РИК 25 София 25 МИР

254611001ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611002ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от устройство
254611003ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
254611004ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47
254611005ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
254611006ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от устройство
254611007ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611008ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611009ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611010ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от устройство
254611011ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611012ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611013ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611014ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611015ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611016ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. "Д-р Калинков" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
254611017ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611018ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611019ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от устройство
254611020ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от устройство
254611021ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21
254611022ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611023ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611024ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от устройство
254611025ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611026ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611027ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от устройство
254611028ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611029ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611030ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611031ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611032ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611033ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611034ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611035ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611036ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611037ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от устройство
254611038ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611039ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611040ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611041ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от устройство
254611042ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611043ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611044ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от устройство
254611045ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
254611046ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611047ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611048ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
254611049ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47
254611050ГР.СОФИЯ, 17 СОУ "Д. Груев", ж.к. "Западен парк"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611051ГР.СОФИЯ, 17 СОУ "Д. Груев", ж.к. "Западен парк"запис от устройство
254611052ГР.СОФИЯ, 17 СОУ "Д. Груев", ж.к. "Западен парк"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611053ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47
254611054ГР.СОФИЯ, 17 СОУ "Д. Груев", ж.к. "Западен парк"запис от устройство
254611055ГР.СОФИЯ, 17 СОУ "Д. Груев", ж.к. "Западен парк"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611056ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611057ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611058ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Димитър Талев", ул. "Добротич" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611059ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611060ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254611061ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от устройство
254611062ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611063ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от устройство
254611064ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611065ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611066ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611067ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611069ГР.СОФИЯ, 135 СОУ "Ян Амос Коменски"- ул."Булина ливада" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
254611070ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. "Възкресение" №60запис от живо излъчванезапис от устройство
254611071ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611074ГР.СОФИЯ, 75 ОУ , кв. "Факултета"запис от живо излъчванезапис от устройство
254611075ГР.СОФИЯ, 92 ОУ "Д.Талев", ул."Добротич" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
254611076ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. "Братин дол" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254612001ГР.СОФИЯ, 43 ОУ "Христо Смирненски", бул. "Сливница" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
254612002ГР.СОФИЯ, 43 ОУ "Христо Смирненски", бул. "Сливница" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
254612003ГР.СОФИЯ, 43 ОУ "Христо Смирненски", бул. "Сливница" № 45запис от устройство
254612004ГР.СОФИЯ, 43 ОУ "Христо Смирненски", бул. "Сливница" № 45запис от живо излъчванезапис от устройство
254612005ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков", ул."Пловдив " №20запис от устройство
254612006ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков", ул."Пловдив " №20запис от живо излъчванезапис от устройство
254612007ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
254612008ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков", ул."Пловдив " №20запис от живо излъчванезапис от устройство
254612009ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков", ул."Пловдив " №20запис от живо излъчванезапис от устройство
254612010ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от живо излъчванезапис от устройство
254612011ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от живо излъчванезапис от устройство
254612012ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от живо излъчванезапис от устройство
254612013ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от живо излъчванезапис от устройство
