РИК 28 Търговище

280200001ГР.АНТОНОВО, Туристически информационен център - бул."Тузлушки герой"№26запис от живо излъчванезапис от устройство
280200002ГР.АНТОНОВО, Клуб на пенсионера - бул."Тузлушки герой"№52запис от живо излъчванезапис от устройство
280200003ГР.АНТОНОВО, Магазин РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200004С.БАНКОВЕЦ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200005С.БОГОМОЛСКО, Магазин РПКзапис от устройство
280200006С.ВЕЛЬОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200007С.ВЕЛИКОВЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200008С.ГЛАШАТАЙ, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200009С.ГОРНА ЗЛАТИЦА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200010С.ДЕВИНО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200011С.ДЛЪЖКА ПОЛЯНА, Кметствотозапис от устройство
280200012С.ДОБРОТИЦА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200013С.ИЗВОРОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200014С.КАПИЩЕ, Кметствозапис от устройство
280200015С.КИТИНО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200016С.КОНОП, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200017С.КРУШОЛАК, Кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200018С.КЬОСЕВЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200019С.ЛЮБИЧЕВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200020С.МАЛОГРАДЕЦ, Магазин РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200021С.МИЛИНО, Кметствозапис от устройство
280200022С.МОРАВИЦА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200023С.МОРАВКА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200024С.ОРАЧ, Магазин РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200025С.РАВНО СЕЛО, Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200026С.РАЗДЕЛЦИ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
280200027С.СВИРЧОВО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200028С.СВОБОДИЦА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200029С.СЕМЕРЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200030С.СТАРА РЕЧКА, Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200031С.СТАРЧИЩЕ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200032С.СТЕВРЕК, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200033С.СТОЙНОВО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200034С.ТАЙМИЩЕ, Младежки домзапис от живо излъчванезапис от устройство
280200035С.ТРЕСКАВЕЦ, Младежки домзапис от устройство
280200036С.ЧЕКАНЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200037С.ЧЕРНА ВОДА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200038С.ЧЕРНИ БРЯГ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
280200039С.ЯСТРЕБИНО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200001ГР.ОМУРТАГ, Гимназия "С.Велчев"запис от устройство
282200002ГР.ОМУРТАГ, Гимназия "С.Велчев"запис от живо излъчванезапис от устройство
282200003ГР.ОМУРТАГ, ОУ "Акад. Д.Йорданов"запис от живо излъчванезапис от устройство
282200004ГР.ОМУРТАГ, Читалище "Отец Паисий"запис от живо излъчванезапис от устройство
282200005ГР.ОМУРТАГ, I Начално училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200006ГР.ОМУРТАГ, Читалище пл."Независимост" /партерен етаж/запис от устройство
282200007ГР.ОМУРТАГ, II Начално училищезапис от устройство
282200008ГР.ОМУРТАГ, II Начално училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200009ГР.ОМУРТАГ, ЦДГ №3запис от живо излъчванезапис от устройство
282200010ГР.ОМУРТАГ, I Начално училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200011ГР.ОМУРТАГ, ЦДГ №3запис от устройство
282200012С.БЕЛОМОРЦИ, Читалище - Ритуална залазапис от устройство
282200013С.БЪЛГАРАНОВО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200014С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, Младежки дом/Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200015С.ВЕЛИЧКА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200016С.ВЕРЕНЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200017С.ВЕСЕЛЕЦ, Кметство, ул."Чайка"запис от живо излъчванезапис от устройство
282200018С.ВИСОК, Кметствозапис от устройство
282200019С.ВРАНИ КОН, Основно училищезапис от устройство
282200020С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200021С.ГОРНА ХУБАВКА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200022С.ГОРНО КОЗАРЕВО, Кметство - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
282200023С.ГОРНО НОВКОВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200024С.ГОРСКО СЕЛО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200025С.ДОЛНА ХУБАВКА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200026С.ДОЛНО КОЗАРЕВО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200027С.ДОЛНО НОВКОВО, Кметствозапис от устройство
282200028С.ЗВЕЗДИЦА, Кметство / Ритуална залазапис от устройство
282200029С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, Детска градиназапис от устройство
