РИК 19 Русе

190300001ГР.БОРОВО, ул. "Кооперативна" №2А, Пенсионерски клуб - югзапис от живо излъчванезапис от устройство
190300002ГР.БОРОВО, бул. "Шести септември" №35Б, Читалище "Искра" запис от живо излъчванезапис от устройство
190300003ГР.БОРОВО, ул. "Първи май" №2, ЦСРИ "Детелина"запис от живо излъчванезапис от устройство
190300004С.ВОЛОВО, ул. "Княз Борис I" №45, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
190300005С.БРЕСТОВИЦА, ул. "Пирогов" №2А, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
190300006С.ОБРЕТЕНИК, ул. "Дунав" №2, ОУ "П. Р. Славейков"запис от устройство
190300007С.ОБРЕТЕНИК, ул. "Дунав" №2, ОУ "П. Р. Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
190300008С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ, ул. "Николаевска" №3, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190300009С.ГОРНО АБЛАНОВО, пл. "България" №2, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
190300010С.БАТИН, ул. "Любен Каравелов" №5, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
190400001ГР.БЯЛА, ул. "Трайчо Костов" №1, етаж 1 /източно крило/, Арт център Бялазапис от живо излъчванезапис от устройство
190400002ГР.БЯЛА, ул. "Трайчо Костов" №1, етаж 1 /западно крило/, Арт център Бялазапис от устройство
190400003ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 1 /източно крило/запис от живо излъчванезапис от устройство
190400004ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 1 /западно крило/запис от живо излъчванезапис от устройство
190400005ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400006ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 1запис от устройство
190400007ГР.БЯЛА, ул. "Кап. Атанас Бендерев" №8, Детска градина "Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
190400008ГР.БЯЛА, ул. "Хаджи Димитър" №19, НУ "П. Р. Славейков", етаж 2запис от живо излъчванезапис от устройство
190400009ГР.БЯЛА, пл. "Екзарх Йосиф I" №9, Читалище "Трудолюбие 1884", етаж 2запис от устройство
190400010ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 2 /западно крило/запис от живо излъчванезапис от устройство
190400011ГР.БЯЛА, ул. "Цар Освободител" №30, СУ "Панайот Волов", етаж 2 /източно крило/запис от живо излъчванезапис от устройство
190400014С.БОТРОВ, ул. "Георги Димитров" №19, Кметство, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400015С.СТЪРМЕН, пл. "Александър Стамболийски" №3, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190400016С.ПЕТ КЛАДЕНЦИ, ул. "Георги Димитров" №19, Пенсионерски клубзапис от устройство
190400017С.ПОЛСКО КОСОВО, ул. "Девети септември" №64, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400018С.ПОЛСКО КОСОВО, ул. "Девети септември" №64, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400019С.ЛОМ ЧЕРКОВНА, ул. "Трети март" №11, Читалищезапис от устройство
190400020С.БОСИЛКОВЦИ, ул. "Цар Освободител" №23, Кметство, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400021С.ПЕЙЧИНОВО, ул. "Георги Димитров" №29, Кметство, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400022С.КОПРИВЕЦ, ул. "Възраждане" №35, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
190400023С.КОПРИВЕЦ, ул. "Неофит Рилски" №30, ОУ "Неофит Рилски"запис от живо излъчванезапис от устройство
190400024С.ДРЯНОВЕЦ, пл. "Алеко" №3, Общностен център, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
190400025С.БИСТРЕНЦИ, ул. "Пирин" №28, Кметство, етаж 1запис от устройство
190500001ГР.ВЕТОВО, ул. "Трети март" №6, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
190500002ГР.ВЕТОВО, ул. "Трети март" №3, Пенсионерски клуб 1запис от устройство
190500003ГР.ВЕТОВО, ул. "Васил Левски" №3, Бивше Турско училищезапис от устройство
190500004ГР.ВЕТОВО, ул. "Васил Левски" №1, СУ "Васил Левски" - основна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
190500005ГР.ВЕТОВО, ул. "Хан Кубрат" №47, Клуб на ОФзапис от устройство
190500006ГР.ВЕТОВО, ул. "Дунав" №1, Заседателна зала в Младежки домзапис от устройство
190500007ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - централен входзапис от живо излъчванезапис от устройство
190500008ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев №75, Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
190500009ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №103, магазин ЕТ "Юзеир Пашев"запис от живо излъчванезапис от устройство
190500010ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №40А , Клуб на пенсионера - центързапис от живо излъчванезапис от устройство
190500011ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - южен входзапис от устройство
190500012ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - северен входзапис от устройство
190500013С.КРИВНЯ, ул. "Александър Стамболийски" №53, Читалище - Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
190500014С.ПИСАНЕЦ, ул. "Трети март" №55, Читалище запис от устройство
190500015ГР.СЕНОВО, ул. "Христо Ботев" №1 - бивша сладкарницазапис от живо излъчванезапис от устройство
190500016ГР.СЕНОВО, ул. "Трети март" №21А - Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
190500017ГР.СЕНОВО, ул. "Александър Стамболийски" №9А, Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
190500018С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Хан Крум" №1 запис от устройство
190500019С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Дунав" №7, бивш магазинзапис от живо излъчванезапис от устройство
190500020С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Цар Асен" №11, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190500021С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Цар Асен" №10, Нов пенсионерски клубзапис от живо излъчване
190800001ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Н. Й. Вапцаров" №1, Автогаразапис от живо излъчванезапис от устройство
190800002ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Шипка" №3, офис "МИГ ЛИДЕР Две могили Иваново"запис от устройство
190800003ГР.ДВЕ МОГИЛИ, пл. "Филип Тотю" №1, Читалищезапис от устройство