254612014ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от устройство
254612015ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
254612016ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
254612017ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от устройство
254612018ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
254612019ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от устройство
254612020ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
254612021ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
254612022ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от устройство
254612023ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612024ГР.СОФИЯ, 113 СОУ "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 177запис от живо излъчванезапис от устройство
254612025ГР.СОФИЯ, 113 СОУ "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 177запис от живо излъчванезапис от устройство
254612026ГР.СОФИЯ, 113 СОУ "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 177запис от живо излъчванезапис от устройство
254612027ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
254612028ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612029ГР.СОФИЯ, 113 СОУ "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 177запис от живо излъчванезапис от устройство
254612030ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612031ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612032ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612033ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612034ГР.СОФИЯ, 3 СОУ "проф.Марин Дринов", ул. "Хайдут Сидер" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254612035ГР.СОФИЯ, ОУ "Проф. д-р Гаврил Кацаров", /бивше 110 ОУ, ж.к. "Захарна фабрика"/запис от живо излъчванезапис от устройство
254612036ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков, ул."Пловдив " №20запис от живо излъчванезапис от устройство
254612037ГР.СОФИЯ, 45 ОУ "Константин Величков, ул."Пловдив " №20запис от живо излъчванезапис от устройство
254612038ГР.СОФИЯ, ПГАВТК "А.С.ПОПОВ", бул. "Сливница" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
254612039ГР.СОФИЯ, ПГТЕ "Хенри Форд", ул. "Хайдут Сидер" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
254612040ГР.СОФИЯ, 113 СОУ "Сава Филаретов", бул. "Тодор Александров" № 177запис от живо излъчванезапис от устройство
254613001ГР. СОФИЯ, кв."Триъгълника", ул."Ив. Мърквичка"№1, МУЦПО/Частно немско у-ще "ВЕДА"запис от устройство
254613002ГР.СОФИЯ, кв."Триъгълника",ул."Ив. Мърквичка"№1,МУЦПО/Частно немско у-ще "ВЕДА"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613003ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613004ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от устройство
254613005ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от устройство
254613006ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613007ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613008ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613009ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613010ГР.СОФИЯ, 16 ОУ "Райко Жинзифов", ул. ”Дравски бой” № 7, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613011ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613012ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613013ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613014ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613015ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613016ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от устройство
254613017ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613018ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613019ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613020ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613021ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613022ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613023ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613024ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613025ГР.СОФИЯ, 101 СОУ "Бачо Киро", ул.“Илинденско въстание" №36, жк. Надежда Ізапис от живо излъчванезапис от устройство
254613026ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613027ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613028ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613029ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613030ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613031ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613032ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от устройство
254613033ГР.СОФИЯ, 102 ОУ "Панайот Волов", ул. "Звезда" № 3, жк. Надежда ІVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613034ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613035ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613036ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613037ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613038ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от устройство
254613039ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613040ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613041ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613042ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613043ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613044ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613045ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613046ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613047ГР.СОФИЯ, 15 СОУ "Адам Мицкевич", ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254613048ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от устройство
254613049ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613050ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613051ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613052ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613053ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613054ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от устройство
254613055ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613056ГР.СОФИЯ, 54 СОУ "Св. И. Рилски",ул."Йордан Х. Джинот"№ 38 , жк. "Лев Толстой" запис от живо излъчванезапис от устройство
254613057ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще "Н. Рилски" , ул. "Народни будители" № 2, жк. "Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613058ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще "Н. Рилски" , ул. "Народни будители" № 2, жк. "Свобода"запис от устройство
