2,ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100016С.САДОВЕЦ, ул."Св.Св. Кирил и Методий" 9,Клуб на пенсионеразапис от устройство
151100017С.САДОВЕЦ, ул."Св.Св.Кирил и Методий"2,ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100018С.САДОВЕЦ, ул."Св.Св. Кирил и Методий"2, ОУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100019С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул."Г.Димитров" 89,ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" запис от живо излъчванезапис от устройство
151100020С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул."Г.Димитров" 89,ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
151100021С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул."Г.Димитров" 89,ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от устройство
151600001ГР.ЛЕВСКИ, ул.”Малчика”№19, Клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
151600002ГР.ЛЕВСКИ, ул."Иван Вазов"№ 4, СОУ “Крум Попов”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600003ГР.ЛЕВСКИ, ул."Иван Вазов"№ 4, СОУ “Крум Попов”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600004ГР.ЛЕВСКИ, ул."В.Априлов" 50, СОУ “Максим Горки”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600005ГР.ЛЕВСКИ, кв.141.-парцел 1, Клуб запис от устройство
151600006ГР.ЛЕВСКИ, ул."Отец Паисий" 10, СОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600007ГР.ЛЕВСКИ, ул."Отец Паисий" 10, СОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600008ГР.ЛЕВСКИ, ул."Христо Ботев" 45Б, ЦСРИзапис от живо излъчванезапис от устройство
151600009ГР.ЛЕВСКИ, ул."Райко Даскалов"42 А, Клуб запис от устройство
151600010ГР.ЛЕВСКИ, ул."Антим I"11, ОДЗ "Локомотив"запис от устройство
151600011ГР.ЛЕВСКИ, бул."България" 43, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151600012ГР.ЛЕВСКИ, ул."Малчика"№14, Дневен център за хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
151600013ГР.ЛЕВСКИ, ул."Антим I"№11, ОДЗ "Локомотив"запис от живо излъчванезапис от устройство
151600015С.АСЕНОВЦИ, ОУ”Христо Ботев”запис от устройство
151600016С.АСЕНОВЦИ, ОУ”Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600017С.АСПАРУХОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151600018С.БОЖУРЛУК, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
151600019С.БЪЛГАРЕНЕ, Кметствотозапис от устройство
151600020С.ВАРАНА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
151600021С.ГРАДИЩЕ, Клуб на пенсионеразапис от устройство
151600022С.ГРАДИЩЕ, Салон на ул.”Тараклъка”№2запис от живо излъчванезапис от устройство
151600023С.ИЗГРЕВ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
151600024С.КОЗАР БЕЛЕНЕ, ул."Съединение" 32, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
151600025С.МАЛЧИКА, НЧ"Пробуда 1928"запис от живо излъчванезапис от устройство
151600026С.МАЛЧИКА, ул."В.Левски"№42,ДП"Ад.А.Малчика"запис от устройство
151600027С.ОБНОВА, ул."Борислав Атанасов"№54запис от живо излъчванезапис от устройство
151600028С.ОБНОВА, ул."Девети септември"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
151600029С.ОБНОВА, ОУ”Неофит Рилски”запис от живо излъчванезапис от устройство
151600030С.СТЕЖЕРОВО, ул."Люляк"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
151600031С.ТРЪНЧОВИЦА, Читалищетозапис от устройство
152100001ГР.НИКОПОЛ, ул."Ген.Криднер" 27,Кв.Руски паметник-помещение в ДГ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
152100002ГР.НИКОПОЛ, ул."В.Левски"№ 26,Общински детски комплексзапис от живо излъчванезапис от устройство
152100003ГР.НИКОПОЛ, ул."Пирин" № 1, Кв. Шишманова крепост-търг. помещениезапис от живо излъчванезапис от устройство
152100004ГР.НИКОПОЛ, ул."Хр.Ботев" 6, Лекционна зала в читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
152100005С.ДРАГАШ ВОЙВОДА, ул."П. Велчев" 52запис от устройство
152100006С.ВЪБЕЛ, ул."Ленин" 6запис от живо излъчванезапис от устройство
152100007С.ЛЮБЕНОВО, ул."Л. Дочев" 43запис от живо излъчванезапис от устройство
152100008С.ЛОЗИЦА, ул."Б. Ганев" 57запис от живо излъчванезапис от устройство
152100009С.ЧЕРКОВИЦА, ул.Г. Димитров" N 8запис от живо излъчванезапис от устройство
152100010С.ЖЕРНОВ, ул."Г. Димитров" 17запис от живо излъчванезапис от устройство
152100011С.МУСЕЛИЕВО, ул."Г. Димитров" 4запис от живо излъчванезапис от устройство
152100012С.ЕВЛОГИЕВО, ул."Г. Димитров" 58запис от живо излъчванезапис от устройство
152100013С.ДЕБОВО, ул."Г. Димитров" 75запис от живо излъчванезапис от устройство
152100014С.АСЕНОВО, ул.""3-март" 56запис от живо излъчванезапис от устройство
152100015С.НОВАЧЕНЕ, ул."Христо Ботев" 2запис от живо излъчванезапис от устройство
152100016С.САНАДИНОВО, ул."Свобода" 4
152100017С.БАЦОВА МАХАЛА, ул."Г. Димитров" 35запис от живо излъчванезапис от устройство
152300001ГР.ИСКЪР, ул."Хр. Ботев"№ 17, ОУ “Христо Ботев”запис от устройство
152300002ГР.ИСКЪР, ул."Хр.Ботев" №17, ОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152300003ГР.ИСКЪР, ул."Г. Димитров" №43, СОУ “Хр. Смирненски”запис от устройство
152300004ГР.ИСКЪР, ул."Г. Димитров"№ 43, СОУ “Хр. Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152300005С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул."Г. Димитров"№ 72запис от устройство
152300006С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул."Хр. Ботев"№ 6, ОУ “Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152300007С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул. „Христо Ботев”№ 6, ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
152300008С.ПИСАРОВО, ул."Г. Димитров" №81запис от живо излъчванезапис от устройство
152300009С.СТАРОСЕЛЦИ, ул. "Г. Димитров" № 2 Aзапис от живо излъчванезапис от устройство
152300010С.СТАРОСЕЛЦИ, ул."Г. Димитров"№ 2, ОУ “Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400001ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Георги Кочев” №39, клуб „Освобождение” запис от устройство
