На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2633 Харманли

263300001
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Г.М.Димитров" №3-Общинска сграда/бивша "Модис"/
263300002
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Г.М.Димитров" №3-Общинска сграда/бивша "Модис"/
263300003
ГР.ХАРМАНЛИ, бул."България" №88-Клуб на пенсионера (1-ви квартал)
263300004
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Д.Милковски" №10-НУ"Отец Паисий"
263300005
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Д.Милковски" №10-НУ"Отец Паисий"
263300006
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Васил Лески" №80-Спортен комплекс "Хеброс"
263300007
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Васил Лески" №80-Спортен комплекс "Хеброс"
263300008
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Васил Априлов" №3-Клуб на пенсионера(5 ти квартал)
263300009
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Асен Златаров" №25а-Клуб на пенсионера(2-ри квартал)
263300010
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Ал.Стамболийски" №54- СУ"Неофит Рилски"
263300011
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Ал.Стамболийски" №54- СУ"Неофит Рилски"
263300012
ГР.ХАРМАНЛИ, бул."България" №36а- Читалище "Дружба-1870"
263300013
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Балкан" №21-Клуб на пенсионера (3-ти квартал)
263300014
ГР.ХАРМАНЛИ, жк."Тракия" №12-Клуб на пенсионера(6-ти квартал)
263300015
ГР.ХАРМАНЛИ, жк."Тракия" №12-Клуб на пенсионера(6-ти квартал)
263300016
ГР.ХАРМАНЛИ, ж.к."Дружба" №7-Център за обществена подкрепа
263300017
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Любен Каравелов" №2- ПГЕТ"Захари Стоянов"
263300018
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Ал.Константинов" №27- НУ"Алеко Константинов"
263300019
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Св.Кл.Охридски" №18- ОУ "Иван Вазов"
263300020
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Тракийска" №1А-Общинска фирма Екоресурс
263300021
ГР.ХАРМАНЛИ, ул."Тракийска" №1А-Общинска фирма Екоресурс
263300022
ГР.ХАРМАНЛИ, ул.П.Каравелов" №4,Център информационно обслужване на общината
263300023
С.БИСЕР, ул."Победа" №4 ОУ"Христо Ботев"
263300024
С.БОЛЯРСКИ ИЗВОР, Сградата наклуба
263300025
С.БРАНИЦА, Сградата на Клуба
263300026
С.БЪЛГАРИН, Сградата на битов комбинат
263300027
С.ВЪРБОВО, Сградата на читалище "Изгрев-2008"
263300028
С.ДОСИТЕЕВО, Сградата на читалище "Архимандрит Доситей"
263300029
С.ИВАНОВО, ОУ" Св. Св. Кирил и Методий"
263300030
С.ИЗВОРОВО, Сградата на читалището
263300031
С.ЛЕШНИКОВО, Клуба в сградата на читалището
263300032
С.НАДЕЖДЕН, Зала в кметство с. Надежден
263300033
С.ОВЧАРОВО, Сграда на клуба
263300034
С.ОРЕШЕЦ, Кметството
263300035
С.ОСТЪР КАМЪК, Кметството
263300036
С.ПОЛЯНОВО, Зала в сградата на читалището
263300037
С.ПРЕСЛАВЕЦ, Сграда на клуба
263300038
С.РОГОЗИНОВО, Сграда на клуба
263300039
С.СЛАВЯНОВО, Кметството заседателна зала ул. Здравец №2
263300040
С.СМИРНЕНЦИ, Кметството
263300041
С.ЧЕРЕПОВО, Кметството с. Черепово
263300042
С.ЧЕРНА МОГИЛА, Сграда на клуба
263300043
С.ШИШМАНОВО, Сграда на бивше училище

Секция №

ОИК 2633 Харманли