На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2826 Ямбол

282600001
ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хан Тервел" №2
282600002
ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул."Търговска" №27
282600003
ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хан Тервел" №2
282600004
ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хан Тервел" №2
282600005
ГР.ЯМБОЛ, НУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хан Тервел" №2
282600006
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Търговска" №79
282600007
ГР.ЯМБОЛ, Клуб, ул."Срем" №001
282600008
ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул."Търговска" №27
282600009
ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул."Търговска" №27
282600010
ГР.ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Pитуална зала", ул."Славянска" №4
282600011
ГР.ЯМБОЛ, Обреден комплекс- "Ритуална зала", ул."Славянска" №4
282600012
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Търговска" №79
282600013
ГР.ЯМБОЛ, ДКЦ-1/бивша поликлиника/, ул."Хр.Смирненски" №2
282600014
ГР.ЯМБОЛ, СУ "Климент Охридски", ул."Ст.Караджа" №72
282600015
ГР.ЯМБОЛ, НЧ "Диана-1944"/къща -Парахода/, ул."Й.Йовков" №34
282600016
ГР.ЯМБОЛ, ОП"ПЗП" /Бивш "Клуб на хора с увреждания"/, ул."Ал.Стамболийски" №29
282600017
ГР.ЯМБОЛ, Общински детски комплекс-ОДК, ул."Търговска" №27,ет.2
282600018
ГР.ЯМБОЛ, Гимназия "Васил Левски", ул."Цар Ив.Александър" №12
282600019
ГР.ЯМБОЛ, Гимназия "Васил Левски", ул."Цар Ив.Александър" №12
282600020
ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов",/бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър" №42
282600021
ГР.ЯМБОЛ, Център "Каритас",бивша детска градина, ж.к."Златен рог" №2
282600022
ГР.ЯМБОЛ, Център "Каритас",бивша детска градина, ж.к."Златен рог" №2
282600023
ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110
282600024
ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110
282600025
ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110
282600026
ГР.ЯМБОЛ, ГПЧЕ "Васил Карагьозов", ж.к. "Златен рог" №110
282600027
ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов",/бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър" №42
282600028
ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов",/бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър" №42
282600029
ГР.ЯМБОЛ, ПТГ "Ив.Райнов",/бивш ТМТ/, ул.Цар Ив.Александър" №42
282600030
ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски", ул."Пирин" №4
282600031
ГР.ЯМБОЛ, Зала в бивш Дом майка и дете, ул."Д-р Дончев" №10
282600032
ГР.ЯМБОЛ, Зала на Пътно управление, ул."Д.Благоев" №16
282600033
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов" №8
282600034
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов" №8
282600035
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов" №8
282600036
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов" №8
282600037
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Янко Сакъзов" №8
282600038
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Зора-1945", пл."Захари Стоянов" №2
282600039
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Зора-1945", пл."Захари Стоянов" №2
282600040
ГР.ЯМБОЛ, СУ "Климент Охридски", ул."Ст.Караджа" №72
282600041
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600042
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600043
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600044
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600045
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600046
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600047
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600048
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Д-р Петър Берон", ул"Кожух планина" №17
282600049
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600050
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600051
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600052
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600053
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600054
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600055
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600056
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600057
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600058
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Йордан Йовков", ул."Тимок" №3
282600059
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Хр.Смирненски", ул."Търговска" №79
282600060
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600061
ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък" №2
282600062
ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък" №2
282600063
ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6
282600064
ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6
282600065
ГР.ЯМБОЛ, Професионална гимназия по земеделие, ул."Милин камък"6
282600066
ГР.ЯМБОЛ, Клуб в ж.к. "Хале" до бл.7
282600067
ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85
282600068
ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85
282600069
ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85
282600070
ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85
282600071
ГР.ЯМБОЛ, ПГ по туризъм "Ал.Константинов /бивш ТХВП/, ул."Търговска" №85
282600072
ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък" №2
282600073
ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък" №2
282600074
ГР.ЯМБОЛ, Проф.гимназия по екология и хим.технологии, ул."Милин камък" №2
282600075
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов" №31
282600076
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов" №31
282600077
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Любен Каравелов", ул."Л.Каравелов" №31
282600078
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600079
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600080
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600081
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600082
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600083
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600084
ГР.ЯМБОЛ, Факултет "Техника и технологии", ул. "Граф Игнатиев" №38
282600085
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
282600086
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
282600087
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
282600088
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
282600089
ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33
282600090
ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33
282600091
ГР.ЯМБОЛ, ОУ "Николай Петрини", ул.Битоля" №35
282600092
ГР.ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул."Лом" №1
282600093
ГР.ЯМБОЛ, Гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето", ул."Битоля" №33
282600094
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда", пл."Страшимир Кринчев" №2
282600095
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"ет.2, пл."Страшимир Кринчев" №2
282600096
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"/ зала бивш кафе-аперитив/, пл."Страшимир Кринчев" №2
282600097
ГР.ЯМБОЛ, Читалище "Пробуда"/ зала бивш кафе-аперитив/, пл."Страшимир Кринчев" №2
282600098
ГР.ЯМБОЛ, Квартален клуб, ул. "Пейо Яворов" №5
282600099
ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров" №1
282600100
ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров" №1
282600101
ГР.ЯМБОЛ, Спортно училище "Пиер дьо Кубертен", ул."Ат.Кожухаров" №1

Секция №

ОИК 2826 Ямбол