РИК 17 Пловдив Област

170100001ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад, ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100002ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100003ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100004ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100005ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4 запис от устройство
170100006ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41запис от устройство
170100007ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41запис от живо излъчванезапис от устройство
170100008ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41запис от живо излъчванезапис от устройство
170100009ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, Клуб на пенсионера, бул. България № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
170100010ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул.Васил Левски №17запис от живо излъчванезапис от устройство
170100011ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул.Васил Левски №17запис от живо излъчванезапис от устройство
170100012ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, Квартален клуб Марица, ул.Марица №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100013ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия и с. Лясково, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100014ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100015ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100016ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100017ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100018ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100019ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Метоха, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1запис от устройство
170100020ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Метоха, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100021ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100022ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100023ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Асеновец, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100024ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Асеновец, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100025ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6запис от живо излъчванезапис от устройство
170100026ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6запис от живо излъчванезапис от устройство
170100027ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6запис от живо излъчванезапис от устройство
170100028ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6запис от живо излъчванезапис от устройство
170100029ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100030ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100031ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от устройство
170100032ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100033ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100034ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100035ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7запис от живо излъчванезапис от устройство
170100036ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7запис от живо излъчванезапис от устройство
170100037ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7запис от живо излъчванезапис от устройство
170100038ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9запис от живо излъчванезапис от устройство
170100039ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100040ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100041ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100042ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100043ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100044ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100045ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул.Спортист №52запис от живо излъчванезапис от устройство
170100046ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул.Спортист №52запис от живо излъчванезапис от устройство
170100047ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100048ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16запис от живо излъчванезапис от устройство
170100049ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100050ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100051ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100052ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100053ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100054ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100055ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100056ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100057ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100058ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100059ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100060ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Горни Воден ОУ Райна Княгиня, ул.Свети Кирик №5запис от живо излъчванезапис от устройство
170100061ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Горни Воден, ОУ Райна Княгиня, ул.Свети Кирик №5запис от живо излъчванезапис от устройство
170100062ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от живо излъчванезапис от устройство
170100063ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от живо излъчванезапис от устройство
170100064ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от устройство
170100065ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38запис от живо излъчванезапис от устройство
170100066ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38запис от устройство
170100067С.БАЧКОВО, Кметството, ул.Ал. Стамболийски №14запис от живо излъчванезапис от устройство
170100068С.БОЯНЦИ, ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Рила №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100069С.БОР, Кметството, ул.Васил Левски №14запис от живо излъчванезапис от устройство
170100070С.ВРАТА, Сини връх, Кметството - ет.2, ул.Христо Ботев №8запис от живо излъчванезапис от устройство
170100071С.ГОРНОСЛАВ, Кметството, ул.Цар Иван Асен № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
170100072С.ДОЛНОСЛАВ, Кметството, ул.Александър Стамболийски №28запис от живо излъчванезапис от устройство
170100073С.ДОБРОСТАН, Кметството, ул.Победа №1запис от живо излъчванезапис от устройство
