РИК 30 Шумен

300700001С.БОРЦИ, Читалище пл." Възраждане " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
300700002С.БОЯН, Кметство ул." Стара планина" № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
300700003С.БУЙНОВИЦА, ПДГ ул."Бели лом " запис от живо излъчванезапис от устройство
300700004С.ВЕНЕЦ, Заседателна зала ул."Кирил и Методий "№ 24запис от устройство
300700005С.ГАБРИЦА, Ритуална зала ул."Марица " №20запис от устройство
300700006С.ДЕННИЦА, Кметство ул." Дружба " №5запис от живо излъчванезапис от устройство
300700007С.ДРЕНЦИ, Кметство ул" Черешите " № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
300700008С.ИЗГРЕВ, Кметство ул." Свобода " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
300700009С.КАПИТАН ПЕТКО, Ритуална зала ул."Победа" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
300700010С.ОСЕНОВЕЦ, Кметство ул." Дъбрава " №2запис от устройство
300700011С.СТРАХИЛИЦА, Кметство ул." Демокрация " №8запис от живо излъчванезапис от устройство
300700012С.ЧЕРНОГЛАВЦИ, Ритуална зала ул." Стара планина " № 35запис от живо излъчванезапис от устройство
300700013С.ЯСЕНКОВО, Основно училище ул." Надежда " №26запис от живо излъчванезапис от устройство
300700014С.ЯСЕНКОВО, Основоно училище ул." Надежда " №26запис от устройство
300700015С.ЯСЕНКОВО, Основно училище ул." Надежда " № 26запис от живо излъчванезапис от устройство
301000001С.БОЖУРОВО, Кметство ул."Георги Димитров " № 14запис от устройство
301000002С.БЯЛА РЕКА, Основно училище ул."Георги Димитров " № 31запис от живо излъчванезапис от устройство
301000003С.БЯЛА РЕКА, Основно училище ул."Георги Димитров " № 31запис от устройство
301000004ГР.ВЪРБИЦА, Младежки дом ул."Вит " №5запис от живо излъчванезапис от устройство
301000005ГР.ВЪРБИЦА, Общинска къща ул"Хаджи Димитър" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
301000006ГР.ВЪРБИЦА, Зала за общински мероприятия ул."Митко Палаузов " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
301000007С.ИВАНОВО, Кметство ул."Коста Шапков" № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
301000008С.КРАЙГОРЦИ, Кметство ул."Георги Димитров " №20азапис от живо излъчванезапис от устройство
301000009С.КОНЕВО, Начално училище ул."Христо Ботев " № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
301000010С.КЬОЛМЕН, Кметство ул."Камчия " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
301000011С.ЛОВЕЦ, Основно училище ул."Свобода " № 17запис от устройство
301000012С.МАЛОМИР, Кметство ул."Георги Димитров " № 15запис от устройство
301000013С.МЕНГИШЕВО, Кметство ул."Георги Димитров " № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
301000014С.МЕТОДИЕВО, Основно училище ул."Георги Димитров " № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
301000015С.НОВА БЯЛА РЕКА, Читалище ул."Септември " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
301000016С.СТАНЯНЦИ, Кметство ул."Камчия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
301000017С.СУШИНА, Читалище ул."Тича " № 7запис от устройство
301000018С.ТУШОВИЦА, Основно училище ул."Никала Вапцаров " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
301000019С.ЧЕРНООКОВО, Зала за мероприятия ул."Ленин" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
301100001С.БАЙКОВО, Ритуална зала ул."Никола Вапцаров" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
301100002С.БЛИЗНАЦИ, Заседателна зала ул."Козлодуй " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
301100003С.ВИСОКА ПОЛЯНА, Кметство ул."Васил Левски" №20запис от устройство
301100004С.ВЪРБАК, Читалище ул."Хан Крум" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
301100005С.ХИТРИНО, Младежки дом ул."Индже " № 1запис от устройство
301100006С.ДЛЪЖКО, Кметство ул."Победа" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
301100007С.ДОБРИ ВОЙНИКОВО, Библиотека ул."България" №18запис от живо излъчванезапис от устройство
301100008С.ЕДИНАКОВЦИ, Кметство ул."Родопи" №2запис от устройство
301100009С.ЖИВКОВО, Зала ул."Тополите" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
301100010С.ЗВЕГОР, Библиотека ул."Марица" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
301100011С.ИГЛИКА, Читалище ул."Иглика " № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
