На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2628 Свиленград

262800001
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Ал. Стамболийски" №13-ПГССИ "Хр.Ботев"
262800002
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Ген.Струков" №15 Клуб "Марица"
262800003
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800004
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800005
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800006
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800007
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800008
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Ал. Стамболийски" №13-ПГССИ "Хр.Ботев"
262800009
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Ал. Стамболийски" №13-ПГССИ "Хр.Ботев"
262800010
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Ал. Стамболийски" №13-ПГССИ "Хр.Ботев"
262800011
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Ал. Стамболийски" №13-ПГССИ "Хр.Ботев"
262800012
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Иван Вазов" №38-НУ "Хр.Попмарков"
262800013
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Климент Охридски" №2- I ОУ"Иван Вазов"
262800014
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800015
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800016
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800017
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800018
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800019
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800020
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. " Отец Паисий" №28-СУ "Д-р П.Берон"
262800021
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Иван Вазов" №38-НУ "Хр.Попмарков"
262800022
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул. "Иван Вазов" №38-НУ "Хр.Попмарков"
262800023
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Княз Борис I" №27-Клуб "Сакар"
262800024
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Радул Милков" №15 Клуб "Гебран" II етаж
262800025
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Радул Милков" №15 Клуб "Гебран"
262800026
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Хан Аспарух" №50 - ОУ"Л.Каравелов"
262800027
ГР.СВИЛЕНГРАД, ул."Хан Аспарух" №50 - ОУ"Л.Каравелов"
262800028
С.ГЕНЕРАЛОВО, Кметство
262800029
С.ДИМИТРОВЧЕ, Столова
262800030
С.ПЪСТРОГОР, Читалище
262800031
С.МЕЗЕК, Зала РПК
262800032
С.СИВА РЕКА, Пенсионерски клуб
262800033
С.МОМКОВО, Клуб,ул."Йордан Ципорков" №40а
262800034
С.МЛАДИНОВО, Кметството
262800035
С.ЛЕВКА, Читалище
262800036
С.СТУДЕНА, Читалище
262800037
С.СЛАДУН, Читалище
262800038
С.МИХАЛИЧ, Младежки клуб
262800039
С.ЩИТ, Читалище
262800040
С.РАЙКОВА МОГИЛА, Кметството 1-ви етаж
262800041
С.МУСТРАК, Кметството
262800042
С.КАПИТАН АНДРЕЕВО, Читалище
262800043
С.ЧЕРНОДЪБ, Кметството

Секция №

ОИК 2628 Свиленград