282200030С.ЗМЕЙНО, Залата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200031С.ИЛИЙНО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200032С.КАМБУРОВО, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200033С.КАМБУРОВО, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200034С.КЕСТЕНОВО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200035С.КОЗМА ПРЕЗВИТЕР, Читалище /Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200036С.КРАСНОСЕЛЦИ, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
282200037С.МОГИЛЕЦ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200038С.ОБИТЕЛ, Читалище
282200039С.ПАНАЙОТ ХИТОВО, Библиотека/Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200040С.ПАНИЧИНО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200041С.ПЕТРИНО, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200042С.ПЛЪСТИНА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200043С.ПТИЧЕВО, Кметство - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
282200044С.ПЪДАРИНО, Кметство - Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
282200045С.ПЪРВАН, Кметство /Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200046С.РЪТЛИНА, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200047С.СТАНЕЦ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282200048С.ТЪПЧИЛЕЩОВО, Магазин РПКзапис от живо излъчванезапис от устройство
282200049С.УГЛЕДНО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
282200050С.ЦАРЕВЦИ, Хижазапис от живо излъчванезапис от устройство
282200051С.ЦЕРОВИЩЕ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
282200052С.ЧЕРНОКАПЦИ, Кметствозапис от живо излъчванезапис от устройство
282300001ГР.ОПАКА, ул."България" №39 /СОУ "Васил Левски"/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300002ГР.ОПАКА, ул."България" №72 /Сграда начален курс СОУ "Васил Левски"/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300003ГР.ОПАКА, ул."Съединение" №3А /сграда на бивш Младежки дом/запис от устройство
282300004ГР.ОПАКА, ул."България" №94 /НЧ "Пробуда 1922"/запис от устройство
282300005С.КРЕПЧА, ул."Градищенска"№1 /ОУ "Васил Левски"/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300006С.КРЕПЧА, ул."Градищенска"№ 18 /клуб на пенсионера/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300007С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ул."Г.Димитров"№22 /клуб на пенсионера/запис от устройство
282300008С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ул."Г.Димитров"№52 /ОУ "Ал.Константинов"/запис от устройство
282300009С.ГОРСКО АБЛАНОВО, ул."Бр.Освободители"№40 /НЧ "Христо Ботев"/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300010С.ГЪРЧИНОВО, ул."Георги Димитров" №39 /НЧ "Отец Паисий 1928"/запис от живо излъчванезапис от устройство
282300011С.ЛЮБЛЕН, ул."Пимаза"№64 /НЧ "Просвета"/запис от устройство
282400001ГР.ПОПОВО, Бивша учебна сграда на Техникум по керамика - ул."Керамик"№2 запис от живо излъчванезапис от устройство
282400002ГР.ПОПОВО, Бивша учебна сграда на Техникум по керамика - ул."Керамик"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
282400003ГР.ПОПОВО, Гимназия "Христо Ботев" - ул."6 септември" №3Азапис от устройство
282400004ГР.ПОПОВО, ОУ "Любен Каравелов"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400005ГР.ПОПОВО, Гимназия "Христо Ботев" - ул."6 септември" №3Азапис от живо излъчванезапис от устройство
282400006ГР.ПОПОВО, Ресурсен център - бивша сграда на ЦДГ "Люляче"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400007ГР.ПОПОВО, ОУ "Кл. Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400008ГР.ПОПОВО, ОУ "Кл. Охридски"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400009ГР.ПОПОВО, ЦДГ № 6 в "Ливадите"запис от устройство
282400010ГР.ПОПОВО, НУ "Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400011ГР.ПОПОВО, ЦДГ № 4 до градската градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
282400012ГР.ПОПОВО, ЦДГ № 4 до градската градиназапис от устройство
282400013ГР.ПОПОВО, Център за социални дейности "Рила"- ул."М.Маджаров"№3 запис от устройство
282400014ГР.ПОПОВО, ПГ по техника и лека промишленостзапис от живо излъчванезапис от устройство
282400015ГР.ПОПОВО, ОУ "Н.Й.Вапцаров" - ул."П.Волов"№10запис от устройство
282400016ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
282400017ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
282400018ГР.ПОПОВО, ПГ по Селско стопанство - ул."Раковска"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
282400019ГР.ПОПОВО, квартал Сеячи - Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
282400020ГР.ПОПОВО, квартал Невски - Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
282400021С.АПРИЛОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
282400022С.БАБА ТОНКА, Здравна служба с.Баба Тонказапис от живо излъчванезапис от устройство
282400023С.БЕРКОВСКИ, Ритуална зала с.Берковскизапис от живо излъчванезапис от устройство
282400024С.БРАКНИЦА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
282400025С.ВОДИЦА, Административна сграда ПК "Обединение"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400026С.ГАГОВО, Сградата на НЧ "Светлина-1905" с. Гаговозапис от живо излъчванезапис от устройство
