РИК 27 Стара Загора

270400001С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ул."Септемврийци"№64, Младежки центързапис от живо излъчванезапис от устройство
270400002С.СЪЕДИНЕНИЕ, автоспирказапис от живо излъчванезапис от устройство
270400003С.ГОРНО БЕЛЕВО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400004С.ПАРТИЗАНИН, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400005С.ЧЕРНА ГОРА, ул. "В. Левски" № 1,Основно училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400006С.ЧЕРНА ГОРА, ул. "Ален мак" № 26, Младежки центързапис от живо излъчванезапис от устройство
270400007С.ПЛОДОВИТОВО, ул. "Прогрес" № 4, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400008С.МИРОВО, ул. "24-ти май" № 24Б, Клуб на пенсионера запис от живо излъчванезапис от устройство
270400009С.ОПЪЛЧЕНЕЦ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400010С.ОРИЗОВО, ул. "Тракия" №32, стая №3, Училище запис от живо излъчванезапис от устройство
270400011С.ОРИЗОВО, ул. "Тракия" №32, стая №7, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400012С.ГРАНИТ, ул."23-ти септември" №43, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400013С.СЪРНЕВЕЦ, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
270400014С.ПРАВОСЛАВ, читалищезапис от устройство
270400015С.ВЕРЕН, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
270400016С.КОЛЮ МАРИНОВО, клуб на пенсионеразапис от устройство
270400017С.МАЛКО ДРЯНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
270400018С.МЕДОВО, читалище с.Медовозапис от живо излъчванезапис от устройство
270400019С.МАРКОВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
270400020С.ГОЛЯМ ДОЛ, читалище с.Голям долзапис от живо излъчванезапис от устройство
270400021С.НАЙДЕНОВО, автоспирказапис от живо излъчванезапис от устройство
270400022С.ДОЛНО НОВО СЕЛО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270400023С.ГОРНО НОВО СЕЛО, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
270700001ГР.ГЪЛЪБОВО, І ОУ “Св. П. Хилендарски”, ул."Славянска" №17Азапис от живо излъчванезапис от устройство
270700002ГР.ГЪЛЪБОВО, Обредна зала, ул."Искър"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
270700003ГР.ГЪЛЪБОВО, Дом на културата “Енергетик”, ул."Тунджа" №1запис от устройство
270700004ГР.ГЪЛЪБОВО, Дом на културата “Енергетик”, ул."Тунджа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
270700005ГР.ГЪЛЪБОВО, Клуб на пенсионера, ул."Хр. Ботев" №32Азапис от живо излъчванезапис от устройство
270700006ГР.ГЪЛЪБОВО, автосервиз, ул."Ропотамо"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
270700007ГР.ГЪЛЪБОВО, II ОУ "Христо Ботев", ул."Хр. Ботев" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
270700008ГР.ГЪЛЪБОВО, СОУ "Васил Левски", кв."Строител"запис от живо излъчванезапис от устройство
270700009ГР.ГЪЛЪБОВО, СОУ “Васил Левски”, кв."Строител"запис от живо излъчванезапис от устройство
270700010ГР.ГЪЛЪБОВО, Ритуална зала, кв. "М. Станев"запис от живо излъчванезапис от устройство
270700011С.МУСАЧЕВО, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
270700012С.РАЗДЕЛНА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
270700013С.ВЕЛИКОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
270700014С.АПРИЛОВО, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
270700015С.ОБРУЧИЩЕ, Народно Читалище "Отец Паисий", ул."Партизанска" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
270700016С.ОБРУЧИЩЕ, Ритуална зала, ул."9-ти септември" №16Азапис от живо излъчванезапис от устройство
270700017С.МЕДНИКАРОВО, Народно Читалище "Развитие", ул."Волга" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
270700018С.ИСКРИЦА, Клуб на пенсионеразапис от устройство
270700019С.МЪДРЕЦ, Народно Читалище “Хр. Ботев”, ул."Петко Матев" №16запис от устройство
270700020С.ГЛАВАН, Клуб на пенсионера, ул.'Сакар" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
270700021С.ГЛАВАН, Ритуална зала, ул."Сакар" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
270700022С.ПОМОЩНИК, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
271200001ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200002ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200003ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200004ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200005ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"
271200006ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от устройство
271200007ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Никола Вапцаров”- кв."Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200008ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина № 2 "Снежанка" - ул."Ален Мак" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
271200009ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Георги Кирков” - ул."Стоян Михайловски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
271200010ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Георги Кирков” - ул."Стоян Михайловски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
271200011ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Георги Кирков” - ул."Стоян Михайловски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
271200012ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Георги Кирков” - ул."Стоян Михайловски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
271200013ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Георги Кирков" - ул."Стоян Михайловски" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
271200014ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №16 - ул."Есперанто" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
271200015ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №16 - ул."Есперанто" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
