РИК 22 Смолян

220200001С.БАНИТЕ, СУ "Христо Ботев", ул. "Иван Вазов" № 010запис от устройство
220200002С.ВЪЛЧАН ДОЛ, Комбинирана административна сградазапис от устройство
220200003С.ОРЯХОВЕЦ, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220200004С.ВИШНЕВО, Административна сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220200005С.ГЪЛЪБОВО, Комбинирана административна сграда на Читалище "Светлина 1967"запис от живо излъчванезапис от устройство
220200006С.ТРАВЕ, Комбинирана административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
220200007С.ДРЯНКА, Комбинирана административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
220200008С.МАЛКА АРДА, Сграда на бивша детска градиназапис от устройство
220200009С.КРЪСТАТИЦА, Обществен клуб в кв. Ропите
220200010С.ГЛОГИНО, Комб. административна сграда на Кметско наместничество в кв. Кирковозапис от живо излъчванезапис от устройство
220200011С.ДАВИДКОВО, Административна сграда на кметството, ул. "Европа" № 100запис от живо излъчванезапис от устройство
220200012С.СТЪРНИЦА, Сграда на бивша детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
220200013С.БОСИЛКОВО, Комбинирана административна сграда
220200014С. ЗАГРАЖДЕН, Административна сграда на кметството, ул. "22 Септември" № 019запис от живо излъчванезапис от устройство
220500001С.БОРИНО, Читалище "Обнова 1939", ул. "Родопи" № 33, Ритуалната залазапис от устройство
220500002С.БОРИНО, Училище "Н.Й. Вапцаров" - стая № 1, ул. "Христо Ботев" № 29запис от устройство
220500003С.БОРИНО, Училище "Н.Й. Вапцаров" - стая № 4, ул. "Христо Ботев" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
220500004С.ЧАЛА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220500005С.ЯГОДИНА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220500006С.БУЙНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220500007С.КОЖАРИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900001ГР.ДЕВИН, ПГЕ "А. С. Попов", ул. "Васил Левски" № 003запис от устройство
220900002ГР.ДЕВИН, ДГ "Здравец", ет. 1, ул. "Васил Левски" № 043запис от устройство
220900003ГР.ДЕВИН, ДГ "Здравец", ет. 2, ул. "Васил Левски" № 043запис от живо излъчванезапис от устройство
220900004ГР.ДЕВИН, Общностен център, ул. "Гордю Войвода" №049запис от живо излъчванезапис от устройство
220900005ГР.ДЕВИН, Дом на културата, ет. 2, ул. "Орфей" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
220900006ГР.ДЕВИН, Дом на културата, Ритуална зала, ул. "Орфей" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
220900007ГР.ДЕВИН, ДГ "Изворче", ул. "Гимназиална" № 018запис от живо излъчванезапис от устройство
220900008ГР.ДЕВИН, Клуб, ул. "Георги Димитров" № 003запис от живо излъчванезапис от устройство
220900009ГР.ДЕВИН, Читалището, ул. Георги Димитров" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
220900010С.БЕДЕН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900011С.БРЕЗЕ, Кметствотозапис от устройство
220900012С.ГРОХОТНО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900013С.ГЬОВРЕН, Кметствотозапис от устройство
220900014С.ТРИГРАД, Училищетозапис от устройство
220900015С.ЖРЕБЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900016С.КЕСТЕН, Административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
220900017С.ЛЯСКОВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900018С.МИХАЛКОВО, Кметствотозапис от устройство
220900019С.СЕЛЧА, Кметствотозапис от устройство
220900020С.СТОМАНЕВО, Кметството
220900021С.ОСИКОВО, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
220900022С.ЧУРУКОВО, Стол на бивше ТКЗСзапис от живо излъчванезапис от устройство
221000001ГР.ДОСПАТ, НЧ "Иван Вазов", ул. "Първи май" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
221000002ГР.ДОСПАТ, СУ "Димитър Благоев", ул. Кап.Петко Войвода" № 002запис от живо излъчванезапис от устройство
221000003ГР.ДОСПАТ, Ресторант "Пилето", пл. "Александър Стамболийски" запис от живо излъчванезапис от устройство
