На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 1229 Монтана

122900066
с. Горно Церовене, кметството, ул. „Главна“ №28

Секция №

ОИК 1229 Монтана