271200016ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №16 - ул."Есперанто" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
271200017ГР.КАЗАНЛЪК, Младежки дом - ул."Капрони" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
271200018ГР.КАЗАНЛЪК, ППМГ "Никола Обрешков" - ул."Орешака" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200019ГР.КАЗАНЛЪК, ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"-ул"Св.Св.Кирил и Методий" №1запис от устройство
271200020ГР.КАЗАНЛЪК, ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"-ул"Св.Св.Кирил и Методий" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
271200021ГР.КАЗАНЛЪК, ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"-ул"Св.Св.Кирил и Методий" №1запис от устройство
271200022ГР.КАЗАНЛЪК, ППМГ "Никола Обрешков" - ул."Орешака" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200023ГР.КАЗАНЛЪК, Младежки дом - ул."Капрони" №1запис от устройство
271200024ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Кулата" - ул."19-ти февруари" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
271200025ГР.КАЗАНЛЪК, Професион. гимн. "Иван Хаджиенов" - ул."Цар Борис I" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200026ГР.КАЗАНЛЪК, Професион. гимн. "Иван Хаджиенов" - ул."Цар Борис I" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200027ГР.КАЗАНЛЪК, Професион. гимн. "Иван Хаджиенов" - ул."Цар Борис I" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200028ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина № 15 "Звънче" - филиал жк."Изток", жк "Изток" бл.27запис от живо излъчванезапис от устройство
271200029ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина № 15 "Звънче" - филиал жк."Изток", жк "Изток" бл.27запис от живо излъчванезапис от устройство
271200030ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина № 15 "Звънче" - филиал жк."Изток", жк "Изток" бл.27запис от устройство
271200031ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №11 "Слънце" - ул."Петьо Ганин" №41запис от устройство
271200032ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №11 "Слънце" - ул."Петьо Ганин" №41запис от живо излъчванезапис от устройство
271200033ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от устройство
271200034ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от устройство
271200035ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
271200036ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Чудомир" - ул."Старозагорска" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
271200037ГР.КАЗАНЛЪК, клуб “Петко войвода” - жк."Изток" бл.1запис от живо излъчванезапис от устройство
271200038ГР.КАЗАНЛЪК, клуб “Тракия” - бул."Батенберг" №113запис от живо излъчванезапис от устройство
271200039ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Чудомир" - ул."Старозагорска" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
271200040ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от устройство
271200041ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от устройство
271200042ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Чудомир” - ул."Старозагорска" №26запис от устройство
271200043ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Кулата", - ул."19-ти февруари" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
271200044ГР.КАЗАНЛЪК, СУ “Екзарх Антим І” - ул."Св.Климент Охридски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200045ГР.КАЗАНЛЪК, СУ “Екзарх Антим І” - ул."Св.Климент Охридски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200046ГР.КАЗАНЛЪК, СУ “Екзарх Антим І” - ул."Св.Климент Охридски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200047ГР.КАЗАНЛЪК, СУ “Екзарх Антим І” - ул."Св.Климент Охридски" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
271200048ГР.КАЗАНЛЪК, Технически колеж - ул."Райко Даскалов" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
271200049ГР.КАЗАНЛЪК, Технически колеж - ул."Райко Даскалов" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
271200050ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ “Св.Паисий Хилендарски” - ул."Петко Стайнов" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
271200051ГР.КАЗАНЛЪК, ПГ по лека промишленост и туризъм- ул."Кайнарджа" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
271200052ГР.КАЗАНЛЪК, ОУ "Св.Паисий Хилендарски" - ул."Петко Стайнов" №27запис от устройство
271200053ГР.КАЗАНЛЪК, ПГ по лека промишленост и туризъм- ул."Кайнарджа" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
271200054ГР.КАЗАНЛЪК, ПГ по лека промишленост и туризъм- ул."Кайнарджа" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
271200055ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №2 "Снежанка" - ул."Ален Мак" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
271200056ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №2 "Снежанка" - ул."Ален Мак" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
271200057ГР.КАЗАНЛЪК, Детска градина №11 "Слънце" - ул."Петьо Ганин" №41запис от живо излъчванезапис от устройство
271200058ГР.ШИПКА, клуб на пенсионеразапис от устройство
271200059ГР.ШИПКА, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
271200060С.КОПРИНКА, ОУ „Кирил и Методий"запис от устройство
271200061С.КОПРИНКА, ОУ „Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200062С.КОПРИНКА, ОУ „Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200063С.ГОЛЯМО ДРЯНОВО, НЧ “Зора-1902”запис от живо излъчванезапис от устройство
271200064С.ЯСЕНОВО, Клуб в сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