221000004С.КЪСАК, ОУ "Христо Ботев" с. Късакзапис от устройство
221000005С.БАРУТИН, НЧ "Васил Коларов" с. Барутинзапис от живо излъчванезапис от устройство
221000006С.БАРУТИН, ОУ "Никола Вапцаров" с. Барутинзапис от живо излъчванезапис от устройство
221000007С.ЦРЪНЧА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
221000008С.БРЪЩЕН, ОУ "Яне Сандански" с. Бръщензапис от живо излъчванезапис от устройство
221000009С.ЧАВДАР, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221000010С.ЗМЕИЦА, Кметството, с. Змеица, ул. "Бор" № 001, ет. 2запис от живо излъчванезапис от устройство
221000011С.ЗМЕИЦА, ОУ "Васил Левски", с. Змеицазапис от живо излъчванезапис от устройство
221000012С.ЛЮБЧА, Кметствотозапис от устройство
221100001ГР.ЗЛАТОГРАД, Битово заведение "Черен кос", ул. Стефан Стамболов" № 034запис от устройство
221100002ГР.ЗЛАТОГРАД, Адм.сграда"Горубсо-Златоград"АД, пенс. клуб, ул.Ст. Стамболов"№ 4 запис от устройство
221100003ГР.ЗЛАТОГРАД, ДГ "Снежанка", ул. "Хан Аспарух" № 025запис от устройство
221100004ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе аперитив Ради Пеев, ул. Беловидово" № 072запис от живо излъчванезапис от устройство
221100005ГР.ЗЛАТОГРАД, Стадион Златоград, ул. "Ерма" № 2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
221100006ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе "Дени", ул. "Христо Смирненски" № 015запис от живо излъчванезапис от устройство
221100007ГР.ЗЛАТОГРАД, Кафе "Автогара" , ул. "България" № 007запис от живо излъчванезапис от устройство
221100008ГР.ЗЛАТОГРАД, Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. "Славей" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
221100009ГР.ЗЛАТОГРАД, ОУ "Васил Левски", ул. "Ахрида" № 001запис от устройство
221100010С.АЛАМОВЦИ, Сграда Детска градиназапис от устройство
221100011С.ЕРМА РЕКА, Малка зала на НЧ "Орфей", ул. "Иван Вазов" № 025запис от устройство
221100012С.ЕРМА РЕКА, Заведение на ул. "Първи май" № 18запис от живо излъчванезапис от устройство
221100013С.КУШЛА, Ритуалната зала на Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221100014С.ДОЛЕН, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Васил Левски" № 018запис от живо излъчванезапис от устройство
221100015С.ДОЛЕН, Заведение, ул. "Станкова" № 015запис от живо излъчванезапис от устройство
221100016С.ЦАЦАРОВЦИ, Комплексна административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
221100017С.СТРАШИМИР, Сграда на Кметствозапис от устройство
221100018С.ПРЕСОКА, Сграда на Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
221100019С.СТАРЦЕВО, Сграда на Народно Читалище "Прогрес", ул. "Васил Левски" № 043запис от живо излъчванезапис от устройство
221100020С.СТАРЦЕВО, СУ "Св. Княз Борис І", ул. "Пейо Яворов" № 005запис от устройство
221100021С.СТАРЦЕВО, Кафе-аператив "Ориент", ул. "Маврузия" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
221600001ГР.МАДАН, ул. "П. Хилендарски" № 13, Пансион към СУ "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
221600002ГР.МАДАН, ул. "Обединение" № 9, Народно читалище "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
221600003ГР.МАДАН, ул. "Обединение" № 9, Народно читалище "Иван Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
221600004ГР.МАДАН, ул. "Перелик" № 22, Общежитие на СМК запис от устройство
221600005ГР.МАДАН, ул. Христо Ботев" № 23, Бар "Минстрой"запис от живо излъчванезапис от устройство
221600006ГР.МАДАН, ул. "Явор" № 13, Кафе-аперитивзапис от живо излъчванезапис от устройство
221600007ГР.МАДАН, ул. Обединение" № 66, ОУ "Н.Й. Вапцаров"запис от устройство
221600008ГР.МАДАН, ул. "Студенец" № 12, Търговска сграда
221600009ГР.МАДАН, ул. "Геоложка" № 001, Детска градиназапис от устройство
221600010ГР.МАДАН, ул. "Тракия" № 11, ЕТ "Камен Пулев" Търговска сградазапис от устройство
221600011С.МИТОВСКА, Кметство Митовсказапис от живо излъчванезапис от устройство