190800004ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Христо Ботев" №19, Бивша поликлиниказапис от живо излъчванезапис от устройство
190800005ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Филип Тотю" №16, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
190800006С.БАНИСКА, ул. "Баниски Лом" №70, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190800007С.БАТИШНИЦА, ул. "Дунав" №36, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
190800008С.БЪЗОВЕЦ, ул. "Георги Димитров" №103, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190800009С.КАРАН ВЪРБОВКА, ул. "Трети март" №1, Сградата на ПК "Св. Марина"запис от устройство
190800010С.КАЦЕЛОВО, ул. "Трети март" №2, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190800011С.МОГИЛИНО, ул. "Възраждане" №69, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190800012С.ОСТРИЦА, ул. "Георги Димитров" №43, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
190800013С.ПОМЕН, ул. "Демокрация" №1, Читалищезапис от устройство
190800014С.ЧИЛНОВ, ул. "Георги Димитров" №17А, Читалищезапис от устройство
190800015С.ШИРОКОВО, Сборна на с. Широково и с. Пепелина, ул. "Широки брод" №8, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
191300001С.БОЖИЧЕН, ул. "Балкан" №2 , Читалище "П.Р.Славейков", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300002С.ИВАНОВО, ул. "Чавдар" №1, ОУ "Н.Й.Вапцаров", етаж 1запис от устройство
191300003С.КОШОВ, ул. "Иван Асен Втори" №2, Салон на кметството, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300004С.ЧЕРВЕН, ул. "Баба Тонка" №39, Сграда на кметството, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300005С.ТАБАЧКА, ул. "Васил Левски" №80, Сграда на читалището, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300006С.ПИРГОВО, ул. "Пиргос" №38 "з", ОУ "Христо Ботев", етаж 1запис от устройство
191300007С.ПИРГОВО, ул. "Никола Обретенов" №4, Клуб гражданска защита, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300008С.МЕЧКА, ул. "Цар Борис I" №32А, Клуб на пенсионера, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300009С.ТРЪСТЕНИК, ул. "Шести септември" №72, Ритуална зала в кметството, етаж 2запис от живо излъчванезапис от устройство
191300010С.ТРЪСТЕНИК, ул. "Шести септември" №70, Читалище - клуб на пенсионера, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300011С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Христо Ботев" №38, ОУ "Христо Ботев", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300012С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Витоша" №1А, Малък салон на читалището, етаж 1запис от устройство
191300013С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Розова долина" №9А, Клуб за обществени дейности, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300014С.ЩРЪКЛЕВО, ул. "Витоша" №2, Клуб на пенсионера, етаж 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
191300015С.КРАСЕН, ул. "Възраждане" №4, Ритуална зала в кметството, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300016С.НИСОВО, ул. "Цар Освободител" №34, Пенсионерски клуб, етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300017С.СВАЛЕНИК, ул. "Демокрация" №2, ОУ "Св. Кл. Охридски", етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
191300018С.ЦЕРОВЕЦ, ул. "Ал. Стамболийски" №2 - Сграда кметско наместничество, етаж 1запис от устройство
192700001ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"запис от устройство
192700002ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"запис от устройство
192700003ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектуразапис от устройство
192700004ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №108, ПГ по дървообработване и вътр. архитектуразапис от устройство
192700005ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700006ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700007ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №4, ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700008ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700009ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №105, ПГ по строителство, арх. и геодезия запис от живо излъчванезапис от устройство
192700010ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №105, ПГ по строителство, арх. и геодезия"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700011ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700012ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700013ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов""запис от живо излъчванезапис от устройство
192700014ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700015ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700016ГР.РУСЕ, ул. "Петър Берон" №20, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700017ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700018ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700019ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №95, ОУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700020ГР.РУСЕ, ул. "Велико Търново" №19, ОУ "Любен Каравелов"запис от устройство
192700021ГР.РУСЕ, ул. "Велико Търново" №19, ОУ "Любен Каравелов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700022ГР.РУСЕ, ул. "Александровска" №3, СУ "Христо Ботев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700023ГР.РУСЕ, ул. "Пиротска" №12, Национално училище по изкуствата "Проф. В.Стоянов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700024ГР.РУСЕ, ул. "Иван Вазов" №20, Математическа гимназия "Баба Тонка"запис от устройство
192700025ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №22, ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700026ГР.РУСЕ, ул. "Цар Шишман" №3, бл. "Машиностроител", Клуб на пенсионеразапис от устройство