271200065С.ШЕЙНОВО, ОУ „Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200066С.ШЕЙНОВО, ОУ „Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200067С.ХАДЖИДИМИТРОВО, ОУ „Св. Паисий Хилендарски"запис от устройство
271200068С.ХАДЖИДИМИТРОВО, ОУ „Св. Паисий Хилендарски"запис от устройство
271200069ГР.КРЪН, ОУ „Св. Климент Охридски"запис от устройство
271200070ГР.КРЪН, ОУ „Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200071ГР.КРЪН, ОУ „Св. Климент Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200072С.ЕНИНА, кметството запис от живо излъчванезапис от устройство
271200073С.ЕНИНА, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
271200074С.ДОЛНО ИЗВОРОВО, Старото училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
271200075С.ГОРНО ИЗВОРОВО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
271200076С.ЧЕРГАНОВО, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
271200077С.ОВОЩНИК, ОУ „Д-р Петър Берон"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200078С.ОВОЩНИК, ОУ „Д-р Петър Берон"запис от устройство
271200079С.КЪНЧЕВО, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200080С.РЪЖЕНА, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200081С.РОЗОВО, пенсионерски клубзапис от устройство
271200082С.БУЗОВГРАД, ОУ „Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200083С.БУЗОВГРАД, ОУ „Васил Левски"запис от живо излъчванезапис от устройство
271200084С.СРЕДНОГОРОВО, кметствотозапис от устройство
271200085С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
271200086С.ДУНАВЦИ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
272200001ГР.МЪГЛИЖ, гр. Мъглиж, ОУ"Христо Ботев", ул. "Гео Милев" № 10запис от устройство
272200002ГР.МЪГЛИЖ, ОУ"Христо Ботев", ул. "Гео Милев" № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
272200003ГР.МЪГЛИЖ, ОУ"Христо Ботев",ул. "Гео Милев" № 10запис от устройство
272200004ГР.МЪГЛИЖ, ПГСС "Гео Милев", ул."Гео Милев" № 70запис от устройство
272200005С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" № 69запис от живо излъчванезапис от устройство
272200006С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" № 69запис от живо излъчванезапис от устройство
272200007С.ЯГОДА, ОУ"Христо Ботев",ул. "Трети март" № 69запис от устройство
272200008С.ШАНОВО, Народно читалище "Наука"запис от живо излъчванезапис от устройство
272200009С.ЮЛИЕВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
272200010С.ДЪБОВО, с.Дъбово, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Славянска №36Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
272200011С.ДЪБОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Славянска №36Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
272200012С.ТУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски", ул."Роза" № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
272200013С.ТУЛОВО, ОУ "Христо Смирненски", ул."Роза" № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
272200014С.ВЕТРЕН, с. Ветрен, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."Стара планина" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
272200015С.ВЕТРЕН, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий",ул."Стара планина" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
272200016С.ЗИМНИЦА, НЧ "Напредък"запис от живо излъчванезапис от устройство
272300001С.ОПАН, зала №1 на общинската администрациязапис от живо излъчванезапис от устройство
272300002С.БАЩИНО, кметствотозапис от устройство
272300003С.БЯЛ ИЗВОР, клуб в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
272300004С.БЯЛО ПОЛЕ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300005С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300006С.ВЕНЕЦ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300007С.КНЯЖЕВСКО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
272300008С.КРАВИНО, кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
272300009С.ПЪСТРЕН, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300010С.СРЕДЕЦ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300011С.СТОЛЕТОВО, здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
272300012С.ТРАКИЯ, читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272300013С.ЯСТРЕБОВО, клуб на читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
272400001ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Христо Ботев" №13 - СОУ"Христо Ботев" -залазапис от живо излъчванезапис от устройство
272400002ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Освобождение" №4- ЗАЛА "МЛАДОСТ"запис от живо излъчванезапис от устройство
272400003ГР.ПАВЕЛ БАНЯ, ул."Освобождение" №4 - хорова залазапис от живо излъчванезапис от устройство
272400004С.ТУРИЯ, Кметство - залазапис от живо излъчванезапис от устройство
272400005С.ВИДЕН, кметство - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
272400006С.ДОЛНО САХРАНЕ, ул."Христо Ботев" №28 -читалище-малка залазапис от живо излъчванезапис от устройство
272400007С.ГОРНО САХРАНЕ, ул."Васил Левски" №18 -училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272400008С.ГОРНО САХРАНЕ, ул."Васил Левски" №18 -училище
272400009С.АСЕН, зала - Център за соц.рехабилитациязапис от живо излъчванезапис от устройство
272400010С.СКОБЕЛЕВО, ул."Генерал Скобелев" №13 - кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
272400011С.ГАБАРЕВО, ул."Генерал Габарев" №41 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272400012С.ГАБАРЕВО, ул."генерал Габарев" №57 - кметство - ритуална залазапис от устройство
272400013С.ТЪРНИЧЕНИ, ул."Кунчо Кунчев" №1 - читалище запис от устройство
272400014С.ТЪЖА, ул."Пионерска" №3 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272400015С.ТЪЖА, ул."Пионерска" №3 - училищезапис от устройство
272400016С.АЛЕКСАНДРОВО, ул."Стара планина" №1 - училищезапис от устройство