152400002ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 25, ПГ по Механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
152400003ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 25, ПГ по Механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
152400004ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 25, ПГ по Механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
152400005ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 25, ПГ по Механоелектротехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
152400006ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ „Хр. Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400007ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ „Хр. Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400008ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ „Хр. Смирненски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400009ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Климент Охридски” № 22, СУ „Хр. Смирненски”запис от устройство
152400010ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Сергей Румянцев” № 69, ДГ „Трети март”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400011ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Сергей Румянцев” № 69, ДГ „Трети март”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400012ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400013ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400014ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400015ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400016ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400017ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400018ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400019ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400020ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400021ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба”, ОУ „Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400022ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400023ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400024ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400025ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400026ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400027ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400028ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400029ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400030ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
152400031ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400032ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ запис от живо излъчванезапис от устройство
152400033ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Дружба” № 310, ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)
152400034ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Д-р П. Берон” № 2, ОУ „Петър Берон”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400035ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Д-р П. Берон” № 2, ОУ „Петър Берон”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400036ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Д-р П. Берон” № 2, ОУ „Петър Берон”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400037ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Д-р П. Берон” № 2, ОУ „Петър Берон”запис от устройство
152400038ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Д-р П. Берон” № 2, ОУ „Петър Берон”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400039ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400040ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400041ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400042ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400043ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от устройство
152400044ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400045ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400046ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400047ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400048ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 85, СУ „Стоян Заимов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400049ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400050ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400051ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400052ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400053ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400054ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400055ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от устройство
152400056ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия“ № 121, СУ „Пейо Яворов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400057ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400058ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400059ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400060ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400061ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от устройство
152400062ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400063ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400064ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. „Сторгозия” № 97, ПГ по „Лозарство и винарство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400065ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Никола Фичев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400066ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Никола Фичев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400067ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Никола Фичев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400068ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Никола Фичев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400069ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Александър Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Никола Фичев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400070ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стефан Караджа” № 20, НЧ „Извор”запис от устройство
