На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2825 Тунджа

282500001
С.АСЕНОВО, Кметство, ул."Н.Й.Вапцаров" №2
282500002
С.БЕЗМЕР, Младежки дом, ул."Освобождение" №34
282500003
С.БЕЗМЕР, Кметство, ул."Освобождение" №32
282500004
С.БОТЕВО, ОУ"Христо Ботев", ул. "Хр. Ботев " №39
282500005
С.БОЛЯРСКО, Кметство, ул. "Пробуда" №35
282500006
С.БОЯДЖИК, ул." Независима България" №29 в сградата на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий
282500007
С.БОЯДЖИК, ул." Независима България" №29 в сградата на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий
282500008
С.ВЕСЕЛИНОВО, ул."Христо Ботев" №2 - Стол на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
282500009
С.ВИДИНЦИ, Читалище, ул. " Ал. Стамболийски " №4
282500010
С.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ул."Св.Св.Кирил Методий" №14, сградата на Читалище " Н.Й.Вапцаров 1926"
282500011
С.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Читалище "Развитие 1905", ул."Митко Пеев" №30
282500012
С.ГОЛЯМ МАНАСТИР, Читалище "Напредък 1927", ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №21
282500013
С.ГЪЛЪБИНЦИ, Читалище "П.Р.Славейков 1928 ", ул. "П.Р.Славейков" №3
282500014
С.ДРАЖЕВО, Старо читалище-тип барака, ул."Надежда" №17
282500015
С.ДРАМА, Читалище-малка зала, ул." Балкан" №19
282500016
С.ДРЯНОВО, Читалище "Светлина-2004", ул." Иван Михов" №7
282500017
С.ЗАВОЙ, Клуб на пенсионера, ул."Червен бряг" №2а
282500018
С.ЗЛАТАРИ, Читалище "Васил Левски 1935", ул."Космос" №4
282500019
С.КАБИЛЕ, Зала до кметството, ул."Севтополис" №9Б
282500020
С.КАЛЧЕВО, Зрителна зала, ул."Иван Костов Динев" №2
282500021
С.КАРАВЕЛОВО, Читалище "Н.Й.Вапцаров 1929", ул."Ж.Петков" №19
282500022
С.КОЗАРЕВО, Клуб на пенсионера, ул."Възраждане" №41
282500023
С.КОНЕВЕЦ, Читалище "Д-р Петър Берон 1941", ул."Тунджа" №34
282500024
С.КРУМОВО, Читалище "Съгласие 1929", ул."Възраждане" №19
282500025
С.КУКОРЕВО, Кметство-ритуална зала, ул."Тунджа" №2А
282500026
С.КУКОРЕВО, Читалище "Виделина 1928", ул. "Д.Благоев" №10
282500027
С.МАЛОМИР, Читалище "Просвета 1920", ул."Карапча" №11
282500028
С.МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Изгрев 1928", ул."Първи май" №3
282500029
С.МЕЖДА, Кметство, ул."В.Левски" №2
282500030
С.МИЛАДИНОВЦИ, Читалище "Паисий Хилендарски1928", ул."Хр.Ботев" №1
282500031
С.МОГИЛА, Читалище "Пробуда 1928", ул."Възраждане" №17
282500032
С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Мисъл 1931"- малък салон, ул."Девети септември" №40
282500033
С.ОКОП, Читалище "Христо Ботев", ул. " Тунджа" №27
282500034
С.ПОБЕДА, Читалище "Васил Левски 1931", ул.Г.Раковски" №24
282500035
С.РОБОВО, Клуб на пенсионера, ул."Дружба" №17
282500036
С.РОЗА, ОУ"Паисий Хилендарски", ул. "П.Момчилов" №54
282500037
С.РОЗА, ОУ"Паисий Хилендарски", ул. "П.Момчилов" №54
282500038
С.САВИНО, Читалище "Н.Й.Вапцаров 1928"-малка зала, ул."Простор" №10
282500039
С.СИМЕОНОВО, Читалище "Искра 1931"- малък салон, ул."Х.Димитър" №1
282500040
С.СКАЛИЦА, Читалище "Светлина 1928"-малък салон, ул."Хр.Ботев" №26
282500041
С.СЛАМИНО, Клуб на пенсионера, ул. "Славянска" №13
282500042
С.СТАРА РЕКА, Читалище, ул. "Хан Аспарух" №1
282500043
С.ТЕНЕВО, СОУ"Васил Левски", ул. "Г.Димитров" №50
282500044
С.ТЕНЕВО, Клуб на пенсионера, ул."Кольо Тенев" №18
282500045
С.ТЪРНАВА, Читалище "Зора 1927", ул. "Освобождение" №7
282500046
С.ХАДЖИДИМИТРОВО, Читалище "Васил Левски 1950", ул."Проф.Нойков" №15
282500047
С.ХАНОВО, Клуб на пенсионера, ул." Св.Св.Кирил и Методий" №14А
282500048
С.ЧАРГАН, Кметство, ул."Панайот Куртев" №27
282500049
С.ЧЕЛНИК, Читалище "Зора 1930"-малък салон, ул."Хр.Ботев" №29

Секция №

ОИК 2825 Тунджа