272400017С.АЛЕКСАНДРОВО, ул."Стара планина" №1 - училищезапис от устройство
272400018С.МАНОЛОВО, ул."Цар Симеон Велики" №5 - училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272400019С.ОСЕТЕНОВО, ул."Тракия" №7 - училище
272400020С.ОСЕТЕНОВО, ул."Тракия" №7 - училище запис от живо излъчванезапис от устройство
272700001ГР.РАДНЕВО, Микродом за стари хора-клуб на пенсионера, ул."Л. Димитрова"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
272700002ГР.РАДНЕВО, І ОУ"Св.Климент Охридски", ул."М.Петканова" №29запис от устройство
272700003ГР.РАДНЕВО, ІІ ОУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Спортна"№5запис от живо излъчванезапис от устройство
272700004ГР.РАДНЕВО, Рехибилитационен център,ул."Минчо Стоянов" №7запис от устройство
272700005ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
272700006ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
272700007ГР.РАДНЕВО, ПГ "Св.Иван Рилски", ул."Г. Димитров"№39запис от живо излъчванезапис от устройство
272700008ГР.РАДНЕВО, ПГ "Св.Иван Рилски", ул."Г. Димитров"№39запис от устройство
272700009ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
272700010ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
272700011ГР.РАДНЕВО, Клуб на пенсионера /Компл. сграда/, ул."Болшевишка" №2запис от устройство
272700012ГР.РАДНЕВО, ОБЦК "Нончо Воденичаров"-малък салон, ул."Г.Димитров"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
272700013ГР.РАДНЕВО, В и К, ул."23 септември"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
272700014ГР.РАДНЕВО, Клуб на пенсионера - "Гипсово", ул."Предела" №13запис от устройство
272700015С.СЪРНЕВО, Училище , ул."Славей" №2запис от устройство
272700016С.СЪРНЕВО, Училище , ул."Славей" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
272700017С.МАЦА, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272700018С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, клуб на пенсионеразапис от живо излъчване
272700019С.ДАСКАЛ-АТАНАСОВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
272700020С.ТОПОЛЯНЕ, кметството - залазапис от живо излъчванезапис от устройство
272700021С.ДИНЯ, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
272700022С.КОВАЧЕВО, с.Ковачево - кметството-1 етаж ул."Освобождение" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
272700023С.ТРОЯНОВО, Читалище, ул."Дружба" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
272700024С.ЛЮБЕНОВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
272700025С.КОНСТАНТИНОВЕЦ, клуб на пенсионеразапис от устройство
272700026С.БЕЛИ БРЯГ, Библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
272700027С.РИСИМАНОВО, клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
272700028С.БЪЛГАРЕНЕ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272700029С.ЗНАМЕНОСЕЦ, клуб на пенсионера, ул."Роза" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
272700030С.ТИХОМИРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
272700031С.СВОБОДЕН, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272700032С.КОВАЧ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
272700033С.ТРЪНКОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
272700034С.ЗЕМЛЕН, клуб на пенсионеразапис от устройство
272700035С.КОЛАРОВО, Кметството - 1-ви етажзапис от живо излъчванезапис от устройство
272700036С.БОЗДУГАНОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
273100001ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100002ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100003ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100004ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100005ГР.СТАРА ЗАГОРА, АБ "Зора", ул. "Камчия" № 3, кв."Зора"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100006ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №68 "Патиланско царство", бул. "Цар Симеон Велики" № 284запис от живо излъчванезапис от устройство
273100007ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №68 "Патиланско царство", бул. "Цар Симеон Велики" № 284запис от устройство
273100008ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара" , кв. "Самара"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100009ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара" , кв. "Самара"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100010ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара" , кв. "Самара"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100011ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГЕ "Георги Сава Раковски",ул."Ген. Столетов"№185запис от живо излъчванезапис от устройство
273100012ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №34 "Райна Княгиня", ул."Христина Морфова" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
273100013ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №34 "Райна Княгиня", ул."Христина Морфова" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
273100014ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА„проф. Минко Балкански“, ул. „Стефан Сливков“ № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
273100015ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА„проф. Минко Балкански“, ул. „Стефан Сливков“ № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
273100016ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА„проф. Минко Балкански“, ул. „Стефан Сливков“ № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
273100017ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА„проф. Минко Балкански“, ул. „Стефан Сливков“ № 7 запис от живо излъчванезапис от устройство