152400071ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Дойран” № 79, Център за работа с деца (бивш пионерски дом)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400072ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Дойран” № 79, Център за работа с деца (бивш пионерски дом)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400073ГР.ПЛЕВЕН, ул."Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400074ГР.ПЛЕВЕН, ул."Петко Каравелов"№3, ОУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400075ГР.ПЛЕВЕН, ул. ,,Лозенград” № 1, ДГ "Пролет”запис от устройство
152400076ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Лозенград" № 1, ДГ "Пролет"запис от устройство
152400077ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Бяло море" № 2, НУ "Единство"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400078ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Цар Самуил” № 55, ДГ „Снежанка”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400079ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Цар Самуил” № 55, Дневен центързапис от живо излъчванезапис от устройство
152400080ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Бяло море” № 2, НУ „Единство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400081ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Бяло море” № 2, НУ „Единство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400082ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Бяло море” № 2, НУ „Единство”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400083ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ "Ан. Димитрова”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400084ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ "Ан. Димитрова”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400085ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ "Ан. Димитрова”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400086ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Отец Паисий” № 10, СУ "Ан. Димитрова”запис от устройство
152400087ГР.ПЛЕВЕН, ул."Отец Пайсий" № 10, СУ "Ан. Димитрова"запис от устройство
152400088ГР.ПЛЕВЕН, ул."Отец Пайсий" № 10, СУ "Ан. Димитрова"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400089ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Бяло море" № 2, НУ "Единство"запис от устройство
152400090ГР.ПЛЕВЕН, ул. „П. Р. Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400091ГР.ПЛЕВЕН, ул. „П. Р. Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)запис от устройство
152400092ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов" № 15, ОУ "Цветан Спасов"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400093ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400094ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400095ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400096ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400097ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от устройство
152400098ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400099ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400100ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 46, СУ „Иван Вазов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400101ГР.ПЛЕВЕН, пл. „Македония” № 1, клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
152400102ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400103ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов”запис от устройство
152400104ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400105ГР.ПЛЕВЕН, ул."Д.Константинов"№2, Регионална библиотека "Хр.Смирненски",конф.залазапис от устройство
152400106ГР. ПЛЕВЕН, ул."Д. Константинов"№2, Рег. библиотека "Хр. Смирненски", голяма конф. залазапис от устройство
152400107ГР.ПЛЕВЕН, ул. „П. Р. Славейков” № 23, НЧ „ЛИК”
152400108ГР.ПЛЕВЕН, ул. „П. Р. Славейков” № 12 (бивш МУЦТПО)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400109ГР.ПЛЕВЕН, бул. „Русе" № 6, НЧ „Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400110ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400111ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400112ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400113ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от устройство
152400114ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400115ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Стара планина” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400116ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ „П. Евтимий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400117ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ „П. Евтимий”запис от устройство