221600012С.ТЪНКОТО, Кметство Тънкотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221600013С.БОРИНОВО, Кметство Бориновозапис от живо излъчванезапис от устройство
221600014С.ВЪРБА, Кметството Върбазапис от живо излъчванезапис от устройство
221600015С.ШАРЕНСКА, Кметство Шаренсказапис от живо излъчванезапис от устройство
221600016С.МЪГЛИЩА, Кметство Мъглищазапис от живо излъчванезапис от устройство
221600017С.ЛОВЦИ, Кметство Ловцизапис от живо излъчванезапис от устройство
221600018С.СРЕДНОГОРЦИ, ул. "П.Р. Славейков" № 005, ОУ "П. Р. Славейков"запис от устройство
221600019С.РАВНИЩА, Кметство Равнищазапис от живо излъчванезапис от устройство
221600020С.ЛЕЩАК, Кметство Лещакзапис от устройство
221600021С.ЛЕСКА, Кметство Лесказапис от устройство
221600022С.РАВНИЛ, Кметство Равнилзапис от устройство
221600023С.БОРОВИНА, Кметство Боровиназапис от живо излъчванезапис от устройство
221600024С.СТУДЕНА, Кметство Студеназапис от живо излъчванезапис от устройство
221600025С.КУПЕН, Кметство Купензапис от живо излъчванезапис от устройство
221600026С.ВЪРБИНА, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
221600027С.ВЪРБИНА, ул. "Акация" № 59, Сграда бивше училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
221600028С.ЦИРКА, Кметство Цирказапис от живо излъчванезапис от устройство
221600029С.ВЕХТИНО, Кметство Вехтинозапис от живо излъчванезапис от устройство
221600030С.БУКОВА ПОЛЯНА, ОУ "Христо Ботев" с. Букова поляназапис от устройство
221600031С.БУКОВО, Кметство Буковозапис от живо излъчванезапис от устройство
221600032С.ГАЛИЩЕ, Кметство Галищезапис от живо излъчванезапис от устройство
221600033С.ПЕЧИНСКА, Клуб Печинсказапис от живо излъчванезапис от устройство
221600034С.ЧУРКА, Кафе - аперитив "Чурка"запис от устройство
221800001ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Крайречна" №17, Сградата на Детска градина "Слънце"запис от живо излъчванезапис от устройство
221800002ГР.НЕДЕЛИНО, ул. Ал. Стамболийски" № 80, Сградата на уч. общежитие "Дичо Петров"запис от устройство
221800003ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Напредък" № 93, СУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от устройство
221800004ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Ал. Стамболийски" № 150, Детска градина "Пролет"запис от живо излъчванезапис от устройство
221800005ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Ал. Стамболийски" № 150, Детска градина "Пролет"запис от устройство
221800006ГР.НЕДЕЛИНО, ул. "Напредък" № 69, Туристически информационен центързапис от устройство
221800007С.КРАЙНА, Сграда - магазин, ет. 2запис от живо излъчванезапис от устройство
221800008С.КОЗАРКА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800009С.ВЪРЛИНО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800010С.ТЪНКА БАРА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800011С.ЕЛЕНКА, Кметствотозапис от устройство
221800012С.КОЧАНИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800013С.ДИМАНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800014С.ГЪРНАТИ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800015С.БУРЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800016С.СРЕДЕЦ, Училище "Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
221800017С.ИЗГРЕВ, Кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
221800018С.КУНДЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800019С.ОГРАДНА, Кметството
221800020С.ВЪРЛИ ДОЛ, кв. Долен Върли дол, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800021С.ВЪРЛИ ДОЛ, Кв. Горен Върли дол, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
221800022С.ДУНЯ, Кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
222700001ГР.РУДОЗЕМ, Бивше ОУ "Д-р Петър Берон", Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
222700002ГР.РУДОЗЕМ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- Централен вход, ет. 1, стая 9А класзапис от живо излъчванезапис от устройство
222700003ГР.РУДОЗЕМ, Дом на Културатазапис от устройство
