На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 0610 Враца

061000082
с. Паволче, ул. Христо Ботев № 53A, салон на читалище „Фар 1930“

Секция №

ОИК 0610 Враца