РИК 26 София Област

260600001ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нова сграда, бул. "Иван Вазов" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
260600002ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нова сграда, бул. "Иван Вазов" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
260600003ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - стара сграда, бул. "Иван Вазов" №10запис от устройство
260600004ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нов квартал, ул."Здравец" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
260600005ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - стара сграда, бул."Иван Вазов" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
260600006ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нов квартал, ул."Здравец"№5запис от устройство
260600007С.ПРОЛЕША, Читалището, ул. "Христо Ботев" №81Азапис от устройство
260600008С.ХЕРАКОВО, Сградата на фитнеса, ул. "Васил Левски" №2Азапис от устройство
260600009С.ХРАБЪРСКО, Сградата на кметството, ул. "Липа" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
260600010С.ГУРМАЗОВО, Читалището, ул. "Младен Панов" №12запис от устройство
260600011С.ПОЖАРЕВО, Читалището, ул. "Космонавт Георги Иванов" №103запис от живо излъчванезапис от устройство
260600012С.ЗЛАТУША, Сградата на кметството и пенсионерски клуб, ул. "Гранит" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
260700001ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 106, ул."Стара планина" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
260700002ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 108, ул."Стара планина" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
260700003ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 110, ул."Стара планина" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
260700004ГР.БОТЕВГРАД, ТПГ"Стамен Панчев"-стая 106,ул."Захари Стоянов"№10запис от устройство
260700005ГР.БОТЕВГРАД, ТПГ"Стамен Панчев"-стая 104,ул."Захари Стоянов"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
260700006ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Никола Вапцаров" - стая 104, ул."Стефан Караджа" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
260700007ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 105, ул."Стефан Караджа" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
260700008ГР.БОТЕВГРАД, ППМГ" Акад. проф.Асен Златаров"-стая 104, бул."България" №18запис от устройство
260700009ГР.БОТЕВГРАД, Клуб на пенсионера "Детелина"-пл. "Незнаен войн"№3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
260700010ГР.БОТЕВГРАД, Читалище "Христо Ботев" - централен вход, пл."Освобождение"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
260700011ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 101, ул."Княз Ал.Батемберг" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
260700012ГР.БОТЕВГРАД, Читалище "Христо Ботев" - източен вход, пл."Освобождение"№12запис от устройство
260700013ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 103, ул."Княз Ал.Батемберг"№14запис от устройство
260700014ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 104, ул."Княз Ал.Батемберг"№14запис от устройство
260700015ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 105, ул."Княз Ал.Батемберг"№14запис от живо излъчванезапис от устройство
260700016ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 106, ул."Княз Ал.Батемберг"№14запис от живо излъчванезапис от устройство
260700017ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 1, ул."Д-р Адриян Атанасов" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
260700018ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Никола Вапцаров" - стая 106, ул."Стефан Караджа" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
260700019ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 107, ул."Княз Ал.Батемберг" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
260700020ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс - стая 108, ул."Княз Ал.Батемберг" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
260700021ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 2, ул."Д-р Адриян Атанасов"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
260700022ГР.БОТЕВГРАД, ОУ"Васил Левски", начален курс-стая 110, ул."Княз Ал.Батемберг"№14запис от устройство
260700023ГР.БОТЕВГРАД, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"-стая 3, ул."Д-р Адриян Атанасов" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
260700024С.РАШКОВО, Кметството, ул."Свобода" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
260700025С.ТРУДОВЕЦ, НЧ "Никола Ракитин 1890"- малък салон,ул."Цар Симеон І"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
260700026С.ТРУДОВЕЦ, ОУ"Любен Каравелов" - столова, ул."Черковна" №3запис от устройство
260700027С.ТРУДОВЕЦ, Пенсионерски клуб - ул."Черковна" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
260700028С.ТРУДОВЕЦ, НЧ "Никола Ракитин 1890"- партер, ул."Цар Симеон І"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
260700029С.СКРАВЕНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - стая 1, ул. "Тодор Попов" № 3запис от устройство