254613059ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще "Н. Рилски" , ул. "Народни будители" № 2, жк. "Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613060ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще "Н. Рилски" , ул. "Народни будители" № 2, жк. "Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613061ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613062ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от устройство
254613063ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613064ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613065ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от устройство
254613066ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от устройство
254613067ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. "Народни будители", жк."Свобода"запис от живо излъчванезапис от устройство
254613068ГР.СОФИЯ,КВ.ИЛИЕНЦИ, 98 НУ "Св.Св.Кирил и Методий" кв. Илиянци, ул. Махония № 2запис от устройство
254613069ГР.СОФИЯ,КВ.ИЛИЕНЦИ, 98 НУ "Св.Св.Кирил и Методий" кв. Илиянци, ул. Махония № 2запис от устройство
254613070ГР.СОФИЯ,КВ.ТРЕБИЧ, 63 ОУ "Христо Ботев", кв. "Требич", ул. "Леденика" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254613071ГР.СОФИЯ,КВ.ТРЕБИЧ, 63 ОУ "Христо Ботев", кв. "Требич", ул. "Леденика" № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254618001ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618002ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618003ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618004ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618005ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618006ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618007ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618008ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618009ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618010ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618011ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618012ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618013ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618014ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618015ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618016ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618017ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618018ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618019ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618020ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618021ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618022ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618023ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618024ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618025ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от устройство
254618026ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618027ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618028ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618029ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от устройство
254618030ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618031ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от устройство
254618032ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618033ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от устройство
254618034ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618035ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от устройство
254618036ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от устройство
254618037ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от устройство
254618038ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254618039ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254618040ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254618041ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254618042ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254618043ГР.СОФИЯ,КВ.СУХОДОЛ, 72 ОУ "Христо Ботев"-ул. "Овчо поле" № 14запис от устройство
254618044ГР.СОФИЯ,КВ.СУХОДОЛ, 72 ОУ "Христо Ботев"-ул. "Овчо поле" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
254618046С.МАЛО БУЧИНО, кметството - ул."Никола Петков" № 7запис от устройство
254618047ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618048ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618049ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618050ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618051ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618052ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618053ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618054ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618055ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618056ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618057ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618058ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618059ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618060ГР.СОФИЯ,КВ.СУХОДОЛ, 72 ОУ "Христо Ботев"-ул. "Овчо поле" № 14запис от устройство
254618061ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618062ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618063ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от устройство
254618064ГР.СОФИЯ, 66 СОУ "Филип Станиславов" ул."Букет" № 29запис от живо излъчванезапис от устройство
254618065ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от устройство
254618066ГР.СОФИЯ, 88 СОУ "Димитър Попниколов" ж.к. "Овча купел" 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254618067ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618068ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618069ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"
254618070ГР.СОФИЯ, 149 СОУ "Иван Хаджийски" ж.к."Овча купел-2"запис от живо излъчванезапис от устройство
254618071ГР.СОФИЯ, 53 СОУ "Николай Хрелков" кв.Горна баня,ул."Обзор" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
254619001ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от устройство
254619002ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619003ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619004ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619005ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619006ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от устройство
254619007ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от устройство
254619008ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619009ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от устройство