301100012С.КАЛИНО, Читалище ул."Витоша" №18запис от устройство
301100013С.КАМЕНЯК, Читалище ул."Мир" № 8запис от устройство
301100014С.ТИМАРЕВО, Читалище ул."България" № 18запис от живо излъчванезапис от устройство
301100015С.РАЗВИГОРОВО, Читалище ул."Славянка " №21запис от устройство
301100016С.СЛИВАК, Читалище ул."Пирин" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
301100018С.СТУДЕНИЦА, Читалище ул."Камчия" №11запис от устройство
301100019С.ТЕРВЕЛ, Зала ул."Трети март" №30азапис от устройство
301100020С.ТРЕМ, Читалище ул."Христо Ботев " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
301100021С.ЧЕРНА, ЦДГ ул."Искър" №28запис от устройство
301800001С.БРАНИЧЕВО, Кметство ул. "Септември" 31запис от живо излъчванезапис от устройство
301800002С.БРАНИЧЕВО, Младежки дом ул. "Радецки" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
301800003С.ГУСЛА, Кметство ул. "Бузлуджа" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
301800004С.ДОЙРАНЦИ, Читалище ул.Георги Димитров"13запис от живо излъчванезапис от устройство
301800005С.ДОЛИНА, Читалище ул. "Георги Димитров" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
301800006С.ЗАГОРИЧЕ, Кметство ул. "Витоша" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
301800007ГР.КАОЛИНОВО, СОУ ул. "Христо Ботев" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
301800008ГР.КАОЛИНОВО, кв.Боймир Читалище ул. "Ал. Батенберг" № 55 запис от живо излъчванезапис от устройство
301800009ГР.КАОЛИНОВО, кв.Кус Кметство ул."Неджеб Осман " № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
301800010С.КЛИМЕНТ, Основно училище ул.Съединение" №62запис от живо излъчванезапис от устройство
301800011С.КЛИМЕНТ, Основно училище ул.Съединение" №62запис от устройство
301800012С.ЛИСИ ВРЪХ, Кметство ул."Васил Левски" № 38запис от устройство
301800013С.ЛЯТНО, Основно училище ул."Георги Димитров" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
301800014С.НАУМ, Кметство ул. "20-ти май" №9запис от устройство
301800015С.ОМАРЧЕВО, Кметство ул. "Христо Ботев" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
301800016С.ПРИСТОЕ, Кметство ул. "Юри Гагарин" №16запис от устройство
301800017С.ПРИСТОЕ, Основно училище ул. "Аврора" №6запис от устройство
301800018С.СИНИ ВИР, Кметство ул. "Ленин" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
301800019С.СРЕДКОВЕЦ, Кметство ул. "Победа" №28запис от живо излъчванезапис от устройство
301800020С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Кметство ул. "Тодор Икономов" №3запис от устройство
301800021С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Основно училище ул. "Преслав" №2запис от устройство
301800022С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Основно училище ул. "Преслав" №2запис от устройство
301800023С.ТЪКАЧ, Кметство ул. "Георги Димитров" №10запис от устройство
301900001ГР.КАСПИЧАН, Читалище "Пробуда" ул."Мадарски конник " № 46запис от устройство
301900002ГР.КАСПИЧАН, СУ "Панайот Волов" ул."Мадарски конник" № 99запис от живо излъчванезапис от устройство
301900003ГР.КАСПИЧАН, СУ "Панайот Волов" ул."Мадарски конник" № 99запис от живо излъчванезапис от устройство
301900004ГР.КАСПИЧАН, Читалище "Пробуда" стая 105 ул."Мадарски конник "№ 46запис от устройство
301900005С.КАСПИЧАН, ЦДГ ул."Мусала" № 8 запис от устройство
301900006С.КАСПИЧАН, Основно училище "Христо Ботев" ул."Цар Симеон" №8запис от живо излъчванезапис от устройство
301900007ГР.КАСПИЧАН, кв.Калугерица Читалище "Освобождение" ул." Юри Гагарин" № 21запис от живо излъчванезапис от устройство
301900008С.МОГИЛА, Читалище ул."Цар Асен"№ 34 залазапис от живо излъчванезапис от устройство
301900009ГР.ПЛИСКА, ДГ "Детелина " ул."ХанОмуртаг " №10запис от живо излъчванезапис от устройство
301900010ГР.ПЛИСКА, Клуб на Пенсионера ул."Александър Стамболийски" №12запис от устройство
301900011С.ЗЛАТНА НИВА, Читалище "Васил Левски" пл."Възраждане" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
301900012С.ВЪРБЯНЕ, Читалище ул."Хан Крум " №1А залазапис от живо излъчванезапис от устройство
301900013С.КЮЛЕВЧА, Дневен център ул."Дружба " № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
301900014С.МАРКОВО, ОУ "Пенчо Славейков" ул."Станьо Василев " №26запис от живо излъчванезапис от устройство