222700004ГР.РУДОЗЕМ, Бивше НУ "Васил Априлов" - Централен вход, ет. 1, стая 1А класзапис от устройство
222700005ГР.РУДОЗЕМ, Бивше НУ "Васил Априлов"- вход към детска градина,ет. 1, стая 1Б класзапис от устройство
222700006ГР.РУДОЗЕМ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- вх.към военно поделение,ет.1,стая 5В класзапис от устройство
222700007С.БЯЛА РЕКА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700008С.ВОЙКОВА ЛЪКА, Кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
222700009С.РИБНИЦА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
222700010С.ГРАМАДЕ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700011С.ЧЕПИНЦИ, СУ "Христо Ботев", ет. 1, стая 1запис от устройство
222700012С.ЧЕПИНЦИ, Читалищезапис от устройство
222700013С.ЕЛХОВЕЦ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
222700014С.ВИТИНА, Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
222700015С.ПОЛЯНА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700017С.ПЛОВДИВЦИ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
222700018С.КОРИТАТА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700019С.ИВАНОВО, Магазин
222700020С.БОРИЕ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
222700021С.РАВНИНАТА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700022С.СОПОТОТ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
222700023С.ЕЛХОВЕЦ, ОУ "Христо Ботев" - централен вход, ет. 1, ст.1, кабинет по англ. езикзапис от устройство
222700024С.БЪРЧЕВО, Младежки клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
222700025С.ОГЛЕД, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100001ГР.СМОЛЯН, Общежитие, ул. "Възход" № 007запис от живо излъчванезапис от устройство
223100002ГР.СМОЛЯН, Офис на ЗЕА - ПРИНТ ООД, II етаж, ул. "Величко Профиров" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
223100003ГР.СМОЛЯН, ОЦ в двора на филиал"Снежанка"към ДГ"Зорница",ул.Христо Христов" № 031запис от живо излъчванезапис от устройство
223100004ГР.СМОЛЯН, Клуб в квартала, ул. "Пол Люкас" № 002запис от устройство
223100005ГР.СМОЛЯН, ОУ "Юрий Гагарин", "Георги Кирков" № 010запис от живо излъчванезапис от устройство
223100006ГР.СМОЛЯН, Областно пътно управление - ет.1,стая 104, бул. "България" № 079запис от живо излъчванезапис от устройство
223100007ГР.СМОЛЯН, Стол в ТПК "Първи май", бул. "България" № 075запис от живо излъчванезапис от устройство
223100008ГР.СМОЛЯН, Читалище "Христо Ботев - 1871", бул. "България" № 080запис от устройство
223100009ГР.СМОЛЯН, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", бул. "България" № 059запис от устройство
223100010ГР.СМОЛЯН, Спортна зала - І- ви етаж /малък салон/, ул. "Димитър Благоев" № 022запис от живо излъчванезапис от устройство
223100011ГР.СМОЛЯН, Спортна зала - І - ви етаж, ул. Димитър Благоев" № 022запис от живо излъчванезапис от устройство
223100012ГР.СМОЛЯН, Изложбена зала "Петър Стайков", бул. "България" № 043запис от устройство
223100013ГР.СМОЛЯН, Филиал към Детска градина "Буратино" /яслена група/, ул."Спартак"№ 009запис от устройство
223100014ГР.СМОЛЯН, ФТФ към ПУ- Пловдив, ет.1 стая 105, ул. "Полк. Дичо Петров" № 028 запис от живо излъчванезапис от устройство
223100015ГР.СМОЛЯН, ПГИ "Карл Маркс" - главен вход вдясно, ул. "Елица" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
223100016ГР.СМОЛЯН, Общински информационен център /Младежки дом/,бул. "България" № 005 запис от живо излъчванезапис от устройство
223100017ГР.СМОЛЯН, Общинска заседателна зала /западна фасада/, бул. "България" № 012запис от живо излъчванезапис от устройство
223100018ГР.СМОЛЯН, СУ "Отец Паисий", ул. "Полк. Дичо Петров" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
223100019ГР.СМОЛЯН, Обреден дом,( Ритуалната зала), бул. "България" № 010запис от устройство
223100020ГР.СМОЛЯН, ВСУ "Черноризец Храбър"зала 13, ул. "Перелик" № 002запис от устройство
223100021ГР.СМОЛЯН, Център за обучение и ПТИ, фоайе 1 ет., ул.Шипка №7запис от устройство