273100018ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100019ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100020ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100021ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100022ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70запис от живо излъчванезапис от устройство
273100023ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100024ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100025ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100026ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102запис от живо излъчванезапис от устройство
273100027ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчванезапис от устройство
273100028ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчванезапис от устройство
273100029ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчванезапис от устройство
273100030ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчванезапис от устройство
273100031ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70запис от живо излъчванезапис от устройство
273100032ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчванезапис от устройство
273100033ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70запис от живо излъчванезапис от устройство
273100034ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГМТ "Никола Й. Вапцаров", ул."Ген. Столетов" №183запис от живо излъчванезапис от устройство
273100035ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68запис от устройство
273100036ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68запис от живо излъчванезапис от устройство
273100037ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №66 "Детски рай", ул. "Августа Траяна" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
273100038ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68запис от живо излъчванезапис от устройство
273100039ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №66 "Детски рай", ул. "Августа Траяна" №59запис от живо излъчванезапис от устройство
273100040ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68запис от живо излъчванезапис от устройство
273100041ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114запис от живо излъчванезапис от устройство
273100042ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114запис от устройство
273100043ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114запис от живо излъчванезапис от устройство
273100044ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82запис от живо излъчване
273100045ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Кольо Ганчев", ул."Добруджа" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
273100046ГР.СТАРА ЗАГОРА, Спортно училище "Тодор Каблешков", ул."Градинарска" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
273100047ГР.СТАРА ЗАГОРА, Спортно училище "Тодор Каблешков", ул."Градинарска" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
273100048ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №11 "Загоре" / бивше АПК "Загоре"/запис от живо излъчванезапис от устройство
273100049ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №11 "Загоре" / бивше АПК "Загоре"/запис от живо излъчванезапис от устройство
273100050ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62запис от устройство
273100051ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Васил Левски", ул."Кольо Ганчев" №60,стая 1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100052ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
273100053ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ № 17, ул."Георги Кюмюрев" №22запис от живо излъчванезапис от устройство
273100054ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
273100055ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62запис от устройство
273100056ГР.СТАРА ЗАГОРА, Превантивно-инф. център по зависимости, ул."Цар Иван Шишман" №96запис от живо излъчванезапис от устройство
273100057ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44запис от устройство
273100058ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44запис от устройство
273100059ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44запис от живо излъчванезапис от устройство
273100060ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44запис от живо излъчванезапис от устройство
273100061ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44запис от устройство
273100062ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №35 "Свобода", ул.Хан Аспарух №15запис от устройство
273100063ГР.СТАРА ЗАГОРА, Дом на инвалида - кинозала , ул."Хан Аспарух" №47
273100064ГР.СТАРА ЗАГОРА, клуб на пенсионера, ул."Хан Аспарух" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
273100065ГР.СТАРА ЗАГОРА, клуб на пенсионера, ул."Хан Аспарух" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
273100066ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №3 "Ян Бибиян"-физкултурен салон, ул."Цар Иван Шишман" №50запис от устройство
273100067ГР.СТАРА ЗАГОРА, Сграда на Сдружение "Самаряни", бул."Св.Патриарх Евтимий" № 57запис от живо излъчванезапис от устройство
273100068ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Васил Левски", ул."К. Ганчев" № 60запис от живо излъчванезапис от устройство
273100069ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, бул."Руски" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
273100070ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, бул."Руски" №5запис от устройство
273100071ГР.СТАРА ЗАГОРА, 2-ро ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Ген.Столетов" № 111-клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100072ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" № 69,кл.стая 9запис от живо излъчванезапис от устройство
273100073ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" № 69,кл.стая 10запис от живо излъчванезапис от устройство
