На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1613 Карлово

161300001
ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
161300002
ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
161300003
ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
161300004
ГР.КАРЛОВО, СУ Христо Проданов ул.Ген.Скобелев №8
161300005
ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков №1
161300006
ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков №1
161300007
ГР.КАРЛОВО, ПГ Братя Евл. и Хр. Георгиеви,ул.Т.Каблешков №1
161300008
ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861г., етаж 2, площад 20-ти юли
161300009
ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861, площад 20-ти юли, камерна зала
161300010
ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861, площад 20-ти юли, камерна зала
161300011
ГР.КАРЛОВО, Народно читалище Васил Левски 1861, етаж 3, площад 20-ти юли
161300012
ГР.КАРЛОВО, Синдикален дом на културата ул.Раковска №11
161300013
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски - начален курс, ул.Ал.Стамболийски
161300014
ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2
161300015
ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2
161300016
ГР.КАРЛОВО, ОУ Райно Попович, бул.Освобождение №2
161300017
ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански №1
161300018
ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански №1
161300019
ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански №1
161300020
ГР.КАРЛОВО, ПГ ЖПТ Христо Смирненски, ул.Яне Сандански №1
161300021
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк №6
161300022
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк №6
161300023
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк №6
161300024
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк №6
161300025
ГР.КАРЛОВО, СУ Васил Левски ул.Стремски полк №6
161300026
ГР.КАРЛОВО, Обреден дом площад Васил Левски
161300027
ГР.КАРЛОВО, Клуб в 14 ж.п.секция ул.Теофан Райнов №4
161300028
ГР.КАРЛОВО, Клуб в 14 ж.п.секция ул.Теофан Райнов №4
161300029
ГР.КАРЛОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов №4
161300030
ГР.КАРЛОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Васил Караиванов №4
161300031
ГР.КАРЛОВО, кв.Сушица - административна сграда ул.Стара планина №3
161300032
С.СОКОЛИЦА, Читалището ул.Шипка №1
161300033
С.МАРИНО ПОЛЕ, Сграда на кметството ул.1-ва №11
161300034
С.ВЕДРАРЕ, Зала в кметството, ул.1-ва №6
161300035
С.ВЕДРАРЕ, Зала в кметството, ул.1-ва №6
161300036
ГР.БАНЯ, Младежки дом ул.Роза №2
161300037
ГР.БАНЯ, Младежки дом ул.Роза №2
161300038
ГР.БАНЯ, ОУ Неофит Рилски, ул.Карловска №29
161300039
ГР.БАНЯ, ОУ Неофит Рилски, ул.Карловска №29
161300040
С.БЕГУНЦИ, Сграда на кметството, ул. 1-ва №25
161300041
С.КУРТОВО, Кметството, ул.1-ва №13
161300042
С.ПРОЛОМ, Читалището, ул.1-ва №31
161300043
С.ГОРНИ ДОМЛЯН, Пенсионерски клуб, ул."Девети септември" №25
161300044
С.ДОМЛЯН, Пенсионерски клуб, ул.1-ва №2
161300045
С.МРАЧЕНИК, Кметството, ул.1-ва №50
161300046
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва А №33А
161300047
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Читалище, ул.1-ва А №2
161300048
ГР.КАЛОФЕР, Туристическа спалня - Тинтява, ул.Стоян Илийков №2
161300049
ГР.КАЛОФЕР, Читалище Христо Ботев, пл.Христо Ботев
161300050
ГР.КАЛОФЕР, Сграда на кметството, ет.1 - ритуална зала, ул.Хр. Ботев №2
161300051
ГР.КАЛОФЕР, Сграда на кметството, ет.2 - заседателна зала, ул.Хр. Ботев №2
161300052
С.МОСКОВЕЦ, Клуб на ул.2-ра №21
161300053
С.БОГДАН, Пенсионерски клуб, ул. 1-ва №31
161300054
С.КАРАВЕЛОВО, Ритуална зала ул.Георги Димитров №53
161300055
С.КАРАВЕЛОВО, Дом на културата, ул.Георги Димитров №87
161300056
С.КЛИМЕНТ, Пенсионерски клуб, ул.21-ва №6
161300057
С.КЛИМЕНТ, Читалището, ул. 21-ва №10
161300058
С.ВОЙНЯГОВО, Кметство ритуална зала , ул.1-ва №2-4
161300059
С.ВОЙНЯГОВО, Пенсионерски клуб, ул.Георги Бенковски №11
161300060
С.ДЪБЕНЕ, Читалище - фоайе 1-ви етаж, ул.2-ра №23
161300061
С.ДЪБЕНЕ, ОУ Даскал Лило Николов - 1-ви етаж, ул.7-ма №2
161300062
С.ИГАНОВО, Зала в читалището, ул.Георги Димитров №25А
161300063
С.ПЕВЦИТЕ, Кметството, ул. 1-ва №11
161300064
С.КЪРНАРЕ, Търговски дом /разширение на ресторанта/, ул.1-ва №22а
161300065
С.СТОЛЕТОВО, Сграда на читалището на ул.1-ва №18
161300066
С.СЛАТИНА, Пенсионерски Клуб, ул.9-та №10
161300067
С.ХРИСТО ДАНОВО, Клуб, ул.1-ва №16
161300068
С.ХРИСТО ДАНОВО, сграда на кметството, ул.1-ва №24
161300069
С.РОЗИНО, Читалище - Звездица, ул.Христо Ботев №60
161300070
С.РОЗИНО, ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев №55
161300071
С.РОЗИНО, сграда на кметството, ул.Христо Ботев №62
161300072
С.РОЗИНО, Клуб на пенсионера, ул.Белите брези №2
161300073
С.РОЗИНО, ОУ Христо Г. Данов, ул.Христо Ботев №55
161300074
ГР.КЛИСУРА, ОУ Христо Г. Данов, ул.Елена и Андон Станеви №1
161300075
ГР.КЛИСУРА, ОУ Христо Г. Данов, ул.Елена и Андон Станеви №1

Секция №

ОИК 1613 Карлово