РИК 31 Ямбол

310300001ГР.БОЛЯРОВО, Профсъюзен дом, пл."Девети септември" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
310300002ГР.БОЛЯРОВО, СУ"Д-р П.Берон", ул."Васил Левски"№8Азапис от живо излъчванезапис от устройство
310300003С.РУЖИЦА, Клуб на съветника, ул."Гео Милев" №1запис от устройство
310300004С.ВЪЛЧИ ИЗВОР, Училище, ул."Георги Димитров"№1Азапис от устройство
310300005С.ГОРСКА ПОЛЯНА, Младежки клуб, ул."Девети септември" №1запис от устройство
310300006С.ГОЛЯМО КРУШЕВО, Селски клуб, ул."П.Пенев" №31запис от живо излъчванезапис от устройство
310300007С.СТЕФАН КАРАДЖОВО, Читалище, ул."Ст.Караджа" №28запис от живо излъчванезапис от устройство
310300008С.ДЕННИЦА, Читалище, ул."Юрий Гагарин" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
310300009С.ОМАН, Клуб на пенсионера, ул."Ат.Премянов" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
310300010С.КАМЕН ВРЪХ, Селски клуб, ул."Пирин" №25Азапис от живо излъчванезапис от устройство
310300011С.ДЪБОВО, Административна сграда на кметството, ул."Рила" №6запис от живо излъчванезапис от устройство
310300012С.ПОПОВО, Клуб на пенсионера , ул."Георги Димитров"№10Азапис от живо излъчванезапис от устройство
310300013С.ЗЛАТИНИЦА, Административна сграда на кметството, ул."Г.Димитров" №16запис от живо излъчванезапис от устройство
310300014С.МАМАРЧЕВО, Читалище, ул."Георги Мамарчев"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
310300015С.МАЛКО ШАРКОВО, Селски клуб, ул."Д.Благоев" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
310300016С.ШАРКОВО, Клуб на пенсионера, ул."Атанас Ангелов" №1запис от устройство
310300017С.СИТОВО, Селски клуб, ул."Бяло море" №1 /гласуват и избиратели на с. Иглика/запис от живо излъчванезапис от устройство
310300018С.КРАЙНОВО, Училище, ул."Пирин" №25запис от живо излъчванезапис от устройство
310300019С.ВОДЕН, Читалище, ул."Нико Пехливанов" №69запис от устройство
310300020С.СТРАНДЖА, Клуб на пенсионера, ул."Кирил и Методий" №2запис от устройство
310700001ГР.ЕЛХОВО, Читалище "Развитие", ул."Г.С.Раковски"№28запис от устройство
310700002ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Христо Ботев" №"4запис от устройство
310700003ГР.ЕЛХОВО, Читалище "Развитие", ул."Г.С.Раковски"№28запис от живо излъчванезапис от устройство
310700004ГР.ЕЛХОВО, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Ал.Стамболийски"№36запис от живо излъчванезапис от устройство
310700005ГР.ЕЛХОВО, Клуб на пенсионера, ул."Търговска" №61запис от живо излъчванезапис от устройство
310700006ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Ал.Стамболийски"№66запис от живо излъчванезапис от устройство
310700007ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул. "Ангел Вълев" №56запис от живо излъчванезапис от устройство
310700008ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски" , ул."Асен Златаров"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
310700009ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски", ул."Асен Златаров"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
310700010ГР.ЕЛХОВО, ОУ" Св. П. Хилендарски", ул."Асен Златаров"№15запис от живо излъчванезапис от устройство
310700011ГР.ЕЛХОВО, Клуб, ул."Марица"№14запис от устройство
310700012С.БОЯНОВО, Ритуална зала,ул."Г.Димитров"№27 /гласуват и избиратели на с.Стройно/запис от живо излъчванезапис от устройство
310700013С.БОРИСОВО, Административна сграда-клуб, ул."Феризович"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
310700014С.ЖРЕБИНО, Административна сграда-клуб, ул."Сливница"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
310700015С.ДОБРИЧ, Кметство, ул."Средец"№2
310700016С.ЧЕРНОЗЕМ, Кметство, ул."Ал.Стамболийски"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
310700017С.МАЛОМИРОВО, Читалище, ул."Г.Димитров"№28 /гласуват избиратели и на с.Славейково/запис от устройство
310700018С.РАЗДЕЛ, Читалище, ул."Г.Димитров"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
310700019С.ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ, Административна сграда, ул."Индже войвода"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
310700020С.ЛАЛКОВО, Клуб, ул."Г. Димитров"№18запис от живо излъчванезапис от устройство
310700021С.КИРИЛОВО, Читалище, ул."Г.Димитров"№60
310700022С.ИЗГРЕВ, Клуб, ул."Христо Ботев"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
310700023С.ПЧЕЛА, Клуб, ул."Никола Дуков"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
310700024С.МАЛЪК МАНАСТИР, Ритуална зала, ул."Г.Димитров"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
310700025С.ТРЪНКОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №9запис от живо излъчванезапис от устройство
