На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1136 Угърчин

113600001
ГР.УГЪРЧИН, ул Васил Левски №54 - училище Св св Кирил и Методий
113600002
ГР.УГЪРЧИН, пл Свобода №2 - клуб
113600003
ГР.УГЪРЧИН, пл Свобода №8 - читалище
113600004
С.ДРАГАНА, пл Освобождение №7 - клуб
113600005
С.КАТУНЕЦ, ул Трети март №88 - кметство
113600006
С.КАЛЕНИК, ул Ген Скобелев №1 - клуба
113600007
С.ОРЛЯНЕ, ул Васил Левски №11 а - кметство
113600008
С.ЛЕСИДРЕН, ул Стара планина №108 - читалище
113600009
С.КИРЧЕВО, ул Ал Стамболийски №45 - училище
113600010
С.СЛАВЩИЦА, ул Иван Вазов №38 - кметство салон
113600011
С.СОПОТ, ул Пердевойка №11 - бивш магазина
113600012
С.МИКРЕ, ул Освобождение №5 - клуб
113600013
С.ГОЛЕЦ, ул Васил Левски №69 - кметство

Секция №

ОИК 1136 Угърчин