На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 0218 Руен

021800029
с. Разбойна, Община Руен, област. Бургас, ОУ „Д-р Петър Берон“

Секция №

ОИК 0218 Руен