273100074ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" № 69,кл.стая 11запис от живо излъчванезапис от устройство
273100075ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул.Стефан Стамболов" №19,кл.стая 13запис от живо излъчванезапис от устройство
273100076ГР.СТАРА ЗАГОРА, 2-ро ОУ "Петко Славейков",ул."Ген. Столетов" №111,кл.стая 6запис от устройство
273100077ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ „Христо Ботев“, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" № 168запис от живо излъчванезапис от устройство
273100078ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ „Христо Ботев“, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" № 168запис от живо излъчванезапис от устройство
273100079ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, ул. "Августа Траяна" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
273100080ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 6запис от живо излъчванезапис от устройство
273100081ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" № 69,кл.стая 9запис от живо излъчванезапис от устройство
273100082ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ „Христо Ботев“, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" № 168запис от живо излъчванезапис от устройство
273100083ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №2 "Зорница", ул."Стефан Стамболов" №35-физк.салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100084ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №2 "Зорница", ул."Стефан Стамболов" №35-физк.салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100085ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ „Христо Ботев“, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" № 168запис от устройство
273100086ГР.СТАРА ЗАГОРА, Стадион "Берое" - спортна зала, южна страназапис от живо излъчванезапис от устройство
273100087ГР.СТАРА ЗАГОРА, Стадион "Берое" - спортна зала, южна страназапис от живо излъчванезапис от устройство
273100088ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ „Христо Ботев“, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" № 168запис от устройство
273100089ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №24"Радост"/до дет.млечна кухня/, ул."Ген.Столетов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100090ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №24"Радост"/до дет.млечна кухня/, ул."Ген.Столетов"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100091ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46азапис от живо излъчванезапис от устройство
273100092ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а,етаж 1запис от устройство
273100093ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46азапис от живо излъчванезапис от устройство
273100094ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46азапис от живо излъчванезапис от устройство
273100095ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46азапис от устройство
273100096ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 14запис от устройство
273100097ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 15запис от устройство
273100098ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 16запис от живо излъчванезапис от устройство
273100099ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2, физкултурен салонзапис от устройство
273100100ГР.СТАРА ЗАГОРА, Мересев ЕООД, ул. "Димчо Стаев" №28-книговезницазапис от живо излъчванезапис от устройство
273100101ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2,физкултурен салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100102ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2,физкултурен салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100103ГР.СТАРА ЗАГОРА, ЖП-Общежитие, ул."Герасим Папазчев" №8-фоайезапис от живо излъчванезапис от устройство
273100104ГР.СТАРА ЗАГОРА, ЖП-Общежитие, ул."Герасим Папазчев" №8-залазапис от живо излъчванезапис от устройство
273100105ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 38запис от живо излъчванезапис от устройство
273100106ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "П. Хилендарски"-физк.салон,кв."Казански"-физк.салонзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100107ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на "Социални грижи", ул."Христо Ботев" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
273100108ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 39запис от устройство
273100109ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 40запис от живо излъчване
273100110ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-физк.салон,кв."Казански"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100111ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"- стая 4, кв."Казански"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100112ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"- клуб на учителя,кв."Казански"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100113ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-актова зала,кв."Казански"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100114ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-актова зала,кв."Казански"запис от устройство
273100115ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ"Св.П.Хилендарски"-малък физк.салон,кв."Казански" запис от устройство
273100116ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 41запис от живо излъчванезапис от устройство
273100117ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 44запис от живо излъчванезапис от устройство
273100118ГР.СТАРА ЗАГОРА, Педагогически Факултет на Тракийския Университет, ул. "Армейска" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