260700030С.СКРАВЕНА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - стая 2, ул. "Тодор Попов" № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
260700031С.НОВАЧЕНЕ, ОУ"Васил Левски", - стая 1, ул."Кирил и Методий"- № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
260700032С.НОВАЧЕНЕ, ОУ"Васил Левски", - стая 2, ул."Кирил и Методий"- № 2запис от устройство
260700033С.БОЖЕНИЦА, Пенсионерски клуб ул. "Севаст Огнян"-№ 2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
260700034С.ЛИПНИЦА, Кметството ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
260700035С.ЕЛОВ ДОЛ, Кметството ул. "Хан Крум"-№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
260700036С.ЛИТАКОВО, ОУ "Васил Левски" - стая 2, ул. "Христо Ботев"- № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
260700037С.ЛИТАКОВО, ОУ "Васил Левски" - стая 1, ул. "Велчова завера"- № 1запис от устройство
260700038С.ГУРКОВО, Кметството ул. "Генерал Гурко"-№ 32запис от живо излъчванезапис от устройство
260700039С.КРАЕВО, Кметството ул. "Славополска"-№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
260700040С.РАДОТИНА, Кметството ул. "Никола Панов"-№ 5запис от живо излъчванезапис от устройство
260700041С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 1, пл."Освобождение"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
260700042С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 2, пл."Освобождение"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
260700043С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 3, пл."Освобождение"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
260700044С.ВРАЧЕШ, ОУ"Отец Паисий"- стая 4, пл."Освобождение" №4запис от устройство
260900001ГР.ГОДЕЧ, Синдикален дом- II етаж, ул."Република" № 1, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
260900002ГР.ГОДЕЧ, ЧИТАЛИЩЕ, ул."Н.Й.ВАПЦАРОВ" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
260900003ГР.ГОДЕЧ, СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(База 1), ул."Акад.И.Емануилов" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
260900004ГР.ГОДЕЧ, СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(База 2), ул."Асен Златаров" № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
260900005ГР.ГОДЕЧ, Синдикален дом- I етаж, ул."Република" № 1, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
260900006С.ГИНЦИ, ЧИТАЛИЩЕТОзапис от устройство
260900007С.БРАКЬОВЦИ, КМЕТСТВОТОзапис от устройство
260900008С.КОМЩИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
260900009С.ШУМА, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
260900010С.ГОЛЕШ, КМЕТСТВОТОзапис от устройство
260900011С.ТУДЕН, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000001С.ГОРНА МАЛИНА, РИТУАЛЕН ДОМзапис от устройство
261000002С.ГОРНА МАЛИНА, ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от устройство
261000003С.БЕЛОПОПЦИ, ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261000004С.БАЙЛОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000005С.ДОЛНА МАЛИНА, ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261000006С.АПРИЛОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000007С.ГАЙТАНЕВО, СГРАДАТА НА СТАРОТО КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000008С.НЕГУШЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000009С.ОСОИЦА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000010С.САРАНЦИ, СГРАДАТА НА ПОЩАТАзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000011С.ЧЕКАНЧЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000012С.МАКОЦЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000013С.ДОЛНО КАМАРЦИ, СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТОзапис от устройство
261000014С.СТЪРГЕЛ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261000015С.ГОРНО КАМАРЦИ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261600001ГР.ДРАГОМАН, Спортна зала - ул. "Шести септември" № 1запис от устройство
261600002ГР.ДРАГОМАН, Туристически информационен център - ул. "Христо Ботев" № 66 запис от живо излъчванезапис от устройство
261600003ГР.ДРАГОМАН, СУ "Христо Ботев", ул."Кирил и Методий" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
261600004ГР.ДРАГОМАН, СУ "Христо Ботев", ул."Кирил и Методий" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
261600005ГР.ДРАГОМАН, ЧИТАЛИЩЕ - "Квартал Драгоман"запис от живо излъчванезапис от устройство
261600006С.ДРАГОИЛ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с. Драгоилзапис от живо излъчванезапис от устройство
261600007С.ПРЕКРЪСТЕ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с. Прекръстезапис от живо излъчванезапис от устройство
261600008С.ГОЛЕМО МАЛОВО, КМЕТСТВОТО - с. Големо Маловозапис от живо излъчванезапис от устройство
261600010С.МАЛО МАЛОВО, Клуб при кметството - с. Мало Маловозапис от живо излъчванезапис от устройство
261600011С.ВАСИЛОВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Василовцизапис от живо излъчванезапис от устройство
261600012С.ЦРЪКЛЕВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Цръклевцизапис от живо излъчванезапис от устройство