223100022ГР.СМОЛЯН, Детска градина "Родопчанче" ул. "Митко Палаузов" № 001запис от устройство
223100023ГР.СМОЛЯН, Клуб - Кетевска махала, ул. "Шипка" № 022запис от живо излъчванезапис от устройство
223100024ГР.СМОЛЯН, ОУ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тунджа" № 018запис от живо излъчванезапис от устройство
223100025ГР.СМОЛЯН, Снек-бар "РОБИ", ул. "Изворна" № 013запис от живо излъчванезапис от устройство
223100026ГР.СМОЛЯН, Бивш ресторант в Хотел "Крис", 1 ет., ул. "Родопи" № 102запис от живо излъчванезапис от устройство
223100027ГР.СМОЛЯН, Читалище "Орфееви гори - 1870", ул. "Гимназиална" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
223100028ГР.СМОЛЯН, Българо-германски център за проф. обучение, ул. "К. Аврамиков" № 31запис от устройство
223100029ГР.СМОЛЯН, Читалище "Кирил Маджаров - 1866", ул. Медникарска" № 001запис от устройство
223100030ГР.СМОЛЯН, ОУ "Стою Шишков" Ресурсен кабинет №1, ет.1, ул. "Кирил Маджаров" № 007запис от устройство
223100031ГР.СМОЛЯН, ОУ "Стою Шишков" Ресурсен кабинет №3, ет.1, ул. "Кирил Маджаров" № 007запис от живо излъчванезапис от устройство
223100032ГР.СМОЛЯН, Стол на СПГТС "Никола Й. Вапцаров", ул. Братан Шукеров" № 005запис от живо излъчванезапис от устройство
223100033ГР.СМОЛЯН, СПГТС "Никола Й. Вапцаров",ресурсен център, ул. Братан Шукеров" № 019запис от устройство
223100034ГР.СМОЛЯН, Ученическо общежитие - ж.к. "Петровица", ул. Братан Шукеров" № 025запис от живо излъчванезапис от устройство
223100035ГР.СМОЛЯН, Заведение в квартала, ул. "Цар Симеон" № 035запис от живо излъчванезапис от устройство
223100036ГР.СМОЛЯН, Детска градина "Веселушко", 2-ра група, ул. "Д-р Петър Берон" № 008запис от живо излъчванезапис от устройство
223100037ГР.СМОЛЯН, ЦПЛР-УО "В. Димитров"- бивш стол, ул."Полк. Дичо Петров" №30запис от устройство
223100038ГР.СМОЛЯН, Ученическо общежитие - ЖК Петровица, ул. " Бр. Шукеров" № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
223100039ГР.СМОЛЯН, ПГИ "Карл Маркс" (главен вход вляво), ул. "Елица" № 001запис от живо излъчванезапис от устройство
223100040ГР.СМОЛЯН, Клуб на пенсионера, бул. "България" № 37запис от живо излъчванезапис от устройство
223100041С.ВЛАХОВО, Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100042С.ДУНЕВО, Кметство (сградата на ГД ПБЗН - МВР София)запис от живо излъчванезапис от устройство
223100043С.ЛЕВОЧЕВО, Бившето училище - столовата, 1 етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100044С.БОСТИНА, Библиотека на Читалище "Просвета - 1946"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100045С.СОКОЛОВЦИ, Бившето училище
223100046С.МОМЧИЛОВЦИ, Читалище "Светлина - 1925", 1 ет.,Тур. информ. център, ул. "Елица" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
223100047С.МОМЧИЛОВЦИ, Кметството, ул. "Елица" № 005запис от живо излъчванезапис от устройство
223100048С.КУТЕЛА, Читалище "Зора - 1956"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100049С.ВИЕВО, Читалище "Искра-1957"
223100050С.СЛАВЕЙНО, Читалище "Съгласие - 1883"запис от устройство
223100051С.ПЕТКОВО, Клуб на хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
223100052С.БЕЛЕВ ДОЛ, Читалище "Светлина-1982"запис от устройство
223100053С.КАТРАНИЦА, Бившето училищезапис от устройство
223100054С.ТИКАЛЕ, Читалище "Светлина-1958" - Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100055С.ГРАДЪТ, Кметствотозапис от устройство
223100056С.РЕКА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100057С.СЕЛИЩЕ, Общинска административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
223100058С.ТРЕБИЩЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100059С.ТЪРЪН, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100060С.ЕЛЕНСКА, Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100061С.ПОДВИС, Читалище "Момчил юнак-1997" - Клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100062С.ЛЪКА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100063С.СТРАЖА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223100064С.ОРЕШЕЦ, Читалище "Светлина"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100065С.РОВИНА, с. Подвис, Читалище "Момчил юнак"-1997 - ритуална зала запис от живо излъчванезапис от устройство