170100074С.ЗЛАТОВРЪХ, НЧ "Светлина - 1929", ул.23-ти - септември №42запис от живо излъчванезапис от устройство
170100075С.ИЗБЕГЛИИ, Кметството, ул.Възраждане №20запис от живо излъчванезапис от устройство
170100076С.КОЗАНОВО, НЧ Никола Й. Вапцаров, ул. Чая №29запис от устройство
170100077С.КОНУШ, Клуб на пенсионера, ул.Александър Стамболийски №38запис от устройство
170100079С.МУЛДАВА, ОУ Отец Паисий, ул.Еделвайс №3Азапис от устройство
170100080С.МОСТОВО, Кметството - ет.1, ул.Христо Ботев №14запис от устройство
170100081С.НОВАКОВО, Клуб, ул.Родопи №3запис от устройство
170100082С.НОВИ ИЗВОР, Детска градина, ул.30-та №1запис от устройство
170100083С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, и с. Косово, Кметството, ул.Родопи №49запис от живо излъчванезапис от устройство
170100084С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, Кметството,ул. Родопи №49запис от живо излъчванезапис от устройство
170100085С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, кв. Наречен, Помещение до магазин ЦК Съюз, ул. Родопи №5запис от живо излъчванезапис от устройство
170100086С.ЖЪЛТ КАМЪК, и с. Узуново, Кметството, ул. Първазапис от живо излъчванезапис от устройство
170100087С.ОРЕШЕЦ, Кметството, ул.Караджа Войвода №12запис от живо излъчванезапис от устройство
170100088С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, Клуб на пенсионера, ул. Детелина №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100089С.СТОЕВО, Училището, ул.Спортист №4запис от живо излъчванезапис от устройство
170100090С.БОЯНЦИ, ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул.Рила №2запис от живо излъчванезапис от устройство
170100091С.ТОПОЛОВО, ОУ Отец Паисий, ул.П. К. Яворов №8запис от живо излъчванезапис от устройство
170100092С.ТОПОЛОВО, ОУ Отец Паисий, ул.П. К. Яворов №8запис от живо излъчванезапис от устройство
170100093С.ТОПОЛОВО, НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул.Калоян № 58запис от живо излъчванезапис от устройство
170100094С.ТРИ МОГИЛИ, Кметството, ул.Сокол №19запис от устройство
170100096С.ЧЕРВЕН, НЧ Христо Ботев, ул.Тракия №36Азапис от устройство
170100097ГР.АСЕНОВГРАД, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, ул.Копринарска №12запис от живо излъчванезапис от устройство
170100098ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от живо излъчванезапис от устройство
170100099С.ЛЕНОВО, Клуб на пенсионера в сградата на кметството, ул.Г. Димитров №53запис от живо излъчванезапис от устройство
170100100С.МУЛДАВА, ОУ Отец Паисий, ул.Еделвайс № 3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
170100101ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110запис от живо излъчванезапис от устройство
170100102ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от живо излъчванезапис от устройство
170100103С.ТОПОЛОВО, НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул.Калоян № 58запис от живо излъчванезапис от устройство
170100104ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110 запис от живо излъчванезапис от устройство
170100105ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36запис от живо излъчванезапис от устройство
170700001ГР.БРЕЗОВО, Социален комплекс на общ.Брезовозапис от живо излъчванезапис от устройство
170700002ГР.БРЕЗОВО, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700003ГР.БРЕЗОВО, ПГ Златю Бояджиев ет.1-визапис от устройство
170700004С.ЧОБА, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700005С.ЧОБА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
170700006С.ТЮРКМЕН, Читалищeзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700007С.ЗЕЛЕНИКОВО, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700008С.ЧЕХЛАРЕ, Клуб в административна сградазапис от устройство
170700009С.РОЗОВЕЦ, Клуб на ТПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700010С.БАБЕК, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700011С.СВЕЖЕН, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
170700012С.ЗЛАТОСЕЛ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
170700013С.ДРАНГОВО, Бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
170700014С.ОТЕЦ КИРИЛОВО, Многофункционална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
170700015С.БОРЕЦ, Многофункционална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
170700016С.ВЪРБЕН, Библиотеказапис от устройство
170700017С.СТРЕЛЦИ, Многофункционална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
170700018С.ПЪДАРСКО, Младежки клубзапис от устройство
170700019С.СЪРНЕГОР, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
171200001С.КАЛОЯНОВО, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200002С.КАЛОЯНОВО, Основното училищезапис от устройство
171200003С.КАЛОЯНОВО, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200004С.ДУВАНЛИИ, Читалищен салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
171200005С.ЖИТНИЦА, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200006С.ЖИТНИЦА, Основното училищезапис от устройство
171200007С.ДЪЛГО ПОЛЕ, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200008С.ДЪЛГО ПОЛЕ, Основното училищезапис от устройство
171200009С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, Основното училищезапис от устройство
171200010С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200011С.ГЛАВАТАР, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171200012С.РЪЖЕВО, Читалище - библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
171200013С.ЧЕРНОЗЕМЕН, Читалище - 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
171200014С.БЕГОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171200015С.СУХОЗЕМ, Библиотекатазапис от живо излъчванезапис от устройство
171200016С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО, Фоайе на читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171200017С.ДОЛНА МАХАЛА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171200018С.ГОРНА МАХАЛА, Малката зала на читалищетозапис от устройство
171200019С.ИВАН ВАЗОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
171200020С.ПЕСНОПОЙ, Основното училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171300001ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8запис от живо излъчванезапис от устройство
171300002ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8запис от живо излъчванезапис от устройство
171300003ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8запис от живо излъчванезапис от устройство
171300004ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8запис от устройство
171300005ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300006ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300007ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков № 1запис от устройство
171300008ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861г., етаж 2, площад 20-ти юлизапис от устройство
171300009ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861.,1 площад 20-ти юли, камерна залазапис от устройство
171300010ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861.,1 площад 20-ти юли, камерна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
171300011ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861, етаж 3, площад 20-ти юлизапис от живо излъчванезапис от устройство
171300012ГР.КАРЛОВО, Синдикален дом на културата ул.Раковска № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171300013ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски - начален курс, ул.Ал.Стамболийскизапис от живо излъчванезапис от устройство
171300014ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300015ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2запис от устройство
171300016ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300017ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300018ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300019ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300020ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
171300021ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300022ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6запис от устройство
171300023ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300024ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300025ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300026ГР.КАРЛОВО, Обреден дом площад Васил Левскизапис от живо излъчванезапис от устройство
171300027ГР.КАРЛОВО, Клуб в 14 ж.п.секция ул.Теофан Райнов № 4запис от устройство
171300028ГР.КАРЛОВО, Клуб в 14 ж.п.секция ул.Теофан Райнов № 4 запис от живо излъчванезапис от устройство
171300029ГР.КАРЛОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
171300030ГР.КАРЛОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
171300031ГР.КАРЛОВО, кв.Сушица - административна сграда ул.Стара планина № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
171300032С.СОКОЛИЦА, Читалището ул.Шипка № 1запис от устройство
171300033С.МАРИНО ПОЛЕ, Сграда на кметството ул.1-ва № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171300034С.ВЕДРАРЕ, Зала в кметството, ул.1-ва № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300035С.ВЕДРАРЕ, Зала в кметството, ул.1-ва № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300036ГР.БАНЯ, Младежки дом ул.Роза № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300037ГР.БАНЯ, Младежки дом ул.Роза № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300038ГР.БАНЯ, ОУ Неофит Рилски, ул.Карловска № 29запис от устройство
171300039ГР.БАНЯ, ОУ Неофит Рилски, ул.Карловска № 29запис от устройство
171300040С.БЕГУНЦИ, Сграда на кметството, ул. 1-ва № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
171300041С.КУРТОВО, Кметството, ул.1-ва № 13запис от устройство
171300042С.ПРОЛОМ, Читалището, ул.1-ва № 31запис от живо излъчванезапис от устройство
171300043С.ГОРНИ ДОМЛЯН, Пенсионерски клуб, ул."Девети септември" №25запис от устройство
171300044С.ДОМЛЯН, Пенсионерски клуб, ул.1-ва № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300045С.МРАЧЕНИК, Кметството, ул.1-ва №50запис от устройство
171300046С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва А № 33Азапис от живо излъчванезапис от устройство
171300047С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Читалище, ул.1-ва А №2запис от устройство
171300048ГР.КАЛОФЕР, Туристическа спалня - Тинтява, ул.Стоян Илийков № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300049ГР.КАЛОФЕР, Читалище Христо Ботев, пл.Христо Ботевзапис от живо излъчванезапис от устройство
171300050ГР.КАЛОФЕР, Сграда на кметството, ет.1 - ритуална зала, ул.Хр. Ботев №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300051ГР.КАЛОФЕР, Сграда на кметството, ет.2 - заседателна зала, ул.Хр. Ботев №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300052С.МОСКОВЕЦ, Клуб на ул.2-ра №21запис от живо излъчванезапис от устройство
171300053С.БОГДАН, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №31запис от устройство
171300054С.КАРАВЕЛОВО, Ритуална зала ул.Георги Димитров №53запис от устройство
171300055С.КАРАВЕЛОВО, Дом на културата, ул.Георги Димитров №87запис от устройство
171300056С.КЛИМЕНТ, Пенсионерски клуб, ул.21-ва № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
171300057С.КЛИМЕНТ, Читалището, ул. 21-ва № 10запис от устройство
171300058С.ВОЙНЯГОВО, Ритуалната зала на кметството, ул.1-ва №2-4запис от живо излъчванезапис от устройство
171300059С.ВОЙНЯГОВО, Пенсионерски клуб, ул.Георги Бенковски № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171300060С.ДЪБЕНЕ, Читалище - фоайе 1-ви етаж, ул.2-ра № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
171300061С.ДЪБЕНЕ, ОУ Даскал Лило Николов - 1-ви етаж, ул.7-ма № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300062С.ИГАНОВО, Зала в читалището, ул.Георги Димитров № 25Азапис от живо излъчванезапис от устройство
171300063С.ПЕВЦИТЕ, Кметството, ул. 1-ва № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171300064С.КЪРНАРЕ, Търговски дом /разширение на ресторанта/, ул.1-ва №22азапис от живо излъчванезапис от устройство
171300065С.СТОЛЕТОВО, Сграда на читалището на ул.1-ва №18запис от живо излъчванезапис от устройство
171300066С.СЛАТИНА, Пенсионерски Клуб, ул.9-та №10запис от устройство
171300067С.ХРИСТО ДАНОВО, Клуб, ул.1-ва № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
171300068С.ХРИСТО ДАНОВО, Кметството, ул.1-ва №24запис от живо излъчванезапис от устройство
171300069С.РОЗИНО, Читалище - Звездица, ул.Христо Ботев № 60запис от живо излъчванезапис от устройство
171300070С.РОЗИНО, ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев № 55запис от живо излъчванезапис от устройство
171300071С.РОЗИНО, Кметството, ул.Христо Ботев № 62запис от устройство
171300072С.РОЗИНО, Клуб на пенсионера, ул.Белите брези № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
171300073С.РОЗИНО, ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев № 55запис от живо излъчванезапис от устройство
171300074ГР.КЛИСУРА, ОУ Христо Г. Данов, ул.Елена и Андон Станеви № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