261600013С.КАЛОТИНА, Спирка Калотина - Читалище "Пробуда" , ул."Първа" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
261600014С.КАЛОТИНА, КМЕТСТВО - ул."Втора" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
261600015С.ГАБЕР, КМЕТСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261600016С.ВЛАДИСЛАВЦИ, КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО - с.Владиславцизапис от живо излъчванезапис от устройство
261600017С.НЕСЛА, с. Несла - посетителски центързапис от живо излъчванезапис от устройство
261600019С.ЦАЦАРОВЦИ, КМЕТСТВО - с. Цацаровци запис от живо излъчванезапис от устройство
261600020С.ЯЛБОТИНА, Магазин на РПК "Бурел" - с. Ялботиназапис от живо излъчванезапис от устройство
261700001ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700002ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша"№3запис от устройство
261700003ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700004ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700005ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700006ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, НУ"ХРИСТО БОТЕВ",пл."Независимост"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700007ГР.ЕЛИН ПЕЛИН, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ",бул."Витоша"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
261700009С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, ОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ", ул."Стефан Стефанов"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
261700010С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, ОУ"СТЕФАН СТЕФАНОВ", ул."Стефан Стефанов"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
261700011С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. "Левски" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
261700012С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П, НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. "Левски" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
261700013С.НОВИ ХАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
261700014С.НОВИ ХАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
261700015С.ГАБРА, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Христо Ботев"№16запис от живо излъчванезапис от устройство
261700016С.ГАБРА, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Христо Ботев"№16запис от живо излъчванезапис от устройство
261700017С.РАВНО ПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", ул."Васил Левски"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
261700018С.РАВНО ПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", ул."Васил Левски"№2запис от устройство
261700019С.МУСАЧЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", пл."Възраждане"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700020С.ГРИГОРЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.РАКОВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700021С.СТОЛНИК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700022С.ЕЛЕШНИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН 1929"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700023С.КРУШОВИЦА, КМЕТСТВОТО пл. "Сред село" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
261700024С.ЧУРЕК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700025С.ПЕТКОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261700026С.ЛЕСНОВО, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, ул."Осма"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
261700027С.ЛЕСНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЕЗСМЪРТИЕ", ул."Девета" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
261700028С.ДОГАНОВО, ОУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700029С.ОГНЯНОВО, КМЕТСТВОТО запис от живо излъчванезапис от устройство
261700030С.КАРАПОЛЦИ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
261700031С.БОГДАНЛИЯ, КМЕТСТВОТО запис от живо излъчванезапис от устройство
261700032С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"запис от живо излъчванезапис от устройство
261700033С.НОВИ ХАН, Търговски център - II етаж, ул."Местност Милковица"запис от живо излъчванезапис от устройство
261800001ГР.ЕТРОПОЛЕ, СУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ"- /Актова зала - I етаж/запис от устройство
261800002ГР.ЕТРОПОЛЕ, СУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" - класна стая №102 - I етажзапис от устройство
261800003ГР.ЕТРОПОЛЕ, СУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" - класна стая №208 - II етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
261800004ГР.ЕТРОПОЛЕ, СУ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" - /начален етап, I етаж, 1 стая/запис от живо излъчванезапис от устройство
261800005ГР.ЕТРОПОЛЕ, СПОРТА ЗАЛА "ЧАВДАР" - Кафе - I етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
261800006ГР.ЕТРОПОЛЕ, СУ "Христо Ясенов", начален етап, I етаж, 3 стаязапис от живо излъчванезапис от устройство
261800007ГР.ЕТРОПОЛЕ, СПОРТНА ЗАЛА "СТОЯН НИКОЛОВ"запис от живо излъчванезапис от устройство
261800008ГР.ЕТРОПОЛЕ, ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР ПЕЕВ-1871 г".запис от устройство