310700026С.ГРАНИТОВО, Ритуална зала, ул."Девети септември"№29Азапис от живо излъчванезапис от устройство
310700027С.МЕЛНИЦА, Ритуална зала, ул."Хр.Ботев"№1 /гласуват и избиратели на с.М.Кирилово/запис от живо излъчванезапис от устройство
310700028С.ЛЕСОВО, Ритуална зала, ул."Димитър Павлов"№20Азапис от живо излъчванезапис от устройство
310700029С.ВЪЛЧА ПОЛЯНА, Основно училище, ул."Опълченска"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
312200001ГР.СТРАЛДЖА, Ритуална зала, ул."Хемус"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
312200002ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус"№67запис от живо излъчванезапис от устройство
312200003ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус"№67запис от живо излъчванезапис от устройство
312200004ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус"№67запис от живо излъчванезапис от устройство
312200005ГР.СТРАЛДЖА, СУ"П.К.Яворов", ул."Г.Станчев" №17Азапис от живо излъчванезапис от устройство
312200006ГР.СТРАЛДЖА, СУ"П.К.Яворов", ул."Г.Станчев" №17А
312200007ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус"№67запис от живо излъчванезапис от устройство
312200008С.АЛЕКСАНДРОВО, Читалище, ул."Ал.Стамболийски"№63запис от живо излъчванезапис от устройство
312200009С.АТОЛОВО, Читалище, ул."Тракия" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
312200010С.БОГОРОВО, Училище, ул."Х.Димитър"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312200011С.ВОДЕНИЧАНЕ, Кметство-ритуална зала, ул."Г.Димитров"№16запис от живо излъчванезапис от устройство
312200012С.ВОЙНИКА, ОУ"Хр.Ботев" , ул."Вл.Ил.Ленин"№48запис от живо излъчванезапис от устройство
312200013С.ДЖИНОТ, Читалище - клуб, ул."Г.Димитров"№24запис от живо излъчванезапис от устройство
312200014С.ЗИМНИЦА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Сан Стефано"№24запис от устройство
312200015С.ЗИМНИЦА, Читалище, ул."Хан Аспарух"№5Азапис от живо излъчванезапис от устройство
312200016С.ИРЕЧЕКОВО, Читалище, пл."Освобождение"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312200017С.КАМЕНЕЦ, Читалище, ул."Г.Димитров" №47запис от живо излъчванезапис от устройство
312200018С.ЛЕЯРОВО, Кметство, ул."А.Калайджиев"№11запис от живо излъчванезапис от устройство
312200019С.ЛОЗЕНЕЦ, Читалище, ул."П.Кабаков" №18запис от устройство
312200020С.ЛЮЛИН, Читалище, ул."Георги Димитров" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
312200021С.МАЛЕНОВО, Читалище, ул."Г.Димитров"№16запис от живо излъчванезапис от устройство
312200022С.НЕДЯЛСКО, Читалище, ул."Слав Железчев Бонев" №51запис от живо излъчванезапис от устройство
312200023С.ПАЛАУЗОВО, Читалище, ул."Г.Димитров"№13запис от живо излъчванезапис от устройство
312200024С.ПОЛЯНА, Кметство-ритуална зала, ул."Васил Левски №16Взапис от живо излъчванезапис от устройство
312200025С.ПРАВДИНО, Кметство, ул."А.Господарев" №1Азапис от живо излъчванезапис от устройство
312200026С.ПЪРВЕНЕЦ, Читалище, ул."Стою Михалев Денев" №20запис от живо излъчванезапис от устройство
312200027С.САРАНСКО, Многофункционална зала, ул."Теню Тодоров"№1запис от живо излъчванезапис от устройство
312200028С.ТАМАРИНО, Читалище-1 етаж, ул." Й.Кондова" №1запис от устройство
312200029С.ЧАРДА, Читалище, ул."Първи май" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
312500001С.АСЕНОВО, Кметство , ул."Н.Й.Вапцаров"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312500002С.БЕЗМЕР, Младежки дом, ул."Освобождение" №34 запис от живо излъчванезапис от устройство
312500003С.БЕЗМЕР, Кметство, ул."Освобождение" №32 запис от устройство
312500004С.БОТЕВО, ОУ"Христо Ботев", ул. "Хр. Ботев " №39запис от живо излъчванезапис от устройство
312500005С.БОЛЯРСКО, Кметство, ул. "Пробуда" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
312500006С.БОЯДЖИК, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий, " ул." Независима България" №29запис от устройство
312500007С.БОЯДЖИК, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул." Независима България" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
312500008С.ВЕСЕЛИНОВО, Стол на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Христо Ботев" №2запис от живо излъчванезапис от устройство
312500009С.ВИДИНЦИ, Читалище, ул. " Ал. Стамболийски " №4запис от живо излъчванезапис от устройство
312500010С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, Читалище " Н.Й.Вапцаров 1926", ул."Св.Св.Кирил Методий"№14запис от устройство
312500011С.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Читалище "Развитие 1905", ул."Митко Пеев" №30запис от живо излъчванезапис от устройство
312500012С.ГОЛЯМ МАНАСТИР, Читалище "Напредък 1927", ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №21запис от живо излъчванезапис от устройство