171300075ГР.КЛИСУРА, ОУ Христо Г. Данов, ул.Елена и Андон Станеви № 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
171500001ГР.ЛЪКИ, Клуб на пенсионера, ул. Възраждане №21азапис от живо излъчванезапис от устройство
171500002ГР.ЛЪКИ, Младежки дом, ул. Хайдушки поляни №19запис от живо излъчванезапис от устройство
171500003ГР.ЛЪКИ, Възстановителен център - Лъки ЕООД, ул. Възраждане №30запис от живо излъчванезапис от устройство
171500004С.ЮГОВО, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171500005С.БОРОВО, Сграда на на народно читалище - с.Боровозапис от живо излъчванезапис от устройство
171500006С.БЕЛИЦА, Сграда на на народно читалище - с.Белицазапис от живо излъчванезапис от устройство
171500007С.ЛЪКАВИЦА, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171500008С.МАНАСТИР, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
171500009С.ДРЯНОВО, Сграда на бившето основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
171500010С.ДЖУРКОВО, Сграда на на народно читалище - с.Джурковозапис от живо излъчванезапис от устройство
171500011С.ЗДРАВЕЦ, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
171700001С.ЦАРАЦОВО, Основно училище, ул. "Хан Аспарух" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171700002С.ЦАРАЦОВО, Основно училище, ул. "Хан Аспарух" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171700003С.ЦАРАЦОВО, Основно училище, ул. "Хан Аспарух" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171700004С.БЕНКОВСКИ, Начално училище, ул. "12-та" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
171700005С.БЕНКОВСКИ, Начално училище, ул. "12-та" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
171700006С.ВОЙСИЛ, Старата библиотека, ул. "1-ва" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700007С.РАДИНОВО, Кметство, ул"5-та" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
171700008С.КОСТИЕВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."1-ва" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
171700009С.КОСТИЕВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."1-ва" № 19запис от устройство
171700010С.ТРУД, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."Никола Войновски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700011С.ТРУД, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул."Никола Войновски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700012С.ТРУД, Клуб на пенсионера, ул. "Никола Петков" №34Азапис от живо излъчванезапис от устройство
171700013С.ТРУД, Стадиона , ул."Димчо Дебелянов" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
171700014С.СТРОЕВО, Основно училище Христо Смирненски, ул."Комсомолска" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
171700015С.СТРОЕВО, Основно училище Христо Смирненски, ул."Комсомолска" №17 запис от живо излъчванезапис от устройство
171700016С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, Клуб на пенсионера, ул. "Кирил и Методий" № 2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
171700017С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, Основно училище Граф Игнатиев, ул. "Иван Вазов" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700018С.ВОЙВОДИНОВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51запис от живо излъчванезапис от устройство
171700019С.ВОЙВОДИНОВО, Основно училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Хр. Ботев" №51запис от живо излъчванезапис от устройство
171700020С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
171700021С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
171700022С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
171700023С.КАЛЕКОВЕЦ, Обединено училище - Св. св. Кирил и Методий, ул. "Демокрация" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
171700024С.ЖЕЛЯЗНО, Клуб на пенсионера, ул. "Сребрю Бабаков" №5Бзапис от устройство
171700025С.КРИСЛОВО, Младежки дом, ул. "Георги Димитров" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
171700026С.ДИНК, Читалище, ул. "Възраждане" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
171700027С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25запис от живо излъчванезапис от устройство
171700028С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25запис от живо излъчванезапис от устройство
171700029С.СКУТАРЕ, Основно училище - Климент Охридски, ул. Кирил и Методий №25запис от живо излъчванезапис от устройство
171700030С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2запис от устройство
171700031С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700032С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700033С.РОГОШ, Основно училище - Васил Левски, ул. "Стефан Стамболов" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
171700034С.ТРИЛИСТНИК, Клуб на пенсионера, ул. "3-та" №2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
171700035С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5запис от устройство
171700036С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
171700037С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
171700038С.МАНОЛЕ, Средно училище - Васил Левски, ул. "8-ма" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
171700039С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, Читалище, ул. "9-та" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
171700040С.ЯСНО ПОЛЕ, Читалище, ул. "1-ва" №24запис от устройство
172300001ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - малка сграда ул.Гимназиална №1запис от устройство
172300002ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - голяма сграда ул.Гимназиална №1запис от живо излъчванезапис от устройство
172300003ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - малка сграда ул.Гимназиална №1запис от живо излъчванезапис от устройство
172300004ГР.ПЪРВОМАЙ, ОУ Св.св.Кирил и Методий - голяма сграда ул.Гимназиална №1запис от живо излъчванезапис от устройство
172300005ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Осми март ул.Спартак №11А - южен входзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300006ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Осми март ул.Спартак №11А - източен входзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300007ГР.ПЪРВОМАЙ, НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - северен входзапис от устройство
172300008ГР.ПЪРВОМАЙ, ЦДГ Марица ул.Ралица №6запис от живо излъчванезапис от устройство
