РИК 18 Разград

181100001С.БРЕСТОВЕНЕ, ул."Н.Й.Вапцаров" №4 - кметствотозапис от устройство
181100002С.БРЕСТОВЕНЕ, ул".Н.Й.Вапцаров" №6 - ОУ"Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
181100003С.БРЕСТОВЕНЕ, ул."Демокрация" №2 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181100004С.ВЕСЕЛЕЦ, ул. "Европа" №34А - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181100005ГР.ЗАВЕТ, ул. "Лудогорие" №19 - Дирекция"Социално подпомагане"запис от устройство
181100006ГР.ЗАВЕТ, ул."Кирил и Методий" №34 - СУ "Св.Св.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
181100007ГР.ЗАВЕТ, ул."Кирил и Методий" №64 - пенсионерски клуб №2запис от живо излъчванезапис от устройство
181100008ГР.ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19А - читалищезапис от устройство
181100009С.ИВАН ШИШМАНОВО, ул."Васил Левски" №17 - кметствозапис от устройство
181100010С.ОСТРОВО, ул."Хемус" №34 - кметствозапис от устройство
181100011С.ОСТРОВО, ул."Иван Вазов" №1 - ЦДГ"Радост"запис от живо излъчванезапис от устройство
181100012С.ОСТРОВО, ул."Хемус" № 69 - ОУ "Хр.Ботев"запис от устройство
181100013С.ПРЕЛЕЗ, ул."Лудогорие" №47- кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181100014С.СУШЕВО, ул."Трети март" №42 - ОУ "В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400001С.БЕЛИНЦИ, ул."В.Левски" №13 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400002С.БЪРДОКВА, ул."Хан Крум" №14 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181400003С.ВАЗОВО, ул."Александър Стамболийски" №18 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400004С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ул."П.Банков" №58 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400005С.ДУХОВЕЦ, ул."Н.Й.Вапцаров" №44 - кметствозапис от устройство
181400006С.ДЕЛЧЕВО, ул."Лудогорие" №7- кметствозапис от устройство
181400007ГР.ИСПЕРИХ, ул."Шести септември" №41Азапис от живо излъчванезапис от устройство
181400008ГР.ИСПЕРИХ, ул."Хан Аспарух" №11 - Гимназия "В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400009ГР.ИСПЕРИХ, ул."Чумерна" №6 - ДГ "Слънце"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400010ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №78 - у-ще"В.Априлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400011ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №70 - Художествена галерия,зала 1запис от живо излъчванезапис от устройство
181400012ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400013ГР.ИСПЕРИХ, ул."Лудогорие" №90- у-ще Хр.Ботев запис от живо излъчванезапис от устройство
181400014ГР.ИСПЕРИХ, ул."Бачо Киро" №1 - исторически музей-вход от към футб.комплексзапис от устройство
181400015ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71-исторически музей,изложбена залазапис от живо излъчванезапис от устройство
181400016ГР.ИСПЕРИХ, ул."Цар Освободител" №6 - исторически музейзапис от живо излъчванезапис от устройство
181400017С.ЙОНКОВО, ул".В.Тинчев" №57 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400018С.МАЛКО ЙОНКОВО, ул."Мусала" №25 - спирказапис от живо излъчванезапис от устройство
181400019С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №34 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400020С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №53 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400021С.КОНЕВО, ул."Баба Парашкева" №31 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400022С.КЪПИНОВЦИ, ул."Лудогорие" №52 - бивша детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
181400023С.ЛУДОГОРЦИ, ул."Вихрен" №31 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400024С.ЛЪВИНО, ул."Шести септември" №12- читалищезапис от устройство
181400025С.ЛЪВИНО, ул."Царевец "№1 - бивша ДГ"Славейче"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400026С.ДРАГОМЪЖ, ул."Иван Кръстев" №12 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181400027С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ул."Васил Левски" № 6 - читалищезапис от устройство
181400028С.ПОДАЙВА, ул."9-ти септември" №28 читалище-тото пункзапис от живо излъчванезапис от устройство
181400029С.ПОДАЙВА, ул."В.Тинчев" №3 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400030С.ПЕЧЕНИЦА, ул."Добруджа" №9 - бивша ДГ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181400031С.РАЙНИНО, ул."Райна княгиня" №2- читалищезапис от устройство
181400032С.СВЕЩАРИ, ул."Демокрация" №40 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400033С.СТАРО СЕЛИЩЕ, ул."Христо Ботев" №6 - читалищезапис от устройство