261800009ГР.ЕТРОПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/вход от бул."Руски"/запис от живо излъчванезапис от устройство
261800010ГР.ЕТРОПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ"/вход от двора/запис от устройство
261800011ГР.ЕТРОПОЛЕ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" /стола/запис от живо излъчванезапис от устройство
261800013С.РИБАРИЦА, КМЕТСТВОТО /салона/ запис от живо излъчванезапис от устройство
261800014С.ЯМНА, ЗЛАТИЧОРА - КМЕТСТВОТО /салона/запис от живо излъчванезапис от устройство
261800015С.ЯМНА, ЧЕРТИГРАД - в салона на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
261800016С.БОЙКОВЕЦ, салона в читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
261800017С.БРУСЕН, Пенсионерски клуб с.Брусензапис от живо излъчванезапис от устройство
261800018С.ЛОПЯН, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"запис от устройство
261800019С.ЛЪГА, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
261800020С.МАЛКИ ИСКЪР, Салона на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
262000001ГР.ИХТИМАН, КЛУБ I-ВИ КВАРТАЛзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000002ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА СГРАДА - "Цар Освободител"130запис от живо излъчванезапис от устройство
262000003ГР.ИХТИМАН, СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000004ГР.ИХТИМАН, СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-кл.стая I-ви етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000005ГР.ИХТИМАН, кв.КЛИСАРЦИ - клуб пенсионерзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000006ГР.ИХТИМАН, ОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"- сграда 1запис от устройство
262000007ГР.ИХТИМАН, ОУ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - сграда 1запис от живо излъчванезапис от устройство
262000008ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА СГРАДА - "Цар Освободител"130запис от устройство
262000009ГР.ИХТИМАН, КЛУБ IV-ТИ КВАРТАЛзапис от устройство
262000010ГР.ИХТИМАН, ОБЩИНСКА БОЛНИЦАзапис от устройство
262000011ГР.ИХТИМАН, ПГ "Васил Левски"запис от устройство
262000012ГР.ИХТИМАН, ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
262000013С.МИРОВО, УЧИЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000014С.СТАМБОЛОВО, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000015С.ЧЕРНЬОВО, КМЕТСТВОТО запис от живо излъчванезапис от устройство
262000016С.ПОЛЯНЦИ, УЧИЛИЩЕТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000017С.ВЕНКОВЕЦ, КМЕТСТВОТО запис от живо излъчванезапис от устройство
262000018С.БОЕРИЦА, КМЕТСТВОТО
262000019С.ЖИВКОВО, ЧИТАЛИЩЕТО - фоайетозапис от устройство
262000020С.ВЕРИНСКО, КЛУБ пенсионерзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000021С.БОРИКА, КМЕТСТВОТО запис от устройство
262000022С.ПАУНОВО, УЧИЛИЩЕТО
262000023С.КОСТАДИНКИНО, КМЕТСТВОТО запис от живо излъчванезапис от устройство
262000024С.ВАКАРЕЛ, ПОЩАТА запис от живо излъчванезапис от устройство
262000025С.ВАКАРЕЛ, ЧИТАЛИЩЕТО запис от живо излъчванезапис от устройство
262000026С.ВАКАРЕЛ, УЧИЛИЩЕТО запис от живо излъчванезапис от устройство
262000027С.БУЗЯКОВЦИ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000028С.БЕЛИЦА, СРЕДИЩНА - Клуб пенсионерзапис от живо излъчванезапис от устройство
262000029С.МУХОВО, КЛУБА
262000030ГР.ИХТИМАН, ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"запис от живо излъчванезапис от устройство
262400001ГР.КОПРИВЩИЦА, Общинско звено "ДСП",бул."Хаджи Ненчо Дончев "№77 бзапис от живо излъчванезапис от устройство
262400002ГР.КОПРИВЩИЦА, Ритуална зала на община Копривщица, ул."Любен Каравелов"№16запис от устройство
262400003ГР.КОПРИВЩИЦА, Старото у-ще "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Любен Каравелов"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
262500001ГР.КОСТЕНЕЦ, СУ "Св. Климент Охридски"-Кабинет по изобр. изкуство, ул."Бреза"№6запис от живо излъчванезапис от устройство
262500002ГР.КОСТЕНЕЦ, СУ "Св. Климент Охридски" - стая на I-ви клас, ул."Бреза"№6запис от живо излъчванезапис от устройство
262500003ГР.КОСТЕНЕЦ, Спортен комплекс "Бенковски"-кафе сладкарница, ул."Свети Георги"№42запис от живо излъчванезапис от устройство
262500004ГР.КОСТЕНЕЦ, ДГ "Здравец" - физкултурен салон, ул."Здравец"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
262500005ГР.КОСТЕНЕЦ, Общинска администрация-(бивше ОДК), ул."Боровец"№13Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
262500006ГР.КОСТЕНЕЦ, ПГ "Георги Сава Раковски"- кабинет по биология, ул."Кирил и Методий"№5запис от живо излъчванезапис от устройство
262500007ГР.КОСТЕНЕЦ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-стая на I-ви етаж, ул."Кирил и Методий" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
262500008ГР.КОСТЕНЕЦ, НЧ "Прогрес-1907" - малък салон, ул."Петър Берон"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
262500009ГР.КОСТЕНЕЦ, Общинско помещение ж.к."Олимпиада" бл.11, вх.Б, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
262500010ГР.МОМИН ПРОХОД, ОУ "Хр. Смирненски"- ет.I-ви- стая на IV-ти клас, ул."Славянска"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
