На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от чми и нми 10.03.2024 2024

ОИК 0324 Провадия

032400031
с. Черноок, сграда на НЧ „Васил Левски-1927“
032400037
с. Житница, сграда на ОУ „Христо Ботев“

Секция №

ОИК 0324 Провадия