На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 1808 Две могили

180800011
с. Могилино, ул. „Възраждане“ №69, читалище

Секция №

ОИК 1808 Две могили