На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2719 Каспичан

271900001
ГР.КАСПИЧАН, Читалище "Пробуда" ул."Мадарски конник " №46
271900002
ГР.КАСПИЧАН, СУ "Панайот Волов" ул."Мадарски конник" №99
271900003
ГР.КАСПИЧАН, СУ "Панайот Волов" ул."Мадарски конник" №99
271900004
ГР.КАСПИЧАН, Читалище "Пробуда" стая 105 ул."Мадарски конник " №46
271900005
С.КАСПИЧАН, ЦДГ ул."Мусала" №8
271900006
С.КАСПИЧАН, Основно училище "Христо Ботев" ул."Цар Симеон" №8
271900007
ГР.КАСПИЧАН, кв.Калугерица Читалище "Освобождение" ул." Юри Гагарин" №21
271900008
С.МОГИЛА, Читалище ул."Цар Асен" №34 зала
271900009
ГР.ПЛИСКА, ДГ "Детелина " ул."ХанОмуртаг " №10
271900010
ГР.ПЛИСКА, Клуб на Пенсионера ул."Александър Стамболийски" №12
271900011
С.ЗЛАТНА НИВА, Читалище "Васил Левски" пл."Възраждане" №1
271900012
С.ВЪРБЯНЕ, Читалище ул."Хан Крум " №1А зала
271900013
С.КЮЛЕВЧА, Дневен център ул."Дружба " №5
271900014
С.МАРКОВО, ОУ "Пенчо Славейков" ул."Станьо Василев " №26
271900015
С.МАРКОВО, ДГ " Ален мак" ул."Станко Георгиев" №3
271900016
С.КОСОВО, ОУ "Васил Левски" ул."Хан Аспарух" №22

Секция №

ОИК 2719 Каспичан