На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2535 Търговище

253500001
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"
253500002
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб "Дръзновение" в кв. Запад 1, бл.28
253500003
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)
253500004
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"
253500005
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"
253500006
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"
253500007
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"
253500008
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"
253500009
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, IV ОУ "Ив.Вазов"
253500010
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)
253500011
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)
253500012
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГ по ЕС( бивше СПТУМ)
253500013
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)
253500014
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"
253500015
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Раковски" №52
253500016
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"
253500017
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ СОУ "Проф. Никола Маринов"
253500018
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, СОУ по ДУС (Училище за деца с увреден слух)
253500019
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, СОУ по ДУС (Училище за деца с увреден слух)
253500020
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул. "Цар Освободител" №9
253500021
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"
253500022
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"
253500023
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"
253500024
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"
253500025
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I СОУ "Св.Седмочисленици"
253500026
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Редакцията на в-к "Знаме" на ул."Антим I" №31
253500027
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Паисий" №2
253500028
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Бенковски" №9
253500029
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"
253500030
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"
253500031
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на пенсионера на ул."Стефан Караджа" №34
253500032
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, I ОУ "Хр.Ботев"
253500033
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)
253500034
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на ул."Иван Асен" №1
253500035
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на инвалида на ул."Стефан Караджа" №34
253500036
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ПГИИ "Джон Атанасов" (Икономически техникум)
253500037
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Спортно училище "Никола Симов" на ул."Цар Симеон"
253500038
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"
253500039
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"
253500040
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"
253500041
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІІ ОУ "П.Р.Славейков"
253500042
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров"
253500043
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров"
253500044
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, Клуб на бул."Ал. Стамболийски" №1
253500045
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Въбел" - читалище
253500046
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Въбел" - читалище
253500047
ГР.ТЪРГОВИЩЕ, квартал "Бряг" - клуб на пенсионера
253500048
С.АЛЕКСАНДРОВО, Селски клуб
253500049
С.АЛВАНОВО, Клуб на пенсионера
253500050
С.БАЯЧЕВО, Клуб на пенсионера
253500051
С.БИСТРА, Клуб на пенсионера
253500052
С.БРАТОВО, Ритуална зала
253500053
С.БОЖУРКА, Читалище
253500054
С.БУХОВЦИ, Читалище
253500055
С.БУЙНОВО, Помещение под пощата
253500056
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Читалище
253500057
С.ВАРДУН, Училище
253500058
С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО, Детска градина
253500059
С.ГОЛЯМО НОВО, Училище
253500060
С.ГОЛЯМО НОВО, Училище
253500061
С.ГОРНА КАБДА, Селски клуб
253500062
С.ДАВИДОВО, Клуб на пенсионера
253500063
С.ДЪЛГАЧ, Помещение в кметството
253500064
С.ДРАГАНОВЕЦ, Ритуална зала
253500065
С.ДРАЛФА, Училище
253500066
С.ЗДРАВЕЦ, Помещение на партера на кметството
253500067
С.КРАЛЕВО, Здравна служба
253500068
С.КРАЛЕВО, Здравна служба
253500069
С.КОПРЕЦ, Библиотека
253500070
С.КОШНИЧАРИ, Клуб на пенсионера
253500071
С.КРЪШНО, Селски клуб
253500072
С.ЛИЛЯК, Читалище
253500073
С.ЛИЛЯК, Читалище
253500074
С.ЛОВЕЦ, Читалище
253500075
С.МОМИНО, Селски клуб
253500076
С.МАКАРИОПОЛСКО, Читалище
253500077
С.МАКОВО, Читалище
253500078
С.МИЛАДИНОВЦИ, Клуб на пенсионера
253500079
С.МИРОВЕЦ, Клуб на пенсионера
253500080
С.НАДАРЕВО, Читалище
253500081
С.ОВЧАРОВО, Сградата на ЗК "Овчарово"
253500082
С.ОСЕН, Библиотека
253500083
С.ОСТРЕЦ, Читалищен салон
253500084
С.ПОДГОРИЦА, Училище
253500085
С.ПОДГОРИЦА, Училище
253500086
С.ПРЕСЯК, Читалище
253500087
С.ПРОБУДА, Читалище
253500088
С.ПАЙДУШКО, Читалище
253500089
С.ПРЕСИЯН, Клуб на пенсионера
253500090
С.ПРЕСЕЛЕЦ, Селски клуб
253500091
С.ПРОЛАЗ, Селски клуб
253500092
С.ПЕВЕЦ, Клуб на пенсионера
253500093
С.РАЗБОЙНА, Детска градина
253500094
С.РАЛИЦА, Клуб на пенсионера
253500095
С.РУЕЦ, Училище
253500096
С.РУЕЦ, Училище
253500097
С.РОСИНА, Читалище
253500098
С.СТРАЖА, Помещение в кметството
253500099
С.СЪЕДИНЕНИЕ, Селски клуб
253500100
С.ТЪРНОВЦА, Читалище
253500101
С.ТВЪРДИНЦИ, Селски клуб
253500102
С.ЦВЕТНИЦА, Селски клуб
253500103
С.ЧЕРКОВНА, Киносалон

Секция №

ОИК 2535 Търговище