На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0101 Банско

010100001
ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100002
ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100003
ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100004
ГР.БАНСКО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ул."ЦАР СИМЕОН" №54
010100005
ГР.БАНСКО, ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ-1984", ПЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №14
010100006
ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100007
ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100008
ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100009
ГР.БАНСКО, ПЛТГ"Н.ВАПЦАРОВ" (ГОРСКИ ТЕХНИКУМ), УЛ."БЪЛГАРИЯ" №31
010100010
ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100011
ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100012
ГР.БАНСКО, СОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" №9Б
010100013
ГР.БАНСКО, НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛИНДАРСКИ", ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №3
010100014
ГР.ДОБРИНИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", ПЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" №2
010100015
ГР.ДОБРИНИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21
010100016
ГР.ДОБРИНИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "ИВ. ГАЛЧЕВ" №21
010100017
ГР.ДОБРИНИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №16
010100018
С.ГОСТУН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100019
С.ОСЕНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100020
С.ОБИДИМ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100021
С.КРЕМЕН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100022
С.МЕСТА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
010100023
С.ФИЛИПОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

Секция №

ОИК 0101 Банско