282400027С.ГЛОГИНКА, Сградата на НЧ "Светлина - 1905" с.Глогинказапис от устройство
282400028С.ГОРИЦА, Клуб на пенсионера с.Горицазапис от живо излъчванезапис от устройство
282400029С.ДОЛНА КАБДА, Ритуална зала - кметствотозапис от устройство
282400030С.ДРИНОВО, Сградата на пощатазапис от устройство
282400031С.ЕЛЕНОВО, Библиотеката към НЧ "Постоянство-1901"запис от устройство
282400032С.ЗАВЕТНО, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
282400033С.ЗАРАЕВО, ОУ "СВ.СВ.Кирил и Методий"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400034С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО, НЧ "Кирил и Методий-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400035С.ЗВЕЗДА, НЧ "Просвета-1938"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400036С.КАРДАМ, НЧ "Иван Братанов-1898"запис от устройство
282400037С.КАРДАМ, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
282400038С.КОВАЧЕВЕЦ, Сградата на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
282400039С.КОЗИЦА, НЧ "Отец Паисий-1925"запис от устройство
282400040С.КОНАК, НЧ "Виделина-1963"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400041С.ЛОМЦИ, НЧ "Пробуда-1928"запис от устройство
282400042С.МАРЧИНО, Ритуална зала на читалищетозапис от устройство
282400043С.МЕДОВИНА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
282400044С.ОСИКОВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
282400045С.ПАЛАМАРЦА, НЧ "Искра-1893"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400046С.ПОМОЩИЦА, Пенсионерски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
282400047С.ПОСАБИНА, НЧ "Самообразование-1927"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400048С.САДИНА, ул."Девети септември" №6 /бивша библиотека/запис от живо излъчванезапис от устройство
282400049С.СВЕТЛЕН, ОУ "Антон Страшимиров"запис от живо излъчванезапис от устройство
282400050С.СЛАВЯНОВО, НЧ "Люба Велич -1905"запис от устройство
282400051С.ТРЪСТИКА, Сградата на кметствотозапис от устройство
282400052С.ЦАР АСЕН, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500001ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500002ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб "Дръзновение" в кв. Запад 1, бл.28запис от живо излъчванезапис от устройство
283500003ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)запис от устройство
283500004ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500005ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"запис от устройство
283500006ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"запис от устройство
283500007ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500008ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500009ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500010ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)запис от устройство
283500011ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)запис от устройство
283500012ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)запис от живо излъчванезапис от устройство
283500013ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)запис от живо излъчванезапис от устройство
283500014ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"запис от устройство
283500015ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Раковски" № 52запис от живо излъчванезапис от устройство
283500016ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500017ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500018ГР.ТЪРГОВИЩЕ, СОУ по ДУС (Училище за деца с увреден слух)запис от устройство
283500019ГР.ТЪРГОВИЩЕ, СОУ по ДУС (Училище за деца с увреден слух)запис от живо излъчванезапис от устройство
283500020ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул. "Цар Освободител" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
283500021ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500022ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"запис от устройство
283500023ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500024ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500025ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500026ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Редакцията на в-к "Знаме" на ул."Антим I" №31запис от устройство
283500027ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Паисий" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
283500028ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Бенковски" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
283500029ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"запис от устройство
283500030ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"запис от устройство
283500031ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на пенсионера на ул."Стефан Караджа" №34запис от устройство
283500032ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"запис от устройство
283500033ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)запис от живо излъчванезапис от устройство
283500034ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Иван Асен" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