254619010ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619011ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619012ГР.СОФИЯ,КВ.РЕПУБЛИКА, ИММ, ул."Банско шосе" №3, кв. "Република"запис от живо излъчванезапис от устройство
254619013ГР.СОФИЯ, 137 СУ "Ангел Кънчев", бул."Европа" №135, жк. Люлин Iзапис от устройство
254619014ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от устройство
254619015ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619016ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от устройство
254619017ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от устройство
254619018ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619019ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от устройство
254619020ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619021ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619022ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619023ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619024ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619025ГР.СОФИЯ, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", ул. "Ст. Клинчарова" №3, жк. Люлин IIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619026ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619027ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619028ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619029ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от устройство
254619030ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619031ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619032ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619033ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619034ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619035ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619036ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619037ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619038ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от устройство
254619039ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от устройство
254619040ГР.СОФИЯ, 33 ОУ "Санкт Петербург", ул."309" №8, жк. Люлин IIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619041ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619042ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619043ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от устройство
254619044ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от устройство
254619045ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от устройство
254619046ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619047ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619048ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619049ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619050ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619051ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619052ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619053ГР.СОФИЯ, 96 СУ "Л. Н. Толстой", ул."Н. Беловеждов" №1, жк. Люлин IVзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619054ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619055ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619056ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от устройство
254619057ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от устройство
254619058ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619059ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от устройство
254619060ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619061ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619062ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619063ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от устройство
254619064ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619065ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин V
254619066ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин V
254619067ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от устройство
254619068ГР.СОФИЯ, 97 СУ "Братя Миладинови", ул."504" №1, жк. Люлин Vзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619069ГР.СОФИЯ,КВ.ФИЛИПОВЦИ, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Трети март" №45, кв. Филиповцизапис от устройство
254619070ГР.СОФИЯ,КВ.ФИЛИПОВЦИ, 77 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Трети март" №45, кв. Филиповцизапис от устройство
254619071ГР.СОФИЯ,Ж.К.ФИЛИПОВЦИ, 103 ОУ "Васил Левски", ж.к. Филиповцизапис от устройство
254619072ГР.СОФИЯ,Ж.К.ФИЛИПОВЦИ, 103 ОУ "Васил Левски", ж.к. Филиповцизапис от живо излъчванезапис от устройство
254619073ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от устройство
254619074ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619075ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VI
254619076ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619077ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619078ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619079ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619080ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от устройство
254619081ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619082ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619083ГР.СОФИЯ, 27 СУ "Акад. Георги Караславов", ул. „Никола Попов“ №4, жк. Люлин VIзапис от устройство
254619084ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619085ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619086ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619087ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от устройство
254619088ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619089ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619090ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619091ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от устройство
254619092ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619093ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от устройство
254619094ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619095ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от устройство
254619096ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619097ГР.СОФИЯ, 79 СУ "Индира Ганди", ул. "Полк. Ст. Топузов" №6, жк. Люлин VII
254619098ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619099ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIII
254619100ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619101ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619102ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от устройство