172300009ГР.ПЪРВОМАЙ, НУ Христо Ботев ул. Христо Ботев №5 - централен входзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300010ГР.ПЪРВОМАЙ, Ритуална зала в читалището ул.Орфей №7Азапис от живо излъчванезапис от устройство
172300011ГР.ПЪРВОМАЙ, СОУ Д-р Асен Златаров - кабинет. ул.Кочо Честеменски №20запис от живо излъчванезапис от устройство
172300012ГР.ПЪРВОМАЙ, СОУ Д-р Асен Златаров - физкултурен салон ул.Кочо Честименски №20запис от живо излъчванезапис от устройство
172300013ГР.ПЪРВОМАЙ, Сграда на Общ.администрация - ул.Бр.Миладинови-юг №50запис от живо излъчванезапис от устройство
172300014ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Любеново НУ Васил Левски - първа стая /централен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
172300015ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Любеново НУ Васил Левски - втора стая /северен вход/запис от живо излъчванезапис от устройство
172300016ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300017ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър ОУ Георги Караславов - западно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300018ГР.ПЪРВОМАЙ, кв.Дебър ОУ Георги Караславов - източно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300019С.ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - западно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300020С.ГРАДИНА, ОУ Христо Ботев - източно крилозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300021С.ГРАДИНА, Пенсионерски клубзапис от устройство
172300022С.КРУШЕВО, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300023С.ДОБРИ ДОЛ, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300024С.КАРАДЖАЛОВО, Ритуалната залазапис от живо излъчванезапис от устройство
172300025С.КАРАДЖАЛОВО, Детската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
172300026С.БЯЛА РЕКА, ОУ Любен Каравеловзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300027С.ПРАВОСЛАВЕН, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300028С.ЕЗЕРОВО, ДВФУзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300029С.ВОДЕН, Младежки клуб - библиотекатазапис от живо излъчванезапис от устройство
172300030С.ДРАГОЙНОВО, Клуба на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
172300031С.БУКОВО, Читалищетозапис от устройство
172300032С.БРЯГОВО, Клуба на самодейцитезапис от живо излъчванезапис от устройство
172300033С.ИСКРА, Клуба на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
172300034С.ИСКРА, ОУ Отец Паисийзапис от устройство
172300035С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОУ Св.св. Кирил и Методийзапис от устройство
172300036С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОУ Св.св. Кирил и Методийзапис от живо излъчванезапис от устройство
172300037С.ПОРОЙНА, Клуба на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
172300038С.ТАТАРЕВО, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
172300039С.ВИНИЦА, ОУ Васил Априловзапис от устройство
172500001ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово - Клуб на пенсионера/бивш/,ул.Никола Вапцаров №1запис от устройство
172500002ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая № 6, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500003ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово - Клуб на инвалида, ул. Никола Вапцаров №1 запис от устройство
172500004ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №1, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500005ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №2, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500006ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1 стая №3, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500007ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №4, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500008ГР.РАКОВСКИ, кв.Парчевич - бивш млекосъбирателен пункт, ул.Софроний Врачански №18Азапис от устройство
172500009ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1 фоайето, ул.П. Каравелов №2 запис от живо излъчванезапис от устройство
172500010ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1,стая №1, ул.П.Каравелов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500011ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1, стая №2, ул.П.Каравелов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500012ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев сградата на пенсионерски клуб, ул.П.Каравелов №2запис от устройство
172500013ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Христо Смирненски ет.1,стая №4, ул.П.Каравелов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500014ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев-ОУ Хр. Смирненски ет.1 каб. музика, ул.П.Каравелов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500015ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген. Николаев-ОУ Христо Смирненски - физ. салон,ул.П.Каравелов №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500016С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - техн.работилница ул.Христо Ботев №3запис от устройство
172500017С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - техн.работилница ул.Христо Ботев №3запис от живо излъчванезапис от устройство
172500018С.СТРЯМА, Клуб на пенсионера, ул.Братя Миладинови №4запис от живо излъчванезапис от устройство
172500019С.СТРЯМА, ОУ Отец Паисий - училищна столова, ул.Христо Ботев №3запис от устройство
172500020С.МОМИНО СЕЛО, Читалището ул.1-ва №10запис от живо излъчванезапис от устройство
172500021С.ШИШМАНЦИ, Читалището - малък салон, пл.1 №2запис от устройство
172500022С.БЕЛОЗЕМ, Стадиона, ул.Подем №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500023С.БЕЛОЗЕМ, Читалището - обредна зала ул.Родопи №38Азапис от живо излъчванезапис от устройство
172500024С.БЕЛОЗЕМ, ОУ Гео Милев - южно крило ул.Родопи №40запис от живо излъчванезапис от устройство
172500025С.БЕЛОЗЕМ, ОУ Гео Милев - западно крило ул.Родопи №40запис от живо излъчванезапис от устройство
172500026С.БЕЛОЗЕМ, Читалище - малък салон ул.Родопи №35Азапис от живо излъчванезапис от устройство
172500027С.ЧАЛЪКОВИ, ОУ Петър Берон /Горното училище/ ул.Ран Босилек №4запис от живо излъчванезапис от устройство
172500028С.ЧАЛЪКОВИ, ОУ Петър Берон /Долното училище/ ул.Иван Вазов №143запис от живо излъчванезапис от устройство
172500029С.БОЛЯРИНО, Читалището ул.24-та № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
172500030ГР.РАКОВСКИ, Център за обществена подкрепа ул.Никола Вапцаров №2азапис от устройство