283500035ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на инвалида на ул."Стефан Караджа" №34запис от живо излъчванезапис от устройство
283500036ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)запис от устройство
283500037ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Спортно училище "Никола Симов" на ул."Цар Симеон"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500038ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500039ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"запис от устройство
283500040ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500041ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500042ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров"запис от живо излъчванезапис от устройство
283500043ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров"запис от устройство
283500044ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на бул."Ал. Стамболийски" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
283500045ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Въбел" - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500046ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Въбел" - читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500047ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Бряг" - клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500048С.АЛЕКСАНДРОВО, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500049С.АЛВАНОВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
283500050С.БАЯЧЕВО, Клуб на пенсионеразапис от устройство
283500051С.БИСТРА, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500052С.БРАТОВО, Ритуална залазапис от живо излъчванезапис от устройство
283500053С.БОЖУРКА, Читалищезапис от устройство
283500054С.БУХОВЦИ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500055С.БУЙНОВО, Помещение под пощатазапис от устройство
283500056С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500057С.ВАРДУН, Училищезапис от устройство
283500058С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО, Детска градиназапис от устройство
283500059С.ГОЛЯМО НОВО, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500060С.ГОЛЯМО НОВО, Училищезапис от устройство
283500061С.ГОРНА КАБДА, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500062С.ДАВИДОВО, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500063С.ДЪЛГАЧ, Помещение в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
283500064С.ДРАГАНОВЕЦ, Ритуална залазапис от устройство
283500065С.ДРАЛФА, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500066С.ЗДРАВЕЦ, Помещение на партера на кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
283500067С.КРАЛЕВО, Здравна службазапис от устройство
283500068С.КРАЛЕВО, Здравна службазапис от живо излъчванезапис от устройство
283500069С.КОПРЕЦ, Библиотеказапис от устройство
283500070С.КОШНИЧАРИ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500071С.КРЪШНО, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500072С.ЛИЛЯК, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500073С.ЛИЛЯК, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500074С.ЛОВЕЦ, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500075С.МОМИНО, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500076С.МАКАРИОПОЛСКО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500077С.МАКОВО, Читалищезапис от устройство
283500078С.МИЛАДИНОВЦИ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500079С.МИРОВЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500080С.НАДАРЕВО, Читалищезапис от устройство
283500081С.ОВЧАРОВО, Сградата на ЗК "Овчарово"запис от устройство
283500082С.ОСЕН, Библиотеказапис от живо излъчванезапис от устройство
283500083С.ОСТРЕЦ, Читалищен салонзапис от устройство
283500084С.ПОДГОРИЦА, Училищезапис от устройство
283500085С.ПОДГОРИЦА, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500086С.ПРЕСЯК, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500087С.ПРОБУДА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500088С.ПАЙДУШКО, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500089С.ПРЕСИЯН, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500090С.ПРЕСЕЛЕЦ, Селски клубзапис от устройство
283500091С.ПРОЛАЗ, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500092С.ПЕВЕЦ, Клуб на пенсионеразапис от живо излъчванезапис от устройство
283500093С.РАЗБОЙНА, Детска градиназапис от живо излъчванезапис от устройство
283500094С.РАЛИЦА, Клуб на пенсионеразапис от устройство
283500095С.РУЕЦ, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500096С.РУЕЦ, Училищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500097С.РОСИНА, Читалищезапис от устройство
283500098С.СТРАЖА, Помещение в кметствотозапис от живо излъчванезапис от устройство
283500099С.СЪЕДИНЕНИЕ, Селски клубзапис от устройство
283500100С.ТЪРНОВЦА, Читалищезапис от живо излъчванезапис от устройство
283500101С.ТВЪРДИНЦИ, Селски клубзапис от живо излъчванезапис от устройство
283500102С.ЦВЕТНИЦА, Селски клубзапис от устройство
283500103С.ЧЕРКОВНА, Киносалонзапис от живо излъчванезапис от устройство