262500011ГР.МОМИН ПРОХОД, НЧ "Гео Милев-1954" - малък салон, ул."Хр.Ботев"№23запис от живо излъчванезапис от устройство
262500012С.КОСТЕНЕЦ, Клуб на пенсионера, пл."Константин Костенечки"№12запис от устройство
262500013С.КОСТЕНЕЦ, НЧ "Просвета-1881" , ул."К.Костенечки"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
262500014С.КОСТЕНЕЦ, ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по музика, ул."Инчовица"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
262500015С.КОСТЕНЕЦ, ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по хореография, ул."Инчовица"№3запис от устройство
262500016С.КОСТЕНЕЦ, ОУ"Константин Костенечки"-кабинет по трудово обучение, ул."Инчовица"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
262500017С.ГОРНА ВАСИЛИЦА, Клуб - мах. Гледжова, с.Горна Василица-администр. сграда на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
262500018С.ПЧЕЛИН, НЧ"Просвета-1913"- малък салон, с.Пчелин-сграда на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
262500019С.ОЧУША, Административна сграда на нас. място с. Очуша-махала "Мартинска" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
262600001ГР.КОСТИНБРОД, I-ви район, ОУ "Васил Левски", ул."Стара планина"1запис от живо излъчванезапис от устройство
262600002ГР.КОСТИНБРОД, І-ви район, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-начален курс ул."Славянска"№165запис от устройство
262600003ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І, ул."Ломско Шосе"№35запис от живо излъчванезапис от устройство
262600004ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І ул."Ломско Шосе"№35запис от устройство
262600005ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-голям салон, ул."Охрид"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
262600006ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, Нов клуб на пенсионера, ул."Георги Сава Раковски"1
262600007ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, ул."Охрид"№11запис от устройство
262600008ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул."Обединена"№44запис от живо излъчванезапис от устройство
262600009ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул."Обединена"№44запис от живо излъчванезапис от устройство
262600010ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ - ул."Валери Чкалов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
262600011ГР.КОСТИНБРОД, ІІІ-ти район, II-ро ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул."Стефан Стамболов"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
262600012ГР.КОСТИНБРОД, ІІІ-ти район, Народно читалище "Заря 1914", ул."Юрий Гагарин"№50запис от живо излъчванезапис от устройство
262600013С.ДРАГОВИЩИЦА, Народно читалище "Г.С.РАКОВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
262600014С.ГОЛЯНОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметствозапис от устройство
262600015С.ДРЪМША, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметско наместничество на с.Дръмшазапис от живо излъчванезапис от устройство
262600016С.ГРАДЕЦ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - км. наместничество, с.Градецзапис от живо излъчванезапис от устройство
262600017С.ЧИБАОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - км. наместничество с.Чибаовцизапис от живо излъчванезапис от устройство
262600018С.ПЕТЪРЧ, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Бузлуджа"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
262600019С.ПЕТЪРЧ, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Бузлуджа"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
262600020С.ОПИЦВЕТ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - км. наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
262600021С.БЕЗДЕН, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА- НЧ "Илинден-2012"запис от живо излъчванезапис от устройство
262600022С.БОГЬОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметско наместничество на с.Богьовцизапис от живо излъчванезапис от устройство
262600023С.БУЧИН ПРОХОД, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - км. наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
263400001ГР.ПРАВЕЦ, ОУ"Васил Левски", фоайе, бул."3-ти март"№30, вх. Гимназиален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
263400002ГР.ПРАВЕЦ, Бивше Сити Юнивърсити-ляво крило, пл."Тодор Живкив" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
263400003ГР.ПРАВЕЦ, ОУ"Васил Левски", фоайе, бул."3-ти март"№30 вх.Начален етапзапис от живо излъчванезапис от устройство
263400004ГР.ПРАВЕЦ, Бивша Поща, зала "Правец", пл."Тодор Живков" №6Азапис от живо излъчванезапис от устройство
263400005ГР.ПРАВЕЦ, Бивш магазин за електроуреди, зала "Център", бул."Трети март"№26запис от живо излъчванезапис от устройство
263400006С.РАЗЛИВ, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул."Трети март" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
263400007С.ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул. "Васил Левски" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
263400008С.ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от устройство