181400034С.СРЕДОСЕЛЦИ, ул."Светлина" №24- кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181400035С.ТОДОРОВО, ул."В.Левски" №30 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181400036С.ЯКИМ ГРУЕВО, ул."Етър" №2 - читалищезапис от устройство
181600001С.БЕЛОВЕЦ, ул."Искър" №2 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600002С.БЕЛОВЕЦ, ул".В.Левски" №31 - ОУ "В.Левски"запис от устройство
181600003С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №62 - ОУ"Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600004С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №25 - читалищезапис от устройство
181600005С.БОЖУРОВО, ул."В.Левски" № 32 - читалищезапис от устройство
181600006С.ГОРИЧЕВО, ул."Лудогорие"№40 - читалище откъм ул."Панайот Хитов"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600007С.ЗАДРУГА, ул."Христо Ботев" №22 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600008С.ЗВЪНАРЦИ, ул."Кирил и Методий" №13 - НЧ"Васил Левски 1932"запис от устройство
181600009С.КАМЕНОВО, ул."Трапезица" № 56 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600010ГР.КУБРАТ, ул."Лом "№1 - ОУ"Хр.Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600011ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600012ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1 - ОУ"Хр.Смирненски" запис от живо излъчванезапис от устройство
181600013ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГзапис от живо излъчванезапис от устройство
181600014ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГзапис от живо излъчванезапис от устройство
181600015ГР.КУБРАТ, ПУИ "Д-р Петър Берон" - горен входзапис от живо излъчванезапис от устройство
181600016ГР.КУБРАТ, СУ "Хр.Ботев"- нова сграда,ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
181600017ГР.КУБРАТ, СУ"Хр.Ботев" - нова сграда,актова залазапис от живо излъчванезапис от устройство
181600018ГР.КУБРАТ, ул."П.Яворов"№9-здравна службазапис от устройство
181600019С.МЕДОВЕНЕ, ул."Хан Аспарух" №20 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600020С.МЪДРЕВО, ул."Хан Кубрат "№77 - Детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
181600021С.РАВНО, ул."Иван Вазов" №25 - НЧ"Стефан Караджа"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600022С.САВИН, ул."Здравец "№2а - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600023С.СЕВАР, ул."Юрий Гагарин " №1 - читалище-актова залазапис от живо излъчванезапис от устройство
181600024С.СЕВАР, ул."Кирил и Методий "№14 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181600025С.СЕСЛАВ, ул. "Александър Стамболийски" № 19 - ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
181600026С.ТЕРТЕР, ул."Иван Вазов" №1, първи етаж на адм.сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
181600027С.ТОЧИЛАРИ, ул."Цар Калоян" №7 - първи етаж на адм.сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
181600028С.ЮПЕР, пл."Оборище" №6 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181700001С.БЕЛИ ЛОМ, ул."Цариградско шосе" №31 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700002С.ВЕСЕЛИНА, ул".Христо Ботев"№46 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
181700003С.ГОРОЦВЕТ, ул."Искър "№13 - читалище"Пробуда"запис от устройство
181700004С.ГРАДИНА, ул."Н.Й.Вапцаров" №37 - читалище "Светлина"запис от устройство
181700005С.КАМЕНАР, ул."Тодювци" №33 -читалище"Наука"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700006С.КРОЯЧ, ул."Централна "№9 - читалище"Борис Анастасов"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700007ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №15 - НУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700008ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №21 - читалище"Пробуда"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700009ГР.ЛОЗНИЦА, ул."Дружба" №33 - общежитие на ПГ по ВМЗ "Ал.Стамболийски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700010С.ЛОВСКО, ул."Стара планина" №6 - старото кметствозапис от устройство
181700011С.МАНАСТИРЦИ, ул."Ал.Стамболийски" №22 - читалище-изтокзапис от живо излъчванезапис от устройство
181700012С.МАНАСТИРСКО, ул."Бели лом" №20 - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
181700013С.СЕЙДОЛ, ул."Г.С.Раковски" №18А - читалище "Развитие"запис от устройство
181700014С.СИНЯ ВОДА, ул."Ст. Караджа" №14 - училище "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700015С.СТУДЕНЕЦ, ул."Странджа"№18 - читалище"Отец П.Хилендарски"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700016С.ТРАПИЩЕ, ул."Христо Ботев" №27 - читалище"Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700017С.ТРЪБАЧ, ул."Венелин" №16 - читалище"П.Яворов"запис от живо излъчванезапис от устройство
