На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 1432 Перник

143200129
с. Черна Гора, читалище

Секция №

ОИК 1432 Перник