263400009С.КАЛУГЕРОВО, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
263400010С.СВОДЕ, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
263400011С.ДЖУРОВО, Клуб на възрастни и хора с увреждания, пл. "Млада гваргия" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
263400012С.МАНАСЕЛСКА РЕКА, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
263400013С.ОСИКОВИЦА, Клуб на възрастни и хора с увреждания, ул. "Ген. Гурко" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
263400014С.ВИДРАРЕ, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от устройство
263400015С.РАВНИЩЕ, Клуб на възрастни и хора с уврежданиязапис от живо излъчванезапис от устройство
263900001ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул."Христо Максимов" №1запис от устройство
263900002ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
263900003ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25запис от устройство
263900004ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
263900005ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
263900006ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
263900007ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул."Македония" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
263900008ГР.САМОКОВ, Ритуална зала-община Самоков, ул. "Македония" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
263900009ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
263900010ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
263900011ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
263900012ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
263900013ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
263900014ГР.САМОКОВ, НУ"Станислав Доспевски", ул."Иван Вазов" №80запис от устройство
263900015ГР.САМОКОВ, Клуб - ІV квартал, ул."Цар Борис III" №115запис от устройство
263900016ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
263900017ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6запис от устройство
263900018ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6запис от устройство
263900019ГР.САМОКОВ, Център за обществена подкрепа-Самоков, ул."Бузлуджа" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
263900020ГР.САМОКОВ, Център за Социална Рехабилитация и Интеграция, ул."Отец Паисий"№18запис от устройство
263900021ГР.САМОКОВ, СОУ "Отец Паисий",ул."Булаир"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
263900022ГР.САМОКОВ, Кметство Боровецзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900023ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4запис от устройство
263900024ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4запис от устройство
263900025ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
263900026ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
263900027ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
263900028ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
263900029ГР.САМОКОВ, ОПУ"Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3 запис от живо излъчванезапис от устройство
263900030ГР.САМОКОВ, ОПУ"Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3 запис от живо излъчванезапис от устройство
263900031ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
263900032ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3 запис от живо излъчванезапис от устройство
263900033ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул."Христо Максимов" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
263900034ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул."Христо Максимов" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
263900035ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски",сграда 2, ул."Христо Максимов" №40запис от живо излъчванезапис от устройство
263900036ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул."Христо Максимов" №1запис от устройство
263900037С.ШИПОЧАНЕ, Комбинирана сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900038С.НОВО СЕЛО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900039С.ЗЛОКУЧЕНЕ, Читалище "Пробуда"запис от живо излъчванезапис от устройство
263900040С.ГОРНИ ОКОЛ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900041С.ДОЛНИ ОКОЛ, Комбинирана сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900042С.ШИРОКИ ДОЛ, Комбинирана сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900043С.ГУЦАЛ, Здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900044С.ЯРЛОВО, Училището в с. Ярловозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900045С.КОВАЧЕВЦИ, Читалището в с.Ковачевцизапис от живо излъчванезапис от устройство
263900046С.ПОПОВЯНЕ, Здравна службазапис от устройство
263900047С.АЛИНО, Здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900048С.БЕЛЧИН, Кметството на с. Белчинзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900049С.КЛИСУРА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900050С.РЕЛЬОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900051С.РАЙОВО, Читалищетозапис от устройство
263900052С.РАЙОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900053С.ПРОДАНОВЦИ, Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900054С.ДОСПЕЙ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900055С.ГОВЕДАРЦИ, Клуб на пенсионера - център