254619103ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619104ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619105ГР.СОФИЯ, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", ул."Търново" №37, жк. Люлин VIIIзапис от устройство
254619106ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619107ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619108ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619109ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619110ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619111ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от устройство
254619112ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619113ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619114ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619115ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от устройство
254619116ГР.СОФИЯ, 40 СУ "Луи Пастьор", ул. "Иван Бойчев" №17, жк. Люлин IXзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619117ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от устройство
254619118ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619119ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619120ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619121ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619122ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619123ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619124ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619125ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619126ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619127ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от устройство
254619128ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619129ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от устройство
254619130ГР.СОФИЯ, 37 СУ "Райна Княгиня", бул. "Луи Пастьор" №1, жк. Люлин Xзапис от живо излъчванезапис от устройство
254619131ГР.СОФИЯ, ж.к. Люлин, бул. "Европа" №138Азапис от устройство
254619132ГР.СОФИЯ,Ж.К.ФИЛИПОВЦИ, 103 ОУ "Васил Левски", ж.к. Филиповцизапис от живо излъчванезапис от устройство
254620001ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620002ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ "Христо Ботев", ет.1 /нова сграда/, ул.1-ва №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254620003ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ "Христо Ботев", ет.1 /нова сграда/, ул.1-ва №26запис от живо излъчванезапис от устройство
254620004ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 4, ул. "Дико Илиев" №9запис от устройство
254620005ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, ул 1-ва № 26 - 62 ОУ "Христо Ботев" голяма сграда, ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254620006ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, ул 1-ва № 26 - 62 ОУ "Христо Ботев" голяма сграда, ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254620007ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, ул 1-ва № 26 - 62 ОУ "Христо Ботев" голяма сграда, ет. 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254620008ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от устройство
254620009ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620010ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620011ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620012ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620013ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 1, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620014ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620015ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620016ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620017ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620018ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от устройство
254620019ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 2, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620020ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3, ул. "Дико Илиев" №9запис от устройство
254620021ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620022ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620023ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3, ул. "Дико Илиев" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
254620024ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 1, крило Гзапис от устройство
254620025ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 1, крило Гзапис от устройство
254620026ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 1, крило Гзапис от устройство
254620027ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 1, крило Гзапис от живо излъчванезапис от устройство
254620028ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 2, крило Гзапис от живо излъчванезапис от устройство
254620029ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 2, крило Гзапис от живо излъчванезапис от устройство
254620030ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 2, крило Гзапис от устройство
254620031ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет.2, крило Гзапис от устройство
254620032ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ "Гоце Делчев" ет. 2, крило Гзапис от живо излъчванезапис от устройство
254620033ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.1,бул. Ломско шосе № 186запис от устройство
254620034ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.1,бул. Ломско шосе № 186запис от устройство
254620035ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.1,бул. Ломско шосе № 186запис от устройство
254620036ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.1,бул. Ломско шосе № 186запис от устройство
254620037ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.2,бул. Ломско шосе № 186запис от живо излъчванезапис от устройство
254620038ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.2,бул. Ломско шосе № 186запис от устройство
254620039ГР.СОФИЯ, Връбница 2,61 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ет.2,бул. Ломско шосе № 186запис от живо излъчванезапис от устройство
254620040ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1 , ул. Адам Мицкевич № 10запис от устройство
254620041ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1 , ул. Адам Мицкевич № 10запис от устройство
254620042ГР.СОФИЯ, Модерно предградие,"НГ за древни езици и култура ", ул"Баба" №16 запис от устройство
254620043ГР.СОФИЯ, Модерно предградие,"НГ за древни езици и култура ", ул"Баба" №16 запис от живо излъчванезапис от устройство