192700027ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700028ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700029ГР.РУСЕ, ул. "Рила" №30, Средно общообразователно духовно училище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700030ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700031ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаванезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700032ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаванезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700033ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаванезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700034ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №22, ПГ по икономика и управление "Елиас Канети"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700035ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700036ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Детска градина "Иглика"запис от устройство
192700037ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №117, СУ "Йордан Йовков"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700038ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионитезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700039ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионитезапис от устройство
192700040ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионитезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700041ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Детска градина "Иглика"запис от устройство
192700042ГР.РУСЕ, ул. "Борисова" №91, бл. "Дебелянов", Приемна на МВРзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700043ГР.РУСЕ, пл. "В. Левски" №1, ПГ по речно корабостроене и корабоплаванезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700044ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700045ГР.РУСЕ, бул. "Цар Освободител" №185, ВУ по агробизнес и развитие на регионитезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700046ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700047ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700048ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700049ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700050ГР.РУСЕ, ул. "Българска морава" №6, ОУ "Ангел Кънчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700051ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700052ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700053ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700054ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700055ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700056ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700057ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от устройство
192700058ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700059ГР.РУСЕ, бул. "България" №96, ОУ "Алеко Константинов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700060ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Ловеч" №25, Детска градина "Звездица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700061ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Ловеч" №25, Детска градина "Звездица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700062ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700063ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700064ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700065ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700066ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700067ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700068ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700069ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700070ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700071ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700072ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700073ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, Пенсионерски клуб до ДГ "Снежанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700074ГР.РУСЕ, ул. "Дружба" №2, ДГ "Снежанка - 2", зад бл. №4запис от живо излъчванезапис от устройство
192700075ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700076ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700077ГР.РУСЕ, ул. "Дружба" №2, ДГ "Снежанка - 2", зад бл. №4запис от живо излъчванезапис от устройство
192700078ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700079ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700080ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700081ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 3", ул. "Илинден" №5, ДГ "Снежанка"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700082ГР.РУСЕ, кв. "Дружба - 1", ул. "Гео Милев" №1, СУ "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700083ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700084ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700085ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700086ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700087ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700088ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700089ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700090ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700091ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700092ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700093ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700094ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700095ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700096ГР.РУСЕ, кв. "Чародейка", ул. "Никола Табаков" №4, ОУ "Никола Обретенов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700097ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700098ГР.РУСЕ, бул. "Христо Ботев" №1, ЦДГ "Червена шапчица"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700099ГР.РУСЕ, ул. "Ибър" №15, Читалище "Васил Левски"запис от устройство
192700100ГР.РУСЕ, ул. "Ибър" №15, Читалище "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700101ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от устройство
192700102ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700103ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700104ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700105ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700106ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семействазапис от живо излъчванезапис от устройство
192700107ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семействазапис от живо излъчванезапис от устройство
192700108ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №14, Комплекс за соц. услуги за деца и семействазапис от устройство
192700109ГР.РУСЕ, ул. "Шумнатица" №4, Детска градина "Русалка - 1"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700110ГР.РУСЕ, ул. "Шумнатица" №4, Детска градина "Русалка - 1"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700111ГР.РУСЕ, ул. "Чипровци" №13А, Детска градина "Русалка - 2"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700112ГР.РУСЕ, ул. "Чипровци" №13А, Детска градина "Русалка - 2"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700113ГР.РУСЕ, ул. "Сърнена гора" №36, ОУ "Олимпи Панов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700114ГР.РУСЕ, ул. "Д. Дебелянов" №78, Детска градина "Пинокио" - филиалзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700115ГР.РУСЕ, ул. "Д. Дебелянов" №78, Детска градина "Пинокио" - филиалзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700116ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700117ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700118ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700119ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700120ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №58, Читалище "Захари Стоянов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700121ГР.РУСЕ, кв. "Здравец", ул. "З. Стоянов" №5, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
192700122ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700123ГР.РУСЕ, ул. "Байкал" №2, ОУ "Тома Кърджиев"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700124ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700125ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от устройство
192700126ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от устройство
192700127ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700128ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700129ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от устройство
192700130ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700131ГР.РУСЕ, ул. "Измаил" №2, СУПНЕ "Фридрих Шилер" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700132ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от устройство
192700133ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700134ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700135ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700136ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700137ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700138ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700139ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700140ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №78, ОУ "Васил Априлов" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700141ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №115, Помощно училище "Петър Берон"запис от устройство
192700142ГР.РУСЕ, бул. "Липник" №115, Помощно училище "Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700143ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
192700144ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
192700145ГР.РУСЕ, кв. "Здравец - север", ул. "Хемус" №11, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
192700146ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700147ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700148ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700149ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700150ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700151ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700152ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №2, СУ "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700153ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №2, ПГ по механотехниказапис от живо излъчванезапис от устройство
192700154ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №2, ПГ по механотехника запис от живо излъчванезапис от устройство
192700155ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700156ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700157ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от устройство
192700158ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от устройство
192700159ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700160ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови"запис от устройство
192700161ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700162ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700163ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700164ГР.РУСЕ, ул. "Студентска" №10, СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700165ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700166ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №54, ОУ "Братя Миладинови" запис от живо излъчванезапис от устройство
192700167ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №86, Клуб в старчески дом "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700168ГР.РУСЕ, ал. "Иглика" №2, Детска градина "Чучулига - 1"запис от устройство
192700169ГР.РУСЕ, ал. "Иглика" №2, Детска градина "Чучулига - 1"запис от устройство
192700170ГР.РУСЕ, ал. "Възраждане" №86, Клуб в старчески дом "Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700171ГР.РУСЕ, ул. "Искър" №41, Детска градина "Ралица"запис от устройство
192700172ГР.РУСЕ, бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(стол)запис от живо излъчванезапис от устройство
192700173ГР.РУСЕ, бул.Тутракан №20,Център за социална рехабилитация и интеграция(клуб)запис от живо излъчванезапис от устройство
192700174ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище запис от устройство