172500031ГР.РАКОВСКИ, кв.Секирово, ОУ Христо Ботев ет.1, стая №5, ул.Петър Богдан №48запис от живо излъчванезапис от устройство
172500032ГР.РАКОВСКИ, кв.Ген.Николаев, ОУ Хр. Смирненски ет.1, стая № 5, ул.П. Каравелов №2запис от устройство
172500033ГР.РАКОВСКИ, кв.Нов център, ПГ Петър Парчевич, ет.1,стая №1 бул.Г.С.Раковски №100Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
172600001С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26запис от устройство
172600002С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26запис от устройство
172600003С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26запис от живо излъчванезапис от устройство
172600004С.БОЙКОВО, Читалище Здравец, пл.Недко Каблешков №1запис от живо излъчванезапис от устройство
172600005С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8запис от устройство
172600006С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8запис от живо излъчванезапис от устройство
172600007С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8запис от живо излъчванезапис от устройство
172600008С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8запис от живо излъчванезапис от устройство
172600009С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул.Кирил и Методий №5запис от живо излъчванезапис от устройство
172600010С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул.Кирил и Методий №5запис от живо излъчванезапис от устройство
172600011С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16запис от живо излъчванезапис от устройство
172600012С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16запис от устройство
172600013С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16запис от живо излъчванезапис от устройство
172600014С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8запис от устройство
172600015С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8запис от устройство
172600016С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8запис от устройство
172600017С.ДЕДОВО, Клуб на пенсионера, ул.Братя Даскалови №30запис от живо излъчванезапис от устройство
172600018С.ЗЛАТИТРАП, Пенсионерски клуб, ул.1-ва №16запис от устройство
172600019С.ЗЛАТИТРАП, Читалище Христо Ботев, ул.5-та №89запис от живо излъчванезапис от устройство
172600020С.ИЗВОР, Читалище Лъч ул.Св.Илия №1запис от живо излъчванезапис от устройство
172600021С.КАДИЕВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.1-ва № 43запис от живо излъчванезапис от устройство
172600022С.КАДИЕВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.1-ва № 43запис от живо излъчванезапис от устройство
172600023С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев № 1азапис от устройство
172600024С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев № 1азапис от живо излъчванезапис от устройство
172600025С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев № 1азапис от живо излъчванезапис от устройство
172600026С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев № 1азапис от живо излъчванезапис от устройство
172600027С.ЛИЛКОВО, Сградата на кметствотозапис от устройство
172600028С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70запис от живо излъчванезапис от устройство
172600029С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70запис от живо излъчванезапис от устройство
172600030С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70запис от живо излъчванезапис от устройство
172600031С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70запис от живо излъчванезапис от устройство
172600032С.ОРИЗАРИ, Сградата на кметството, бул.Марица №11запис от живо излъчванезапис от устройство
172600033С.ПЪРВЕНЕЦ, ЦДГ Пролет, ул.Мир №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172600034С.ПЪРВЕНЕЦ, Народно читалище, ул.Съединение №55запис от живо излъчванезапис от устройство
172600035С.ПЪРВЕНЕЦ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.П.Евтимий №2запис от живо излъчванезапис от устройство
172600036С.ПЪРВЕНЕЦ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Петър Берон №17запис от живо излъчванезапис от устройство
172600037С.ПЪРВЕНЕЦ, Пенсионерски клуб, ул.Гагарин №15запис от живо излъчванезапис от устройство
172600038С.СИТОВО, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
172600039С.СКОБЕЛЕВО, и Чурен, Читалище "Съзнание"запис от устройство
172600040С.УСТИНА, Кметството, ул.Никола Петков №37азапис от живо излъчванезапис от устройство
172600041С.УСТИНА, Кметството, ул.Никола Петков №37азапис от устройство
172600042С.УСТИНА, Читалище, ул.Никола Петков №39запис от живо излъчванезапис от устройство
172600043С.ХРАБРИНО, Кметството - лекционна зала ет.1запис от устройство
172600044С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
172600045С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
172600046С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от устройство
172600047С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от устройство
172600048С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от устройство
172600049С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от устройство
172600050С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
172600051С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул.Хр.Ботев №58запис от живо излъчванезапис от устройство
172600052С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул.Хр.Ботев №58запис от живо излъчванезапис от устройство
172600053С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58запис от живо излъчванезапис от устройство
172600054С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58запис от живо излъчванезапис от устройство
172600055С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58запис от живо излъчванезапис от устройство
172600056С.УСТИНА, Читалище, ул.Никола Петков №39запис от живо излъчванезапис от устройство
172800001ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2запис от устройство
172800002ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2 запис от устройство
172800003ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2 запис от живо излъчванезапис от устройство
172800004С.ЧЕШНЕГИРОВО, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Й. Николова №12запис от живо излъчванезапис от устройство
172800005С.ЧЕШНЕГИРОВО, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Й. Николова №12запис от живо излъчванезапис от устройство
172800006С.МИЛЕВО, Младежкия дом, ул.1-ва №1запис от устройство