263900056С.ГОВЕДАРЦИ, Бивш хранителен магазин в Доспей махалазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900057С.МАДЖАРЕ, Комбинирана сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
263900058С.МАЛА ЦЪРКВА, Сграда РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900059С.БЕЛИ ИСКЪР, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900060С.РАДУИЛ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
263900061С.РАДУИЛ, Горски домзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900062С.МАРИЦА, Ритуален домзапис от живо излъчванезапис от устройство
263900063С.ДРАГУШИНОВО, Младежки домзапис от устройство
264300001ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29запис от живо излъчванезапис от устройство
264300002ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29запис от живо излъчванезапис от устройство
264300003ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон"№29запис от живо излъчванезапис от устройство
264300004ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264300005ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264300006ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264300007ГР.СВОГЕ, НУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Циолковский"№2запис от устройство
264300008ГР.СВОГЕ, КВАРТАЛЕН КЛУБ ,ул."Петър Берон"№36запис от живо излъчванезапис от устройство
264300009С.ЖЕЛЕН, С.ЖЕЛЕН-Библиотекатазапис от живо излъчванезапис от устройство
264300010С.БАТУЛИЯ, с.Батулия- Клуба под сградата на кметсткото наместничествозапис от живо излъчванезапис от устройство
264300011С.БОВ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300012С.БРЕЗЕ, с. Брезе - КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300013С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО,ул."Първа"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
264300014С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН",ул."Трета"№2запис от устройство
264300015С.ГАБРОВНИЦА, ЗДРАВНАТА СЛУЖБАзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300016С.БОВ (ГАРА БОВ), НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА-1896"/малък салон/,ул."Издримец"№6запис от живо излъчванезапис от устройство
264300017С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ-1934",площад "Центъра"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264300018С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), ОУ "ХРИСТО БОТЕВ",ул."Христо Ботев"№14запис от живо излъчванезапис от устройство
264300019С.ГУБИСЛАВ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВОзапис от устройство
264300020С.ДОБЪРЧИН, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300021С.ДРУЖЕВО, СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300022С.ЕЛЕНОВ ДОЛ, СГРАДАТА НА МАГАЗИНАзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300023С.ЦЕРОВО, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН №12запис от устройство
264300024С.ЦЕРОВО, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН №12запис от устройство
264300025С.ЗАСЕЛЕ, С.ЗАСЕЛЕ-МЛАДЕЖКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300026С.ЗИМЕВИЦА, С.ЗИМЕВИЦА-МЛАДЕЖКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300027С.ИСКРЕЦ, ОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",ул."Христо Ботев"№9запис от живо излъчванезапис от устройство
264300028С.ИСКРЕЦ, ОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",ул."Христо Ботев"№9запис от живо излъчванезапис от устройство
264300029С.РЕДИНА, гр.Своге -НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Циолковский" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
264300030С.ЛАКАТНИК, МЛАДЕЖКИ КЛУБзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300031С.ЛЕСКОВДОЛ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО запис от живо излъчванезапис от устройство
264300032С.ЛУКОВО, КЛУБА В КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300033С.МИЛАНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА-1927,ул."Мушат"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
264300034С.ОГОЯ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с.ОГОЯзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300035С.ОПЛЕТНЯ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с. ОПЛЕТНЯзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300036С.ОСЕНОВЛАГ, БИВШЕ ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" в с.Осеновлагзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300037С.РЕБРОВО, ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Стара планина"№5запис от живо излъчванезапис от устройство
264300038С.ЯБЛАНИЦА, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264300039С.СВИДНЯ, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",ул."Отец Паисий"№14запис от живо излъчванезапис от устройство
264300040С.ТОМПСЪН, С.ТОМПСЪН-КЛУБА В КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264500001С.ГУРГУЛЯТ, КМЕТСТВОТО на с. Гургулятзапис от устройство
264500002С.ГЪЛЪБОВЦИ, КМЕТСТВОТО на с. Гълъбовцизапис от живо излъчванезапис от устройство