152400118ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ „П. Евтимий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400119ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Патриарх Евтимий” № 3, НУ „П. Евтимий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400120ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400121ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400122ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400123ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400124ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Петко Каравелов” № 3, ОУ „Йордан Йовков”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400125ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Генерал Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400126ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Генерал Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400127ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Генерал Столетов” № 32, ДГ „Теменуга”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400200С.БЕГЛЕЖ, ул. „Христо Ботев” № 6, ОУ „Васил Левски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400201С.БОХОТ, ул. „Ал. Стамболийски” № 31, Клуб на пенсионера и хората с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
152400202С.БРЕСТОВЕЦ, ул. „Георги Кочев” № 30, НЧ „Наука 1927”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400203С.БРЪШЛЯНИЦА, пл. „Свобода”№ 1, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400204С.БУКОВЛЪК, пл. „Център” № 7, ОУ „Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400205С.БУКОВЛЪК, пл. „Център” № 7, ОУ „Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400206С.БУКОВЛЪК, пл. „Център” № 7, ОУ „Св. Климент Охридски”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400207С.ВЪРБИЦА, ул. "Шипка" №7, ОУ "Отец Паисий"запис от устройство
152400208С.ГОРТАЛОВО, ул. „Бинка Парашкевова” № 9, Клуб на пенсионера и хората с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
152400209С.ГРИВИЦА, ул. „Букурещ” № 1 (сградата на кметството)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400210С.ГРИВИЦА, ул. „Любен Каравелов”№ 8 (Клуб на пенсионера и хората с увреждания)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400211С.ДИСЕВИЦА, ул. "Георги Томов" № 10, ДГ "Вит"запис от живо излъчванезапис от устройство
152400212С.КОИЛОВЦИ, пл. „Девети септември” № 3, Сграда ДОСО (салон)запис от живо излъчванезапис от устройство
152400213С.КЪРТОЖАБЕНЕ, ул. „Георги Димитров” № 29, Кметствозапис от устройство
152400214С.КЪШИН, ул. „Аврора” № 7, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400215С.ЛАСКАР, ул. „Хр. Ботев” № 18б, Клуб на пенсионера в сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400216С.МЕЧКА, ул. „Васил Левски” № 56, НЧ „Пробуда-1927”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400217С.НИКОЛАЕВО, ул. „Васил Левски” № 11, Клуб на пенсионера и хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
152400218С.ОПАНЕЦ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25, ОУ „Отец Паисий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400219С.ОПАНЕЦ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25, ОУ „Отец Паисий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400220С.ПЕЛИШАТ, ул. „Любен Вешков” № 3, Клуб на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400221С.РАДИШЕВО, ул. „Родопи” № 4, НЧ „Просвета-97”запис от устройство
152400222С.РАЛЕВО, ул.„Хр.Ботев” №4, Клуб на хора с увреждания и пенсионера в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400223ГР.СЛАВЯНОВО, ул. „Д. Благоев” № 22, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”запис от устройство
152400224ГР.СЛАВЯНОВО, ул. „Д. Благоев” № 22, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400225ГР.СЛАВЯНОВО, ул. „Маршал Толбухин” № 8, СУ „Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400226ГР.СЛАВЯНОВО, ул. „Маршал Толбухин” № 8, СУ „Христо Ботев”запис от живо излъчванезапис от устройство
152400227ГР.СЛАВЯНОВО, ул. „Маршал Толбухин” № 8, СУ „Христо Ботев”запис от устройство
152400228С.ТОДОРОВО, пл. „Възраждане” № 2, Салон на НЧ „Бъдеще“запис от живо излъчванезапис от устройство
152400229С.ТУЧЕНИЦА, ул. „Г. Бенковски” № 14, салон на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400230С.ТЪРНЕНЕ, ул. „Ив. Митов” № 1, салон на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
152400231С.ЯСЕН, ул. „Г. Димитров” № 37, Ритуална зала, сграда на Културния домзапис от устройство
152400232С.ЯСЕН, ул. „Г. Димитров” № 37, киносалон в сградата на Културния домзапис от живо излъчванезапис от устройство
152400233С.ЯСЕН, ул. „Г. Димитров” № 37, малък салон в сградата на Културния домзапис от живо излъчванезапис от устройство
152700001ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" № 11, СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152700002ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" № 11, СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152700003ГР.ПОРДИМ, ул. "Иван Божинов" № 11, СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”запис от живо излъчванезапис от устройство
152700004С.БОРИСЛАВ, ул. "Георги Димитров" № 2, Административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
152700005С.ВЪЛЧИТРЪН, ул. "Балкан" № 48, Сградата на кметствотозапис от устройство
152700006С.ЗГАЛЕВО, ул. "Божин Чулев" № 38А, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
152700007С.КАМЕНЕЦ, ул. "Христо Ботев" № 8, Административна сграда ( бивше училище )запис от живо излъчванезапис от устройство
152700008С.КАТЕРИЦА, ул. "Георги Димитров" № 13, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
152700009С.ОДЪРНЕ, ул. "Н. В. Грамовски" № 37, Сградата на бивше ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
152700010С.ТОТЛЕБЕН, ул. "Отец Паисий Хилендарски" № 9, Читалище “Пробуда 1903”запис от живо излъчванезапис от устройство
153700001С.БРЕСТЕ, ул."Христо Ботев"№ 21, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
153700002С.ГЛАВА, ул."Христо Ботев"№1, ОУ "Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700003С.ГЛАВА, ул."Христо Ботев"№1, ОУ "Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700004С.ГОРНИК, ул."Петко Хр. Петков"№20, Ресторант в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