254620044ГР.СОФИЯ, Модерно предградие,"НГ за древни езици и култура ", ул"Баба" №16 запис от живо излъчванезапис от устройство
254620045ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1 , ул. Адам Мицкевич № 10запис от устройство
254620046ГР.СОФИЯ, Модерно предградие,"НГ за древни езици и култура ", ул"Баба" №16 запис от устройство
254620047ГР.СОФИЯ, Модерно предградие,"НГ за древни езици и култура ", ул"Баба" №16 запис от живо излъчванезапис от устройство
254620048ГР.СОФИЯ, кв.Толева махала - бул. Европа №211, ресторант "Бурдуш"запис от устройство
254620049С.ВОЛУЯК, 146 ОУ "Патриарх Евтимий", ул. Зорница № 63запис от живо излъчванезапис от устройство
254620050С.ВОЛУЯК, 146 ОУ "Патриарх Евтимий", ул. Зорница № 63запис от живо излъчванезапис от устройство
254620051С.ВОЛУЯК, 146 ОУ "Патриарх Евтимий", ул. Зорница № 63запис от живо излъчванезапис от устройство
254620052С.МРАМОР, с. Мрамор, 175 ОУ "Васил Левски" ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
254620053С.МРАМОР, с. Мрамор, 175 ОУ "Васил Левски" ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №1запис от устройство
254620054ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ "Иван Богоров", ет. 3запис от живо излъчванезапис от устройство
254620055ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, ул. 1-ва № 26 - 62 ОУ "Христо Ботев" , ет. 2запис от живо излъчванезапис от устройство
254620056ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ "Христо Ботев", ет.1 /нова сграда/, ул.1-ва №26запис от устройство
254621001С.ДОБРОСЛАВЦИ, 179 ОУ "Васил Левски" - ул.Доброславско шосе № 39запис от устройство
254621002С.ДОБРОСЛАВЦИ, 179 ОУ "Васил Левски" - ул.Доброславско шосе № 39запис от живо излъчванезапис от устройство
254621004С.ЖИТЕН, Кметството- ул.Житница № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
254621005С.БАЛША, Младежки клуб, ул."Иван Денкоглу" №22Взапис от живо излъчванезапис от устройство
254621006С.МИРОВЯНЕ, Кметството- ул.Любимец № 1Азапис от устройство
254621007С.МИРОВЯНЕ, Кметството - ул.Любимец № 1Азапис от живо излъчванезапис от устройство
254621008ГР.НОВИ ИСКЪР, кв. Славовци, пл."24-ти май", помещение на ГПК "Искра"-кафето запис от устройство
254621009ГР.НОВИ ИСКЪР, 171 ОУ " Стоил Попов" - ул. Светлина № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
254621010ГР.НОВИ ИСКЪР, 171 ОУ " Стоил Попов" - ул. Светлина № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
254621011ГР.НОВИ ИСКЪР, 171 ОУ " Стоил Попов" - ул. Светлина № 26
254621012ГР.НОВИ ИСКЪР, 171 ОУ " Стоил Попов" - ул. Светлина № 26запис от устройство
254621013ГР.НОВИ ИСКЪР, 171 ОУ " Стоил Попов" - ул. Светлина № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
254621014ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621015ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621016ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621017ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621018ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621019ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621020ГР.НОВИ ИСКЪР, 170 СОУ " Васил Левски" - ул. Искърско дефиле № 277запис от живо излъчванезапис от устройство
254621021ГР.НОВИ ИСКЪР, 172 ОУ "Христо Ботев" - ул. Христо Ботев № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
254621022ГР.НОВИ ИСКЪР, 172 ОУ "Христо Ботев" - ул. Христо Ботев № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
254621023ГР.НОВИ ИСКЪР, 172 ОУ "Христо Ботев" - ул. Христо Ботев № 51запис от живо излъчванезапис от устройство
254621024С.КЪТИНА, Помещение на ГПК "Искра"-площадазапис от живо излъчванезапис от устройство
254621025С.КУБРАТОВО, Кметството - Пл. Куманица №1запис от живо излъчванезапис от устройство
254621026С.СВЕТОВРАЧЕНЕ, 177 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- ул. Софийска № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
254621027С.СВЕТОВРАЧЕНЕ, 177 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- ул. Софийска № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
254621028С.СВЕТОВРАЧЕНЕ, 177 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- ул. Софийска № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
254621029С.ВОЙНЕГОВЦИ, Читалище "Васил Левски" - ул. Спортист № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
254621030С.ПОДГУМЕР, В сградата на пенсионерски клуб , ул. "Стара планина" №39запис от живо излъчванезапис от устройство
254621031С.ЛОКОРСКО, Кметството, бул."Димитър Тошков" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
254621032С.ЧЕПИНЦИ, 160 ОУ - ул.Стара планина № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
254621033С.ЧЕПИНЦИ, 160 ОУ - ул.Стара планина № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
254621034С.ЧЕПИНЦИ, 160 ОУ - ул.Стара планина № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
254621035С.ЧЕПИНЦИ, 160 ОУ - ул.Стара планина № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
254621036С.НЕГОВАН, 176 ОУ ул.Могилата № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
254621037С.НЕГОВАН, 176 ОУ ул.Могилата № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
254624001ГР.БАНКЯ, Фирма АГРОТРАНС , ул. "Варна" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
254624002ГР.БАНКЯ, Галерия Банкя , старо-Курортно бюро, ул. "Цар Освободител"№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
254624003ГР.БАНКЯ, 78 СОУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
254624004ГР.БАНКЯ, Читалище "Отец Паисий", ул. " Стара Планина" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
254624005ГР.БАНКЯ, ПГ по туризъм "Ал. Константинов" - ул."Ал. Стамболийски"№13запис от живо излъчванезапис от устройство
254624006ГР.БАНКЯ, 78 СОУ "Христо Смирненски", ул. "Царибродска" № 5запис от устройство
254624007ГР.БАНКЯ, Помещение към трафопост, кв. "Изгрев", ул."Иванянско шосе" запис от живо излъчванезапис от устройство
254624008ГР.БАНКЯ, Сградата на читалище в кв. Вердикал, ул." Варна" №202запис от устройство
254624009ГР.БАНКЯ, кв. Михайлово-ул. "Никола Вапцаров" №36, площадазапис от живо излъчванезапис от устройство
254624010ГР.БАНКЯ, кв. Градоман-ул. "Цар Симеон" №144 (зад магазина за хр.стоки)запис от живо излъчванезапис от устройство
254624011С.ИВАНЯНЕ, Кметството на площада, ул."Св.св. Кирил и Методий" №50Азапис от живо излъчванезапис от устройство
254624012С.КЛИСУРА, Салон в кметството на с. Клисура ул. Балканска №5запис от живо излъчванезапис от устройство
254624013ГР.БАНКЯ, кв. Изгрев, ул. "София" №63запис от живо излъчванезапис от устройство
254624014ГР.БАНКЯ, ул. "Цар Освободител " №1А/Дневен център/запис от живо излъчванезапис от устройство