273100119ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север",стая 1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100120ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100121ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 3запис от живо излъчванезапис от устройство
273100122ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 4запис от устройство
273100123ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 7запис от живо излъчванезапис от устройство
273100124ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100125ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 9запис от живо излъчванезапис от устройство
273100126ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 10запис от устройство
273100127ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 11запис от живо излъчванезапис от устройство
273100128ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 12запис от живо излъчванезапис от устройство
273100129ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 13запис от живо излъчванезапис от устройство
273100130ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 14запис от живо излъчванезапис от устройство
273100131ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 15запис от живо излъчванезапис от устройство
273100132ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100133ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100134ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"запис от устройство
273100135ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"запис от живо излъчванезапис от устройство
273100136ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35запис от устройство
273100137ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
273100138ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35запис от устройство
273100139ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от устройство
273100140ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100141ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100142ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100143ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100144ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1запис от живо излъчванезапис от устройство
273100145ГР.СТАРА ЗАГОРА, Студентски град - зала- стол №2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100146ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" № 8, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100147ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" № 8, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100148ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" № 8, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100149ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" № 8, ет.2запис от живо излъчванезапис от устройство
273100150С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100151С.РУМАНЯ, Училищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100152С.ПОДСЛОН, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100153С.ХАН АСПАРУХОВО, Клуб на пенсионера , ул."9-ти септември" №26запис от живо излъчванезапис от устройство
273100154С.БЕНКОВСКИ, Kметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100155С.ПШЕНИЧЕВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100156С.ГОРНО БОТЕВО, Училището запис от устройство
273100157С.ДЪЛБОКИ, Училището запис от живо излъчванезапис от устройство
273100158С.ДЪЛБОКИ, Училището запис от живо излъчванезапис от устройство
273100159С.ОРЯХОВИЦА, Читалището запис от живо излъчванезапис от устройство
273100160С.ХРИЩЕНИ, Клуб на пенсионеразапис от устройство
273100161С.ХРИЩЕНИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100162С.КОЛЕНА, Клуб на кооперациятазапис от живо излъчванезапис от устройство
273100163С.ЛЮЛЯК, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100164С.ЗМЕЙОВО, Читалищетозапис от устройство
273100165С.БОРИЛОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100166С.ПРЯПОРЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100167С.СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100168С.НОВО СЕЛО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100169С.ОСТРА МОГИЛА, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100170С.КАЗАНКА, Кметството
273100171С.ЛОЗЕН, Клуб на пенсионера
273100172С.СУЛИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100173С.СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100174С.ЕЛХОВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
273100175С.КИРИЛОВО, Читалищетозапис от устройство
273100177С.МАЛКА ВЕРЕЯ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100178С.БОГОМИЛОВО, Клуб - кметствотозапис от устройство
273100179С.БОГОМИЛОВО, Читалищетозапис от устройство
273100180С.ЕЛЕНИНО, Читалищетозапис от устройство
273100181С.РАКИТНИЦА, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100182С.АРНАУТИТО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100183С.КАЛОЯНОВЕЦ, Училищетозапис от устройство
273100184С.ХРИСТИЯНОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100185С.ЛОВЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от устройство
273100186С.БОРОВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100187С.КОЗАРЕВЕЦ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100188С.МИХАЙЛОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100189С.ВОДЕНИЧАРОВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
