На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1238 Якимово

123800001
С.ЯКИМОВО, Помещение /бивш магазин/, ул." Бузлуджа" №1
123800002
С.ЯКИМОВО, Клуб на пенсионера, ул."Георги Димитров" №115
123800003
С.ЯКИМОВО, Читалище "Алекси Беремлиев", ул."9-ти септември" №1
123800004
С.ЯКИМОВО, СУ "Д-р Петър Берон", ул. "Георги Димитров" №17-19
123800005
С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, Административна сграда на кметството етаж 2, ул. "Георги Димитров" №65
123800006
С.ДЪЛГОДЕЛЦИ, Многофункционален център, ул. "Георги Димитров" №79
123800007
С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, Административна сграда , ул."Йорданка Петкова" №33,ет.1
123800008
С.КОМОЩИЦА, Читалище "Владимир Г. Ваков", ул."Ломска" №1
123800009
С.КОМОЩИЦА, Административна сградата на кметството, ет.1,ул."Кирил и Методий" №2

Секция №

ОИК 1238 Якимово