172800007С.ПОПОВИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.7-ма №7запис от живо излъчванезапис от устройство
172800008С.ПОПОВИЦА, ЦДГ Никола Вапцаров, ул.33-та №3запис от устройство
172800009С.АХМАТОВО, Читалището, ул.1-ва №8запис от живо излъчванезапис от устройство
172800010С.СЕЛЦИ, Кметството - I-ви етаж, ул.1-ва №24запис от устройство
172800011С.БОГДАНИЦА, Училището, ул.1-ва №9запис от живо излъчванезапис от устройство
172800012С.БОЛЯРЦИ, Сградата на кметството, ул.1-ва №29запис от живо излъчванезапис от устройство
172800013С.БОЛЯРЦИ, ОУ Георги С.Раковски, ул.18-та №22запис от живо излъчванезапис от устройство
172800014С.БОЛЯРЦИ, ОУ Георги С.Раковски, ул.18-та №22запис от устройство
172800015С.МОМИНСКО, Читалището, ул.2-ра №6Азапис от живо излъчванезапис от устройство
172800016С.КОЧЕВО, Кметството, ул.1-ва №25Азапис от живо излъчванезапис от устройство
172800017С.КАРАДЖОВО, ОУ Васил Левски, ул.20-та №17запис от живо излъчванезапис от устройство
172800018С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62запис от живо излъчванезапис от устройство
172800019С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62запис от живо излъчванезапис от устройство
172800020С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62запис от живо излъчванезапис от устройство
173300001ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л.Каравелов, ул.Чард.Велики № 24запис от устройство
173300002ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Общинска администрация, Бул.6-ти септември №13запис от живо излъчванезапис от устройство
173300003ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, НУ Л.Каравелов, ул.Чард.Велики №24запис от живо излъчванезапис от устройство
173300004ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Баба Исака Скачкова №3запис от устройство
173300005ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Баба Исака Скачкова №3запис от живо излъчванезапис от устройство
173300006ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Клуб на пенсионера, ул.Дружба №2Азапис от устройство
173300007ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Васил Левски №1запис от живо излъчванезапис от устройство
173300008ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, СОУ Христо Ботев, ул.Васил Левски №1запис от живо излъчванезапис от устройство
173300009ГР.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище, ул.Голямоконарска №12запис от устройство
173300010С.ПРАВИЩЕ, Читалище, ул.1-ва №12Азапис от живо излъчванезапис от устройство
173300011С.ГОЛЯМ ЧАРДАК, Читалище, ул.Васил Левски №1запис от живо излъчванезапис от устройство
173300012С.НЕДЕЛЕВО, Читалище, ул.2-ра №25запис от живо излъчванезапис от устройство
173300013С.МАЛЪК ЧАРДАК, Читалище, ул.Хан Аспарух №21запис от живо излъчванезапис от устройство
173300014С.ДРАГОМИР, Кметството, ул.12-та №8запис от живо излъчванезапис от устройство
173300015С.НАЙДЕН ГЕРОВО, Пенсионерски клуб, ул. 2-ра №16запис от устройство
173300016С.ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул.Георги Димитров №16запис от живо излъчванезапис от устройство
173300017С.ЦАРИМИР, Детска градина Светлина, ул.Георги Димитров №16запис от живо излъчванезапис от устройство
173300018С.ЦЕРЕТЕЛЕВО, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №8запис от живо излъчванезапис от устройство
173300019С.ЛЮБЕН, Пенсионерски клуб, ул.1-ва № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
173700001ГР.ХИСАРЯ, Клуб на "Съюза на пенсионерите 2004", ул."Аугуста" №16запис от устройство
173700002ГР.ХИСАРЯ, Обединено детско заведение "Мечо Пух", ул."Н.Вапцаров" №22запис от устройство
173700003ГР.ХИСАРЯ, СУ Христо Смирненски, бул."Хр.Ботев" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
173700004ГР.ХИСАРЯ, Народно Читалище "Иван Вазов-1904г."-във фоайето, бул."Ген. Гурко" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
173700005ГР.ХИСАРЯ, ОУ Васил Левски, бул."Хр.Ботев" №61запис от устройство
173700006ГР.ХИСАРЯ, Народно Читалище "Никола Вапцаров-1927г.", ул."Елин Пелин" №1Азапис от устройство
173700007ГР.ХИСАРЯ, ОУ Климент Охридски - сграда 1, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73запис от живо излъчванезапис от устройство
173700008ГР.ХИСАРЯ, ОУ Климент Охридски - сграда 2, I-ви етаж, бул."Иван Вазов" №73запис от живо излъчванезапис от устройство
173700009ГР.ХИСАРЯ, Народно Читалище "Искра-1938г.", I-ви етаж, ул.Цар Асен №44запис от живо излъчванезапис от устройство
173700010С.МИХИЛЦИ, Народно Читалище "Христо Ботев-1925г.", ул.1-ва №52запис от устройство
173700011С.ЧЕРНИЧЕВО, Народно Читалище "Ечо Неделев-1931г.", ул.Стойчо Дамянов №19запис от живо излъчванезапис от устройство
173700012С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, НЧ "Тодор Пашкулов-1928г.", I-ви етаж, малък салон, ул.23-та №1запис от живо излъчванезапис от устройство
173700013С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928г.", етаж 1, ул.1-ва №42запис от живо излъчванезапис от устройство
173700014С.ПАНИЧЕРИ, Клуба на селото, ул.Георги Димитров №51запис от живо излъчванезапис от устройство
173700015С.МЪТЕНИЦА, Кметството - заседателната зала, 1-ви етаж, ул.Ив. Пашкулова №2запис от живо излъчванезапис от устройство
173700016С.СТАРОСЕЛ, Народно Читалище "Гео Милев-1907г.", ул.Георги Димитров №54запис от живо излъчванезапис от устройство
173700018С.КРАСНОВО, НЧ "Отец Паисий - 1926 г., "Фоайето на кметството, ул.1-ва №31запис от устройство
173700019С.КРЪСТЕВИЧ, Народно Читалище "Страхил-1903г.", ул 1-ва №4запис от живо излъчванезапис от устройство
173700020С.БЕЛОВИЦА, Училището - I-ви етаж, ул.1-ва №10запис от живо излъчванезапис от устройство
173700021С.МАЛО КРУШЕВО, Клуба на селото, ул. 2-ра №35запис от живо излъчванезапис от устройство
173900001ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, физкултурен салон, бул.Тракия № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
173900002ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, столова, бул.Тракия № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
173900003ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков бул.Тракия №24запис от живо излъчванезапис от устройство
173900004ГР.КРИЧИМ, Дневен център за стари хора, бул.Ал.Стамболийски №27Азапис от живо излъчванезапис от устройство
173900005ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков, начален етап, ул.Д.Благоев № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
173900006ГР.КРИЧИМ, Ритуална зала - Община Кричим пл.Обединение №3запис от живо излъчванезапис от устройство
