На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 2524 Попово

252400031
с. Еленово, библиотеката към НЧ „Постоянство-1901“

Секция №

ОИК 2524 Попово