153700005С.ГОРНИК, ул."Петко Хр. Петков"№74, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700006С.ДЕВЕНЦИ, ул." Димитър Благоев"№ 1, ОУ "Хр. Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700007ГР.КОЙНАРЕ, ул."Христо Ботев"№ 1, СУ "Хр. Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700008ГР.КОЙНАРЕ, ул."Васил Левски"№ 13, СУ "Хр. Смирненски"-II базазапис от живо излъчванезапис от устройство
153700009ГР.КОЙНАРЕ, ул."Христо Ботев"№1, СУ "Хр. Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700010ГР.КОЙНАРЕ, ул." Христо Ботев"№1, СУ "Хр .Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700011ГР.КОЙНАРЕ, ул."Алексей Матросов"№6, Бивш Комплекс за АОзапис от живо излъчванезапис от устройство
153700012С.ЛЕПИЦА, ул."Четвърта"№ 3, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
153700013С.РАДОМИРЦИ, ул."Скобелев"№3, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700014С.РАДОМИРЦИ, ул."Георги Димитров"№ 93, Читалище "Огняна"запис от устройство
153700015С.РАКИТА, ул."Радой Данчев"№2, Клуб на пенсионера в кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
153700016С.РЕСЕЛЕЦ, ул."Иван Христов"№ 56 , Читалище "Тодор Попов"/малък салон/запис от живо излъчванезапис от устройство
153700017С.РУПЦИ, ул."Георги Димитров"№ 53,ОУ "Христо Ботев"запис от устройство
153700018С.СУХАЧЕ, ул."В.Данов"№50, НЧ"Ас.Златаров"-1921запис от живо излъчванезапис от устройство
153700019С.ТЕЛИШ, ул." Девети септември"№ 4, ПК "Еделвайс"запис от устройство
153700020С.ТЕЛИШ, ул."Георги Димитров"№24, Дамски клуб "Лада"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700021ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Струга"№ 17, ПГХТ "Юрий Гагарин"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700022ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул." Отец Паисий" №37, ОУ "Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700023ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 23, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
153700024ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 21, Читалище "Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700025ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 21, Читалище "Светлина"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700026ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 25, СУ "Д-р Петър Берон"-I базазапис от живо излъчванезапис от устройство
153700027ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 25, СУ "Д-р Петър Берон"-I базазапис от устройство
153700028ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Тома Петков"№ 22, ТГ "Васил Априлов"запис от устройство
153700029ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Тома Петков"№ 22, ТГ "Васил Априлов"запис от устройство
153700030ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул." Дядо Вълко"№ 1, Спортна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
153700031ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Християнска"№ 31, ПГМЕТ "Девети май"запис от устройство
153700032ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Търговска"№ 25, СУ "Д-р Петър Берон"-I базазапис от живо излъчванезапис от устройство
153700033ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ж.к." Победа", ЦДГ "Мир"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700034ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Християнска"№31, ПГМЕТ "Девети май"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700035ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ж.к."Победа", ЦДГ "Мир"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700036ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Ал.Стамболийски"№6, ОУ "Ал.Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700037ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул."Ал.Стамболийски"№ 6, ОУ "Ал.Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
153700038С.ЧОМАКОВЦИ, ул."Христо Ботев"№ 48, ОУ "Христо Ботев"- 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
153700039С.ЧОМАКОВЦИ, ул."Георги Бенковски"№ 1, Малък салон на читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
153900001ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" № 84, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900002ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" № 84, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900003ГР.КНЕЖА, ул. "Опълченска" № 84, ОУ "Васил Левски"запис от устройство
153900004ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Ботев" № 20, НУ "Кнежица"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900005ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Ботев" № 20, НУ "Кнежица"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900006ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Смирненски" № 52, СУ "Неофит Рилски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900007ГР.КНЕЖА, ул. "Христо Смирненски" № 52, СУ "Неофит Рилски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900008ГР.КНЕЖА, ул. "Марин Боев" № 86А, Старата гимназиязапис от устройство
153900009ГР.КНЕЖА, ул. "Паисий Хилендарски" № 26, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900010ГР.КНЕЖА, ул. "Паисий Хилендарски" № 26, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900011ГР.КНЕЖА, ул. "Марин Боев" № 48, НЧ "Борба 1896"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900012ГР.КНЕЖА, ул. "Никола Вапцаров" № 2, НУ "Кнежица" ( сграда № 2 )запис от устройство
153900013ГР.КНЕЖА, ул. "Никола Вапцаров" № 2, НУ "Кнежица" ( сграда № 2 )запис от живо излъчванезапис от устройство
153900014С.БРЕНИЦА, ул. "Христо Ботев" № 12, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900015С.БРЕНИЦА, ул. "Христо Ботев" № 12, ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900016С.ЕНИЦА, ул."Ленин" № 5, ОУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
153900017С.ЛАЗАРОВО, ул. "Димитър Цанов"№2Б /ПРУ/запис от живо излъчванезапис от устройство