264500003ГР.СЛИВНИЦА, ул."Васил Априлов" №15, детската градина в Горна махалазапис от живо излъчванезапис от устройство
264500004ГР.СЛИВНИЦА, СУ "Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ",ул."Елин Пелин" №1запис от устройство
264500005ГР.СЛИВНИЦА, ПГТ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ул."Кирил и Методий"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
264500006ГР.СЛИВНИЦА, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Чавдар войвода" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
264500007ГР.СЛИВНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ", пл."Съединение"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
264500008ГР.СЛИВНИЦА, СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, пл."Съединение" № 1, ет.1 запис от живо излъчванезапис от устройство
264500009ГР.СЛИВНИЦА, Завод за хладилна мебел, ул."Гео Милев"№7запис от устройство
264500010ГР.СЛИВНИЦА, НУ "Сотир Димитров", ул."Хан Аспарух" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
264500011ГР.СЛИВНИЦА, РПК "ЕДИНСТВО", ул."Иван Вазов"№40запис от устройство
264500012С.АЛДОМИРОВЦИ, КМЕТСТВОТО-I ЕТАЖзапис от живо излъчванезапис от устройство
264500013С.АЛДОМИРОВЦИ, КМЕТСТВОТО-II ЕТАЖзапис от живо излъчванезапис от устройство
264500014С.РАДУЛОВЦИ, КМЕТСТВОТОзапис от живо излъчванезапис от устройство
264500015С.БЪРЛОЖНИЦА, КМЕТСТВОТОзапис от устройство
264500016С.ИЗВОР, КМЕТСТВОТО на с. Изворзапис от живо излъчванезапис от устройство
264500017С.ДРАГОТИНЦИ, КМЕТСТВОТО на с. Драготинци запис от устройство
264700001ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264700002ГР.ЗЛАТИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
264700003ГР.ЗЛАТИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония"№2запис от устройство
264700004ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
264700005ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
264700006ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2запис от устройство
264700007ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
264700008С.ЦЪРКВИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.Вапцаров 1951 г."запис от живо излъчванезапис от устройство
264700009С.КАРЛИЕВО, ЧИТАЛИЩЕ "Просвета 1915 г."запис от живо излъчванезапис от устройство
264700010С.ПЕТРИЧ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ "ИСКРА"запис от живо излъчванезапис от устройство
265400001С.АНТОН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
265400002С.АНТОН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
265500001ГР.ПИРДОП, ул."Георги Бенковски" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
265500002ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" № 72запис от устройство
265500003ГР.ПИРДОП, пл. "Тодор Влайков" № 4запис от устройство
265500004ГР.ПИРДОП, Ул. "Здравец" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
265500005ГР.ПИРДОП, ул. "Златьовица" № 2запис от устройство
265500006ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" № 47запис от живо излъчванезапис от устройство
265500007ГР.ПИРДОП, ул. "Димитър Савов" № 41запис от живо излъчванезапис от устройство
265500008ГР.ПИРДОП, ул. "Стефан Стамболов" № 99запис от устройство
265500009ГР.ПИРДОП, ул. "Димитър Савов" № 41запис от устройство
265500010ГР.ПИРДОП, ул. "Цар Освободител" № 72запис от устройство
265500011ГР.ПИРДОП, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
265500012С.ДУШАНЦИ, пл. "Свобода" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
265600001С.МИРКОВО, ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
265600002С.МИРКОВО, ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"запис от живо излъчванезапис от устройство
265600003С.СМОЛСКО, ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА - салоназапис от живо излъчванезапис от устройство
265600004С.БУНОВО, АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА - ет. 1запис от устройство
265600005С.КАМЕНИЦА, АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА запис от устройство
265600006С.БЕНКОВСКИ, КЛУБА НА КМЕТСТВОТОзапис от устройство
265700001С.ЧАВДАР, ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
265700002С.ЧАВДАР, ОУ"Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Христо Ботев" №5запис от устройство
265800001С.ЧЕЛОПЕЧ, пл.Освобождение №1, Адм.сграда на ОбА - заседателна залазапис от живо излъчванезапис от устройство
265800002С.ЧЕЛОПЕЧ, ул."Г.Раковски" №16, Спортен комплекс "Хармония"запис от живо излъчванезапис от устройство
265900001ГР.ДОЛНА БАНЯ, Сградата на община Долна баня-зала, етаж II, ул."Търговска" № 134запис от живо излъчванезапис от устройство
265900002ГР.ДОЛНА БАНЯ, ПГ "Христо Ботев", ул."Търговска" № 133запис от живо излъчванезапис от устройство
265900003ГР.ДОЛНА БАНЯ, ЦНСТ "Констанца Ляпчева"- в сградата на ЦОП, ул."Рилско шосе" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
265900004ГР.ДОЛНА БАНЯ, Сградата на ПТТС , ул."Търговска"№ 83запис от устройство
265900005ГР.ДОЛНА БАНЯ, Читалище "РИЛА-1898",залата до централния вход, ул."Търговска" № 95запис от живо излъчванезапис от устройство
265900006ГР.ДОЛНА БАНЯ, ритуална зала в читалище "РИЛА-1898", ул."Търговска" № 95запис от устройство