На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 0729 Севлиево

072900058
с. Стоките, клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 0729 Севлиево