На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1932 Ситово

193200601
С.СИТОВО, НЧ "Христо Смирненски-1940" ул."Трети март" №76
193200602
С.БОСНА, Автоспирка ул."Първа"
193200603
С.ГАРВАН, НЧ "Димитър Полянов-1870" ул."Първа" №14
193200604
С.ДОБРОТИЦА, Клуб на инвалида ул."Добруджа" №18
193200605
С.ИРНИК, Сградата на кметството ул."Трета" №3
193200606
С.ИСКРА, ОУ "Стефан Караджа" ул."Образцова" №22
193200607
С.ИСКРА, ОУ "Стефан Караджа" ул."Образцова" №22
193200608
С.ИСКРА, НЧ "Бачо Киро-1943" ул."Звездел" №3
193200609
С.ЛЮБЕН, НЧ "Стефан Караджа-1963" ул."Първа" №3
193200610
С.НОВА ПОПИНА, Сградата на кметството ул."Първа" №16
193200611
С.ПОЛЯНА, Клуб на село Поляна ул."Първа" №35 А
193200612
С.ПОПИНА, НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1940" ул."Първи май" №76
193200613
С.СЛАТИНА, Народно читалище ул."Втора" №2

Секция №

ОИК 1932 Ситово