312500013С.ГЪЛЪБИНЦИ, Читалище "П.Р.Славейков 1928 ", ул. "П.Р.Славейков" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312500014С.ДРАЖЕВО, Старо читалище-тип барака , ул."Надежда" №17запис от устройство
312500015С.ДРАМА, Читалище-малка зала, ул." Балкан" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
312500016С.ДРЯНОВО, Читалище "Светлина-2004", ул." Иван Михов" №7запис от живо излъчванезапис от устройство
312500017С.ЗАВОЙ, Клуб на пенсионера, ул."Червен бряг" №2азапис от живо излъчванезапис от устройство
312500018С.ЗЛАТАРИ, Читалище "Васил Левски 1935", ул."Космос" №4запис от живо излъчванезапис от устройство
312500019С.КАБИЛЕ, Зала до кметството, ул."Севтополис" №9Бзапис от живо излъчванезапис от устройство
312500020С.КАЛЧЕВО, Зрителна зала, ул."Иван Костов Динев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312500021С.КАРАВЕЛОВО, Читалище "Н.Й.Вапцаров 1929", ул."Ж.Петков" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
312500022С.КОЗАРЕВО, Клуб на пенсионера, ул."Възраждане" №41запис от живо излъчванезапис от устройство
312500023С.КОНЕВЕЦ, Читалище "Д-р Петър Берон 1941", ул."Тунджа" №38запис от живо излъчванезапис от устройство
312500024С.КРУМОВО, Читалище "Съгласие 1929", ул."Възраждане" №19запис от живо излъчванезапис от устройство
312500025С.КУКОРЕВО, Кметство-ритуална зала, ул."Тунджа" №2Азапис от живо излъчванезапис от устройство
312500026С.КУКОРЕВО, Читалище "Виделина 1928", ул. "Д.Благоев" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
312500027С.МАЛОМИР, Читалище "Просвета 1920", ул."Карапча" №11запис от живо излъчванезапис от устройство
312500028С.МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Изгрев 1928", ул."Първи май" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312500029С.МЕЖДА, Кметство, ул."В.Левски"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312500030С.МИЛАДИНОВЦИ, Читалище "Паисий Хилендарски1928", ул."Хр.Ботев" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
312500031С.МОГИЛА, Читалище "Пробуда 1928", ул."Възраждане" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
312500032С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Мисъл 1931"- малък салон, ул."Девети септември" №40запис от устройство
312500033С.ОКОП, Читалище "Христо Ботев", ул. " Тунджа" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
312500034С.ПОБЕДА, Читалище "Васил Левски 1931", ул.Г.Раковски" №24запис от живо излъчванезапис от устройство
312500035С.РОБОВО, Клуб на пенсионера, ул."Дружба" №17запис от живо излъчванезапис от устройство
312500036С.РОЗА, ОУ"Паисий Хилендарски", ул. "П.Момчилов" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
312500037С.РОЗА, ОУ"Паисий Хилендарски", ул. "П.Момчилов" №54запис от живо излъчванезапис от устройство
312500038С.САВИНО, Читалище "Н.Й.Вапцаров 1928"-малка зала, ул."Простор" №10запис от живо излъчванезапис от устройство
312500039С.СИМЕОНОВО, Читалище "Искра 1931"- малък салон, ул."Х.Димитър" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
312500040С.СКАЛИЦА, Читалище "Светлина 1928"-малък салон, ул."Хр.Ботев" №23запис от живо излъчванезапис от устройство
312500041С.СЛАМИНО, Клуб на пенсионера, ул. "Славянска" №13запис от устройство
312500042С.СТАРА РЕКА, Читалище, ул. "Хан Аспарух" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
312500043С.ТЕНЕВО, СОУ"Васил Левски", ул. "Г.Димитров" №50запис от устройство
312500044С.ТЕНЕВО, Клуб на пенсионера, ул."Кольо Тенев" №18запис от устройство
312500045С.ТЪРНАВА, Читалище "Зора 1927", ул. "Освобождение"№7запис от живо излъчванезапис от устройство
312500046С.ХАДЖИДИМИТРОВО, Читалище "Васил Левски 1950", ул."Проф.Нойков" №15запис от устройство
312500047С.ХАНОВО, Клуб на пенсионера, ул." Св.Св.Кирил и Методий" №14Азапис от устройство
312500048С.ЧАРГАН, Кметство, ул."Панайот Куртев" №27запис от живо излъчванезапис от устройство
312500049С.ЧЕЛНИК, Читалище "Зора 1930"-малък салон, ул."Хр.Ботев" №29запис от живо излъчванезапис от устройство
312600001ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий" , ул."Хан Тервел"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600002ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК , ул."Търговска"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
312600003ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий" , ул."Хан Тервел"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600004ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий" , ул."Хан Тервел"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600005ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хан Тервел"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600006ГР.ЯМБОЛ, ОУ"Хр.Смирненски", ул."Търговска "№79запис от живо излъчванезапис от устройство