301900015С.МАРКОВО, ДГ " Ален мак" ул."Станко Георгиев"№3запис от живо излъчванезапис от устройство
301900016С.КОСОВО, ОУ "Васил Левски" ул."Хан Аспарух" № 22запис от устройство
302100001С.ВЕКИЛСКИ, Кметство ул."Христо Ботев" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
302100002С.ВЪЛНАРИ, Читалище - малка зала ул."Георги Димитров " №17запис от живо излъчванезапис от устройство
302100003С.ВЪЛНАРИ, Ритуална зала на кметство ул."Георги Димитров " № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
302100004С.КАРАВЕЛОВО, Читалище ул."Чапаев " № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
302100005С.КРАСЕН ДОЛ, Кметство ул."Георги Димитров " № 25запис от живо излъчванезапис от устройство
302100006С.КРИВА РЕКА, Начално училище ул."Георги Димитров " № 8 запис от живо излъчванезапис от устройство
302100007С.НИКОЛА КОЗЛЕВО, Читалище ул."23-ти септември " № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
302100008С.ПЕТ МОГИЛИ, Кметство - клуб ул."Георги Димитров " № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
302100009С.ПЕТ МОГИЛИ, ОУ "Климент Охридски" ул."Васил Левски" № 2запис от устройство
302100010С.РУЖИЦА, Кметство ул."Хан Аспарух " №29запис от устройство
302100011С.ХЪРСОВО, Читалище ул."Васил Йовчев" № 1запис от устройство
302100012С.ЦАНИ ГИНЧЕВО, Читалище ул."Иван Вазав " № 21запис от устройство
302100013С.ЦЪРКВИЦА, Основно училище ул."Христо Ботев " № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
302200001ГР.НОВИ ПАЗАР, ПГ по селско стопанство ул."Плиска " №21запис от устройство
302200002ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №2-филиал ул."Голо бърдо" запис от живо излъчванезапис от устройство
302200003ГР.НОВИ ПАЗАР, ОУ "Н. Й. Вапцаров" ул."Гурко " №2запис от устройство
302200004ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №1 ул."Марица" № 55запис от живо излъчванезапис от устройство
302200005ГР.НОВИ ПАЗАР, ОУ "Н. Й. Вапцаров" ул."Гурко "№ 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302200006ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №4 ул."Оборище" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
302200007ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на инвалида ул. "Патриарх Евтимий" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
302200008ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №5 ул."Хаджи Димитър" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
302200009ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - І-ви вход ул."Стефан Караджа " № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
302200010ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - І-ви вход ул."Стефан Караджа " № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
302200011ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - ІІ-ри вход ул."Стефан Караджа " № 40запис от живо излъчванезапис от устройство
302200012ГР.НОВИ ПАЗАР, СУ "Васил Левски" ул."Кирил и Методий " №15запис от живо излъчванезапис от устройство
302200013ГР.НОВИ ПАЗАР, Спортна зала ул. "Петър Берон" № 33запис от устройство
302200014ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №4 ул.Братя Миладинови № 17запис от живо излъчванезапис от устройство
302200015ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера № 2 ул. "Цар Асен" № 37запис от живо излъчванезапис от устройство
302200016ГР.НОВИ ПАЗАР, СУ "Хан Исперих" ул."Владимир Заимов "№ 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302200017ГР.НОВИ ПАЗАР, ДГ № 3 ул."Цар Асен " № 77запис от живо излъчванезапис от устройство
302200018ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера № 3 ул. "Хан Крум" № 28-30запис от живо излъчванезапис от устройство
302200019ГР.НОВИ ПАЗАР, ЖРС " Хаячи " ул."Петър Берон " № 97а запис от живо излъчванезапис от устройство
302200021С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, ОУ " Климент Охридски " ул. " Димитър Полянов " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302200022С.ВОЙВОДА, Кметство Ритуална зала ул."Стефан Караджа " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302200023С.ЕНЕВО, Клуб на пенсионера ул. "Георги Димитров " № 34Азапис от живо излъчванезапис от устройство