273100190С.САМУИЛОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100191С.БЪДЕЩЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100192С.ПАМУКЧИИ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100193С.ПЕТРОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100194С.СТРЕЛЕЦ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100195С.ЗАГОРЕ, Читалището-клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100196С.МАДЖЕРИТО, Читалищетозапис от устройство
273100197С.МОГИЛА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273100198С.МАЛКО КАДИЕВО, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100199С.ЛЯСКОВО, Кметството - клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
273100200С.ПРЕСЛАВЕН, Кметствозапис от устройство
273100201С.КАЛИТИНОВО, Читалищетозапис от устройство
273100202С.ЯВОРОВО, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273100203С.ПЛОСКА МОГИЛА, Клуб на пенсионеразапис от устройство
273100204ГР.СТАРА ЗАГОРА, Педагогически факултет на ТУ ет.1, ул. "Армейска" № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
273600001ГР.ЧИРПАН, кв.клуб"Иван Димов",ул."Янко Иванов" №64запис от устройство
273600002ГР.ЧИРПАН, НУ"Св. Климент Охридски",ул."Антон Иванов" №12запис от живо излъчванезапис от устройство
273600003ГР.ЧИРПАН, НУ"Св. Климент Охридски",ул."Антон Иванов" №12запис от устройство
273600004ГР.ЧИРПАН, бивше ПУ "Стоян Заимов", ул."Ангел Пеев Стоянов" №15запис от живо излъчванезапис от устройство
273600005ГР.ЧИРПАН, клуб на хора с увреждания,бул."Георги Димитров" №43запис от живо излъчванезапис от устройство
273600006ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
273600007ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
273600008ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда , ул."Васил Левски" №23запис от устройство
273600009ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда , ул."Васил Левски" №23запис от устройство
273600010ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда , ул."Васил Левски" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
273600011ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда , ул."Васил Левски" №23запис от устройство
273600012ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски",ул."Васил Левски" №23 - нова сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
273600013ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски",ул."Васил Левски" №23 - нова сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
273600014ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски",ул."Васил Левски" №23 - нова сградазапис от устройство
273600015ГР.ЧИРПАН, СУ"П.К. Яворов",ул."П.К. Яворов" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
273600016ГР.ЧИРПАН, бивше НУ"Алеко Константинов",ул."П.К. Яворов" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
273600017ГР.ЧИРПАН, Клуб на пенсионера "П.К. Яворов",ул."Янко Иванов" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
273600018ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски",ул."Васил Левски" №23 - нова сградазапис от живо излъчванезапис от устройство
273600020С.ЗЕТЬОВО, ОУ"Отец Паисий", ул."Марица" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
273600021С.ЗЕТЬОВО, ОУ"Отец Паисий", ул."Марица" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
273600022С.ЦЕЛИНА, клуб на селотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273600023С.ЗЛАТНА ЛИВАДА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273600024С.ЦЕНОВО, Клуб на селотозапис от живо излъчванезапис от устройство
273600025С.СВОБОДА, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”,ул. „Млада гвардия” №36 - с.Свободазапис от устройство
273600026С.ГИТА, Читалище - с.Гитазапис от живо излъчванезапис от устройство
273600027С.ДЪРЖАВА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
273600029С.ДИМИТРИЕВО, Здравната службазапис от живо излъчванезапис от устройство
273600030С.ВИНАРОВО, Клуб на пенсионера /бивша детска градина/запис от живо излъчванезапис от устройство
273600031С.МОГИЛОВО, Клуб на пенсионера, с. Могиловозапис от живо излъчванезапис от устройство
273600032ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
273600033С.ЯЗДАЧ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273600034С.МАЛКО ТРЪНОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
273600035С.СПАСОВО, Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
273600036С.РУПКИТЕ, Читалищетозапис от живо излъчванезапис от устройство
273600037С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
273600038С.ИЗВОРОВО, Читалищезапис от устройство
273700001ГР.ГУРКОВО, пл."Войвода Генчо Къргов",Читалище запис от живо излъчванезапис от устройство
273700002ГР.ГУРКОВО, бул."Княз Ал. Батенберг" №21, СУ "Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
273700003ГР.ГУРКОВО, бул."Княз Ал. Батенберг" №21, СУ "Христо Смирненски"запис от живо излъчванезапис от устройство
273700004С.ПАНИЧЕРЕВО, ул. "Шипка" № 40, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
273700005С.ПАНИЧЕРЕВО, ул. "Шипка" № 40, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
273700006С.КОНАРЕ, Читалище "Н. Попов"запис от живо излъчванезапис от устройство
273700007С.ПЧЕЛИНОВО, Административна сграда – кметство и поща - с.Пчелиновозапис от живо излъчванезапис от устройство
273800001ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий " , ул." Св.св.Кирил и Методий" 13запис от устройство
273800002ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий " , ул." Св.св.Кирил и Методий" 13запис от живо излъчванезапис от устройство
273800003ГР.НИКОЛАЕВО, ОУ "Кирил и Методий " , ул." Св.св.Кирил и Методий" 13запис от живо излъчванезапис от устройство
273800004С.ЕЛХОВО, Народно Читалище " Хр.Смирненски -1899" , ул." Свобода " 56запис от устройство
273800005С.НОВА МАХАЛА, Народно Читалище " Зорница - 1928"запис от устройство
273800006С.ЕДРЕВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство