РИК 20 Силистра

200100201ГР.АЛФАТАР, ОУ „Христо Ботев" ул.„Христо Ботев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
200100202ГР.АЛФАТАР, НЧ „Йордан Йовков-1894 г." ул.„Йордан Петров" № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
200100203ГР.АЛФАТАР, НЧ „Ведрина-1946 г." ул.„Ал.Стамболийски“ № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
200100204С.АЛЕКОВО, Ритуална зала на кметството ул.„Алеко Константинов" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
200100205С.БИСТРА, Кметство ул.„Първа " № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
200100206С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Клуб на инвалида и пенсионера ул.„Втора" № 2 Азапис от живо излъчванезапис от устройство
200100207С.КУТЛОВИЦА, НЧ „Развитие-1942 г." ул.„Първа" № 6запис от устройство
200100208С.ЦАР АСЕН, Кметско наместничество ул.„Шеста" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
200100209С.ЧУКОВЕЦ, Кметство ул.„Първа" № 3 Азапис от живо излъчванезапис от устройство
200700301ГР.ГЛАВИНИЦА, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ул.„Оборище" № 57запис от живо излъчванезапис от устройство
200700302ГР.ГЛАВИНИЦА, СУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ул.„Оборище" № 57запис от живо излъчванезапис от устройство
200700303С.БАЩИНО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул.„Втора“ № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
200700304С.БОГДАНЦИ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Пирин" № 8запис от устройство
200700305С.ВЪЛКАН, КМЕТСТВО ул.„Първа" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
200700306С.ДИЧЕВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Осемнадесета" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
200700307С.ДОЛНО РЯХОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 77запис от живо излъчванезапис от устройство
200700308С.ЗАРИЦА, КМЕТСТВО ул.„Първа" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
200700309С.ЗАФИРОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Ген. Атила Зафиров" № 63запис от живо излъчванезапис от устройство
200700310С.ЗАФИРОВО, ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ул.„Васил Бъчваров" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
200700311С.ЗЕБИЛ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Втора" № 12запис от устройство
200700312С.ЗВЕНИМИР, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Осма" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
200700313С.КАЛУГЕРЕНЕ, КИНО САЛОН ул.„Втора" № 14запис от устройство
200700314С.КОЛАРОВО, КМЕТСТВО ул.„Шипка" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
200700315С.КОСАРА, ЧИТАЛИЩЕН САЛОН ул.„Втора" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
200700316С.ЛИСТЕЦ, КМЕТСТВО ул.„Първа" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
200700317С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Преслав" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
200700318С.НОЖАРЕВО, КИНО САЛОН ул.„Първа" № 1запис от устройство
200700319С.ОСЕН, МАГАЗИН ул."Първа"№ 27запис от живо излъчванезапис от устройство
200700320С.ПАДИНА, КМЕТСТВО ул.„Пета" № 5запис от устройство
200700321С.ПОДЛЕС, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
200700322С.СОКОЛ, СТОЛОВА НА ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ул.„Кирил и Методий" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
200700323С.СТЕФАН КАРАДЖА, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Централна" № 35запис от живо излъчванезапис от устройство
200700324С.СУХОДОЛ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 31запис от устройство
200700325С.ЧЕРНОГОР, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Четиринадесета" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
201000401ГР.ДУЛОВО, ОУ„Христо Смирненски“ ул.„Васил Левски" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
201000402ГР.ДУЛОВО, ОУ „Христо Смирненски" ул.„Васил Левски" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
201000403ГР.ДУЛОВО, ОУ „Христо Смирненски“ ул."Васил Левски" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
201000404ГР.ДУЛОВО, Читалище ул.„Васил Левски" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
201000405ГР.ДУЛОВО, СОУ „Васил Левски" ул.„Св.Св. Кирил и Методий" № 3запис от устройство
201000406ГР.ДУЛОВО, СОУ „Васил Левски" ул.„Св.Св. Кирил и Методий" № 3запис от устройство
201000407ГР.ДУЛОВО, НСУ (бивше ученическо общежитие) ул.„Св.Св. Кирил и Методий“ № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
201000408ГР.ДУЛОВО, СОУ „Васил Левски" ул.„Св.Св.Кирил и Методий" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
201000409С.ЧЕРНИК, ЦДГ ул.„Шести май" № 49запис от живо излъчванезапис от устройство
201000410С.ЧЕРНИК, Читалище ул.„Еделвайс" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
201000411С.ЧЕРНИК, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий" ул.„Детелина" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
201000413С.ВОДНО, Читалище ул.„Първа" № 36запис от устройство
201000414С.ЧЕРКОВНА, Кметство ул.„Седма" № 29запис от устройство
201000415С.ГРЪНЧАРОВО, Читалище ул.„Първа" № 53запис от живо излъчванезапис от устройство
201000416С.ПРОХЛАДА, Кметство ул.„Първа " № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
201000417С.ЗЛАТОКЛАС, Кметство ул.„Първа" № 29запис от устройство
201000418С.КОЛОБЪР, Читалище- заседателна зала ул.„Първа" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
201000419С.МЕЖДЕН, Читалище ул.„Стефан Караджа" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
201000420С.ВЪРБИНО, Читалище ул.„Първа" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
201000421С.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО, Кметство - Ритуална зала ул.„Първа" № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
201000422С.КОЗЯК, Кметство - Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 35запис от живо излъчванезапис от устройство
201000423С.ПОРОЙНО, Ритуална зала ул.„Втора" № 31запис от устройство
201000424С.РАЗДЕЛ, Кметство - Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
201000425С.СЕКУЛОВО, Читалище ул.„Златен клас" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
201000426С.СКАЛА, Читалище ул.„Трета" № 8запис от устройство
201000427С.ЧЕРНОЛИК, ОУ „Д-р Петър Берон" ул.„Кирил и Методий" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
201000428С.ЧЕРНОЛИК, Пенсионерски клуб ул.„Победа" № 16 Азапис от устройство
201000429С.ПРАВДА, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" ул.„Централна" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
201000430С.ПРАВДА, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" ул.„Централна" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
201000431С.ЯРЕБИЦА, Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 37запис от устройство
201000432С.ЯРЕБИЦА, Ритуална зала ул.„Първа" № 35запис от живо излъчванезапис от устройство
201000433С.РУЙНО, Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
201000434С.ДОЛЕЦ, Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
201000435С.БОИЛ, ОУ „Йордан Йовков" ул.„Първа" № 37запис от живо излъчванезапис от устройство
201000436С.ОРЕШЕНЕ, Кметство ул.„Първа" № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
201000437С.ПАИСИЕВО, Пенсионерски клуб ул.„Независимост" № 88Азапис от живо излъчванезапис от устройство
201000438С.ОКОРШ, Читалище ул.„Никола Петков" № 32запис от живо излъчванезапис от устройство
201000439С.ОКОРШ, ЦДГ ул.„Никола Петков" № 49запис от живо излъчванезапис от устройство
201000440С.ВОКИЛ, ОУ „Алеко Константинов" ул.„Витоша" № 63запис от живо излъчванезапис от устройство
201000441С.ВОКИЛ, ЦДГ ул.„Витоша" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
201000442С.ОВЕН, Пенсионерски клуб ул.„Първа" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
201500501С.ВОЙНОВО, Кметство ул.„Първа" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
201500502С.ГОЛЕШ, Училище ул.„Първа" № 28запис от живо излъчванезапис от устройство
201500503С.ГОЛЕШ, Училище ул.„Първа" № 28запис от живо излъчванезапис от устройство
201500504С.ДАВИДОВО, Кметство ул.„Първа" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
201500505С.ДОБРУДЖАНКА, Кметство ул.„Първа" № 28запис от устройство
201500506С.ЗАРНИК, Читалище ул.„Първа" № 12запис от устройство
201500507С.КАЙНАРДЖА, Училище ул.„Ради Перчемлиев" № 2запис от устройство
201500508С.КРАНОВО, Кметство ул.„Първа" № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
201500509С.ПОЛКОВНИК ЧОЛАКОВО, Кметство ул.„Трета" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
201500510С.ПОСЕВ, Кметство ул.„Шеста" № 2запис от устройство
201500511С.СВЕТОСЛАВ, Кметство ул.„Първа" № 24запис от устройство
201500512С.СРЕДИЩЕ, Училище ул.„Цанко Церковски" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
201500513С.СРЕДИЩЕ, Училище ул.„Цанко Церковски" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100101ГР.СИЛИСТРА, МЛАДЕЖКИ ДОМ ул.„Симеон Велики" № 133запис от живо излъчванезапис от устройство
203100102ГР.СИЛИСТРА, МЛАДЕЖКИ ДОМ ул.„Симеон Велики" № 133запис от живо излъчванезапис от устройство
203100103ГР.СИЛИСТРА, БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул.„Христо Смирненски" № 2 запис от живо излъчванезапис от устройство
203100104ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ" ул.„Генерал Гурко" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
203100105ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ" ул.„Генерал Гурко" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
203100106ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ" ул.„Генерал Гурко" № 8запис от устройство
203100107ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ" ул.„Генерал Гурко" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
203100108ГР.СИЛИСТРА, СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул.„Дръстър" № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
203100109ГР.СИЛИСТРА, СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул.„Дръстър" № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
203100110ГР.СИЛИСТРА, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул.„Серес" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
203100111ГР.СИЛИСТРА, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул.„Серес" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
203100112ГР.СИЛИСТРА, СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул.„Дръстър" № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
203100113ГР.СИЛИСТРА, СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул.„Дръстър" № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
203100114ГР.СИЛИСТРА, СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул.„Дръстър" № 38запис от устройство
203100115ГР.СИЛИСТРА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ул.„Пирин" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
203100116ГР.СИЛИСТРА, ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ и МЕТОДИЙ" ул.„Бесарабия" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
203100117ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100118ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100119ГР.СИЛИСТРА, РЕСТОРАНТ „РЕЛАКС" ул.„Иван Василев" № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
203100120ГР.СИЛИСТРА, ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ над магазин НИКИ ул. „Одеса“ запис от живо излъчванезапис от устройство
203100121ГР.СИЛИСТРА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ул.„Пирин" № 11запис от живо излъчванезапис от устройство
203100122ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100123ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ „ИГЛИКА-2" /на гърба на магазин „Хмелницки"/ ул.„Ангел Кънчев" №65запис от устройство
203100124ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ„ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин„Хмелницки"/ ул.„Ангел Кънчев" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
203100125ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ„ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин„Хмелницки"/ ул.„Ангел Кънчев" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
203100126ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ„ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин„Хмелницки"/ ул.„Ангел Кънчев" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
203100127ГР.СИЛИСТРА, ЕГ „П.К.ЯВОРОВ" ул.„Бойка войвода" № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
203100128ГР.СИЛИСТРА, ЕГ „П.К.ЯВОРОВ" ул.„Бойка войвода" № 20
203100129ГР.СИЛИСТРА, ЕГ „П.К.ЯВОРОВ" ул.„Бойка войвода" № 20 запис от живо излъчванезапис от устройство
203100130ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100131ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100132ГР.СИЛИСТРА, ПГМТ „ВЛ. КОМАРОВ" ул.„Петър Бояджиев" № 29запис от устройство
203100133ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ „ДОБРУДЖА" ул.„Д-р Атанас Янков" № 39запис от живо излъчванезапис от устройство
203100134ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ „ДОБРУДЖА" ул.„Д-р Атанас Янков" № 39 запис от живо излъчванезапис от устройство
203100135ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100136ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100137ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100138ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100139ГР.СИЛИСТРА, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФИЛИАЛ ГР.СИЛИСТРА ул.„Албена" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
203100140ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100141ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР" ул.„Черно море" № 10 А запис от живо излъчванезапис от устройство
203100142ГР.СИЛИСТРА, ПМГ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ул.„Москва" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
203100143ГР.СИЛИСТРА, ПМГ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ул.„Москва" № 21запис от устройство
203100144ГР.СИЛИСТРА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ул.„Цар Шишман" № 20запис от устройство
203100145ГР.СИЛИСТРА, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Плевен" № 1запис от устройство
203100146ГР.СИЛИСТРА, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Плевен" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100147ГР.СИЛИСТРА, ПГС „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ бул.„Македония" № 140запис от живо излъчванезапис от устройство
203100148ГР.СИЛИСТРА, ПГС „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ бул.„Македония" № 140запис от живо излъчванезапис от устройство
203100149ГР.СИЛИСТРА, ПГС „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ бул.„Македония" № 140
203100150ГР.СИЛИСТРА, ОУ „ИВАН ВАЗОВ" ул.„Добрич" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203100151ГР.СИЛИСТРА, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Плевен" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100152ГР.СИЛИСТРА, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Плевен" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100153ГР.СИЛИСТРА, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Плевен" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100154ГР.СИЛИСТРА, СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ул.„Симеон Велики" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
203100155ГР.СИЛИСТРА, КЛУБ НА ИНВАЛИДА ул.„Симеон Велики" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
203100158С.АЙДЕМИР, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - ДЕЛЕНКИ ул.„Майски ден" № 1запис от устройство
203100159С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР" - Деленки - вход Север ул.„Сокол" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
203100160С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" - Деленки - Стая за отдих ул.„Сокол" № 6запис от устройство
203100161С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР"- Деленки вход ЮГ /НОВА/ ул.„Сокол" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
203100162С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР"- Деленки вход Южен 2 /СТАРА/ ул.„Сокол" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
203100163С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР" - Деленки вход Север - физкултурен салон ул.„Сокол“ № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
203100164С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР" -Север /център/ ул.„Преслав" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
203100165С.АЙДЕМИР, ОДЗ „МИР" - Физкултурен салон ул.„Преслав" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
203100166С.АЙДЕМИР, БИВШЕ У-ЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ" ул.„София" № 147запис от живо излъчванезапис от устройство
203100167С.АЙДЕМИР, КЛУБ В ТАТАРИЦА ул.„Бендер" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100168С.АЙДЕМИР, ДПЛФУ ж.к.„Север" № 9 вх.А ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100169С.БАБУК, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул.„Дочо Михайлов" № 43запис от устройство
203100170С.БОГОРОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 24запис от устройство
203100171С.БРАДВАРИ, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Н.П.Караджата" № 23 Азапис от живо излъчванезапис от устройство
203100172С.БРАДВАРИ, ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Н.П.Караджата" № 23 Азапис от устройство
203100173С.БЪЛГАРКА, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 44запис от живо излъчванезапис от устройство
203100174С.ВЕТРЕН, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул.„Здравец" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
203100175С.ГЛАВАН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА ул.„Пета" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100176С.ЙОРДАНОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 6запис от устройство
203100177С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА № 2/ЦДГ/ ул.„Ново Петрово" № 65запис от устройство
203100178С.КАЛИПЕТРОВО, ОУ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул.„Нов живот" № 48запис от живо излъчванезапис от устройство
203100179С.КАЛИПЕТРОВО, ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА" ул.„Рашко Блъсков" № 86запис от живо излъчванезапис от устройство
203100180С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №1 /център/ ул.„Рашко Блъсков" № 74запис от живо излъчванезапис от устройство
203100181С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 2/ЦДГ/ „Васила Вълчева “ ул.„Ново Петрово" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
203100182С.КАЛИПЕТРОВО, СТАДИОН „РАКОВСКИ" ул.„Нов живот" № 46запис от живо излъчванезапис от устройство
203100183С.КАЗИМИР, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА ул.„Първа" № 68запис от живо излъчванезапис от устройство
203100184С.ЦЕНОВИЧ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