312600007ГР.ЯМБОЛ, Клуб , ул."Срем" №001запис от живо излъчванезапис от устройство
312600008ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК , ул."Търговска"№27запис от устройство
312600009ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК , ул."Търговска"№27запис от живо излъчванезапис от устройство
312600010ГР.ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Pитуална зала", ул."Славянска"№4запис от устройство
312600011ГР.ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Ритуална зала", ул."Славянска"№4запис от устройство
312600012ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Търговска"№79запис от живо излъчванезапис от устройство
312600013ГР.ЯМБОЛ, ДКЦ-1/бивша поликлиника/, ул."Хр.Смирненски" №2
312600014ГР.ЯМБОЛ, СУ "Климент Охридски", ул"Ст.Караджа"№72запис от живо излъчванезапис от устройство
312600015ГР.ЯМБОЛ, НЧ "Диана-1944"/къща -Парахода/, ул."Й.Йовков" №34запис от устройство
312600016ГР.ЯМБОЛ, ОП"ПЗП" /Бивш "Клуб на хора с увреждания"/ , ул."Ал.Стамболийски"№29запис от живо излъчванезапис от устройство
312600017ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул."Търговска"№27,ет.2запис от устройство
312600018ГР.ЯМБОЛ, Гимназия "Васил Левски" , ул."Цар Ив.Александър"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
312600019ГР.ЯМБОЛ, Гимназия "Васил Левски" , ул."Цар Ив.Александър"№12запис от живо излъчванезапис от устройство
312600020ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов" ,/бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър"№42запис от устройство
312600021ГР.ЯМБОЛ, Център "Каритас",бивша детска градина, ж.к."Златен рог"№2запис от устройство
312600022ГР.ЯМБОЛ, Център "Каритас",бивша детска градина, ж.к."Златен рог"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600023ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к."Златен рог"№110запис от живо излъчванезапис от устройство
312600024ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к. "Златен рог"№110запис от живо излъчванезапис от устройство
312600025ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к. "Златен рог"№110запис от живо излъчванезапис от устройство
312600026ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов" , ж.к. "Златен рог"№110запис от живо излъчванезапис от устройство
312600027ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов" / бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър"№42запис от живо излъчванезапис от устройство
312600028ГР.ЯМБОЛ, ПТГ"Ив.Райнов" / бивш ТМТ/ , ул.Цар Ив.Александър"№42запис от устройство
312600029ГР.ЯМБОЛ, ПТГ"Ив.Райнов" / бивш ТМТ/ , ул.Цар Ив.Александър"№42запис от живо излъчванезапис от устройство
312600030ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски", ул."Пирин"№4запис от живо излъчванезапис от устройство
312600031ГР.ЯМБОЛ, Зала в бивш Дом майка и дете, ул."Д-р Дончев"№10запис от живо излъчванезапис от устройство
312600032ГР.ЯМБОЛ, Зала на Пътно управление , ул."Д.Благоев"№16запис от живо излъчванезапис от устройство
312600033ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
312600034ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов"№8запис от устройство
312600035ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов"№8запис от устройство
312600036ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
312600037ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов"№8запис от живо излъчванезапис от устройство
312600038ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Зора-1945", пл."Захари Стоянов"№2запис от устройство
312600039ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Зора-1945" , пл."Захари Стоянов"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600040ГР.ЯМБОЛ, СУ "Климент Охридски", ул."Ст.Караджа"№72запис от живо излъчванезапис от устройство
312600041ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от устройство
312600042ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312600043ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312600044ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от устройство
312600045ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312600046ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от устройство
312600047ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312600048ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина"№17запис от живо излъчванезапис от устройство
312600049ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600050ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600051ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600052ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