181700018С.ЧУДОМИР, ул."Лудогорие" №16 - читалище"Васил Левски-1935г"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600001С.БАЛКАНСКИ, ул."Росица"№5- НЧ "Просвета"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600002С.БЛАГОЕВО, ул."Хр.Ботев"№45-сграда на бивше ОУ"Хр.Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600003С.ГЕЦОВО, ул."Патриарх Евтимий"№11 - клуб на пенсионеразапис от устройство
182600004С.ГЕЦОВО, ул."Младост"№2 - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
182600005С.ДРЯНОВЕЦ, ул."Христо Ботев"№4 - НЧ "Напредък-1895"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600006С.ДЯНКОВО, ул."Осми март"№2- НЧ "Просвещение"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600007С.ДЯНКОВО, ул."Марица" №10 - ОУ"Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600008С.ДЯНКОВО, ул."Марица"№10 - ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600009С.КИЧЕНИЦА, ул."Кирил и Методий"№29 - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
182600010С.ЛИПНИК, ул."Бачо Киро" №28 - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
182600011С.МОРТАГОНОВО, ул."Девети септември"№43 -Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
182600012С.НЕДОКЛАН, ул."България"№4- НЧ "Съзнание"запис от устройство
182600013С.ОСЕНЕЦ, ул."Ст.Радков"№77-ОУ"Д-р Петър Берон"
182600014С.ОСТРОВЧЕ, ул."Г.С.Раковски"№4-Зала в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
182600015С.ПОБИТ КАМЪК, ул."Трети март"№60- НЧ "Самообразование 1894"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600016С.ПОРОИЩЕ, ул."Р.Княгиня"№18- НЧ "Просвета"запис от устройство
182600017С.ПРОСТОРНО, ул."Стара планина" №1 - зала в кметствотозапис от устройство
182600018С.РАДИНГРАД, ул."Бузлуджа"№35- НЧ "Наука 1929"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600019С.РАКОВСКИ, ул."Първи май"№13-ЦДГ №2 "Пролет"запис от устройство
182600020С.РАКОВСКИ, ул."Стара планина"№4- Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
182600021С.РАКОВСКИ, ул."Г.С.Раковски"№69 - ОУ"Г.С.Раковски"запис от устройство
182600022С.СТРАЖЕЦ, ул."Орел"№9-ОУ"Елин Пелин"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600023С.СТРАЖЕЦ, ул."Средец"№13-ЦДГ"Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600024С.ТОПЧИИ, ул."Д.Чинтулов"№1- НЧ "Просвета 1895"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600025С.УШИНЦИ, ул."Бузлуджа"№1- НЧ "Нов живот"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600026С.ЧЕРКОВНА, ул."Трети март"№13А - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
182600027С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Кирил и Методий"№1-ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"запис от устройство
182600028С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Недю Лицов"№6 - ЦДГ №2 "Дора Габе"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600029С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Дунав"№35 - ЦДГ №2 "Дора Габе"-филиалзапис от устройство
182600030ГР.РАЗГРАД, ул."Камчия"№1 - ПГИ " Робер Шуман " запис от живо излъчванезапис от устройство
182600031ГР.РАЗГРАД, ул."Камчия"№1 - ПГИ " Робер Шуман " запис от живо излъчванезапис от устройство
182600032ГР.РАЗГРАД, ул."Вардар"№9-ОУ"Никола Икономов"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600033ГР.РАЗГРАД, ул."Вардар"№9-ОУ "Никола Икономов"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600034ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600035ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600036ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62 - ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600037ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600038ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600039ГР.РАЗГРАД, ул."Отец Паисий"№6-ОУ"Отец Паисий"запис от устройство
182600040ГР.РАЗГРАД, ул."Отец Паисий"№6-ОУ"Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600041ГР.РАЗГРАД, ул."Абритус"№21-ЦДГ №11 "Детелина"запис от устройство
182600042ГР.РАЗГРАД, ул."Абритус"№21-ЦДГ №11 "Детелина"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600043ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф"- стария МУЦ запис от живо излъчванезапис от устройство
182600044ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров"№10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600045ГР.РАЗГРАД, ул."Цар Симеон" №8- Детска ясла "Звездици"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600046ГР.РАЗГРАД, ул."Цар Симеон"№8 - Детска ясла "Звездици"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600047ГР.РАЗГРАД, ул."Грънчарска"№5 - ЦПЛР - ЦРДзапис от живо излъчванезапис от устройство