203100185С.ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
203100186С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Георги Димитров" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
203100187С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СТОЛ НА ЗК „НИВА" ул.„Георги Димитров" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
203100188С.ПОПКРАЛЕВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
203100189С.СМИЛЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Трета" № 69запис от живо излъчванезапис от устройство
203100190С.СРАЦИМИР, СГРАДА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ул.„Втора" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203100191С.СРЕБЪРНА, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Дунав" № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
203100192С.СЪРПОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул.„Първа" № 30запис от живо излъчванезапис от устройство
203200601С.СИТОВО, НЧ „Христо Смирненски-1940" ул.„Трети март" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203200602С.БОСНА, Автоспирка ул.„Първа" запис от живо излъчванезапис от устройство
203200603С.ГАРВАН, НЧ „Димитър Полянов-1870" ул.„Първа" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
203200604С.ДОБРОТИЦА, Клуб на инвалида ул.„Добруджа" № 18запис от устройство
203200605С.ИРНИК, Сградата на кметството ул.„Трета" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
203200606С.ИСКРА, ОУ „Стефан Караджа" ул.„Образцова" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
203200607С.ИСКРА, ОУ „Стефан Караджа" ул.„Образцова" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
203200608С.ИСКРА, НЧ „Бачо Киро-1943" ул.„Звездел" № 3запис от устройство
203200609С.ЛЮБЕН, НЧ „Стефан Караджа-1963" ул.„Първа" № 3запис от устройство
203200610С.НОВА ПОПИНА, Сградата на кметството ул.„Първа" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
203200611С.ПОЛЯНА, Клуб на село Поляна ул.„Първа" № 35 Азапис от живо излъчванезапис от устройство
203200612С.ПОПИНА, НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1940" ул.„Първи май" № 76запис от живо излъчванезапис от устройство
203200613С.СЛАТИНА, Народно читалище ул.„Втора" № 2запис от устройство
203400701ГР.ТУТРАКАН, Общински център за извънкласни дейности ул.„Д. Благоев" № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
203400702ГР.ТУТРАКАН, Читалище „Н.Й.Вапцаров" ул.„Суворов" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
203400703ГР.ТУТРАКАН, Общински съвет ул.„Трансмаринска" № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
203400704ГР.ТУТРАКАН, Пенсионерски клуб ул.„Росица" № 6запис от устройство
203400705ГР.ТУТРАКАН, Шах клуб ул.„Росица" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
203400706ГР.ТУТРАКАН, Бивш хранителен магазин ул.„Сакар планина" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
203400707ГР.ТУТРАКАН, Дом за стари хора ул.„Цибър" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
203400708ГР.ТУТРАКАН, ДГ„Славянка" ул.„Ал.Константинов" № 5запис от устройство
203400709ГР.ТУТРАКАН, СУ „Христо Ботев" ул.„Гео Милев" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
203400710ГР.ТУТРАКАН, СУ „Христо Ботев" ул.„Гео Милев" № 2запис от устройство
203400711С.БЕЛИЦА, Читалище ул.„Десети май" № 65запис от живо излъчванезапис от устройство
203400712С.НОВА ЧЕРНА, Читалище ул.„Черно море" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
203400713С.НОВА ЧЕРНА, ОУ „Кирил и Методий" ул.„Кирил и Методий" № 87запис от живо излъчванезапис от устройство
203400714С.СЯНОВО, Кметство ул.„Шеста" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
203400715С.ПРЕСЛАВЦИ, Тенис клуб ул.„Първа" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
203400716С.БРЕНИЦА, Кметство ул.„Трета" № 18запис от устройство
203400717С.СТАРО СЕЛО, Читалище „Възраждане 1940" ул.„Съединение" № 33запис от живо излъчванезапис от устройство
203400718С.СТАРО СЕЛО, Пенсионерски клуб ул.„Съединение" № 39запис от живо излъчванезапис от устройство
203400719С.ШУМЕНЦИ, Пенсионерски клуб ул.„Георги Димитров" № 7запис от устройство
203400720С.ВАРНЕНЦИ, Ритуална зала ул.„Тутракан" № 1запис от устройство
203400721С.ПОЖАРЕВО, Читалище ул.„Втора" № 29запис от устройство
203400722С.ЦАР САМУИЛ, ОУ „Ст.Караджа" ул.„Филип Тотю" № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
203400723С.ЦАР САМУИЛ, Читалище ул.„Дочо Михайлов" № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
203400724С.ТЪРНОВЦИ, Читалище ул.„Първа" № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
203400725С.АНТИМОВО, Кметство ул.„Първа" № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
203400726С.ЦАРЕВ ДОЛ, Читалище ул.„Пета" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство