На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0735 Трявна

073500001
ГР.ТРЯВНА, Мед. център в МБАЛ "Д-р Теодосий Витанов" - ул. "Лясков дял" №1
073500002
ГР.ТРЯВНА, СУ "П.Р.Славейков", ул. "Ангел Кънчев" №19
073500003
ГР.ТРЯВНА, СУ "П.Р.Славейков", ул. "Ангел Кънчев" №19
073500004
ГР.ТРЯВНА, Клуб на хора с увреждания "Явор", ул. "Асеневци" №1
073500005
ГР.ТРЯВНА, НГПИ "Тревненска школа", ул. "Ангел Кънчев" №150
073500006
ГР.ТРЯВНА, ДГ"Светлина", ул. "Васил Априлов" №1
073500007
ГР.ТРЯВНА, Клуб, ул."Златьо Ошански" №2, ет.1
073500008
ГР.ТРЯВНА, ВиК, ул."Украйна" №49
073500009
ГР.ТРЯВНА, ОУ "Проф.П.Райков", ул. "Бойчо Войвода" №1
073500010
ГР.ТРЯВНА, ОУ "Проф.П.Райков", ул. "Бойчо Войвода" №1
073500011
ГР.ПЛАЧКОВЦИ, Народно читалище "Пробуда-1924", ул. "Бузлуджа" №8
073500012
ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ОУ"Васил Левски", ул. "Бузлуджа" №12
073500013
ГР.ПЛАЧКОВЦИ, ОУ"Васил Левски", ул. "Бузлуджа" №12
073500014
С.РАДЕВЦИ, кметството
073500015
С.СТАНЧОВ ХАН, кметството
073500016
С.БЕЛИЦА, сграда на читалище до кметството
073500017
С.ЧЕРНОВРЪХ, клуба
073500018
ГР.ТРЯВНА, кметството с.Бангейци - гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" №36
073500019
ГР.ТРЯВНА, НГПИ "Тревненска школа", ул. "Ангел Кънчев" №150

Секция №

ОИК 0735 Трявна