223100066С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, Клуб на РВК "Орфей" - Смолянзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100067С.ФАТОВО, Дом за стари хоразапис от живо излъчванезапис от устройство
223100068С.ЧОКМАНОВО, Читалище "Христо Ботев - 1892"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100069С.СМИЛЯН, Читалище "Асен Златаров - 1927", ул. "Бреза " №18запис от живо излъчванезапис от устройство
223100070С.СМИЛЯН, Детска градина " Дъга"( бившата "В. Пеева"), ул "Девети сптември" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
223100071С.ВЪЛЧАН, Общинска административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
223100072С.ЧЕПЛЕТЕН, Читалище "Устрем"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100073С.КОШНИЦА, Читалище "Братан Шукеров-1959"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100074С.ГОРОВО, Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асеновазапис от устройство
223100075С.БУКАЦИТЕ, Общинска административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
223100076С.СИВИНО, Читалище "Иван Вазов- 1948"запис от устройство
223100077С.ГОРНА АРДА, Читалище "Бащино огнище"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100078С.АРДА, Читалище "Извор-1920"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100079С.БОРИКОВО, Общинска административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
223100080С.МОГИЛИЦА, Читалище "България-1937"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100081С.БУКАТА, Читалище "Никола Йонков Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100082С.КРЕМЕНЕ, Хранителен магазин на РВК "Орфей" - Смолянзапис от живо излъчванезапис от устройство
223100083С.ТУРЯН, Общинска административна сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
223100084С.МУГЛА, Кметството
223100085С.ГЕЛА, Читалище "Съзнание-1929"запис от живо излъчванезапис от устройство
223100086С.СОЛИЩА, Читалище "Наука"запис от устройство
223100087С.ШИРОКА ЛЪКА, Читалище "Екзарх Стефан I-1872" - зала, ул. " Кап. Петко войвода" №026запис от устройство
223100088С.СТОЙКИТЕ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800001ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, Пенсионерски клуб, ул. "Васил Дечев" № 043запис от живо излъчванезапис от устройство
223800002ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" № 004запис от живо излъчванезапис от устройство
223800003ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" № 004запис от живо излъчванезапис от устройство
223800004ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" № 004запис от живо излъчванезапис от устройство
223800005ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ " Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" № 004запис от живо излъчванезапис от устройство
223800006ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ " Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" № 004запис от живо излъчванезапис от устройство
223800007С.ПАВЕЛСКО, ОУ "Цар Симеон І"запис от устройство
223800008С.ПРОГЛЕД, Сградата на читалищетозапис от устройство
223800009С.ХВОЙНА, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800010С.МАЛЕВО, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800011С.ОРЕХОВО, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800012С.БОГУТЕВО, Сградата на общински клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
223800013С.ЗАБЪРДО, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800014С.ОСТРИЦА, Сградата на кметско наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800015С.ЛИЛЕКОВО, Сградата на кметско наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
223800016С.ЗОРНИЦА, Сградата на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство