На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0537 Чупрене

053700001
С.ЧУПРЕНЕ, ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" №59
053700002
С.ЧУПРЕНЕ, ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" №59
053700003
С.ВЪРБОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Първа" №71
053700004
С.ТЪРГОВИЩЕ, Кметството, ул. "Първа" №36
053700005
С.ПРОТОПОПИНЦИ, Кметството, ул. "Първа" №31
053700006
С.РЕПЛЯНА, Сграда на читалище "Съзнание", ул. "Първа" №21
053700007
С.ГОРНИ ЛОМ, ОУ "Христо Ботев", ул. "Първа" №90
053700008
С.ГОРНИ ЛОМ, ОУ "Христо Ботев", ул. "Първа" №90
053700009
С.ДОЛНИ ЛОМ, Сграда бивше училище, ул. "Димитър Благоев" №5
053700010
С.СРЕДОГРИВ, Кметството, ул. "Първа" №32

Секция №

ОИК 0537 Чупрене