312600053ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600054ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600055ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600056ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от устройство
312600057ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от устройство
312600058ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3запис от живо излъчванезапис от устройство
312600059ГР.ЯМБОЛ, ОУ"Хр.Смирненски", ул."Търговска"№79запис от живо излъчванезапис от устройство
312600060ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул." Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600061ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии , ул."Милин камък"№2запис от устройство
312600062ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии , ул."Милин камък"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600063ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6запис от живо излъчванезапис от устройство
312600064ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6запис от живо излъчванезапис от устройство
312600065ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6запис от устройство
312600066ГР.ЯМБОЛ, Клуб в ж.к. "Хале" до бл.7запис от живо излъчванезапис от устройство
312600067ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов" /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85запис от живо излъчванезапис от устройство
312600068ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85запис от живо излъчванезапис от устройство
312600069ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85запис от живо излъчванезапис от устройство
312600070ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85запис от живо излъчванезапис от устройство
312600071ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85запис от живо излъчванезапис от устройство
312600072ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък"№2запис от устройство
312600073ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600074ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600075ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов"№31запис от живо излъчванезапис от устройство
312600076ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов"№31запис от живо излъчванезапис от устройство
312600077ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов"№31запис от живо излъчванезапис от устройство
312600078ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600079ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600080ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600081ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от устройство
312600082ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600083ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от живо излъчванезапис от устройство
312600084ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул."Граф Игнатиев"№38запис от устройство
312600085ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
312600086ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
312600087ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
312600088ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
312600089ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33запис от устройство
312600090ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
312600091ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35запис от живо излъчванезапис от устройство
312600092ГР.ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул."Лом" №1запис от живо излъчванезапис от устройство
312600093ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33запис от живо излъчванезапис от устройство
312600094ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда", пл."Страшимир Кринчев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600095ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"ет.2, пл."Страшимир Кринчев"№2запис от устройство
312600096ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"/ зала бивш кафе-аперитив/, пл."Страшимир Кринчев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600097ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"/ зала бивш кафе-аперитив/, пл."Страшимир Кринчев"№2запис от живо излъчванезапис от устройство
312600098ГР.ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул. "Пейо Яворов" №5запис от живо излъчванезапис от устройство
312600099ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров"№1запис от устройство
312600100ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров"№1запис от устройство
312600101ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров"№1запис от живо излъчванезапис от устройство