173900007ГР.КРИЧИМ, Народно Читалище Пробуда-1912, пл.Обединение №5запис от живо излъчванезапис от устройство
173900008ГР.КРИЧИМ, Младежки дом, ул.Никола Петков №11запис от живо излъчванезапис от устройство
173900009ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков, начален етап, I-ви етаж, ул.Д.Благоев № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
173900010ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, I-ви етаж, бул.Тракия № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
174000001ГР.ПЕРУЩИЦА, Туристически инф. център, ул.Проф.Борис Тасков №1Г- заседателна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
174000002ГР.ПЕРУЩИЦА, ОУ Петър Бонев, ул.Христо Ботев №2запис от живо излъчванезапис от устройство
174000003ГР.ПЕРУЩИЦА, ОУ Петър Бонев, ул.Христо Ботев №2запис от живо излъчванезапис от устройство
174000004ГР.ПЕРУЩИЦА, Младежки дом, ул.Проф.Борис Тасков №7запис от устройство
174000005ГР.ПЕРУЩИЦА, Читалище Просвета-1876, пл.27-ми Априлий №1запис от живо излъчванезапис от устройство
174000006ГР.ПЕРУЩИЦА, Читалище Просвета-1876, пл.27-ми Априлий №1запис от живо излъчванезапис от устройство
174100001ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера кв.Полатово, ул."Тракия" №169запис от живо излъчванезапис от устройство
174100002ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - нова част, ул."Марица" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
174100003ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - стара част, ул."Марица" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
174100004ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СУ Отец Паисий, ул."Витоша" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
174100005ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Спортна зала, ул."Витоша" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
174100006ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Райна Княгиня, ул."Виктор Юго" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
174100007ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Слънце, ул."Перущица" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
174100008ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Смирненски, ул."Г.Гурко" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
174100009ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул."Х.Димитър" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
174100010ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул.Х".Димитър" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
174100011ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Общинска болница - стола, ул."Марица" №13запис от устройство
174100012ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера, ул."Р.Даскалов" №32запис от живо излъчванезапис от устройство
174100013ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Поликлиника, ул."Дунав" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
174100014ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул."Х.Димитър" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
174100015С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
174100016С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
174100017С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23запис от устройство
174100018С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
174100019С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
174100020С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
174100021С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13запис от живо излъчванезапис от устройство
174100022С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22запис от устройство
174100023С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22запис от живо излъчванезапис от устройство
174100024С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22запис от устройство
174100025С.ТРИВОДИЦИ, ОУ Васил Левски, ул."11-та" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
174100026С.ТРИВОДИЦИ, ОУ Васил Левски, ул."11-та" №7запис от устройство
174200001ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 1, ул.Ал. Стамболийски №46запис от устройство
174200002ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул.Ал. Стамболийски №46запис от живо излъчванезапис от устройство
174200003ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул.Ал. Стамболийски №46запис от устройство
174200004ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 1, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52запис от устройство
174200005ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52запис от устройство
174200006ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52запис от живо излъчванезапис от устройство
174200007ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52запис от живо излъчванезапис от устройство
174200008ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52запис от устройство
174200009С.ГЪЛЪБОВО, Кметството, ул.Родопи №14запис от живо излъчванезапис от устройство
174200010С.ДОБРАЛЪК, Читалище Иван Вазов - 1901, ул.Читалищна №13запис от живо излъчванезапис от устройство
174200011С.РУЕН, Читалище Отец Паисий - 1928, ул.Христо Ботев №41запис от живо излъчванезапис от устройство
174200012С.ЦАР КАЛОЯН, Кметството, етаж 1, ул. Македония №10запис от живо излъчванезапис от устройство
174200013С.ЯВРОВО, Читалище Пробуда - 1923, ул.Васил Левски №19запис от живо излъчванезапис от устройство
174300001ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51запис от живо излъчванезапис от устройство
174300002ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51запис от живо излъчванезапис от устройство
174300003ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
174300004ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
174300005ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51запис от живо излъчванезапис от устройство
174300006ГР.СОПОТ, Клуб на пенсионера ул.Поп Еньо Николов №5запис от живо излъчванезапис от устройство
174300007ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
174300008ГР.СОПОТ, ПГ Ген.Вл.Заимов ул.Иван Вазов №79запис от живо излъчванезапис от устройство
174300009ГР.СОПОТ, НУ Неделя Петкова ул.Иван Вазов №51запис от живо излъчванезапис от устройство
174300010ГР.СОПОТ, СУ Иван Вазов ул.Г.Попниколов №34запис от живо излъчванезапис от устройство
174300011С.АНЕВО, Административна сграда, ул.Десета №4запис от устройство
174300012С.АНЕВО, Административна сграда, ул.Десета №4запис от устройство