На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2427 Раднево

242700001
ГР.РАДНЕВО, Микродом за стари хора-клуб на пенсионера, ул."Л. Димитрова" №7
242700002
ГР.РАДНЕВО, І ОУ"Св.Климент Охридски", ул."М.Петканова" №29
242700003
ГР.РАДНЕВО, ІІ ОУ"Св.Паисий Хилендарски", ул."Спортна" №5
242700004
ГР.РАДНЕВО, Рехибилитационен център,ул."Минчо Стоянов" №7
242700005
ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров" №24
242700006
ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров" №24
242700007
ГР.РАДНЕВО, ПГ "Св.Иван Рилски", ул."Г. Димитров" №39
242700008
ГР.РАДНЕВО, ПГ "Св.Иван Рилски", ул."Г. Димитров" №39
242700009
ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров" №24
242700010
ГР.РАДНЕВО, СУ "Гео Милев", ул."Г. Димитров" №24
242700011
ГР.РАДНЕВО, Клуб на пенсионера /Компл. сграда/, ул."Болшевишка" №2
242700012
ГР.РАДНЕВО, ОБЦК "Нончо Воденичаров"-малък салон, ул."Г.Димитров" №2
242700013
ГР.РАДНЕВО, В и К, ул."23 септември" №2
242700014
ГР.РАДНЕВО, Клуб на пенсионера - "Гипсово", ул."Предела" №13
242700015
С.СЪРНЕВО, Училище, ул."Славей" №2
242700016
С.СЪРНЕВО, Училище, ул."Славей" №2
242700017
С.МАЦА, Училище
242700018
С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, клуб на пенсионера
242700019
С.ДАСКАЛ-АТАНАСОВО, клуб на пенсионера
242700020
С.ТОПОЛЯНЕ, кметството - зала
242700021
С.ДИНЯ, клуб на пенсионера
242700022
С.КОВАЧЕВО, с.Ковачево - кметството-1 етаж ул."Освобождение" №17
242700023
С.ТРОЯНОВО, Читалище, ул."Дружба" №16
242700024
С.ЛЮБЕНОВО, клуб на пенсионера
242700025
С.КОНСТАНТИНОВЕЦ, клуб на пенсионера
242700026
С.БЕЛИ БРЯГ, Библиотека
242700027
С.РИСИМАНОВО, клуб на пенсионера
242700028
С.БЪЛГАРЕНЕ, Читалище
242700029
С.ЗНАМЕНОСЕЦ, клуб на пенсионера, ул."Роза" №33
242700030
С.ТИХОМИРОВО, Кметството
242700031
С.СВОБОДЕН, Читалище
242700032
С.КОВАЧ, Кметството
242700033
С.ТРЪНКОВО, Читалище
242700034
С.ЗЕМЛЕН, клуб на пенсионера
242700035
С.КОЛАРОВО, Кметството - 1-ви етаж
242700036
С.БОЗДУГАНОВО, Читалище

Секция №

ОИК 2427 Раднево