На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 2138 Чепеларе

213800013
с. Забърдо, в сградата на читалището

Секция №

ОИК 2138 Чепеларе