192700175ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700176ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700177ГР.РУСЕ, кв. "Средна кула", Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700178ГР.РУСЕ, кв. "Долапите", Училище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700179ГР.РУСЕ, кв. "Долапите", Училище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700180ГР.РУСЕ, кв. "Образцов чифлик", ПГСС "Ангел Кънчев", ет.1, стая 17 запис от живо излъчванезапис от устройство
192700181ГР.РУСЕ, кв. ДЗС, Бивше кметство запис от живо излъчванезапис от устройство
192700182С.БАСАРБОВО, ул. "Дрян" №17, Бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700183С.БАСАРБОВО, ул. "Дрян" №17, Бивше училище запис от живо излъчванезапис от устройство
192700184С.БЪЗЪН, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №37, Пенсионерски клуб в читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
192700185С.БЪЗЪН, ул. "Ал. Стамболийски" №1, Кризисен центързапис от живо излъчванезапис от устройство
192700186С.ДОЛНО АБЛАНОВО, ул. "Шипка" №2, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700187ГР.МАРТЕН, ул. "Христо Смирненски" №7, Киносалонзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700188ГР.МАРТЕН, ул. "Христо Смирненски" №7, Пенсионерски клуб запис от живо излъчванезапис от устройство
192700189ГР.МАРТЕН, бивш "Ритуален дом", ул. "Хр. Смирненски" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
192700190ГР.МАРТЕН, сграда на кметството - вход паркинг, ул. "Хр. Смирненски" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
192700191С.НИКОЛОВО, ул. "Плиска" №38, Старо училище в кв. "Гагаля"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700192С.НИКОЛОВО, ул. "Плиска" №2, Читалище "Пробуда"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700193С.НИКОЛОВО, ул. "Хан Кубрат" №1, Клуб на пенсионера в кв. "Липник"запис от устройство
192700194С.НИКОЛОВО, ул. "Оборище" №2, Детска градина в кв. "Липник"запис от живо излъчванезапис от устройство
192700195С.НОВО СЕЛО, ул. "Трети март" №7, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700196С.НОВО СЕЛО, ул. "Трети март" №35, Клуб на БЗНСзапис от живо излъчванезапис от устройство
192700197С.ПРОСЕНА, ул. "Васил Левски" №14, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700198С.САНДРОВО, ул. "Хан Аспарух" №18, Читалищезапис от устройство
192700199С.САНДРОВО, ул. "Хан Аспарух" №18, Клуб в Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700200С.СЕМЕРДЖИЕВО, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №6, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700201С.СЕМЕРДЖИЕВО, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №6, Училище запис от устройство
192700202С.ТЕТОВО, ул. "Отец Паисий" №2, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700203С.ТЕТОВО, ул. "Цар Освободител" №9, Читалищезапис от устройство
192700204С.ХОТАНЦА, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
192700205С.ЧЕРВЕНА ВОДА, ул. "Г. С. Раковски" №69, Бивш пенсионерски клубзапис от устройство
192700206С.ЧЕРВЕНА ВОДА, ул. "Г. С. Раковски" №69, Кметствозапис от устройство
192700207С.ЯСТРЕБОВО, ул. "Дунав" №10, Ритуална залазапис от устройство
193300001ГР.СЛИВО ПОЛЕ, бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"запис от живо излъчванезапис от устройство
193300002ГР.СЛИВО ПОЛЕ, бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"запис от живо излъчванезапис от устройство
193300003ГР.СЛИВО ПОЛЕ, ул. "Дружба" №25, Бивш клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
193300004ГР.СЛИВО ПОЛЕ, ул. "Дружба" №25, Бивш клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
193300005С.БОРИСОВО, ул. "Одрин" №1, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
193300006С.ЮДЕЛНИК, ул. "Черно море" №2, Киносалонзапис от живо излъчванезапис от устройство
193300007С.КОШАРНА, ул. "Васил Левски" №7, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
193300008С.СТАМБОЛОВО, ул. "Стефан Стамболов" №6, Киносалонзапис от устройство
193300009С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, ул. "Хан Аспарух" №29, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
193300010С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, ул. "Хан Аспарух" №29, ОУ "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
193300011С.МАЛКО ВРАНОВО, ул. "Възраждане" №35, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
193300012С.БАБОВО, ул. "Марин Павлов" №12, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
193300013С.БРЪШЛЕН, ул. "Кирил и Методий" №1, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
193300014С.РЯХОВО, ул. "Хан Аспарух" №20, Бивше СПТУзапис от устройство
193300015С.РЯХОВО, ул. "Цар Борис Първи" №8, Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
193300016С.РЯХОВО, ул. "Цар Самуил" №19, Клуб на пенсионеразапис от устройство
193300017С.ЧЕРЕШОВО, ул. "Васил Левски" №47, Сградата на пощатазапис от живо излъчванезапис от устройство
193700001С.ЦЕНОВО, ул. "Цар Освободител" №83, ОУ "Христо Ботев" - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700002С.ЦЕНОВО, ул. "Цар Освободител" №83, ОУ "Христо Ботев" - етаж 1запис от устройство
193700003С.БЕЛЦОВ, ул. "Георги Димитров" №9, Кметство - етаж 1запис от устройство
193700004С.ДОЛНА СТУДЕНА, ул. "Хан Аспарух" №26, ОУ "Св. Климент Охридски" - етаж 1запис от устройство
193700005С.НОВГРАД, ул. "Възраждане" №34, Народно читалище "Христо Ботев - 1927" - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700006С.КРИВИНА, ул. "Дунав" №27, Народно читалище "Отец Паисий - 1931" - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700007С.ДЖУЛЮНИЦА, ул. "Христо Ботев" №6, Кметство - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700008С.БЕЛЯНОВО, ул. "България" №10, Младежки клуб - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700009С.КАРАМАНОВО, ул. "Асен Илиев" №46Б, Сграда на земеделска кооперация - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство
193700010С.ПИПЕРКОВО, ул. "П. Р. Славейков" №32А, Читалище "П. Р. Славейков - 1927" - етаж 1запис от живо излъчванезапис от устройство