302200024С.ЖИЛИНО, Читалище ул. " Христо Ботев " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302200025С.ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ, Клуб на пенсионера ул." Димитър Петров " № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
302200026С.ИЗБУЛ, Кметство ул" Пирин " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302200027С.МИРОВЦИ, Кметство ул." Стоян Мураданларски " № 37азапис от устройство
302200028С.ПАМУКЧИИ, Кметство ул." Свобода " № 1запис от устройство
302200029С.ПАМУКЧИИ, Основно училище " Христо Ботев" пл. " Свобода " № 2азапис от живо излъчванезапис от устройство
302200030С.ПИСАРЕВО, Кметство ул."Христо Ботев " № 1запис от устройство
302200031С.ПРАВЕНЦИ, Читалище ул." Христо Ботев " № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
302200032С.ПРЕСЕЛКА, Читалище ул. Георги Димитров № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
302200033С.СЕЧИЩЕ, Кметство ул."Ален мак" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302200034С.СТАН, Кметство ул." Ген. Скобелев" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
302200035С.ТРЪНИЦА, Кметство ул." Панайот Волов " № 2запис от устройство
302300001ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб на пенсионера ул."Илия Р. Блъсков" №14запис от живо излъчванезапис от устройство
302300002ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Стол "Домашен и соц. патронаж" ул."Ахелай" № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
302300003ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Държавно Горско Стопанство ул."Симеон Велики " № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
302300004ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Симеон Велики " № 27запис от живо излъчванезапис от устройство
302300005ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб на пенсионера ул."Александър Стамболийски" №9бзапис от устройство
302300006ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Професионална техническа гимназия ул." Любен Каравелов" № 53запис от живо излъчванезапис от устройство
302300007ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Професионална гимназия по селско стопанство ул." Любен Каравелов" № 49запис от живо излъчванезапис от устройство
302300008ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Общинска сграда ул."Борис Спиров " № 76запис от устройство
302300009ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, кв. Кирково - Читалище ул "Врана " №22запис от живо излъчванезапис от устройство
302300010ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Клуб - ул."Борис Спиров" №51запис от устройство
302300011С.ДРАГОЕВО, Основно училище пл."Девети септември" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302300012С.ЗЛАТАР, Основно училище ул."Александър Стамболийски " № 37запис от устройство
302300013С.ИМРЕНЧЕВО, Кметство ул."Преслав" № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
302300014С.КОЧОВО, Читалище ул."Александър Стамболийски" 3запис от живо излъчванезапис от устройство
302300015С.МИЛАНОВО, Кметство ул."Хан Аспарух" № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
302300016С.МОКРЕШ, Читалище ул."Маркиш" № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
302300017С.МОСТИЧ, Кметство ул."Георги Димитров" № 7запис от живо излъчванезапис от устройство
302300018С.ОСМАР, Клуб ул."Васил Коларов" № 44запис от живо излъчванезапис от устройство
302300019С.СУХА РЕКА, Кметство ул."Васил Левски " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302300020С.ТРОИЦА, Читалище ул."Хан Аспарух" №36запис от живо излъчванезапис от устройство
302300021С.ХАН КРУМ, Кметство ул."Преслав" № 15запис от живо излъчванезапис от устройство
302500001ГР.СМЯДОВО, Детска градина "Маргаритка" ул. "Цар Калоян " № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
302500002ГР.СМЯДОВО, СУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Черноризец Храбър " № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
302500003ГР.СМЯДОВО, Ритуална зала пл."Борис І " № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
302500004ГР.СМЯДОВО, Читалище "Братство - 1860" пл. "Борис І " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302500005С.АЛЕКСАНДРОВО, Читалище ул."Иглика" № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
302500006С.БЯЛ БРЯГ, Кметство ул."Хан Аспарух " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
302500007С.ВЕСЕЛИНОВО, Кметство ул."Кръщеница" № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
302500008С.ЖЕЛЪД, Кметство ул."Камчия " № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
302500009С.КЪЛНОВО, Читалище ул."Добри Войников " № 16запис от устройство
302500010С.НОВО ЯНКОВО, Кметство ул."Васил Левски " № 39запис от живо излъчванезапис от устройство
302500011С.РИШ, Кметство ул."Клокотница" № 1запис от устройство
302500012С.ЧЕРНИ ВРЪХ, Кметство ул."Иван Вазов " № 23запис от живо излъчванезапис от устройство
302500013С.ЯНКОВО, Читалище пл."Възраждане " № 53запис от устройство
303000001ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"запис от живо излъчванезапис от устройство
303000002ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка " ул." Ген Драгомиров"запис от устройство
303000003ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
303000004ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
303000005ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
303000006ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
303000007ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
303000008ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от устройство
303000009ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген.Столетов"№16азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000010ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген.Столетов"№16азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000011ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров"№44Бзапис от устройство
303000012ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"запис от устройство
303000013ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"запис от живо излъчванезапис от устройство
303000014ГР.ШУМЕН, НУ Княз Борис І" ул."Ген.Тотлебен" № 20запис от живо излъчванезапис от устройство
303000015ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга " филиал ул."Северна " №16 вх.1запис от устройство
303000016ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга " ул."Софийско шосе " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000017ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга " филиал ул."Северна " №16 вх.1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000018ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
303000019ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
303000020ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " № 8запис от устройство
303000021ГР.ШУМЕН, Клуб на инвалида ул."Тракия "№ 8запис от живо излъчванезапис от устройство
303000022ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000023ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000024ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000025ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000026ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от устройство
303000027ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000028ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000029ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000030ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000031ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово 9 ОУ " Панаойт Волов " ул."Шестте ястребинчета "№ 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
303000032ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово 9 ОУ " Панаойт Волов " ул."Шестте ястребинчета "№ 1 запис от живо излъчванезапис от устройство
303000033ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово Клуб на пенсионера бул."Велики Преслав " № 134 запис от устройство
303000034ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово ЦДГ "Чучулига " ул."Васил Дяков" № 4 запис от живо излъчванезапис от устройство
303000035ГР.ШУМЕН, кв.Макак Читалище ул."Мир" № 38запис от живо излъчванезапис от устройство
303000036ГР.ШУМЕН, кв.Мътница Читалище ул."Проф. Иван Иванов" №16запис от устройство
303000037ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36запис от устройство
303000038ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36запис от живо излъчванезапис от устройство
303000039ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера № 7 ул."Съединение" №138запис от живо излъчванезапис от устройство
303000040ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36запис от устройство
303000041ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000042ГР.ШУМЕН, Читалище "Пробуда" ул."Ген.Скобелев "№ 33запис от живо излъчванезапис от устройство
303000043ГР.ШУМЕН, Читалище "Пробуда" ул."Ген.Скобелев "№ 33запис от устройство
303000044ГР.ШУМЕН, НУ "Княз Борис І " ул."Ген.Тотлебен" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
303000045ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Брезичка" ул."Август Попов" № 22запис от живо излъчване
303000046ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000047ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера № 7 ул."Съединение" № 138запис от живо излъчванезапис от устройство
303000048ГР.ШУМЕН, СУ "Панаойт Волов" ул."Съединение" № 100запис от живо излъчванезапис от устройство
303000049ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Брезичка" ул."Август Попов" № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
303000050ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" № 50запис от устройство
303000051ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
303000052ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000053ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000054ГР.ШУМЕН, VІОУ " Еньо Марковски "ул."Нанчо Попович"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000055ГР.ШУМЕН, VІОУ " Еньо Марковски "ул."Нанчо Попович"№1запис от устройство
303000056ГР.ШУМЕН, ПГ по икономика бул."Симеон Велики "№ 62запис от живо излъчванезапис от устройство
303000057ГР.ШУМЕН, ПГ по икономика бул."Симеон Велики "№ 62запис от живо излъчванезапис от устройство
303000058ГР.ШУМЕН, СУ "Панайот Волов" ул."Съединение" № 100запис от живо излъчванезапис от устройство
303000059ГР.ШУМЕН, СУ " Панайот Волов ул." Съединение" № 100запис от живо излъчванезапис от устройство
303000060ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов "№ 17азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000061ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов "№ 17азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000062ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" № 50запис от живо излъчванезапис от устройство
303000063ГР.ШУМЕН, ЦДГ " Пролетна дъга "ул."Софийско шосе " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000064ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов "№ 17азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000065ГР.ШУМЕН, ЦДГ" Латинка" ул."Любен Каравелов " № 4запис от живо излъчванезапис от устройство
303000066ГР.ШУМЕН, ДКТ "Васил Друмев" бул."Славянски" № 72запис от живо излъчванезапис от устройство
303000067ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Слънце" ул."Съединение " № 99запис от живо излъчванезапис от устройство
303000068ГР.ШУМЕН, СУ " Панайот Волов " ул." Съединение " №100запис от живо излъчванезапис от устройство
303000069ГР.ШУМЕН, Шуменски университет ул."Червени ескадрони " № 22запис от живо излъчванезапис от устройство
303000070ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Слънце" ул."Съединение " № 99запис от устройство
303000071ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера № 4 ул."Съединение " № 95азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000072ГР.ШУМЕН, Читалище "Напредък" ул."Панаот Волов " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000073ГР.ШУМЕН, Детска ясла № 6 ул." Марица " № 12запис от устройство
303000074ГР.ШУМЕН, Детска ясла № 6 ул." Марица " № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
303000075ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Щурче " ул."Цвята Кънчева " № 12запис от живо излъчванезапис от устройство
303000076ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " № 9запис от устройство
303000077ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
303000078ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
303000079ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
303000080ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " № 34запис от живо излъчванезапис от устройство
