На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1601 Асеновград

160100001
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4
160100002
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4
160100003
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4
160100004
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4
160100005
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Запад,ПГ Цар Иван Асен II, ул.Шипка №4
160100006
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41
160100007
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41
160100008
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Шипка, СУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Княгиня Евдокия №41
160100009
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, Клуб на пенсионера, бул. България №25
160100010
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул.Васил Левски №17
160100011
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гарата, ДГ Асенова крепост, бул.Васил Левски №17
160100012
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, Квартален клуб Марица, ул.Марица №4
160100013
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия и с. Лясково, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100014
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100015
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Тракия, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100016
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100017
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100018
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Чинара, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100019
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Метоха, ОУ Ангел Кънчев, пл.Калоян №1
160100020
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Метоха, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2
160100021
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2
160100022
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Св. Георги, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2
160100023
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Асеновец, ОУ Христо Ботев, ул.Цар Иван Асен II №2
160100024
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Асеновец, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16
160100025
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6
160100026
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6
160100027
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6
160100028
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Гонда вода, ПГ по ХВТ Св.Димитрий Солунски, ул.Панайот Сребров №6
160100029
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100030
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100031
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Родопи, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100032
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100033
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100034
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Изток, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100035
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7
160100036
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7
160100037
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. В. Левски, СУ Св.Княз Борис I, ул.Захари Стоянов №7
160100038
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ОУ Отец Паисий, ул.Христо Ботев №9
160100039
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16
160100040
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Хр. Ботев, ПГ Патриарх Евтимий, ул.Училищна №16
160100041
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100042
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100043
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100044
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Единство, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100045
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул.Спортист №52
160100046
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ДГ Надежда, ул.Спортист №52
160100047
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100048
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Баба Тонка, ОУ Петко Каравелов, ул.Асен Карастоянов №16
160100049
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100050
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100051
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100052
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100053
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Възраждане, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100054
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100055
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100056
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100057
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100058
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100059
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100060
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Горни Воден, ОУ Райна Княгиня, ул.Свети Кирик №5
160100061
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Горни Воден, ОУ Райна Княгиня, ул.Свети Кирик №5
160100062
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36
160100063
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36
160100064
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36
160100065
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38
160100066
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, НЧ Христо Ботев - 1928, ул. Крайречна №38
160100067
С.БАЧКОВО, Кметството, ул.Ал. Стамболийски №14
160100068
С.БОЯНЦИ, ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Рила №2
160100069
С.БОР, Кметството, ул.Васил Левски №14
160100070
С.ВРАТА, Сини връх, Кметството - ет.2, ул.Христо Ботев №8
160100071
С.ГОРНОСЛАВ, Кметството, ул.Цар Иван Асен №29
160100072
С.ДОЛНОСЛАВ, Кметството, ул.Александър Стамболийски №28
160100073
С.ДОБРОСТАН, Кметството, ул.Победа №1
160100074
С.ЗЛАТОВРЪХ, НЧ "Светлина - 1929", ул.23-ти - септември №42
160100075
С.ИЗБЕГЛИИ, Кметството, ул.Възраждане №20
160100076
С.КОЗАНОВО, НЧ Никола Й. Вапцаров, ул. Чая №29
160100077
С.КОНУШ, Клуб на пенсионера, ул.Александър Стамболийски №38
160100079
С.МУЛДАВА, ОУ Отец Паисий, ул.Еделвайс №3А
160100080
С.МОСТОВО, Кметството - ет.1, ул.Христо Ботев №14
160100081
С.НОВАКОВО, Клуб, ул.Родопи №3
160100082
С.НОВИ ИЗВОР, Детска градина, ул.30-та №1
160100083
С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, и с. Косово, Кметството, ул.Родопи №49
160100084
С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, Кметството,ул. Родопи №49
160100085
С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, кв. Наречен, Помещение до магазин ЦК Съюз, ул. Родопи №5
160100086
С.ЖЪЛТ КАМЪК, и с. Узуново, Кметството, ул. Първа
160100087
С.ОРЕШЕЦ, Кметството, ул.Караджа Войвода №12
160100088
С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, Клуб на пенсионера, ул. Детелина №2
160100089
С.СТОЕВО, Училището, ул.Спортист №4
160100090
С.БОЯНЦИ, ОУ Проф. Д-р Асен Златаров, ул. Рила №2
160100091
С.ТОПОЛОВО, ОУ Отец Паисий, ул.П. К. Яворов №8
160100092
С.ТОПОЛОВО, ОУ Отец Паисий, ул.П. К. Яворов №8
160100093
С.ТОПОЛОВО, НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул.Калоян №58
160100094
С.ТРИ МОГИЛИ, Кметството, ул.Сокол №19
160100096
С.ЧЕРВЕН, НЧ Христо Ботев, ул.Тракия №36А
160100097
ГР.АСЕНОВГРАД, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, ул.Копринарска №12
160100098
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36
160100099
С.ЛЕНОВО, Клуб на пенсионера в сградата на кметството, ул.Г. Димитров №53
160100100
С.МУЛДАВА, ОУ Отец Паисий, ул.Еделвайс №3А
160100101
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100102
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36
160100103
С.ТОПОЛОВО, НЧ Никола Вапцаров - 1894, ул.Калоян №58
160100104
ГР.АСЕНОВГРАД, кв. Лозница, ОУ Никола Вапцаров, ул.Оборище №110
160100105
ГР.АСЕНОВГРАД, кв.Долни Воден, ОУ Панайот Волов, ул.Захария №36

Секция №

ОИК 1601 Асеновград