182600048ГР.РАЗГРАД, ул."Марица"№33-ЦДГ №12 "Зорница"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600049ГР.РАЗГРАД, ул."Трапезица"№1 - ЦПЛР - ЦУТНТзапис от живо излъчванезапис от устройство
182600050ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600051ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600052ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава"№2-СУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600053ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦзапис от живо излъчванезапис от устройство
182600054ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров"№10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦзапис от живо излъчванезапис от устройство
182600055ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров"№10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600056ГР.РАЗГРАД, бул."Южен булевард"№48Б - ЦДГ №8 "Райна Княгиня"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600057ГР.РАЗГРАД, бул."Южен булевард"№48Б - ЦДГ №8 "Райна Княгиня"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600058ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600059ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"запис от устройство
182600060ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600061ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600062ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600063ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600064ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"запис от живо излъчванезапис от устройство
182600065ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"запис от устройство
182600066ГР.РАЗГРАД, Ж.П. гара Разград - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
182900001С.БОГДАНЦИ, ул."Г.Бенковски" №14 - Народно Читалище"Просвета"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900002С.БОГОМИЛЦИ, ул."Гео Милев" №17 - Народно Читалище"В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900003С.ВЛАДИМИРОВЦИ, ул."Христо Ботев" №2 - ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900004С.ВЛАДИМИРОВЦИ, ул."Христо Ботев" №2 - ОУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900005С.ГОЛЯМА ВОДА, ул."Царевец"№25- Народно Читалище "Свобода-1919"запис от устройство
182900006С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул."Васил Левски" №85 - Пенсионерски клубзапис от устройство
182900007С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, ул."Тракия" №24 - Народно Читалище "П.Хилендарски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900008С.ЗДРАВЕЦ, ул."Гео Милев"№56 -Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900009С.КРИВИЦА, ул."Ивайло" № 42А - Народно Читалище "Развитие"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900010С.НОЖАРОВО, ул."Хр.Смирненски" №6 - НУ"Г.С.Раковски"запис от устройство
182900011С.ПЧЕЛИНА, ул."Байкал №2 - Административна сграда на кметство с.Пчелиназапис от устройство
182900012С.КАРА МИХАЛ, ул."Хр.Ботев" №5 - Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
182900013С.ХУМА, ул."Гео Милев" №25 -Народно Читалище "В.Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
182900014С.ХЪРСОВО, ул."Ал.Стамболийски" №32- Народно Читалище "Паметник"запис от устройство
182900015С.САМУИЛ, ул."Д.Благоев" №38 - Народно Читалище "Хр.Ботев"запис от устройство
182900016С.САМУИЛ, ул."Ивайло" №16 - ЦДГ"Кокиче"запис от живо излъчванезапис от устройство
183600001С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов"№1 - ОУ "П.Хилендарски" запис от живо излъчванезапис от устройство
183600002С.ЕЗЕРЧЕ, ул."В.Левски" №4- Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
183600003С.ЕЗЕРЧЕ, ул."Д.Дебелянов"№1 - ОУ "П.Хилендарски" запис от живо излъчванезапис от устройство
183600004С.КОСТАНДЕНЕЦ, пл."Освобождение"-Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
183600005ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Демокрация" - Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
183600006ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Ген.Тотлебен"№3 - "ДБТ"запис от живо излъчванезапис от устройство
183600007ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
183600008ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Освобождение" - СУ"Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
183600009ГР.ЦАР КАЛОЯН, ул."Кирил и Методий" №2 библиотека "Ахмед Шериф"запис от устройство