303000081ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " № 34запис от устройство
303000082ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера № 16 бул." Преслав " № 5запис от живо излъчванезапис от устройство
303000083ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" № 49запис от устройство
303000084ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16запис от устройство
303000085ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
303000086ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
303000087ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" № 49запис от устройство
303000088ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" № 49запис от живо излъчванезапис от устройство
303000089ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " № 34запис от устройство
303000090ГР.ШУМЕН, Читалище " Тодор Петков " бул."Мадара " № 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000091ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" № 49 запис от живо излъчванезапис от устройство
303000092ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Космонавт" ул." Съединение" № 12азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000093ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" № 49запис от устройство
303000094ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Космонавт"ул." Съединение" № 12азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000096С.БЕЛОКОПИТОВО, Читалище ул." Александър Стамболийски " №24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000097С.БЛАГОВО, Читалище пл."Юри Гагарин " № 6запис от живо излъчванезапис от устройство
303000098С.ВАСИЛ ДРУМЕВ, Читалище ул."Хан Аспарух " №15запис от живо излъчванезапис от устройство
303000099С.ВЕЛИНО, Клуб на пенсионера ул."Вела Пискова " № 41запис от устройство
303000100С.ВЕТРИЩЕ, Пенсионерски клуб пл. "Толбухин" №1запис от устройство
303000101С.ВЕХТОВО, Кметство ул."Дружба " №2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000102С.ГРАДИЩЕ, ЦДГ ул." Васил Друмев " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000103С.ДИБИЧ, Читалище ул."Кирил и Методий " № 2запис от живо излъчванезапис от устройство
303000104С.ДРУМЕВО, Читалище ул."Димитър Джуров " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000105С.ИВАНСКИ, Читалище ул."Иван Кръстев " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
303000106С.ИВАНСКИ, Читалище ул."Иван Кръстев " № 8запис от живо излъчванезапис от устройство
303000107С.ИЛИЯ БЛЪСКОВО, Клуб на пенсионера пл."Девети септември " №3запис от живо излъчванезапис от устройство
303000108С.КЛАДЕНЕЦ, Клуб на пенсионера ул." Никола Вапцаров " № 10запис от живо излъчванезапис от устройство
303000109С.КОНЬОВЕЦ, Културен дом ул."Жилищен район " № 1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000110С.КОСТЕНА РЕКА, Клуб на пенсионера ул." Васил Коларов " № 3запис от живо излъчванезапис от устройство
303000111С.ЛОЗЕВО, Кметство ул."Филип Тотю" № 16запис от живо излъчванезапис от устройство
303000112С.МАДАРА, ОУ " Панаойт Волов" ул."Хан Крум "15запис от живо излъчванезапис от устройство
303000113С.МАДАРА, ОУ " Панаойт Волов"ул."Хан Крум "15запис от устройство
303000114С.МАРАШ, Читалище ул."Георги Димитров " № 19запис от живо излъчванезапис от устройство
303000115С.НОВОСЕЛ, Кметство ул."Георги Димитров " № 10
303000116С.ОВЧАРОВО, Читалище ул."Ленин " № 41запис от живо излъчванезапис от устройство
303000117С.ПАНАЙОТ ВОЛОВО, Клуб на пенсионера ул." Митко Палаузов "№ 24запис от живо излъчванезапис от устройство
303000118С.РАДКО ДИМИТРИЕВО, Читалище ул."Генерал Радко Димитриев" № 12Азапис от живо излъчванезапис от устройство
303000119С.САЛМАНОВО, Кметство ул."Атанас Въчев " № 9запис от живо излъчванезапис от устройство
303000120С.СРЕДНЯ, Читалище ул."Иван Христов " №17азапис от устройство
303000121С.СТРУИНО, Читалище ул."Сабин" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
303000122С.ЦАРЕВ БРОД, Училище ул." Васил Коларов" № 14запис от живо излъчванезапис от устройство
303000123С.ЦАРЕВ БРОД, Училище ул." Васил Коларов " №14запис от живо излъчванезапис от устройство
303000124С.ЧЕРЕНЧА, Читалище ул."Фисек " № 13запис от устройство