На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1432 Перник

143200001
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1
143200002
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1
143200003
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - ПГТС "арх.Й.Миланов" ул."Младен Стоянов" 1
143200004
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200005
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200006
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200007
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200008
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200009
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200010
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XIII-то ОУ ул."Младен Стоянов" 2
143200011
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2
143200012
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2
143200013
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2
143200014
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - X-то ОУ ул."Клемент Готвалд" 2
143200015
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200016
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200017
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200018
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200019
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200020
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200021
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200022
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200023
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200024
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200025
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200026
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200027
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200028
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200029
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200030
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200031
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200032
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - филиал XIII-то ОУ ул."Рига" 1 /сграда на бивше IV-то СОУ/
143200033
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200034
ГР.ПЕРНИК, км.Изток - XI-то ОУ "Елин Пелин" ул."Минск" 1
143200035
С.ГОЛЕМО БУЧИНО, Читалище
143200036
С.ДРАГИЧЕВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66
143200037
С.ДРАГИЧЕВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66
143200038
С.ДРАГИЧЕВО, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Възраждане" 66
143200039
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - Читалище "Просвета" ул."Димитър Благоев"
143200040
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - Читалище "Просвета" ул."Димитър Благоев"
143200041
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - Читалище "Просвета"
143200042
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154
143200043
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154
143200044
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - XVI-то ОУ ул."Димитър Благоев" №154
143200045
ГР.ПЕРНИК, км.Църква - Помощно училище
143200046
С.СТУДЕНА, Училище
143200047
С.СТУДЕНА, Училище
143200048
С.КРАЛЕВ ДОЛ, Читалище
143200049
С.РУДАРЦИ, Кметство
143200050
С.КЛАДНИЦА, ОУ "Св. Климент Охридски"
143200051
С.БОСНЕК, Кметство с.Боснек
143200053
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200054
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200055
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200056
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200057
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200058
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200059
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200060
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200061
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св.К.К. Философ" ж.к. "Тева"
143200062
ГР.ПЕРНИК, IX-то ОУ кв."Твърди ливади"
143200063
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Б. Гюдеров"
143200064
ГР.ПЕРНИК, V-то СУ, ул. "Г.Мамарчев" №2
143200065
ГР.ПЕРНИК, V-то СУ, ул. "Г.Мамарчев" №2
143200066
ГР.ПЕРНИК, ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10
143200067
ГР.ПЕРНИК, ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10
143200068
ГР.ПЕРНИК, ПГЕМП "Христо Ботев" ул."Силистра" 10
143200069
ГР.ПЕРНИК, IX-то ОУ кв."Твърди ливади"
143200070
ГР.ПЕРНИК, IX-то ОУ кв."Твърди ливади"
143200071
ГР.ПЕРНИК, IX-то ОУ кв."Твърди ливади"
143200072
ГР.ПЕРНИК, V-то СУ, ул. "Г.Мамарчев" №2
143200073
ГР.ПЕРНИК, км.Калкас - Бивша здравна служба
143200074
ГР.ПЕРНИК, Клуб "Железничар"
143200075
ГР.ПЕРНИК, СУРИЧЕ "П. Берон", ул. "Отец Паисий" №10
143200076
ГР.ПЕРНИК, СУРИЧЕ "П. Берон", ул. "Отец Паисий" №10
143200077
ГР.ПЕРНИК, СУРИЧЕ "П. Берон", ул. "Отец Паисий" №10
143200078
ГР.ПЕРНИК, СУРИЧЕ "П. Берон", ул. "Отец Паисий" №10
143200079
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200080
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200081
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Кракра"
143200082
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Кракра"
143200083
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200084
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Кракра"
143200085
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200086
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200087
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200088
ГР.ПЕРНИК, VI-то СУ ул."Кракра" 69
143200089
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200090
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200091
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200092
ГР.ПЕРНИК, XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33
143200093
ГР.ПЕРНИК, XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33
143200094
ГР.ПЕРНИК, Пътен комбинат-предверие
143200095
ГР.ПЕРНИК, Пътен комбинат-предверие
143200096
ГР.ПЕРНИК, XII-то ОУ ул."Никола Козлев" 33
143200097
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200098
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200099
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200100
ГР.ПЕРНИК, VII-мо ОУ ул. "Стара Планина" №14
143200101
ГР.ПЕРНИК, Профилакториум
143200102
ГР.ПЕРНИК, км.Бела вода - Читалище "Пробуда-1935" кв. Бела вода
143200103
ГР.ПЕРНИК, км.Бела вода - Читалище "Пробуда-1935" кв. Бела вода
143200104
ГР.ПЕРНИК, ЦПЛР-ОДК ул."Физкултурна" 12
143200105
ГР.ПЕРНИК, ЦПЛР-ОДК ул."Физкултурна" 12
143200106
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200107
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200108
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200109
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200110
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200111
ГР.ПЕРНИК, VIII-мо ОУ "Кракра Пернишки" кв."Клепало"
143200112
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Борис Гюдеров"
143200113
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Борис Гюдеров"
143200114
ГР.ПЕРНИК, Спортна зала "Борис Гюдеров"
143200115
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1
143200116
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1
143200117
ГР.ПЕРНИК, ОУ "Св. Иван Рилски" кв."Монте Карло" 1
143200118
С.ЛЮЛИН, Читалище
143200119
С.ДИВОТИНО, Училище
143200120
С.ДИВОТИНО, Механа Кьоша - ул.1 №13
143200121
С.МЕЩИЦА, Читалище
143200122
С.ВИТАНОВЦИ, Читалище
143200123
С.РАСНИК, Кметство
143200124
С.ВИСКЯР, Читалище
143200125
С.РАДУЙ, Читалище
143200126
ГР.БАТАНОВЦИ, ОУ "Христо Ботев"
143200127
ГР.БАТАНОВЦИ, ОУ "Христо Ботев"
143200128
ГР.БАТАНОВЦИ, ОУ "Христо Ботев"
143200129
С.ЧЕРНА ГОРА, Читалище
143200130
С.БОГДАНОВ ДОЛ, Читалище
143200131
С.ЯРДЖИЛОВЦИ, ОУ "Отец Паисий"
143200132
С.ЯРДЖИЛОВЦИ, ОУ "Отец Паисий"
143200133
С.ЗИДАРЦИ, Салон на кметството в с.Зидарци
143200134
С.ЛЕСКОВЕЦ, Кметство с.Лесковец
143200135
С.СЕЛИЩЕН ДОЛ, Кметство
143200136
С.РУДАРЦИ, Кметство

Секция №

ОИК 1432 Перник